Artikel-id: 310353 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Om datorn inte startar normalt eller om du får felmeddelanden när du startar datorn som du inte kan identifiera kan du behöva göra en ren omstart. Då startar datorn med en minimal uppsättning drivrutiner och startprogram. Det här kan hjälpa dig att felsöka problemet.

I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar Windows XP till att starta med en ren omstart och hur du återställer Windows XP till normal starttyp.

Vissa program kanske inte fungerar som förväntat när du har konfigurerat Windows XP för start i felsäkert läge. Programmet fungerar igen när du återställer Windows XP till normal start.

Den här artikeln är avsedd för användare på nybörjar- till mellannivå.

Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.

Starta Windows XP genom ren omstart

Det finns två sätt att starta Windows XP genom ren omstart:
 • Metod 1: Använda Interaktiv hjälp
 • Metod 2: Starta XP manuellt med ren omstart (endast avancerade användare)
Börja med den första metoden. Om den inte fungerar och du är van vid avancerade metoder provar du nästa metod.

Metod 1: Interaktiv hjälp

Innan du startar

Innan du börjar installera och använda Interaktiv hjälp:
 • Du måste köra Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Media Center eller Windows XP Tablet PC för att kunna installera Interaktiv hjälp.
 • Du måste vara inloggad som administratör eller medlem av gruppen Administratörer för att konfigurera Windows XP för att använda ren omstart.
Om du vill veta mer om hur du loggar in i Windows klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
321305 Logga in i Windows XP om lösenordet är bortglömt eller har gått ut

Metod 2: Starta XP manuellt med en ren omstart (endast avancerade användare)

Det här avsnittet är avsett för avancerade användare. Om du inte själv kan genomföra avancerad felsökning kan du be någon om hjälp eller kontakta supporten, Mer information om hur du kontaktar Microsofts support finns på följande Microsoft-webbplats:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sv
Gör så här för att starta Windows XP med en ren omstart:

Video: Göra en ren omstart i Windows

Dölj bildenVisa bilden
assets video1
uuid=8c884a98-6334-4d34-82ae-acdfe8959440 VideoUrl=http://www.microsoft.com/sv-se/showcase/details.aspx?uuid=8c884a98-6334-4d34-82ae-acdfe8959440
Dölj bildenVisa bilden
assets video2


Steg 1: Starta Systemkonfiguration

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig och klicka på OK.
 2. Dialogrutan Systemkonfiguration visas.

Steg 2: Konfigurera alternativen för selektiv start

 1. Klicka på fliken Allmänt och sedan på Selektiv start i dialogrutan Verktyg för systemkonfiguration.
 2. Avmarkera kryssrutan Kör SYSTEM.INI.
 3. Avmarkera kryssrutan Kör WIN.INI.
 4. Avmarkera kryssrutan Läs in Autostart-objekt. Se till att Läs in systemtjänster och Använd ursprunglig BOOT.INI är markerade.
 5. Klicka på fliken Tjänster.
 6. Markera kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster.
 7. Klicka på Avmarkera alla och sedan på OK.
 8. Klicka på Starta om när du tillfrågas om du vill starta om datorn.

Steg 3: Windows-inloggning

 1. Logga in på Windows om du uppmanas till det.
 2. Markera kryssrutan Visa inte det här meddelandet eller starta Systemkonfiguration när Windows startar och klicka på OK när du får följande meddelande:

  Obs!
  • Du har använt Systemkonfiguration för att göra ändringar i hur Windows startar.
  • Systemkonfiguration är inställd på Diagnostisk start eller Selektiv start. Därför visas detta meddelande och därför körs Systemkonfiguration varje gång Windows startar.
  • Markera alternativet Normal start på fliken Allmänt för att starta Windows i normalläge och ångra ändringar som gjordes i Systemkonfiguration.

Steg 4: Valfri åtgärd för att inaktivera funktioner

Om problemet löstes med en ren omstart behöver du inte utföra den här åtgärden.

Viktigt! Om problemet inte har lösts och du måste utföra den här åtgärden, tas alla återställningspunkter bort från datorn permanent. Funktionen Systemåterställning använder återställningspunkter för att återställa datorn till ett tidigare tillstånd. Du kan inte återställa Windows till ett tidigare tillstånd om du tar bort återställningspunkterna.

Med den här åtgärden inaktiveras tillfälligt Microsoft-funktioner som Plug and Play, nätverksanslutning, händelseloggning och felrapportering.
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig och klicka på OK.
  Dialogrutan Systemkonfiguration visas.
 2. Klicka på fliken Allmänt, avmarkera kryssrutan Läs in systemtjänster och klicka sedan på OK.
 3. Klicka på Starta om när du tillfrågas om du vill starta om datorn.
Om du fick hjälp med att starta datorn i läget för ren omstart med de här anvisningarna är du klar. Om anvisningarna inte gav någon hjälp går du till avsnittet "Nästa steg". Om du måste återställa datorn till normalt startläge går du till "Så här konfigurerar du normalt startläge för Windows".

Så här konfigurerar du normalt startläge för Windows

När du har använt ren omstart för att lösa problemet kan du följa anvisningarna nedan för att konfigurera Windows XP till att starta normalt.
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv msconfig och klicka på OK.
  Dialogrutan Systemkonfiguration visas.
 3. Klicka på Normal start - läs in alla drivrutiner och tjänster på fliken Allmänt och klicka på OK.
 4. Klicka på Starta om när du tillfrågas om du vill starta om datorn.

Mer Information

Om du vill veta mer om felsökning av startproblem klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
308041 Resurser för felsökning av startproblem i Windows XP

NÄSTA STEG

Om de här metoderna inte fungerade kan du gå till webbplatsen Microsoft Hjälp och support och hitta andra lösningar på problemet. Där hittar du bland annat följande:
 • Sökbar Knowledge Base: Sök efter teknisk supportinformation och verktyg som hjälper dig att själv lösa problem med Microsoft-produkter.
 • Produktlösningscenter: Se vanliga frågor om olika produkter och viktig supportinformation.
 • Andra supportalternativ: Använd webben när du vill ställa en fråga, kontakta Microsoft Hjälp och support eller ge synpunkter.
Om problemen kvarstår kan du kontakta supporten:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sv
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH?-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Egenskaper

Artikel-id: 310353 - Senaste granskning: den 7 juni 2013 - Revision: 1.1
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbexpertiseinter kbresolve kbceip kbexpertisebeginner kbhowto kbacwsurvey kbpubtypekc kbfix kbenv kbFAQ kbprod2web kbvideocontent KB310353

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com