ID článku: 310049 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Předpokládejme, že jste aplikaci Internet Explorer v systému Windows nastavili jako výchozí prohlížeč. Po kliknutí na hypertextový odkaz v aplikaci Microsoft Outlook se může v závislosti na verzi aplikace Outlook zobrazit jedna z následujících chybových zpráv:
Operace byla zrušena z důvodu omezení platných pro tento počítač. Obraťte se na správce systému.

Zásady organizace brání v dokončení této akce. Chcete-li získat další informace, kontaktujte helpdesk.

Řešení

Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Pak v dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.

Poznámka: Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.
Windows 8.1 a Windows 8
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets fixit1
Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 20056
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets fixit2
Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 a Windows Server 2003
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets fixit1
Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50388
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets fixit2


Poznámky
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start collapsed
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mailovou zprávu.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end collapsed

Manuální oprava

Důležité: Postup uvedený v této části provádějte opatrně. V případě nesprávné úpravy registru by mohly nastat závažné problémy. Před zahájením úprav registru vytvořte zálohu registru pro obnovení pro případ, že by nastaly potíže.

Při řešení tohoto problému použijte tyto metody v uvedeném pořadí. Po provedení každé metody ověřte, zda jsou potíže vyřešeny.

Metoda 1: Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start collapsed
Internet Explorer 11 a Internet Explorer 10
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start collapsed


Upozornění: Pokud používáte systém Windows 8.1 nebo Windows 8, přejděte k metodě 2.
 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.
 2. Klikněte na ikonu Nástroje a pak klikněte na příkaz Možnosti Internetu.
 3. Klikněte na kartu Upřesnit a pak klikněte na tlačítko Obnovit.
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Snímek obrazovky pro nastavení Možnosti Internetu
 4. V okně Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer zaškrtněte tlačítko Odstranit osobní nastavení a pak klikněte na tlačítko Obnovit.
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Snímek obrazovky pro okna Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer
 5. Po dokončení klikněte na tlačítko Zavřít.
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Snímek obrazovky pro tento krok
 6. Ukončete aplikaci Internet Explorer a znovu ji spusťte.
 7. Klikněte na ikonu Nástroje a pak klikněte na příkaz Možnosti Internetu.
 8. Na kartě Programy klikněte na tlačítko Nastavit programy.
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Snímek obrazovky pro kartu Programy okna Možnosti Internetu
 9. Klikněte na odkaz Nastavit výchozí programy.
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Snímek obrazovky pro tento krok
 10. V seznamu Programy klikněte na položku Microsoft Outlook a potom klikněte na tlačítko Nastavit tento program jako výchozí.
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Snímek obrazovky pro tento krok
 11. Přejděte zpět na začátek seznamu výchozích programů, zvýrazněte položku Internet Explorer a pak klikněte na položku Nastavit tento program jako výchozí.
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Snímek obrazovky pro tento krok
 12. Klikněte na tlačítko OK a zavřete dialogové okno Výchozí programy.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end collapsed
Internet Explorer 9
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start collapsed
 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.
 2. Klikněte na ikonu Nástroje a pak klikněte na příkaz Možnosti Internetu.
 3. Klikněte na kartu Upřesnit a pak klikněte na tlačítko Obnovit.
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Snímek obrazovky pro kartu Upřesnit okna Možnosti Internetu
 4. V okně Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer zaškrtněte tlačítko Odstranit osobní nastavení a pak klikněte na tlačítko Obnovit.
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Snímek obrazovky pro okno Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer
 5. Po dokončení klikněte na tlačítko Zavřít.
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Snímek obrazovky pro tento krok
 6. Restartujte aplikaci Internet Explorer.
 7. Klikněte na ikonu Nástroje a pak klikněte na příkaz Možnosti Internetu.
 8. Na kartě Programy klikněte na tlačítko Nastavit programy.
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Snímek obrazovky pro kartu Programy okna Možnosti Internetu
 9. Klikněte na odkaz Nastavit výchozí programy.
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Snímek obrazovky pro tento krok
 10. V seznamu Programy klikněte na položku Microsoft Outlook a potom klikněte na tlačítko Nastavit tento program jako výchozí.
 11. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Výchozí programy.
 12. V dialogovém okně Možnosti Internetu klikněte na kartu Programy a pak v části Výchozí webový prohlížeč klikněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Snímek obrazovky pro tento krok
 13. Klikněte na tlačítko OK.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end collapsed
Internet Explorer 8 a Internet Explorer 7
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start collapsed
 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.
 2. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti Internetu.
 3. Klikněte na kartu Upřesnit a pak klikněte na tlačítko Obnovit.
 4. Na kartě Programy klikněte na tlačítko Nastavit programy.
 5. Klikněte na položku Nastavit výchozí programy.
 6. Kliknutím zaškrtněte položku Microsoft Outlook a potom klikněte na tlačítko Nastavit tento program jako výchozí.
 7. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Výchozí programy.
 8. V dialogovém okně Možnosti Internetu klikněte na kartu Programy a pak v části Výchozí webový prohlížeč klikněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.
 9. Klikněte na tlačítko OK.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end collapsed
Internet Explorer 6
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start collapsed
 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.
 2. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti Internetu.
 3. Klikněte na kartu Programy a pak klikněte na tlačítko Obnovit webové nastavení.
 4. Zkontrolujte, zda je v oblasti Internetové programy vybraný správný e-mailový program.
 5. Zaškrtněte políčko Aplikace Internet Explorer by měla zkontrolovat, zda je nastavena jako výchozí prohlížeč.
 6. Klikněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.

  Poznámka: Při spuštění aplikace Internet Explorer se může zobrazit následující zpráva:
  Aplikace Internet Explorer není nastavena jako výchozí prohlížeč. Chcete ji nastavit jako výchozí prohlížeč?
  Pokud se zobrazí tato zpráva, klikněte na tlačítko Ano.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end collapsed
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end collapsed

Metoda 2: Export a import klíče registru z jiného počítače

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start collapsed
Tato část je určena pouze pro pokročilé uživatele počítače. Potřebujete-li pomoci s postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele, obraťte se na správce systému nebo kontaktujte oddělení podpory společnosti Microsoft.

Poznámka: Tuto metodu použijte pouze v případě, že předchozí instrukce pro jednotlivé prohlížeče tyto potíže nevyřešily.

Krok 1: Export klíče registru z jiného počítače
 1. V počítači, v němž k těmto potížím nedochází, klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\htmlfile\shell\open\command
 4. V nabídce Soubor nebo Registr (v závislosti na operačním systému) klikněte na příkaz Exportovat.
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Snímek obrazovky pro tento krok
 5. Poznamenejte si umístění, do kterého bude soubor uložen. Soubor registru lze uložit přímo na pevný disk nebo na disketu.
 6. Zadejte jedinečný název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.
 7. Ukončete program Editor registru.
Krok 2: Import klíče registru
 1. Zkopírujte exportovaný klíč registru na plochu v problémovém počítači.
 2. Dvakrát klikněte na tento soubor REG.

  Může se zobrazit následující zpráva:

  Windows 8.1 a Windows 8
  Přidání informací může neúmyslně změnit nebo odstranit hodnoty a způsobit, že komponenty přestanou správně fungovat. Pokud nedůvěřujete zdroji těchto informací v klíči C:Users\<přihlášení>Desktop\regkey.reg, nepřidávejte jej do registru.
  Windows 7
  Opravdu chcete přidat informace z jednotka: umístění, do kterého byl zkopírován soubor\název souboru.reg do registru?
 3. Klikněte na tlačítko Ano a potom na tlačítko OK.
Krok 3: Ověření, zda hodnota String (Default) klíče HKEY_CLASSES_ROOT \.html je htmlfile
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_CLASSES_ROOT \.html
 4. Ověřte, zda hodnota String (Default) je htmlfile. Pokud se nejedná o hodnotu htmlfile, klikněte pravým tlačítkem myši na položku (Výchozí), klikněte na položku Změnit, do pole Údaj hodnoty zadejte položku htmlfile a pak klikněte na tlačítko OK.
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Snímek obrazovky pro tento krok
 5. Ukončete program Editor registru.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end collapsed

Vlastnosti

ID článku: 310049 - Poslední aktualizace: 25. března 2014 - Revize: 11.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbfixme kbregistry kberrmsg kbnofix kbprb kbmsifixme kbsmbportal kbvideocontent KB310049

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com