ID článku: 310147 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Súhrn

V tomto článku je popísaný postup na zmenu predvoleného umiestnenia priečinka Moje dokumenty v systéme Microsoft Windows XP.

Ďalšie informácie

Priečinok Moje dokumenty je vašim osobným priečinkom, do ktorého môžete ukladať dokumenty, grafiku a ďalšie osobné súbory. Ak s počítačom pracujú viacerí používatelia, systém Windows vytvorí v počítači pre každého používateľa samostatný priečinok Moje dokumenty.

Pri predvolenom nastavení je cieľovým alebo aktuálnym umiestnením priečinka Moje dokumenty adresár C:\Documents and Settings\meno používateľa\My Documents, kde C predstavuje jednotku, na ktorej je nainštalovaný systém Windows, a meno používateľa je meno aktuálne prihláseného používateľa. Ak chcete, aby priečinok Moje dokumenty odkazoval na iné umiestnenie, môžete zmeniť jeho cieľové umiestnenie.

Zmena predvoleného umiestnenia priečinka Moje dokumenty

Ak chcete zmeniť predvolené umiestnenie priečinka Moje dokumenty, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom ukážte na položku Moje dokumenty.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Moje dokumenty a potom na položku Vlastnosti.
 3. Kliknite na kartu Cieľ.
 4. V poli Cieľ vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
  • Zadajte cestu k požadovanému umiestneniu priečinka a kliknite na tlačidlo OK. Príklad: D:\Moje dokumenty.

   Ak zadaný priečinok neexistuje, zobrazí sa dialógové okno Vytvoriť priečinok. Kliknite na tlačidlo Áno, čím vytvoríte priečinok, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   -alebo-
  • Kliknite na tlačidlo Premiestniť, kliknite na priečinok, do ktorého sa majú ukladať vaše dokumenty, a potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

   Ak potrebujete vytvoriť nový priečinok, kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový priečinok. Zadajte názov priečinka a potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK.
 5. V okne Presunutie dokumentov kliknite na tlačidlo Áno, ak chcete premiestniť dokumenty do nového umiestnenia, alebo kliknite na tlačidlo Nie, ak chcete dokumenty ponechať v pôvodnom umiestnení.

Obnovenie predvoleného umiestnenia priečinka Moje dokumenty

Ak chcete obnoviť predvolené umiestnenie priečinka Moje dokumenty, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a ukážte na položku Moje dokumenty.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Moje dokumenty a potom na položku Vlastnosti.
 3. Kliknite na tlačidlo Obnoviť predvolené a potom na tlačidlo OK.
 4. V okne Presunutie dokumentov kliknite na tlačidlo Áno, ak chcete premiestniť dokumenty do nového umiestnenia, alebo kliknite na tlačidlo Nie, ak chcete dokumenty ponechať v pôvodnom umiestnení.

Odstránenie priečinka Moje dokumenty z ponuky Štart

Ak nechcete, aby sa priečinok Moje dokumenty zobrazoval v ponuke Štart, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Vlastnosti. Ak už je ponuka Štart zobrazená, kliknite pravým tlačidlom na prázdnu oblasť ponuky Štart a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Kliknite na položku Prispôsobiť.
 3. Kliknite na kartu Spresnenie.
 4. V zozname Položky ponuky Štart kliknite v skupine Moje dokumenty na prepínač Nezobrazovať túto položku a potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

  Pri ďalšom kliknutí na tlačidlo Štart sa už priečinok Moje dokumenty v ponuke Štart nezobrazí.
POZNÁMKA: Odstránenie priečinka Moje dokumenty z ponuky Štart nespôsobí odstránenie súborov uložených v cieľovom umiestnení priečinka Moje dokumenty.

Zobrazenie priečinka Moje dokumenty v ponuke Štart

Ak chcete zobraziť priečinok Moje dokumenty v ponuke Štart, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Vlastnosti. Ak už je ponuka Štart zobrazená, kliknite pravým tlačidlom na prázdnu oblasť ponuky Štart a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Kliknite na položku Prispôsobiť.
 3. Kliknite na kartu Spresnenie.
 4. V zozname Položky ponuky Štart kliknite v časti Moje dokumenty na prepínač Zobraziť ako prepojenie alebo Zobraziť ako ponuku a potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

  Pri ďalšom kliknutí na tlačidlo Štart sa v ponuke Štart zobrazí položka Moje dokumenty.

Odkazy

Ďalšie informácie o práci s priečinkom Moje dokumenty zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
298399 POSTUP: Nastavenie priečinka Moje dokumenty ako súkromného priečinka
Ďalšie informácie o ponuke Štart v systéme Windows XP zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
279767 Popis ponuky Štart v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je čiastočne alebo celý v angličtine.)
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.

Vlastnosti

ID článku: 310147 - Posledná kontrola: 26. februára 2014 - Revízia: 1.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
Kľúčové slová: 
kbinfo KB310147

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com