วิธีการเข้าถึงโฟลเดอร์ข้อมูลของไดรฟ์ข้อมูลระบบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 309531 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเข้าถึงโฟลเดอร์ข้อมูลของไดรฟ์ข้อมูลระบบ มูลของไดรฟ์ข้อมูลระบบโฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์ระบบที่ซ่อนไว้ที่เครื่องมือการคืนค่าระบบใช้ การจัดเก็บข้อมูลของจุดคืนค่า มีอยู่ในโฟลเดอร์ข้อมูลของไดรฟ์ข้อมูลระบบบนพาร์ติชันทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจจำเป็นในการเข้าถึงโฟลเดอร์นี้สำหรับวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในการเข้าถึงโฟลเดอร์ข้อมูลของไดรฟ์ข้อมูลระบบ ใช้ขั้นตอนในส่วนเหมาะสม

Microsoft Windows XP Professional หรือ Windows XP Home Edition โดยใช้ระบบแฟ้ม FAT32

 1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน.
 2. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์.
 3. ในการ มุมมอง แท็บ คลิก แสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์.
 4. ล้างการ ป้องกันการซ่อนแฟ้มระบบปฏิบัติการ (แนะนำ) เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย คลิก ใช่ เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการเปลี่ยนแปลง
 5. คลิก ตกลง.
 6. คลิกสองครั้ง รายละเอียดไดรฟ์ข้อมูลระบบ โฟลเดอร์ในโฟลเดอร์รากเพื่อเปิดแฟ้ม

Windows XP Professional โดยใช้ระบบแฟ้ม NTFS บนโดเมน

 1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน.
 2. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์.
 3. ในการ มุมมอง แท็บ คลิก แสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์.
 4. ล้างการ ป้องกันการซ่อนแฟ้มระบบปฏิบัติการ (แนะนำ) เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย คลิก ใช่ เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการเปลี่ยนแปลง
 5. คลิก ตกลง.
 6. คลิกขวา รายละเอียดไดรฟ์ข้อมูลระบบ โฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ราก และคลิก ใช้งานร่วมกัน และความปลอดภัย.
 7. คลิก รักษาความปลอดภัย แท็บ
 8. คลิก เพิ่มและจากนั้น พิมพ์ชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการให้สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ เลือกตำแหน่งที่ตั้งบัญชีถ้าเหมาะสม (ภายในเครื่อง หรือ จากโดเมน) โดยทั่วไป นี้เป็นบัญชีที่คุณเข้าสู่ระบบ คลิก ตกลงแล้ว คลิก ตกลง อีกครั้ง
 9. คลิกสองครั้ง รายละเอียดไดรฟ์ข้อมูลระบบ โฟลเดอร์ในโฟลเดอร์รากเพื่อเปิดแฟ้ม

Windows XP Professional โดยใช้ระบบแฟ้ม NTFS บนเวิร์กกรุ๊ปหรือคอมพิวเตอร์แบบสแตนด์อโลน

 1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน.
 2. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์.
 3. ในการ มุมมอง แท็บ คลิก แสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์.
 4. ล้างการ ป้องกันการซ่อนแฟ้มระบบปฏิบัติการ (แนะนำ) เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย คลิก ใช่ เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการเปลี่ยนแปลง
 5. ล้างการ ใช้แฟ้มอย่างง่ายร่วมกัน (แนะนำ) เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 6. คลิก ตกลง.
 7. คลิกขวา รายละเอียดไดรฟ์ข้อมูลระบบ โฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ราก และคลิก คุณสมบัติ.
 8. คลิก รักษาความปลอดภัย แท็บ
 9. คลิก เพิ่มและจากนั้น พิมพ์ชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการให้สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ โดยทั่วไป นี้เป็นบัญชีที่คุณเข้าสู่ระบบ คลิก ตกลงแล้ว คลิก ตกลง อีกครั้ง
 10. คลิกสองครั้ง รายละเอียดไดรฟ์ข้อมูลระบบ โฟลเดอร์ในโฟลเดอร์รากเพื่อเปิดแฟ้ม

  หมายเหตุ: ก็จะสามารถเข้าถึงได้ในโหมดปกติเพื่อผู้ใช้ของ Windows XP Home Edition โฟลเดอร์ข้อมูลระดับเสียงของระบบ

ใช้ CACLS กับ Windows XP Home Edition โดยใช้ระบบแฟ้ม NTFS

ใน Windows XP Home Edition ด้วยระบบแฟ้ม NTFS คุณสามารถใช้เครื่องมือ Cacls ซึ่งเป็นเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง เพื่อแสดง หรือปรับเปลี่ยนแฟ้มหรือโฟลเดอร์ access control list (Acl) นอกจากนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ Cacls รวมทั้งการใช้งานและสวิตช์ ค้นหา Help and Support Center สำหรับ "cacls"
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโฟลเดอร์รากของพาร์ติชันที่คุณต้องการเข้าถึงโฟลเดอร์ข้อมูลของไดรฟ์ข้อมูลระบบ ตัวอย่าง การเข้าถึงโฟลเดอร์ข้อมูลเสียง C:\System ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโฟลเดอร์รากของไดรฟ์ C (ที่พรอมต์ "C:\")
 3. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และจากนั้น กด ENTER:
  cacls"ตัวอักษรชื่อไดรฟ์: ข้อมูลระดับเสียง \System " /E /G ชื่อผู้ใช้: F
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้องพิมพ์เครื่องหมายใบเสนอราคาตามที่ระบุไว้ คำสั่งนี้เพิ่มผู้ใช้ที่ระบุไปยังโฟลเดอร์ที่มีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมด
 4. คลิกสองครั้ง รายละเอียดไดรฟ์ข้อมูลระบบ โฟลเดอร์ในโฟลเดอร์รากเพื่อเปิดแฟ้ม
 5. ถ้าคุณต้องเอาสิทธิ์หลังจากการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
  cacls"ตัวอักษรชื่อไดรฟ์: ข้อมูลระดับเสียง \System " /E /R ชื่อผู้ใช้
  คำสั่งนี้เอาสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ที่ระบุ

นอกจากนี้ขั้นตอนต่อไปนี้ทำงานหากคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมดได้เนื่องจากมีการแชร์แฟ้มอย่างง่ายจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเรียกใช้คอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด
 1. เปิด My Computer คลิกขวา รายละเอียดไดรฟ์ข้อมูลระบบ โฟลเดอร์ และคลิก คุณสมบัติ.
 2. คลิก รักษาความปลอดภัย แท็บ
 3. คลิก เพิ่มและจากนั้น พิมพ์ชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการให้สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ โดยทั่วไป นี้เป็นบัญชีที่คุณเข้าสู่ระบบ
 4. คลิก ตกลงแล้ว คลิก ตกลง อีกครั้ง
 5. คลิกสองครั้ง รายละเอียดไดรฟ์ข้อมูลระบบ โฟลเดอร์เพื่อเปิด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 309531 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbui kbenv kbhowto kbinfo kbmt KB309531 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:309531

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com