วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน'

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 310147 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' ใน Microsoft Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

โฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' เป็นโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณซึ่งสามารถใช้เก็บเอกสาร กราฟิก และแฟ้มส่วนบุคคลอื่นๆ เมื่อมีบุคคลมากกว่าหนึ่งคนใช้คอมพิวเตอร์ Windows จะสร้างโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคน

โดยค่าเริ่มต้น ตำแหน่งที่ตั้งเป้าหมาย หรือตำแหน่งที่ตั้งจริงของโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' คือ C:\Documents and Settings\user name\My Documents โดย C คือไดรฟ์ที่มีการติดตั้ง Windows อยู่ และ user name คือผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่ในขณะนี้ คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเป้าหมายได้ หากคุณต้องการให้ My Documents ไปอยู่ที่ตำแหน่งที่ตั้งอื่นของโฟลเดอร์

วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน'

เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม แล้วชี้ไปที่ เอกสารของฉัน
 2. คลิกขวาที่ เอกสารของฉัน แล้วคลิก คุณสมบัติ
 3. คลิกแท็บ เป้าหมาย
 4. ในกล่อง เป้าหมาย ให้ทำตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้
  • พิมพ์เส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง ตัวอย่างเช่น D:\My Stuff

   ถ้าไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าว กล่องโต้ตอบ สร้างข้อความ จะแสดงขึ้นมา คลิก ใช่ เพื่อสร้างโฟลเดอร์ แล้วคลิก ตกลง

   หรือ
  • คลิก ย้าย คลิกโฟลเดอร์ที่จะเก็บเอกสารของคุณ แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง

   หากคุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ คลิก สร้างโฟลเดอร์ใหม่ พิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ดังกล่าว แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง
 5. ในกล่อง ย้ายเอกสาร คลิก ใช่ เพื่อย้ายเอกสารของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ หรือคลิก ไม่ใช่ เพื่อปล่อยให้เอกสารของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเดิม

การคืนค่าโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' ไปยังตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น

เมื่อต้องการคืนค่าโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' ไปยังตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม แล้วชี้ไปที่ เอกสารของฉัน
 2. คลิกขวาที่ เอกสารของฉัน แล้วคลิก คุณสมบัติ
 3. คลิก คืนค่าเริ่มต้น แล้วคลิก ตกลง
 4. ในกล่อง ย้ายเอกสาร คลิก ใช่ เพื่อย้ายเอกสารของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ หรือคลิก ไม่ใช่ เพื่อปล่อยให้เอกสารของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเดิม

การนำโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' ออกจากเมนู เริ่ม

ถ้าคุณไม่ต้องการแสดง เอกสารของฉัน บนเมนู เริ่ม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาที่ เริ่ม แล้วคลิก คุณสมบัติ หรือหากเมนู เริ่ม แสดงอยู่แล้ว ให้คลิกขวาบริเวณที่ว่างของเมนู เริ่ม แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. คลิก กำหนดเอง
 3. คลิกแท็บ ขั้นสูง
 4. ในรายการ รายการบนเมนู 'เริ่ม' ภายใต้ เอกสารของฉัน ให้คลิก ไม่ต้องแสดงรายการนี้ แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง

  ในครั้งต่อไปที่คุณคลิก เริ่ม โฟลเดอร์ เอกสารของฉัน จะไม่แสดงอยู่ในเมนู เริ่ม อีกต่อไป
หมายเหตุ: การเอาโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' ออกจากเมนู เริ่ม ไม่ได้เป็นการเอาแฟ้มต่างๆ ที่เก็บอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเป้าหมายออกจากโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' แต่อย่างใด

การแสดงโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' บนเมนู เริ่ม

เมื่อต้องการแสดง เอกสารของฉัน บนเมนู เริ่ม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาที่ เริ่ม แล้วคลิก คุณสมบัติ หรือหากเมนู เริ่ม แสดงอยู่แล้ว ให้คลิกขวาบริเวณที่ว่างของเมนู เริ่ม แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. คลิก กำหนดเอง
 3. คลิกแท็บ ขั้นสูง
 4. ในรายการ รายการบนเมนู 'เริ่ม' ภายใต้ เอกสารของฉัน ให้คลิก แสดงในรูปของการเชื่อมโยง หรือ แสดงในรูปของเมนู แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง

  ในครั้งต่อไปที่คุณคลิก เริ่ม โฟลเดอร์ เอกสารของฉัน จะแสดงอยู่ในเมนู เริ่ม

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
298399 วิธีการ: การตั้งค่าโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' ให้เป็น 'ส่วนตัว' (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนู 'เริ่ม' ใน Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
279767 คำอธิบายเกี่ยวกับเมนู 'เริ่ม' ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 310147 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2550 - Revision: 2.2
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
Keywords: 
kbinfo KB310147

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com