คำอธิบายของเครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 310312 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้เครื่องมือ Disk Cleanup ใน Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือ Disk Cleanup ช่วยเพิ่มที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ของคุณได้โดยการค้นหาแฟ้มต่างๆ ในดิสก์ที่คุณสามารถลบทิ้งได้อย่างปลอดภัย คุณสามารถเลือกที่จะลบแฟ้มบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ ใช้ Disk Cleanup เพื่อทำงานต่างๆ ต่อไปนี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ของคุณ
 • ลบแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว
 • ลบแฟ้มโปรแกรมต่างๆ ที่ดาวน์โหลดมา เช่น คอนโทรล Active X และ Java applets ที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต
 • ลบข้อมูลใน Recycle Bin
 • ลบแฟ้มชั่วคราวของ Windows
 • ลบคอมโพเนนต์เพิ่มเติมของ Windows ที่คุณไม่ได้ใช้งาน
 • ลบโปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ และคุณไม่ได้ใช้งาน
คุณสามารถเริ่มใช้ Disk Cleanup ได้โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • คลิกที่ Start และคลิกที่ Run ในช่อง Open ให้พิมพ์ cleanmgr และคลิกที่ OK

  -หรือ-
 • คลิกStartเลือกที่ All Programsเลือกที่Accessoriesเลือกที่ System Toolsจากนั้นคลิกDisk Cleanup

  -หรือ-
 • ใน Windows Explorer หรือ My Computer คลิกขวาที่ดิสก์ที่คุณต้องการได้พื้นที่ว่างเพิ่ม คลิกProperties คลิกแท็บ Generalแล้วคลิก Disk Cleanup

ลบแฟ้มต่างๆ ที่เก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์

เมื่อต้องการลบแฟ้มต่างๆ ที่เก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์และไม่ได้ใช้งานแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start และคลิกที่ My Computer
 2. คลิกขวาที่ดิสก์ที่คุณต้องการพื้นที่ว่างเพิ่ม แล้วคลิกProperties
 3. คลิกแท็บ General แล้วคลิก Disk Cleanup
 4. คลิกแท็บ Disk Cleanup (หากยังไม่ได้เลือกไว้) คลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากแฟ้มต่างๆ ที่ต้องการลบ แล้วคลิก OK
 5. คลิก Yes เพื่อทำงานต่อ แล้วคลิก OK

ลบคอมโพเนนต์ของ Windows

เมื่อต้องการลบคอมโพเนนต์ของ Windows ที่คุณไม่ได้ใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start และคลิกที่ My Computer
 2. คลิกขวาที่ดิสก์ที่คุณต้องการพื้นที่ว่างเพิ่ม แล้วคลิกProperties
 3. คลิกแท็บ General แล้วคลิก Disk Cleanup
 4. คลิกแท็บ More Options และใน Windows components คลิกClean up

  Windows Components Wizard จะเริ่มทำงาน
 5. ในรายชื่อ Components คลิกเพื่อยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคอมโพเนนต์ต่างๆ ที่คุณต้องการลบ
  • ช่องทำเครื่องหมายที่แรเงาที่อยู่ถัดจากคอมโพเนนต์ระบุว่ามีการติดตั้งคอมโพเนนต์ย่อยเพียงบางอย่างเท่านั้น

   หากคุณต้องการลบคอมโพเนนต์ย่อย ให้คลิก Details คลิกเพื่อยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคอมโพเนนต์ย่อยที่ต้องการลบ แล้วคลิก OK
 6. คลิก Next
 7. ในหน้า Completing the Windows Components Wizard ให้คลิก Finish
 8. คลิก OK คลิก Yes เพื่อดำเนินการต่อ แล้วคลิก OK

ลบโปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้

เมื่อต้องการลบโปรแกรมต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start และคลิกที่ My Computer
 2. คลิกขวาที่ดิสก์ที่คุณต้องการพื้นที่ว่างเพิ่ม แล้วคลิกProperties
 3. คลิกแท็บ General แล้วคลิก Disk Cleanup
 4. คลิกแท็บ More Options และใน Installed programs คลิกClean up

  จะปรากฏกล่องโต้ตอบ Add or Remove Programs ขึ้น
 5. ในรายชื่อ Currently installed programs คลิกโปรแกรมต่างๆ ที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก Remove (หรือ Change/Remove)
 6. หากคุณได้รับการแจ้งให้ยืนยันการลบโปรแกรม ให้คลิก Yes
 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6 เพื่อลบโปรแกรมอื่นๆ ที่คุณไม่ได้ใช้งานแล้ว แล้วคลิก Close
 8. คลิก OK คลิก Yes เพื่อดำเนินการต่อ แล้วคลิก OK

ลบ Restore Points

เมื่อต้องการลบ restore points ทั้งหมดยกเว้น restore points ล่าสุด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start และคลิกที่ My Computer
 2. คลิกขวาที่ดิสก์ที่คุณต้องการพื้นที่ว่างเพิ่ม แล้วคลิกProperties
 3. คลิกแท็บ General แล้วคลิก Disk Cleanup
 4. คลิกแท็บ More Options และใน System Restore คลิกClean up
 5. คลิก Yes เพื่อลบทั้งหมดแต่เก็บเฉพาะจุด restore point ล่าสุด
 6. คลิก OK คลิก Yes เพื่อดำเนินการต่อ แล้วคลิก OK

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบคอมโพเนนต์ของ Windows และโปรแกรมต่างๆ ใน Windows XP โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
307894 ข้อมูลเชิงปฏิบัติ: เพิ่มหรือลบคอมโพเนนต์ของ Windows ใน Windows XP
307895 ข้อมูลเชิงปฏิบัติ: แก้ไขหรือลบโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนพื้นที่ดิสก์เหลือน้อยใน Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
285107 คำอธิบายการแจ้งเตือนพื้นที่ดิสก์เหลือน้อยใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการใช้พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ของ System Restore โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
300044 วิธีการที่เครื่องมือ System Restore จัดการการใช้พื้นที่ในฮาร์ดดิสก์
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 310312 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 กรกฎาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbinfo KB310312

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com