Kaip valdyti aplinkos kintamuosius, Windows XP

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 310519 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame nuosekliame straipsnyje apra?oma, kaip galite valdyti aplinkos kintamieji Windows XP. Aplinkos kintamieji yra eilut?mis, kuriose yra informacijos apie aplink? sistemos, ir ?iuo metu prisijung?s vartotojas. Kai kurios programos, naudoti informacij? nustatyti, kur ?d?ti failus (pvz., laikinus failus). Diegimo metu Windows XP s?ranka konfig?ruoja numatyt?j? sistemos kintamuosius, pavyzd?iui, kelias ? Windows fail?.

Valdyti aplinkos kintamuosius

Sistemos kintamuosius

J?s turite tur?ti administratoriaus modifikuoti sistemos aplinkos kintamuoju. Sistemos aplinkos kintamieji yra apibr??iami Windows ir taikomi visiems kompiuterio vartotojams. Pakeitimai su sistemos aplinka ? registr?, ir paprastai reikalauja i? naujo tapti veiksminga.

Vartotojo kintamiesiems Vartotojo vardas

Bet kuris vartotojas gali prid?ti, modifikuoti arba pa?alinti vartotojo aplinkos kintamasis. ?ie kintamieji yra nustatyti Windows XP s?rankos, kai kurios programos, ir vartotojai. Pakeitimus ? registr?, ir yra paprastai veiksminga i? karto. Vis d?lto po to, kai yra pakeista vartotojo aplinkos kintamuosius, bet atviros programin?s ?rangos programos tur?t? b?ti perkrauta priversti juos skaityti nauj? registro reik?mes. Pasitaikanti prie?astis ?traukti kintamieji yra teikti duomenis, kurie reikalingi kintamieji, kuri? norite naudoti scenarijuose.

Nor?dami Rodyti arba keisti aplinkos kintamuosius:
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuteris, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 2. Spustel?kite, I?pl?stin? TAB.
 3. Spustel?kite Aplinkos kintamuosius.
 4. Spustel?kite pasirinkties, vartotojas arba sistemos kintamasis:
  • Spustel?kite Naujas Prid?ti nauj? kintamojo pavadinimas ir reik?m?.
  • Spustel?kite esam? kintam?j? ir spustel?kite Redaguoti Jei norite pakeisti savo pavadinim? arba vert?.
  • Spustel?kite esam? kintam?j? ir spustel?kite Naikinti j? pa?alinti.

Savyb?s

Straipsnio ID: 310519 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB310519 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 310519

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com