ID článku: 310560 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

ÚVOD

Tento článok popisuje spôsob riešenia problémov s chybami konfigurácie v systéme Microsoft Windows XP použitím Pomôcky konfigurácie systému (Msconfig.exe)

DALSIE INFORMACIE

Pomôcka konfigurácie systému automatizuje obvyklé kroky pri riešení problémov vykonávaných pracovníkmi z technickej podpory spoločnosti Microsoft pri zisťovaní problémov systémovej konfigurácie. Pri použití tejto pomôcky na modifikáciu konfigurácie systému je možné začiarknuť políčka, aby sa eliminovali problémy, ktoré sa netýkajú konfigurácie. Tento proces znižuje riziko chýb zadaných počas písania v niektorom z textových editorov, ako napríklad v programe Microsoft Notepad. Ak chcete používať Pomôcku konfigurácie systému, musíte sa prihlásiť ako správca alebo ako člen skupiny Administrators.

Pomôcku konfigurácie systému otvoríte kliknutím na tlačidlo Štart, kliknutím na príkaz Spustiť, zadaním príkazu msconfig do poľa Otvoriť a kliknutím na tlačidlo OK.

Počas používania Pomôcky konfigurácie systému možno konfiguračné nastavenia v systéme Windows jednoducho obnoviť alebo zmeniť zaradením preferencií pre nasledujúce súbory a nastavenia:
 • Súbor System.ini
 • Súbor Win.ini
 • Súbor Boot.ini
 • Programy, ktoré sa spúšťajú počas procesu spúšťania (sú určené v priečinku Pri spustení a v databáze Registry)
 • Nastavenie prostredia
 • Medzinárodné nastavenia
Použitím jednej z nasledujúcich metód zabránite spusteniu ľubovoľnej položky po reštartovaní počítača:
 • Na karte Všeobecné kliknite na položku Diagnostické spustenie – načítať len základné zariadenia a služby. Po vybratí tejto možnosti budú ovládače zariadení a softvér interaktívne spustené po reštartovaní počítača.

  Poznámka Niektoré služby spoločnosti Microsoft, ako napríklad služby Networking, Plug and Play, Event Logging a Error Reporting, budú použitím tejto metódy dočasne nedostupné. Natrvalo sa tiež odstránia všeky body obnovenia v službe Obnovovanie systému. Tieto kroky nevykonávajte, ak chcete zachovať body obnovenia pre službu Obnovovanie systému alebo v takom prípade, ak je potrebné na testovanie problému použiť niektorú zo služieb spoločnosti Microsoft.
 • Kliknite na kartu Všeobecné a potom kliknite na položku Selektívne spustenie. Vyberte súbory a nastavenia, ktoré sa majú spustiť v počítači po jeho reštartovaní. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  • Spracovať súbor SYSTEM.INI
  • Spracovať súbor WN.INI
  • Načítať systémové služby
  • Načítať položky ponuky Pri spustení

  Nasledujúce nastavenia sa použijú pri týchto možnostiach:
  • Ak je políčko začiarknuté, konfiguračný súbor sa spracuje po reštartovaní počítača.
  • Ak je políčko prázdne, konfiguračný súbor sa nespracuje po reštartovaní počítača.
  • Ak je políčko začiarknuté, ale nedostupné, niektoré položky sa po reštartovaní počítača stále spúšťajú z tohto konfiguračného súboru.
  • Ak políčko nie je začiarknuté a zároveň je nedostupné, konfiguračný súbor sa v počítači nenachádza.
  • Začiarknutie políčka Použiť pôvodný súbor BOOT.INI nie je možné zrušiť.
  Poznámka Zrušením začiarknutia políčka Načítať systémové služby sa vypnú niektoré služby spoločnosti Microsoft, ako napríklad Networking, Plug and Play, Event Logging a Error Reporting. Natrvalo sa tiež odstránia všetky body obnovenia v službe Obnovovanie systému. Ponechajte začiarknutie políčka, ak chcete zachovať body obnovenia pre nástroj Obnovovanie systému alebo v takom prípade, ak je na zistenie problému potrebné použiť niektorú zo služieb spoločnosti Microsoft.
Pred spustením relácie o riešení problémov môžete použiť Pomôcku konfigurácie systému na spustenie operácie služby Obnovovanie systému. Kliknutím na kartu Všeobecné a potom na položku Spustiť službu Obnovovanie systému túto operáciu spustíte. Môžete vytvoriť bod obnovenia na obnovenie počítača do predchádzajúceho stavu.

Kliknutím na kartu pri príslušnom konfiguračnom súbore a zrušením začiarknutia pri jednotlivých riadkoch alebo položkách, ktoré sa už nemajú spúšťať, zabránite po reštartovaní počítača ich spusteniu zo špecifického konfiguračného súboru. Nedostupné začiarkavacie políčka na kartách súborov SYSTEM.INI a WIN.INI označujú, že riadky sú odstránené Pomôckou konfigurácie systému.
 • Kliknutím na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol a presúvaním medzi položkami alebo kliknutím na iný riadok alebo položku zmeníte aktuálne aktívny riadok alebo položku.
 • Kliknutím na položku Nový vytvoríte nový záznam v ktoromkoľvek konfiguračnom súbore.
 • Kliknutím na položku Upraviť môžete upravovať aktuálne vybratý riadok.
Poznámka Po zrušení začiarknutia políčka pri riadku alebo položke sa na karte Všeobecné automaticky vyberie možnosťSelektívne spustenie.

Po vykonaní všetkých požadovaných výberov kliknite na tlačidlo OK a po zobrazení výzvy na vykonanie zmien reštartujte počítač.

Kliknutím na kartu Všeobecné a na položku Rozbaliť súbor sa extrahujú jednotlivé súbory systému Windows priamo zo súborov kabinetu.

Kliknutím na kartu Všeobecné a na položku Normálne spustenie môžete overiť, či sa všetky konfiguračné súbory a položky uvedené v týchto súboroch spustia po reštartovaní počítača.

ODKAZY

Ďalšie informácie o riešení problémov pri spúšťaní systému Windows XP nájdete v článku v databáze Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
308041 Zdroje pre riešenie problémov pri spúšťaní systému Microsoft Windows XP
Ďalšie informácie o tom, ako vykonať čisté spustenie počítača v systéme Windows XP, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo článku:
310353 Ako vykonať čisté spustenie počítača so systémom Windows XP
Ďalšie informácie o používaní služby Obnovovanie systému na obnovenie systému Windows XP nájdete v článku v databáze Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo článku:
306084 Obnovenie predchádzajúceho stavu operačného systému Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 310560 - Posledná kontrola: 1. decembra 2007 - Revízia: 3.1
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbhowto kbinfo kbtshoot kbenv KB310560

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com