Identifikator ?lanka: 310312 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako se koristi alatka ?Pospremanje diska? u operativnom sistemu Windows XP.

DODATNE INFORMACIJE

Alatka ?Pospremanje diska? poma?e vam da oslobodite prostor na ?vrstom disku tako ?to na disku tra?i datoteke koje mo?ete bezbedno da izbri?ete. Mo?ete da odaberete da li ?ete izbrisati neke ili sve datoteke. Koristite alatku ?Pospremanje diska? da biste obavili slede?e zadatke za osloba?anje prostora na ?vrstom disku:
 • Uklanjanje privremenih Internet datoteka.
 • Uklanjanje preuzetih programskih datoteka. Na primer, ActiveX kontrola i Java apleta koji su preuzeti sa Interneta.
 • Pra?njenje korpe za otpatke.
 • Uklanjanje privremenih Windows datoteka.
 • Uklanjanje opcionalnih Windows komponenti koje ne koristite.
 • Uklanjanje instaliranih programa koje vi?e ne koristite.
Pospremanje diska mo?ete da pokrenete tako ?to ?ete uraditi neku od slede?ih stvari:
 • Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni. U polju Otvori otkucajte cleanmgr, a zatim kliknite na dugme U redu.

  -ili-
 • Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Svi programi, postavite pokaziva? na stavku Pribor, postavite pokaziva? na stavku Sistemske alatke i zatim izaberite stavku Pospremanje diska.

  -ili-
 • U programu Windows Explorer ili fascikli ?Moj ra?unar? kliknite desnim tasterom mi?a na disk na kojem ?elite da oslobodite prostor, izaberite stavku Svojstva, izaberite karticu Op?te postavke i zatim kliknite na dugme Pospremanje diska.

Uklanjanje datoteka uskladi?tenih na ?vrstom disku

Da biste uklonili datoteke uskladi?tene na ?vrstom disku koje vi?e ne koristite, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Moj ra?unar.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na disk na kojem ?elite da oslobodite prostor i zatim izaberite stavku Svojstva.
 3. Izaberite karticu Op?te postavke i zatim kliknite na dugme Pospremanje diska.
 4. Izaberite karticu Pospremanje diska (ako nije ve? izabrana), potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored datoteka koje ?elite da uklonite i zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Kliknite na dugme Da da biste nastavili sa ovom radnjom, a zatim kliknite na dugme U redu.

Uklanjanje komponenti operativnog sistema Windows

Da biste uklonili Windows komponente koje ne koristite, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Moj ra?unar.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na disk na kojem ?elite da oslobodite prostor i zatim izaberite stavku Svojstva.
 3. Izaberite karticu Op?te postavke i zatim kliknite na dugme Pospremanje diska.
 4. Izaberite karticu Vi?e opcija i zatim u okviru Windows komponente kliknite na dugme Pospremi.

  Pokrenu?e se ?arobnjak za Windows komponente.
 5. Na listi Komponente opozovite izbor u poljima za potvrdu pored komponenti koje ?elite da uklonite.
  • Osen?eno polje za potvrdu pored komponente ukazuje na to da su instalirane samo neke potkomponente.

   Ako ?elite da uklonite potkomponentu, kliknite na dugme Detalji, opozovite izbor u polju za potvrdu pored potkomponenti koje ?elite da uklonite i zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Kliknite na dugme Dalje.
 7. Na stranici ?Dovr?avanje ?arobnjaka za Windows komponente? kliknite na dugme Zavr?i.
 8. Kliknite na dugme U redu, a zatim i na dugme Da da biste nastavili sa ovom radnjom, a zatim kliknite na dugme U redu.

Uklanjanje instaliranih programa

Da biste uklonili programe koje vi?e ne koristite, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Moj ra?unar.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na disk na kojem ?elite da oslobodite prostor i zatim izaberite stavku Svojstva.
 3. Izaberite karticu Op?te postavke i zatim kliknite na dugme Pospremanje diska.
 4. Kliknite na karticu Vi?e opcija i u okviru Instalirani programi kliknite na dugme Pospremi.

  Prikaza?e se dijalog Dodaj ili ukloni programe.
 5. Na listi Trenutno instalirani programi kliknite na program koji ?elite da uklonite i zatim kliknite na dugme Ukloni (ili Promeni/ukloni).
 6. Ako se od vas zatra?i da potvrdite uklanjanje programa, kliknite na dugme Da.
 7. Ponovite 5. i 6. korak da biste uklonili i druge programe koje vi?e ne koristite i zatim kliknite na dugme Zatvori.
 8. Kliknite na dugme U redu, a zatim i na dugme Da da biste nastavili sa ovom radnjom, a zatim kliknite na dugme U redu.

Uklanjanje ta?aka vra?anja

Da biste uklonili sve ta?ke vra?anja osim najnovije, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Moj ra?unar.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na disk na kojem ?elite da oslobodite prostor i zatim izaberite stavku Svojstva.
 3. Izaberite karticu Op?te postavke i zatim kliknite na dugme Pospremanje diska.
 4. Izaberite karticu Vi?e opcija i zatim u okviru Oporavak sistema kliknite na dugme Pospremi.
 5. Kliknite na dugme Da da biste uklonili sve osim najnovije ta?ke vra?anja.
 6. Kliknite na dugme U redu, a zatim i na dugme Da da biste nastavili sa ovom radnjom, a zatim kliknite na dugme U redu.

REFERENCE

Za dodatne informacije o tome kako se uklanjaju Windows komponente i programi u operativnom sistemu Windows XP kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
307894 KAKO SE: dodaju ili uklanjaju Windows komponente u operativnom sistemu Windows XP
307895 KAKO SE: menja ili uklanja program na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows XP
Za dodatne informacije o obave?tenju o malo slobodnog prostora na disku u operativnom sistemu Windows XP kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
285107 Opis obave?tenja o malo slobodnog prostora na disku u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za dodatne informacije o tome kako alatka ?Oporavak sistema? rukuje kori??enjem prostora na ?vrstom disku kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
300044 Na?in na koji alatka ?Oporavak sistema? rukuje kori??enjem prostora na ?vrstom disku (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 310312 - Poslednji pregled: 1. decembar 2007. - Revizija: 1.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbinfo KB310312

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com