สายเคเบิลโมเด็มในการแก้ไขปัญหา

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 310089 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
 
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีแก้ปัญหา สายเคเบิลโมเด็มใน Microsoft Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชนิดของบริการเคเบิลโมเด็ม

มีอยู่สองชนิดของบริการเคเบิลโมเด็ม: โมเด็มสายเคเบิลแบบสองทิศทาง และแบบเคเบิลโมเด็ม แบบสองทิศทางเคเบิลโมเด็มได้รับ และส่งข้อมูล ผ่านสายเคเบิล ทางเดียวของเคเบิลโมเด็มได้รับข้อมูลผ่านสายเคเบิล และ ส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์

การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อสายเคเบิลโมเด็ม

ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยใช้สายเคเบิล ตรวจสอบโมเด็ม คุณควรก่อนว่า ว่า คุณไม่พบการตกสายเคเบิล If โทรทัศน์ของคุณได้รับสายที่ดี และคุณยังสามารถเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ตโดยใช้เคเบิลโมเด็มของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการ ส่วนเหมาะสมด้านล่างนี้:

บริการเคเบิลแบบสองทิศทาง

บริการเคเบิลแบบสองทิศทางใช้การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายและเคเบิลโมเด็ม คุณสามารถใช้การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายมาตรฐานเพื่อดูว่ามีการ ปัญหาคือ ปัญหาการเชื่อมต่อของ Windows XP

สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
163391การแก้ไขปัญหาการติดต่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ตที่ใช้การเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์เชื่อมต่อเครือข่ายใน Windows 2000, Windows NT 4.0 หรือ Windows NT

บริการเคเบิลทางเดียว

ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของบริษัทเคเบิลของคุณ ผู้ให้บริการ (ISP), การเชื่อมต่อไม่ช้า หรือคุณเชื่อมต่อ แต่ไม่สามารถ เมื่อต้องดูเว็บเพ ใช้เป็นจำนวนมากในขั้นตอนต่อไปนี้ตามความจำเป็นในการแก้ไข ปัญหานี้ ถ้าคุณทำขั้นตอนที่หนึ่ง ดำเนินการขั้นตอนต่อไปจนถึงปัญหา จะแก้ไขปัญหาได้
 1. อาจมีบรรทัดขอสัญญาณขัดจังหวะ (IRQ) หรือ input/output (I/O) ที่อยู่ทรัพยากรขัดแย้งระหว่างเคเบิลโมเด็มของคุณ และ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่นในคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งมักจะแสดงโดยมี ตกใจในวงกลมสีเหลืองอยู่ติดกับอุปกรณ์ หรือหลายสาย หรือสายเคเบิลโมเด็มที่ขาออกแสดงใน'ตัวจัดการอุปกรณ์'

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาทรัพยากร ความขัดแย้งในการใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ใน Windows XP คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  283658วิธีการจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน Windows XP
  244601 วิธีการแก้ปัญหาที่ไม่รู้จักอุปกรณ์ที่แสดงใน'ตัวจัดการอุปกรณ์'
  310123 คำอธิบายของรหัสข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้นโดยตัวจัดการอุปกรณ์
  310126 การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของอุปกรณ์ด้วย Device Manager
  ถ้าโมเด็มเคเบิลขาเข้า หรือขาออกหลาย แสดงรายการอยู่ในตัวจัดการอุปกรณ์ เอารายการที่ซ้ำกันโมเด็ม และทำตาม ขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของทรัพยากร เมื่อต้องการเอาออก ทำซ้ำรายการโมเด็มเคเบิลในตัวจัดการอุปกรณ์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มต้นคลิกบานหน้าต่างการควบคุมl และจากนั้น คลิกสองครั้งที่ระบบ
  2. คลิกแท็บฮาร์ดแวร์และจากนั้น คลิกตัวจัดการอุปกรณ์
  3. คลิกสองครั้งที่สาขาโมเด็มเพื่อขยาย
  4. คลิกการซ้ำกันของเคเบิลโมเด็ม และจากนั้น คลิกเอาออก
  5. หลังจากที่คุณเอาโมเด็มสายเคเบิลที่ซ้ำกันทั้งหมด คลิกปิดและเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. ถ้าเป็น redetected เคเบิลโมเด็มของคุณทุกครั้งที่คุณเริ่มการทำงานของคุณ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ของโมเด็มอาจไม่สามารถสื่อสารกับโมเด็ม ในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นระบบ เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ถอนไดรเวอร์ของโมเด็ม และ ติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับเคเบิลโมเด็มของคุณแล้ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธี เมื่อต้องการขอรับ และติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับเคเบิลโมเด็มของคุณ ติดต่อของคุณ กลุ่มสนับสนุนของสายเคเบิลบริษัท ISP หรือผู้ผลิตโมเด็มของคุณ
 3. ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทั้งหมด ติดต่อกลุ่มสนับสนุน ISP ของบริษัทเคเบิลของคุณเพื่อตรวจสอบว่า พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ที่อยู่ ที่อยู่ของบริการชื่อโดเมน (DNS) ความถี่ในบรรทัด และออก หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง

  ถ้าคุณมีปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน ในขณะที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ติดต่อกลุ่มสนับสนุนของ ISP ของบริษัทเคเบิลของคุณ เมื่อต้องการตรวจสอบพารามิเตอร์การเชื่อมต่อที่อยู่ในช่วงยอมรับได้ บางสายเคเบิล โมเด็มรวมโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ได้รับการต่อสายเคเบิลที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ พารามิเตอร์การเชื่อมต่อ ถ้าโมเด็มของคุณไม่มีโปรแกรมอรรถประโยชน์เช่นนี้ โดยปกติแล้วคุณสามารถรับพารามิเตอร์การเชื่อมต่อจาก ISP ของบริษัทสายเคเบิล สนับสนุนกลุ่ม
 4. ถ้าคุณมีการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายมากกว่าหนึ่งของคุณ multihomed ใช้ Windows XP คอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมการขนส่ง ที่อยู่ของโพรโทคอ ล/Internet Protocol (TCP/IP) จาก IP ส่วนตัวแบบอัตโนมัติ กำหนด (APIPA) ที่อยู่เครือข่ายย่อยช่วง 169.254.0.0-169.254.255.255 ซับเน็ตมาสก์ 255.255.0.0 สายงานการผลิตกับเครือข่ายย่อยนี้อาจไม่ทำงาน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในความรู้ของ Microsoft ฐาน:
  244268สายงานการผลิตไม่ทำงานเมื่อการ์ดหลายตัวใช้ IP ส่วนตัวอัตโนมัติที่กำหนดที่อยู่ในเวลาเดียวกัน
หมายเหตุ: บางสายเคเบิลโมเด็มสามารถตั้งค่าใหม่ โดยการถอด powering ลง โมเด็มสำหรับ 10 วินาทีแล้ว powering โมเด็มสำรองอีกครั้ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 310089 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 เมษายน 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhardware kbtshoot kbhowto kbmt KB310089 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:310089

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com