หมายเลขบทความ (Article ID): 310353 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถเริ่มต้นได้อย่างปกติ หรือได้รับการแจ้งข้อผิดพลาดในตอนเริ่มทำงานคอมพิวเตอร์ โดยที่คุณไม่สามารถระบุได้ คุณควรพิจารณาการทำ "คลีนบูต" การทำงานนี้จะเริ่มต้นคอมพิวเตอร์โดยการใช้โปรแกรมควบคุมและโปรแกรมเริ่มต้นในจำนวนที่น้อยที่สุด ซึ่งสามารถช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้

บทความนี้อธิบายวิธีกำหนดค่า Windows XP ให้เริ่มทำงานด้วยการใช้คลีนบูต และวิธีนำ Windows XP กลับเข้าสู่การเริ่มต้นการทำงานแบบปกติ

หลังจากที่คุณกำหนดค่า Windows XP ที่จะใช้คลีนบูต บางโปรแกรมอาจทำงานไม่ได้ตามที่คาดไว้ เมื่อคุณนำ Windows XP กลับเข้าสู่การเริ่มต้นการทำงานแบบปกติแล้ว โปรแกรมจึงจะทำงานได้อีกครั้ง

บทความนี้สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

ขอแนะนำให้คุณพิมพ์บทความนี้ออกมาเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

เริ่มการทำงานของ Windows XP ด้วยการใช้คลีนบูต

การเริ่มการทำงานของ Windows XP ด้วยการใช้คลีนบูต มีสองวิธีดังนี้
 • วิธีที่ 1: ใช้ตัวช่วยแนะนำ
 • วิธีที่ 2: เริ่มการทำงาน XP ด้วยการใช้คลีนบูตด้วยตนเอง (สำหรับผู้ใช้ขั้นสูงเท่านั้น)
ลองเริ่มต้นด้วยวิธีแรกก่อน ถ้ายังไม่ทำงาน และคุณสะดวกที่จะลองวิธีการขั้นสูง ให้ลองใช้วิธีที่สอง

วิธีที่ 1: ตัวช่วยแนะนำ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นติดตั้งและใช้ตัวช่วยแนะนำ:
 • คุณต้องใช้ Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition หรือ Windows XP Tablet PC Edition จึงจะสามารถติดตั้งตัวช่วยแนะนำได้
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบหรือสมาชิกของกลุ่ม Administrators เพื่อที่จะกำหนดค่า Windows XP ให้เริ่มการทำงานด้วยการใช้คลีนบูต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าสู่ระบบ Windows ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
321305 วิธีการเข้าสู่ระบบ Windows XP หากลืมรหัสผ่านหรือรหัสผ่านหมดอายุ

วิธีที่ 2: เริ่มการทำงาน XP ด้วยการใช้คลีนบูตด้วยตนเอง (สำหรับผู้ใช้ขั้นสูงเท่านั้น)

หัวข้อนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูงเท่านั้น หากคุณไม่สะดวกในการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ดังนี้
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=th
เมื่อต้องการเริ่มการทำงาน Windows XP ด้วยคลีนบูตด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิดีโอ: วิธีทำคลีนบูตใน Windows

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video1
uuid=8c884a98-6334-4d34-82ae-acdfe8959440 VideoUrl=http://aka.ms/o1h3lc
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video2


ขั้นตอนที่ 1: เริ่มโปรแกรมอรรถประโยชน์ของการกำหนดค่าระบบ

 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ msconfig แล้วคลิก ตกลง
 2. กล่องโต้ตอบ โปรแกรมอรรถประโยชน์ของการกำหนดค่าระบบ จะปรากฏขึ้น

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าตัวเลือกการเริ่มต้นระบบที่เลือก

 1. ในกล่องโต้ตอบ โปรแกรมอรรถประโยชน์ของการกำหนดค่าระบบ คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วคลิก การเริ่มต้นระบบที่เลือก
 2. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย ประมวลผลแฟ้ม SYSTEM.INI
 3. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย ประมวลผลแฟ้ม WIN.INI
 4. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย โหลดรายการเริ่มต้นระบบ ตรวจสอบว่ากล่องกาเครื่องหมาย โหลดบริการระบบ และ ใช้แฟ้ม BOOT.INI เดิม ถูกเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว
 5. คลิกแท็บ บริการ
 6. คลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย ซ่อนบริการทั้งหมดของ Microsoft
 7. คลิก ปิดใช้งานทั้งหมด แล้วคลิก ตกลง
 8. เมื่อคุณได้รับพรอมต์ คลิก เริ่มต้นใหม่ เพื่อเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

ขั้นตอนที่ 3: เข้าสู่ระบบ Windows

 1. ถ้าคุณได้รับพรอมต์ ให้เข้าสู่ระบบ Windows
 2. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย ไม่แสดงข้อความนี้หรือเริ่มโปรแกรมอรรถประโยชน์ของการกำหนดค่าระบบ เมื่อ Windows เริ่มต้น แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ
  • คุณได้ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ของการกำหนดค่าระบบ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการเริ่มต้นการทำงานของ Windows
  • โปรแกรมอรรถประโยชน์ของการกำหนดค่าระบบกำลังอยู่ในโหมดการวินิจฉัยหรือการเริ่มต้นระบบที่เลือก จึงทำให้แสดงข้อความนี้และเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ทุกครั้งที่เริ่มต้น Windows
  • เลือกโหมด การเริ่มต้นแบบปกติ ในแท็บ ทั่วไป เพื่อเริ่มต้น Windows ตามปกติ และยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำไว้โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ของการกำหนดค่าระบบ

ขั้นตอนที่ 4: ขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อปิดใช้งานคุณลักษณะ

ถ้าคลีนบูตแก้ไขข้อผิดพลาดได้ คุณก็ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้

สิ่งสำคัญ ถ้าปัญหาของคุณไม่ได้รับการแก้ไข คุณจะต้องทำงานขั้นตอนนี้ โดยจะลบจุดคืนค่าทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นการถาวร คุณลักษณะการคืนค่าระบบใช้จุดคืนค่าในการคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณกลับสู่สถานะก่อนหน้านี้ ถ้าคุณลบจุดคืนค่า คุณจะไม่สามารถคืนค่า Windows ไปที่สถานะก่อนหน้านี้ได้

ขั้นตอนนี้ปิดใช้งานคุณลักษณะของ Microsoft ชั่วคราว เช่น Plug and Play, ระบบเครือข่าย, การบันทึกเหตุการณ์ และการรายงานข้อผิดพลาด
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ msconfig แล้วคลิก ตกลง
  กล่องโต้ตอบ โปรแกรมอรรถประโยชน์ของการกำหนดค่าระบบ จะปรากฏขึ้น
 2. คลิกแท็บ ทั่วไป คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย โหลดบริการระบบ แล้วคลิก ตกลง
 3. เมื่อคุณได้รับพรอมต์ คลิก เริ่มต้นใหม่ เพื่อเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
ถ้าขั้นตอนดังกล่าวช่วยให้คุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ในสถานะคลีนบูตได้ ก็จะจบการทำงาน ถ้าขั้นตอนดังกล่าวไม่ช่วย ไปที่หัวข้อ "ขั้นตอนต่อไป" ถ้าคุณจะต้องคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังสถานะการเริ่มต้นปกติ ให้ไปที่ “ขั้นตอนในการกำหนดค่า Windows เพื่อใช้สถานะการเริ่มต้นปกติ”

ขั้นตอนในการกำหนดค่า Windows เพื่อใช้สถานะการเริ่มต้นปกติ

หลังจากที่คุณใช้คลีนบูตเพื่อแก้ไขปัญหาของคุณ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อกำหนดค่า Windows XP ให้เริ่มต้นการทำงานตามปกติ
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. พิมพ์ msconfig แล้วคลิก ตกลง
  กล่องโต้ตอบ โปรแกรมอรรถประโยชน์ของการกำหนดค่าระบบ จะปรากฏขึ้น
 3. คลิกแท็บ ทั่วไป คลิก การเริ่มต้นแบบปกติ - โหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์และบริการทั้งหมด แล้วคลิก ตกลง
 4. เมื่อคุณได้รับพรอมต์ คลิก เริ่มต้นใหม่ เพื่อเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
308041 ข้อมูลสำหรับแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบใน Windows XP

ขั้นตอนต่อไป

หากวิธีการเหล่านี้ใช้ไม่ได้ผล คุณสามารถใช้เว็บไซต์ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีการอื่นในการแก้ไขปัญหาของคุณ เว็บไซต์ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ให้บริการดังตัวอย่างต่อไปนี้ หากคุณยังคงมีปัญหาอยู่ คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนได้จาก:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=th
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 310353 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มีนาคม 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbresolve kbceip kbexpertisebeginner kbhowto kbacwsurvey kbpubtypekc kbfix kbenv kbFAQ kbprod2web kbvideocontent KB310353

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com