คำอธิบายเกี่ยวกับอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง Portqry.exe

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 310099 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Portqry.exe คืออรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่งที่คุณสามารถใช้แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ TCP/IP Portqry.exe จะทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000, Windows XP, และ Windows Server 2003 อรรถประโยชน์ดังกล่าวจะรายงานสถานะของพอร์ต TCP และ UDP บนคอมพิวเตอร์ที่คุณเลือก

หมายเหตุ Portqry.exe รุ่น 2 มีพร้อมให้ใช้งานแล้วในตอนนี้ การเชื่อมโยงศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ที่ส่วนท้ายของบทความนี้ได้รับการปรับปรุงให้แสดงอรรถประโยชน์รุ่นใหม่แล้ว Portqry.exe รุ่น 1.0 มีการเอาออกจากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

Portqry.exe จะรายงานสถานะของพอร์ต TCP/IP เป็นสถานะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
 • รอรับการติดต่อ

  กระบวนการกำลังรอรับการติดต่อกับพอร์ตบนคอมพิวเตอร์ที่คุณเลือก Portqry.exe รับการตอบสนองจากพอร์ต
 • ไม่รอรับการติดต่อ

  ไม่มีกระบวนการใดรอรับการติดต่อกับพอร์ตเป้าหมายบนระบบเป้าหมาย Portqry.exe ได้รับข้อความของ Internet Control Message Protocol (ICMP) แจ้งว่า "ไม่สามารถเข้าถึงปลายทางได้ - ไม่สามารถเข้าถึงพอร์ตได้" จากพอร์ต UDP เป้าหมาย หรือถ้าพอร์ตเป้าหมายคือพอร์ต TCP Portqry ได้รับแพ็คเก็ตการตอบรับ TCP พร้อมชุดค่าสถานะ ตั้งค่าใหม่
 • ถูกกรอง

  พอร์ตบนคอมพิวเตอร์ที่คุณเลือกกำลังถูกกรองอยู่ Portqry.exe ไม่รับการตอบสนองจากพอร์ต กระบวนการทำงานอาจรอหรือไม่รอรับการติดต่อกับพอร์ต โดยค่าเริ่มต้น จะมีการสอบถามพอร์ต TCP สามครั้ง และมีการสอบถามพอร์ต UDP หนึ่งครั้งก่อนที่รายงานจะระบุว่าพอร์ตถูกกรอง
Portqry.exe สามารถสอบถามพอร์ตเดียว รายการพอร์ตที่เรียงลำดับ หรือช่วงที่ต่อเนื่องกันของพอร์ต

ตัวอย่าง

คำสั่งต่อไปนี้พยายามจะแก้ไข "reskit.com" ให้เป็นที่อยู่ IP แล้วสอบถาม TCP พอร์ต 25 บนโฮสต์ที่สอดคล้องกัน:
portqry -n reskit.com -p tcp -e 25
คำสั่งต่อไปนี้พยายามจะแก้ไข "169.254.0.11" ให้เป็นชื่อโฮสต์ แล้วสอบถาม TCP พอร์ต 143, 110, และ 25 (ตามลำดับ) บนโฮสต์ที่คุณเลือกไว้ คำสั่งนี้ยังสร้างแฟ้มบันทึก (Portqry.log) ซึ่งมีแฟ้มบันทึกคำสั่งที่คุณใช้งานและผลลัพธ์ที่ได้
portqry -n 169.254.0.11 -p tcp -o 143,110,25 -l portqry.log
คำสั่งต่อไปนี้พยายามจะแก้ไข my_server ให้เป็นที่อยู่ IP แล้วสอบถามช่วงที่ระบุไว้ของพอร์ต UDP (135-139) ตามลำดับต่อเนื่องบนโฮสต์ที่สอดคล้องกัน คำสั่งนี้ยังสร้างแฟ้มบันทึก (my_server.txt) ซึ่งมีแฟ้มบันทึกคำสั่งที่คุณใช้งานและผลลัพธ์ที่ได้
portqry -n my_server -p udp -r 135:139 -l my_server.txt
คุณสามารถดาวน์โหลด Portqry.exe ได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft เมื่อต้องการดาวน์โหลด Portqry.exe โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=89811747-C74B-4638-A2D5-AC828BDC6983&displaylang=en
ข้อมูลสำคัญ เครื่องมือ PortQueryUI มีส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกและพร้อมให้ดาวน์โหลดได้แล้ว PortQueryUI มีคุณลักษณะหลายอย่างที่สามารถช่วยให้ใช้งาน PortQry ได้ง่ายขึ้น เมื่อต้องการขอรับเครื่องมือ PortQueryUI โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://download.microsoft.com/download/3/f/4/3f4c6a54-65f0-4164-bdec-a3411ba24d3a/PortQryUI.exe
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PortQry รุ่น 2.0 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
832919 คุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ ของ PortQry รุ่น 2.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310298 วิธีการใช้ Portqry.exe เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Microsoft Exchange Server (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
310456 วิธีการใช้ Portqry เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Active Directory (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
832017 ความต้องการของพอร์ตสำหรับระบบ Microsoft Windows Server (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
325494 การออกอากาศทางเว็บสนับสนุน: การสแกนพอร์ตโดยใช้ PortQry (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 310099 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2550 - Revision: 7.8
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbnetwork KB310099

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com