Jak zmienić wygląd elementów pulpitu w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 310543 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.

Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, należy używać systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web: Wkrótce zostanie zakończone świadczenie pomocy technicznej dla niektórych wersji systemu Windows

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

W systemie Windows XP można dostosowywać wygląd pulpitu przez zmianę czcionki, rozmiaru i koloru poszczególnych elementów systemu Windows, takich jak menu, ikony i paski tytułu. Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników początkujących i średnio zaawansowanych.

Wykonanie opisanych czynności może być łatwiejsze, jeśli wcześniej artykuł zostanie wydrukowany.

Więcej informacji

Wybieranie stylu pulpitu

Styl pulpitu określa wygląd elementów systemu Windows, takich jak pulpit, aktywny pasek tytułu i pasek przewijania.

Uwaga Styl pulpitu należy wybrać przed zmianą czcionek lub kolorów. Jeśli styl pulpitu zostanie wybrany po zmianie czcionek lub kolorów, to czcionki i kolory tego stylu pulpitu zastąpią ustawienia użytkownika.

Ogólny wygląd elementów pulpitu można zmienić, wybierając styl pulpitu na karcie Wygląd w oknie dialogowym Właściwości: Ekran. Aby wybrać styl pulpitu, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pulpicie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Wygląd, a następnie kliknij strzałkę listy rozwijanej Okna i przyciski, aby wybrać preferowany styl.
Uwaga Wybrany styl określa domyślny wygląd menu, czcionek, ikon i innych elementów systemu Windows. Ustawienia domyślne można jednak zmienić przez kliknięcie przycisku Zaawansowane na karcie Wygląd.

Dostosowywanie poszczególnych elementów systemu Windows za pomocą ustawień zaawansowanych

Ustawienia zaawansowane umożliwiają dostosowywanie czcionki, rozmiaru i kolorów poszczególnych elementów systemu Windows. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

Krok 1. Otwieranie okna dialogowego Wygląd zaawansowany

Aby otworzyć okno dialogowe Wygląd zaawansowany, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pulpicie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Wygląd, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.

Krok 2. Dostosowywanie czcionki, rozmiaru lub koloru poszczególnych elementów systemu Windows

W oknie Wygląd zaawansowany można dostosowywać czcionkę, rozmiar lub kolory poszczególnych elementów systemu Windows. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Na liście Element lub w oknie podglądu kliknij element systemu Windows, który chcesz zmienić. Kliknięcie obrazu elementu, który ma zostać zmieniony, w oknie podglądu powoduje automatyczne wybranie odpowiedniego elementu z listy rozwijanej.

  Uwaga Jeśli w polu Element zostanie wybrana pozycja Okno, a następnie zostanie zmieniony kolor czcionki dla tego elementu, to zostanie również zmieniony kolor czcionki używany w wielu innych programach. Zmiana tego ustawienia wpływa na wszystkie dokumenty, w których jest używany automatyczny kolor czcionki. Domyślny kolor czcionki jest używany w wielu programach, takich jak programy WordPad i Microsoft Word. W każdym dokumencie tworzonym za pomocą tych programów będzie używany nowy kolor czcionki wybrany dla elementu Okno.
 2. Dostosuj elementy systemu Windows w dowolnej wyświetlanej sekcji, aby uzyskać odpowiedni wygląd.

  Uwaga Dla niektórych elementów systemu Windows nie są dostępne wszystkie opcje. Na przykład opcja Czcionka jest zacieniona i niedostępna dla elementów listy Element, które nie zawierają tekstu.

  Aby dostosować rozmiar i kolor elementu:
  1. W polu Rozmiar określ odpowiedni rozmiar elementu.
  2. W polu Kolor określ odpowiedni kolor elementu.
  Aby dostosować czcionkę elementu:
  1. Kliknij żądaną czcionkę elementu.
  2. W polu Rozmiar określ rozmiar czcionki.
  3. W polu Kolor wybierz odpowiedni kolor.
  4. Aby zastosować pogrubienie czcionki, kliknij przycisk B. Aby zastosować kursywę czcionki, kliknij przycisk I.
  Podczas modyfikowania elementów można wyświetlić ich podgląd w oknie podglądu.

  Uwaga Dla elementów Aktywny pasek tytułu i Nieaktywny pasek tytułu należy użyć takich samych ustawień czcionki, rozmiaru i koloru. Wszelkie zmiany któregokolwiek z tych elementów są stosowane do obu elementów.
 3. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij dwa razy przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
Aby użyć innego domyślnego koloru czcionki w programach, w których jako domyślny kolor czcionki jest używany kolor automatyczny, można utworzyć szablon używający żądanego koloru jako domyślnego koloru czcionki, a następnie użyć tego szablonu zamiast szablonu domyślnego. Aby uzyskać informacje, jak to zrobić, zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do programu lub skontaktuj się z jego producentem.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobów korzystania z kompozycji pulpitu, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307855 Zasoby używane do konfigurowania kompozycji pulpitu w systemie Windows XP
294309 JAK: Korzystanie z kompozycji Klasyczny Windows w systemie Windows XP
Aby uzyskać dodatkowe informacje o sposobach włączania i wyłączania składników interfejsu systemu Windows XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
288186 Jak włączyć lub wyłączyć nowe składniki interfejsu systemu Windows XP

Właściwości

Numer ID artykułu: 310543 - Ostatnia weryfikacja: 25 marca 2010 - Weryfikacja: 2.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbinfo KB310543

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com