Artikel-id: 310560 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

INLEDNING

I den här artikeln beskrivs felsökning av konfigurationsfel i Microsoft Windows XP med hjälp av verktyget för systemkonfiguration (Msconfig.exe).

Mer Information

Med det här verktyget automatiseras de rutinåtgärder för felsökning som supporttekniker på Microsoft Support använder för att hitta orsaken till systemkonfigurationsproblem. När du använder verktyget för att ändra systemkonfigurationen kan du markera kryssrutor för att utesluta problem som inte berör din konfiguration. Metoden minskar risken för skrivfel som kan uppstå i en textredigerare som Anteckningar. Du måste vara inloggad som administratör eller medlem av gruppen Administratörer för att kunna använda verktyget.

Starta verktyget för systemkonfiguration så här: klicka på Start, Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka sedan på OK.

När du använder verktyget för systemkonfiguration kan du enkelt återställa eller ändra konfigurationsinställningarna i Windows, så att de även omfattar inställningar för följande filer och inställningar:
 • Filen System.ini
 • Filen Win.ini
 • Filen Boot.ini
 • Program som är inställda för inläsning under startprocessen (anges i mappen Autostart och registret)
 • Miljöinställningar
 • Internationella inställningar
Om du vill förhindra att något av dessa objekt laddas vid omstart av datorn kan du göra något av följande:
 • Klicka på fliken Allmänt och sedan på Diagnostikstart - läs endast in grundläggande drivrutiner och tjänster. När du använder det här alternativet läses drivrutiner och program in interaktivt när du startar om datorn.

  Obs!När du använder den här metoden inaktiveras tillfälligt Microsoft-tjänster som Nätverk, Plug and Play, Händelseloggning och Felrapportering. Du kan även permanent ta bort alla återställningspunkter för verktyget för systemåterställning. Gör inte det om du vill bevara dina återställningspunkter för Systemåterställning, eller om du behöver använda en Microsoft-tjänst för att testa ett problem.
 • Klicka på fliken Allmänt och sedan på Selektiv start. Du kan välja vilka filer och inställningar du vill ska laddas när du startar om datorn. Följande alternativ är tillgängliga:
  • Kör System.ini
  • Kör WIN.INI
  • Läs in systemtjänster
  • Läs in Autostart-objekt

  För dessa alternativ finns följande inställningar:
  • Om kryssrutan är markerad körs konfigurationsfilen när du startar om datorn.
  • Om kryssrutan är avmarkerad körs inte konfigurationsfilen när du startar om datorn.
  • Om kryssrutan är markerad men inte tillgänglig laddas vissa objekt fortfarande från konfigurationsfilen när du startar om datorn.
  • Om kryssrutan inte är markerad och inte är tillgänglig finns konfigurationsfilen inte på datorn.
  • Du kan inte avmarkera kryssrutan Använd ursprunglig BOOT.INI .
  Obs!När du avmarkerar kryssrutan Läs in systemtjänster inaktiverar du Microsoft-tjänster som Nätverk, Plug and Play, Händelseloggning och Felrapportering. Du kan även permanent ta bort alla återställningspunkter för verktyget för systemåterställning. Avmarkera inte den här kryssrutan om du vill bevara dina återställningspunkter för Systemåterställning, eller om du behöver använda en Microsoft-tjänst för att testa ett problem.
Innan du börjar felsökningen kan du förbereda systemåterställning med hjälp av verktyget för systemåterställning Klicka på fliken Allmänt och sedan på Starta Systemåterställning. Du kan sedan skapa en återställningspunkt för återställning av datorn till ett tidigare tillstånd.

Om du vill förhindra att enskilda objekt eller rader från en viss konfigurationsfil laddas när du startar om datorn, klickar du på fliken för denna konfigurationsfil. Avmarkera sedan kryssrutan för raden eller objektet du inte vill ladda. Kryssrutor som inte är tillgängliga på flikarna SYSTEM.INI och WIN.INI anger att raderna tillfälligt har tagits bort av verktyget för systemåterställning.
 • Om du vill aktivera en annan rad eller ett annat objekt klickar du på raden eller objektet eller på Flytta upp eller Flytta ned så att du flyttar mellan objekt.
 • Om du vill skapa en ny post i någon av konfigurationsfilerna klickar du på Nytt.
 • Om du vill redigera en markerad rad klickar du på Redigera.
Obs! När du avmarkerar en kryssruta för ett objekt eller en rad markeras automatiskt alternativet Selektiv start på fliken Allmänt .

När du har gjort önskade markeringar klickar du på OKoch startar sedan om datorn när du uppmanas att initiera ändringarna.

Om du vill extrahera enskilda Windows-filer direkt från CAB-filerna klickar du på fliken Allmänt och sedan på Expandera fil.

Om du vill kontrollera att samtliga konfigurationsfiler och samtliga objekt i dessa filer laddas vid omstart av datorn, klickar du på fliken Allmänt och sedan på Normal start.

Referenser

Om du vill veta mer om hur du felsöker startproblem i Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
308041 Resurser för felsökning av startproblem i Windows XP
Om du vill veta mer om hur du startar i ren miljö i Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
310353 Starta Windows XP i felsäkert läge
Om du vill veta mer om hur du använder Systemåterställning för att återställa Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
306084 Återställa operativsystemet till ett tidigare tillstånd i Windows XP

Egenskaper

Artikel-id: 310560 - Senaste granskning: den 1 december 2007 - Revision: 3.1
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbhowto kbinfo kbtshoot kbenv KB310560

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com