Artikkel-ID: 309000 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

INNLEDNING

Denne detaljerte artikkelen beskriver hvordan du bruker snapin-modulen Windows XP Diskbehandling til å konfigurere en standarddisk og klargjøre den for bruk. Denne artikkelen beskriver også hvordan du kan opprette og slette partisjoner, og hvordan du kan formatere volumer med filsystemene FAT, FAT32 eller NTFS.Mer informasjon

Standarddisker og -volumer

Standard disklager støtter partisjonsorienterte disker. En standarddisk er en fysisk disk som inneholder primærpartisjoner, utvidede partisjoner eller logiske stasjoner. Partisjoner og logiske stasjoner på standarddisker er også kjent som standardvolumer. Du kan opprette opptil fire primærpartisjoner, eller tre primærpartisjoner og en utvidet partisjon, som inneholder logiske stasjoner.

Hvis du kjører Windows XP Professional og ett eller flere av følgende operativsystem på samme datamaskin, må du bruke standardvolumer, fordi disse operativsystemene har ikke tilgang til data som er lagret på dynamiske volumer:
 • Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 eller tidligere
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 95
 • MS-DOS

Slik bruker du Diskbehandling

Slik starter du Diskbehandling:
 1. Logg på som administrator eller som et medlem av Administratorer-gruppen.
 2. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn compmgmt.msc, og klikk deretter OK.
 3. Klikk Diskbehandling i konsolltreet. Vinduet Diskbehandling vises. Diskene og volumene vises i en grafisk visning og en listevisning. Hvis du vil tilpasse hvordan du viser diskene og volumene i den øvre og nedre ruten i vinduet, velger du Topp eller BunnVis-menyen, og deretter klikker du visningen du vil bruke.
Obs!  Microsoft anbefaler at du oppretter en fullstendig sikkerhetskopi av diskinnholdet før du gjør endringer på diskene eller volumene.

Slik oppretter du en ny partisjon eller en ny logisk stasjon

Slik oppretter du en ny partisjon eller en logisk stasjon på en standarddisk:
 1. I vinduet Diskbehandling fullfører du en av følgende prosedyrer, og deretter fortsetter du til trinn 2:
  • Hvis du vil opprette en ny partisjon, høyreklikker du ledig plass på standarddisken der du vil opprette partisjonen, og deretter klikker du Ny partisjon.
  • Hvis du vil opprette en ny logisk stasjon på en utvidet partisjon, høyreklikker du ledig plass på en utvidet partisjon der du vil opprette den logiske stasjonen, og deretter klikker du Ny logisk stasjon.
 2. Klikk Neste i veiviseren for ny partisjon.
 3. Klikk partisjonstypen du vil opprette (enten Primærpartisjon, Utvidet partisjon eller Logisk stasjon), og klikk deretter Neste.
 4. Angi størrelsen på partisjonen i boksen Partisjonsstørrelse i MB, og klikk deretter Neste.
 5. Avgjør om du vil tilordne en stasjonsbokstav manuelt, om systemet skal nummerere stasjonen automatisk, eller om det ikke skal tilordnes en stasjonsbokstav til den nye partisjonen eller logiske stasjonen, og klikk deretter Neste.
 6. Angi formateringsalternativene du vil bruke, ved hjelp av en av følgende prosedyrer:
  • Hvis du ikke vil formatere partisjonen, klikker du Ikke formater denne partisjonen, og deretter klikker du Neste.
  • Hvis du vil formatere partisjonen, klikker du Formater denne partisjonen med følgende innstillinger, og deretter fullfører du følgende prosedyre i dialogboksen Formater:
   1. Skriv inn et navn for volumet i boksen Volumnavn. Dette trinnet er valgfritt.
   2. Klikk filsystemet du vil bruke, i boksen Filsystem.

    Du kan endre størrelsen på tildelingsenheten for disken, og deretter kan du angi om det skal utføres en hurtigformatering eller om fil- og mappekomprimering skal aktiveres på NTFS-volumer.
   Klikk Neste.

 7. Kontroller at du har merket av for riktige alternativer, og klikk deretter Fullfør.
Den nye partisjonen eller logiske stasjonen er opprettet og vises på riktig standarddisk i vinduet Diskbehandling. Hvis du valgte å formatere volumet i trinn 6, startes formateringsprosessen nå.

Slik formaterer du et standardvolum

Slik formaterer du en partisjon, en logisk stasjon eller et standardvolum:
 1. I vinduet Diskbehandling høyreklikker du partisjonen eller den logiske stasjonen du vil formatere (eller reformatere), og deretter klikker du Formater.
 2. I dialogboksen Formater skriver du inn et navn for volumet i boksen Volumnavn. Dette trinnet er valgfritt.
 3. Klikk filsystemet du vil bruke, i boksen Filsystem. Hvis du vil, kan du i tillegg endre størrelsen på tildelingsenheten for disken, angi om det skal utføres en hurtigformatering eller om fil- og mappekomprimering skal aktiveres på NTFS-volumer.
 4. Klikk OK.
 5. Klikk OK når du blir bedt om å formatere volumet. Formateringsprosessen starter.

Slik viser du egenskapene for et standardvolum

Slik viser du egenskapene for en partisjon eller logisk stasjon:
 1. I vinduet Diskbehandling høyreklikker du partisjonen eller den logiske stasjonen du vil ha, og deretter klikker du Egenskaper.
 2. Klikk relevant kategori for å vise riktig egenskap.

Slik sletter du en partisjon eller en logisk stasjon

Slik sletter du en partisjon eller logisk stasjon:
 1. I vinduet Diskbehandling høyreklikker du partisjonen eller den logiske stasjonen du vil slette, og deretter klikker du Slett partisjon eller Slett logisk stasjon.
 2. Klikk Ja når du blir bedt om å slette partisjonen eller den logiske stasjonen. Partisjonen eller den logiske stasjonen slettes.
Viktig! 
 • Når du sletter en partisjon eller en logisk stasjon, slettes alle data på partisjonen eller den logiske stasjonen som du sletter, i tillegg til selve partisjonen eller den logiske stasjonen.
 • Du kan ikke slette systempartisjonen, oppstartspartisjonen eller en partisjon som inneholder den aktive sidevekslingsfilen.
 • Du kan ikke slette en utvidet partisjon med mindre den utvidede partisjonen er tom. Alle logiske stasjoner i den utvidede partisjonen må slettes før du kan slette den utvidede partisjonen.

Feilsøking

I Diskbehandling vises det statusbeskrivelser i grafisk visning og under Status-kolonnen i listevisning for å informere deg om gjeldende status for disken eller volumet. Bruk disse statusbeskrivelsene for å få hjelp med å finne feil på og feilsøke disker og volumer. Her følger en ufullstendig liste over statusbeskrivelser for disk og volum:
 • Tilkoblet
  Dette er vanlig diskstatus når disken er tilgjengelig og fungerer korrekt.
 • OK
  Dette er vanlig volumstatus når volumet er tilgjengelig og fungerer korrekt.
 • Uleselig
  Disken er utilgjengelig på grunn av mulig maskinvarefeil, skade eller I/U-feil.

  Hvis du vil feilsøke problemet, må du starte datamaskinen på nytt eller skanne disken på nytt for å prøve å tilbakestille disken til statusen Tilkoblet. Hvis du vil skanne disken på nytt, åpner du Datamaskinbehandling, og deretter klikker du Diskbehandling. Klikk Skann disker på nyttHandling-menyen.
Hvis du vil ha en fullstendig liste over statusbeskrivelser for disker og volum i tillegg til feilsøkingsprosedyrer, se Hjelp for Diskbehandling. I snapin-modulen Diskbehandling eller vinduet Datamaskinbehandling klikker du HjelpHandling-menyen.Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Diskbehandling til å tilordne, fjerne eller endre stasjonsbokstaver, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
307844 Slik endrer du tilordninger av stasjonsbokstaver i Windows XP
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer dynamiske disker, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
308424 Slik bruker du Diskbehandling til å konfigurere dynamiske disker i Windows XP
Hvis du vil ha mer informasjon om standarddisker og dynamiske disker, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
175761 Dynamisk eller standard disklager i Windows 2000
222189 Beskrivelse av diskgrupper i Windows Diskbehandling
254105 Maskinvarebegrensninger for dynamiske disker
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker kommandolinjeverktøyet Diskpart til å behandle disker, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
300415 En beskrivelse av kommandolinjeverktøyet Diskpart

Egenskaper

Artikkel-ID: 309000 - Forrige gjennomgang: 1. desember 2007 - Gjennomgang: 2.4
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøkkelord: 
kbhowto kbhowtomaster kbenv KB309000

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com