วิธีการจัดการตัวแปรสภาพแวดล้อมใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 310519 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีคุณสามารถจัดการตัวแปรของสภาพแวดล้อมใน Windows XP ตัวแปรของสภาพแวดล้อมที่มีสายอักขระที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสำหรับระบบ และผู้ใช้เข้าสู่ระบบในขณะนี้ โปรแกรมซอฟต์แวร์บางโปรแกรมใช้ข้อมูลเพื่อกำหนดตำแหน่งที่จะเก็บแฟ้ม (เช่นแฟ้มชั่วคราว) ในระหว่างการติดตั้ง ติดตั้ง Windows XP สามารถกำหนดค่าการเริ่มต้นระบบตัว เช่นเส้นทางไปยังแฟ้ม Windows

ตัวแปรสภาพแวดล้อมการจัดการ

ตัวแปรของระบบ

คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบเมื่อต้องการปรับเปลี่ยนตัวแปรของสภาพแวดล้อมของระบบ ตัวแปรสภาพแวดล้อมของระบบถูกกำหนด โดย Windows และนำไปใช้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมระบบจะถูกเขียนลงในรีจิสทรี และโดยปกติแล้วจะต้องเริ่มการทำงานจะมีผลบังคับใช้

ตัวแปรของผู้ใช้สำหรับ ชื่อผู้ใช้

ผู้ใช้สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบตัวแปรของสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ ตัวแปรเหล่านี้จะถูกสร้าง โดยการติด ตั้ง Windows XP โดยบางโปรแกรม และ โดยผู้ใช้ การเปลี่ยนแปลงจะถูกเขียนลงในรีจิสทรี และโดยปกติแล้วจะมีผลบังคับใช้ทันที อย่างไรก็ตาม หลังจากทำการเปลี่ยนตัวแปรสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ โปรแกรมซอฟต์แวร์เปิดควรมีผลในการบังคับใช้การอ่านค่ารีจิสทรีใหม่ เหตุผลทั่วไปเมื่อต้องการเพิ่มตัวแปรที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับตัวแปรที่คุณต้องการใช้ในสคริปต์

เมื่อต้องการดู หรือเปลี่ยนตัวแปรสภาพแวดล้อม:
 1. คลิกขวา คอมพิวเตอร์ของฉันแล้ว คลิก คุณสมบัติ.
 2. คลิก ขั้นสูง แท็บ
 3. คลิก ตัวแปรสภาพแวดล้อม.
 4. คลิกที่ตัวเลือก สำหรับผู้ใช้หรือตัวแปรของระบบ:
  • คลิก ใหม่ เมื่อต้องการเพิ่มชื่อตัวแปรใหม่และค่า
  • คลิกตัวแปรที่มีอยู่ และจากนั้น คลิก แก้ไข เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อหรือค่าของ
  • คลิกตัวแปรที่มีอยู่ และจากนั้น คลิก ลบ เมื่อต้องการเอาออก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 310519 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB310519 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:310519

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com