ID článku: 310560 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

ÚVOD

Tento článek popisuje postup řešení chyb konfigurace v operačním systému Microsoft Windows XP pomocí Nástroje pro konfiguraci systému (Msconfig.exe).

Další informace

Nástroj pro konfiguraci systému automatizuje obvyklé kroky, které používají pracovníci služeb odborné pomoci společnosti Microsoft při diagnostikování potíží týkajících se konfigurace systému. Použijete-li tento nástroj k úpravě konfigurace systému, můžete zaškrtnutím políček eliminovat potíže, které se netýkají vaší konfigurace. Omezíte tak riziko chyb při zadávání údajů, které mohou nastat v případě použití textového editoru, jako je například Microsoft Notepad. Nástroj pro konfiguraci systému můžete použít pouze v případě, že jste přihlášeni jako správce nebo jste členem skupiny Administrators.

Chcete-li spustit Nástroj pro konfiguraci systému, klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig a klepněte na tlačítko OK.

Použijete-li Nástroj pro konfiguraci systému, můžete jednoduše obnovit nebo změnit nastavení konfigurace systému Windows, a zahrnout tak požadavky pro následující soubory a nastavení:
 • soubor System.ini,
 • soubor Win.ini,
 • soubor Boot.ini,
 • programy nastavené k načtení během procesu spuštění (tyto programy jsou uvedeny ve spouštěcí složce a v registru),
 • nastavení prostředí,
 • mezinárodní nastavení.
Chcete-li zabránit spuštění kterékoli z těchto položek při restartování počítače, postupujte jedním z následujících dvou způsobů:
 • Klepněte na kartu Obecné a potom na přepínač Diagnostické spuštění - načíst pouze základní ovladače zařízení a služby. V případě použití této volby budou ovladače zařízení a software spouštěny interaktivně během restartování počítače.

  Poznámka:Použijete-li tento způsob, budou dočasně zakázány služby společnosti Microsoft jako například Síťová připojení, Plug and Play, Protokol událostí nebo Zasílání zpráv o chybách. Zároveň budou trvale odstraněny všechny body obnovení nástroje Obnovení systému. Nepoužívejte tento způsob, pokud chcete zachovat body obnovení nástroje Obnovení systému nebo testovat potíže pomocí některé služby společnosti Microsoft.
 • Klepněte na kartu Obecné a potom na přepínač Výběrové spuštění. Můžete zvolit soubory a nastavení, které mají být při restartování počítače spuštěny. Vybrat lze některou z následujících možností:
  • Zpracovat soubor SYSTEM.INI,
  • Zpracovat soubor WIN.INI,
  • Načíst systémové služby,
  • Načíst položky Po spuštění.

  Na tyto možnosti se vztahují následující nastavení:
  • Je-li toto políčko zaškrtnuté, bude při restartování počítače zpracován konfigurační soubor.
  • Pokud toto políčko není zaškrtnuté, nebude konfigurační soubor při restartování počítače zpracován.
  • Jestliže je toto políčko zaškrtnuté, ale není dostupné, budou při restartování počítače načteny některé položky z tohoto konfiguračního souboru.
  • Není-li toto políčko zaškrtnuté, ale není dostupné, nenachází se konfigurační soubor v počítači.
  • Výběr přepínače Použít původní soubor BOOT.INI nelze zrušit.
  Poznámka:Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Načíst systémové služby, zakážete služby společnosti Microsoft, jako jsou například služby Síťová připojení, Plug and Play, Protokol událostí nebo Zasílání zpráv o chybách. Zároveň budou trvale odstraněny všechny body obnovení nástroje Obnovení systému. Toto políčko ponechejte zaškrtnuté, pokud chcete zachovat body obnovení nástroje Obnovení systému nebo testovat potíže pomocí některé služby společnosti Microsoft.
Než začnete s odstraňováním potíží, můžete pomocí Nástroje pro konfiguraci systému spustit operaci obnovení systému. Lze to provést klepnutím na kartu Obecné a potom na tlačítko Spustit funkci Obnovení systému. Můžete pak vytvořit bod obnovení, který použijete pro obnovení předchozího stavu počítače.

Chcete-li zabránit načtení jednotlivých položek nebo řádků z určitého konfiguračního souboru během restartování počítače, klepněte na kartu příslušného konfiguračního souboru a zrušte zaškrtnutí políčka pro jednotlivé řádky nebo položky, které nemají být načteny. Nedostupná tlačítka na kartách SYSTEM.INI a WIN.INI označují, že řádky jsou dočasně odebrány Nástrojem pro konfiguraci systému.
 • Chcete-li změnit aktuální aktivní řádek nebo položku, klepněte na jiný řádek nebo jinou položku nebo se klepnutím na tlačítko Nahoru či Dolů přesuňte mezi položkami.
 • Chcete-li v některém z konfiguračních souborů vytvořit novou položku, klepněte na tlačítko Nový.
 • Aktuálně vybraný řádek můžete upravit klepnutím na tlačítko Upravit.
Poznámka: Jestliže zrušíte zaškrtnutí políčka u položky nebo řádku, bude automaticky vybrána volba Výběrové spuštění na kartě Obecné.

Jakmile provedete potřebné změny, klepněte na tlačítko OK a po zobrazení výzvy na provedení změn restartujte počítač.

Pokud chcete extrahovat soubory systému Windows přímo ze souborů CAB, klepněte na kartu Obecné a potom na tlačítko Rozbalit soubor.

Pokud chcete zkontrolovat, zda jsou všechny konfigurační soubory a položky uvedeny v souborech, které budou načteny při restartování počítače, klepněte na kartu Obecné a potom na přepínač Normální spuštění.

Odkazy

Další informace o postupu při řešení potíží se spuštěním systému Windows XP získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
308041 Zdroje pro odstraňování problémů se spuštěním systému Windows XP
Další informace o tom, jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows XP, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310353 Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows XP
Další informace o použití nástroje Obnovení systému k obnovení systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306084 Postupy: Obnovení předchozího stavu operačního systému v systému Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 310560 - Poslední aktualizace: 7. června 2013 - Revize: 3.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbhowto kbtshoot kbenv kbinfo KB310560

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com