Použití automatického dokončování s příkazovým řádkem v systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 310530 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje, jak nakonfigurovat systém Windows XP, aby při zadávání názvů souborů a složek na příkazový řádek byly tyto názvy dokončovány automaticky. Tato funkce funguje tak, že zadáte řídicí znak vyvolávající danou funkci.

Aktivace automatického dokončování

Chcete-li například přejít do složky Program Files, můžete zadat příkaz cd \pro řídicí_znak. Nebo pokud chcete zobrazit obsah souboru Myfile.txt, můžete zadat příkaz type myf řídicí_znak. Pokud napsaným znakům vyhovuje více složek nebo souborů, zadejte řídicí znak znovu a zobrazí se další vyhovující položka. Jakmile se zobrazí správná složka nebo soubor, stiskněte klávesu ENTER a příkaz bude dokončen. Pokud zadaným znakům neodpovídá žádná složka nebo soubor, zazní zvukový signál.

Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat pro počítač, pro uživatele nebo pouze pro aktuální relaci příkazového řádku.

Aktivace automatického dokončování v aktuální relaci

Chcete-li aktivovat automatické dokončování pro aktuální relaci příkazového řádku, zadejte příkaz cmd /f. Pak zadejte kombinaci kláves CTRL+D, pokud chcete dokončit název složky, nebo kombinaci kláves CTRL+F, pokud chcete dokončit název souboru.

Automatické dokončování deaktivujete zadáním příkazu cmd /f:off.

Trvalá aktivace automatického dokončování

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li program Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití programu Editor registru budete moci vyřešit. Program Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Chcete-li v počítači povolit automatické dokončování, najděte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor a klepněte na něj.
 3. Chcete-li povolit automatické dokončování aktuálnímu uživateli, najděte klíč HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor a klepněte na něj.
 4. Pokud se má dokončit název složky, poklepejte na hodnotu CompletionChar. Řídicí znak, který chcete použít, zadejte v šestnáctkovém formátu.

  Pokud například chcete použít jako řídicí znak klávesu TABULÁTOR, je řídicí znak 0x9 (zadejte hodnotu 9, systém Windows ji převede do šestnáctkového formátu). Pokud chcete použít stejný řídicí znak jako u jednotlivé relace příkazového řádku, zadejte 0x4 pro kombinaci kláves CTRL+D a 0x6 pro kombinaci kláves CTRL+F. Pro dokončování názvů složek i souborů můžete použít stejný řídicí znak.
 5. Pokud se má dokončit název souboru, poklepejte na hodnotu PathCompletionChar. Řídicí znak, který chcete použít, zadejte v šestnáctkovém formátu.

  Pokud například chcete použít jako řídicí znak klávesu TABULÁTOR, je řídicí znak 0x9 (zadejte hodnotu 9, systém Windows ji převede do šestnáctkového formátu). Pokud chcete použít stejný řídicí znak jako u jednotlivé relace příkazového řádku, zadejte 0x4 pro kombinaci kláves CTRL+D a 0x6 pro kombinaci kláves CTRL+F. Pro dokončování názvů složek i souborů můžete použít stejný řídicí znak.
 6. Ukončete Editor registru.
Pokud v počítači povolíte tuto funkci, je k dispozici všem uživatelům. Pro jednotlivé uživatele však tuto funkci můžete deaktivovat, nebo pro ně můžete nastavit jiné řídící znaky, než jsou řídící znaky nastavené pro počítač. Nastavení pro určitého uživatele má přednost před nastavením pro daný počítač.

Další informace

Mezi dokončováním názvů souborů a složek jsou tyto rozdíly:
 • Funkce dokončování názvů souborů funguje také u složek, protože funkce vyhledává úplnou cestu, takže musí odpovídat název souboru i složky.
 • Pokud použijete řídicí znak pro dokončování názvů souborů s příkazem týkajícím se pouze složek (například příkaz cd nebo rd), budou vyhledány pouze názvy složek.
 • Funkce dokončování složek vyhledává pouze shodný název složky. Z toho plyne, že funkce dokončování složek je rychlejší než funkce dokončování názvů souborů, kdy se vyhledávají odpovídající řetězce pro soubory i složky.

Vlastnosti

ID článku: 310530 - Poslední aktualizace: 24. ledna 2008 - Revize: 1.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klíčová slova: 
kbhowto kbhowtomaster KB310530

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com