Numer ID artykułu: 310147 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób zmiany domyślnej lokalizacji folderu Moje dokumenty w systemie Microsoft Windows XP.

Więcej informacji

Folder Moje dokumenty jest folderem osobistym użytkownika, w którym można przechowywać dokumenty, obrazy i inne pliki osobiste. Jeśli komputer jest używany przez wielu użytkowników, folder Moje dokumenty jest tworzony dla każdego użytkownika.

Domyślnie lokalizacja docelowa (aktualna) folderu Moje dokumenty to C:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Moje dokumenty, gdzie C jest literą dysku, na którym zainstalowano system Windows, a nazwa użytkownika jest nazwą aktualnie zalogowanego użytkownika. Lokalizację folderu Moje dokumenty można zmieniać.

Zmiana domyślnej lokalizacji folderu Moje dokumenty

Aby zmienić domyślną lokalizację folderu Moje dokumenty, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wskaż polecenie Moje dokumenty.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Moje dokumenty, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Element docelowy.
 4. W polu Element docelowy wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wprowadź ścieżkę do wybranego folderu i kliknij przycisk OK. Na przykład: D:\Moje rzeczy.

   Jeśli dany folder nie istnieje, wyświetlone zostanie okno dialogowe z pytaniem, czy utworzyć nowy folder. Kliknij przycisk Tak w celu utworzenia folderu, a następnie kliknij przycisk OK.

   lub
  • Kliknij przycisk Przenieś, kliknij folder, w którym przechowywane będą dokumenty, a następnie kliknij dwukrotnie przycisk OK.

   Aby utworzyć nowy folder, kliknij przycisk Utwórz nowy folder. Wpisz nazwę folderu, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W polu Przenoszenie dokumentów kliknij przycisk Tak (aby przenieść dokumenty do nowej lokalizacji) lub kliknij przycisk Nie (aby pozostawić dokumenty w lokalizacji oryginalnej).

Przywracanie folderu Moje dokumenty do lokalizacji domyślnej

Aby przywrócić folder Moje dokumenty do lokalizacji domyślnej, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wskaż polecenie Moje dokumenty.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Moje dokumenty, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij przycisk Przywróć domyślne, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W polu Przenoszenie dokumentów kliknij przycisk Tak (aby przenieść dokumenty do nowej lokalizacji) lub kliknij przycisk Nie (aby pozostawić dokumenty w lokalizacji oryginalnej).

Usuwanie folderu Moje dokumenty z menu Start

Jeśli folder Moje dokumenty ma być niewyświetlany w menu Start, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Jeśli menu Start jest już wyświetlone, kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar menu Start, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij przycisk Dostosuj.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane.
 4. Na liście elementów menu Start (element Moje dokumenty) kliknij opcję Nie wyświetlaj tego elementu, a następnie kliknij dwukrotnie przycisk OK.

  Przy następnym kliknięciu przycisku Start folder Moje dokumenty nie będzie wyświetlany w menu Start.
UWAGA: Usunięcie folderu Moje dokumenty z menu Start nie powoduje usunięcia plików przechowywanych w lokalizacji docelowej folderu Moje dokumenty.

Wyświetlanie folderu Moje dokumenty w menu Start

Aby wyświetlić folder Moje dokumenty w menu Start, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Jeśli menu Start jest już wyświetlone, kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar menu Start, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij przycisk Dostosuj.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane.
 4. Na liście elementów menu Start w obszarze Moje dokumenty kliknij opcję Wyświetl jako łącze lub Wyświetl jako menu, a następnie kliknij dwukrotnie przycisk OK.

  Przy następnym kliknięciu przycisku Start folder Moje dokumenty będzie wyświetlany w menu Start.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy z folderem Moje dokumenty, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
298399 JAK: Ustawianie folderu Moje dokumenty jako folder „prywatny” w systemie Windows XP
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące menu Start w systemie Windows XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
279767 Opis menu Start w systemie Windows XP

Właściwości

Numer ID artykułu: 310147 - Ostatnia weryfikacja: 25 sierpnia 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbinfo KB310147

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com