JAK: Nastavení výstrah správy v systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 310490 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ310490
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje, jak v systému Windows XP nastavit výstrahy správy. Pomocí výstrah je možné obdržet oznámení o potížích počítače. Jakmile měření výkonu počítače zaznamená nějaké potíže, provede vytvořená výstraha určenou akci, například zašle zprávu nebo spustí nějaký program. Pomocí výstrah je možné sledovat důležité počítače, jako například servery poskytující služby uživatelům sítě nebo pracovní stanice, které musí být neustále zapnuté.


Spuštění modulu snap-in Výkon

 1. Klepněte na tlačítko Start .
 2. Klepněte na položku Ovládací panely .
 3. Klepněte na položku Výkon a údržba .
 4. Klepněte na položku Nástroje pro správu .
 5. Poklepejte na položku Výkon .

Vytvoření výstrah

Poznámka : Pro dokončení těchto pokynů musíte být přihlášeni jako správce nebo člen skupiny Administrators. Pokud je počítač připojený k síti, mohou v dokončení tohoto postupu bránit zásady sítě.
 1. V modulu snap-in Výkon klepněte na znaménko plus (+) vedle objektu Výstrahy a protokolování výkonu v podokně konzoly. Objekt se rozbalí a zobrazí své podřízené objekty.
 2. Pro vytvoření nové výstrahy klepněte pravým tlačítkem myši na objekt Výstrahy v podokně konzoly a poté klepněte na položku Nastavení nové výstrahy . Zadejte název výstrahy a poté klepněte na tlačítko OK .
 3. Na kartě Obecné můžete případně zadat komentář blíže popisující výstrahu. Ve skupině Čítače klepněte na tlačítko Přidat a zadejte čítač výkonu, který chcete sledovat touto výstrahou:
  1. Vyberte místní nebo vzdálený počítač.
  2. Vyberte objekt výkonu, který chcete použít.
  3. Klepněte na položku Všechny čítače , pokud chcete sledovat všechny čítače tohoto objektu výkonu. Chcete-li zadat jen určitý čítač, klepněte na něj a poté klepněte na tlačítko Přidat . Opakováním této akce můžete přidat další čítače. Podrobné informace o čítači můžete zobrazit tak, že klepnete na daný čítač a poté klepnete na tlačítko Vysvětlit .
  4. Klepnutím na tlačítko Zavřít se vrátíte do vlastností výstrahy.
  5. Pro jednotlivé čítače zadejte hodnoty, které spustí výstrahu správy. Typ hodnoty závisí na konkrétním typu objektu výkonu.
  6. Zadejte interval pro sledování hodnot vybraných čítačů.
  7. Zadejte uživatelské jméno a heslo, pod kterým bude sledování probíhat, pokud nebudete uživatelem přímo vy.
 4. Na kartě Akce určete typ výstrahy. Je možné zaslat zprávu přihlášenému uživateli či počítači, spustit program (například program volající číslo operátora) či provést obě akce. Pomocí možností na kartě Akce můžete také vytvořit nastavení pro zápis podrobností do protokolu událostí.
 5. Na kartě Plán zadejte čas zahájení a trvání sledování.



Odkazy

Další informace o vytváření výstrah správy, které jsou spouštěné při výskytu chyby Stop, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307973 JAK: Konfigurace možností obnovení v systému Windows XP












Vlastnosti

ID článku: 310490 - Poslední aktualizace: 15. listopadu 2005 - Revize: 1.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Klíčová slova: 
kbhowto kbhowtomaster KB310490

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com