Cikk azonosítója: 309000 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

BEVEZETÉS

Ez a cikk részletesen ismerteti, hogy miként használható a Windows XP rendszer Lemezkezelés nevű beépülő modulja alaplemezek beállítására és használatra történő előkészítésére. A cikkből azt is megtudhatja, hogy miként hozhatók létre és törölhetők partíciók, illetve hogyan formázhatók FAT, FAT32 vagy NTFS fájlrendszerű kötetek.További információ

Alaplemezek és alapkötetek

Az alaplemezekkel történő adattárolás támogatja a partíciókra osztott lemezek használatát. Az alaplemez nem más, mint elsődleges partíciókat, kiterjesztett partíciókat vagy logikai meghajtókat tartalmazó fizikai lemez. Az alaplemezeken létrehozott partíciók és logikai meghajtók alapkötetek néven is ismeretesek. Az adatok tárolásához legfeljebb négy elsődleges partíció, vagy három elsődleges partíció és egy logikai meghajtókat tartalmazó kiterjesztett partíció hozható létre.

Ha számítógépén Windows XP Professional, illetve az alábbi operációs rendszerek egyike üzemel, alapköteteket kell használnia, mivel ezen operációs rendszerek a dinamikus köteteken tárolt adatokhoz nem tudnak hozzáférni:
 • Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 vagy korábbi verzió
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 95
 • MS-DOS

A Lemezkezelés eszköz használata

A Lemezkezelés eszközt az alábbiak szerint indíthatja el.
 1. Jelentkezzen be a Rendszergazda fiókkal vagy a Rendszergazdák csoport tagjaként.
 2. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a compmgmt.msc parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 3. Kattintson a konzolfa Lemezkezelés elemére, ekkor megjelenik a Lemezkezelés ablak. A program grafikus és listanézetben egyaránt megjeleníti a lemezeket és a köteteket. Ha szeretné saját kezűleg megadni, hogy az alsó és a felső ablaktáblában miként jelenjenek meg a lemezek és a kötetek, mutasson a Nézet menü Felső vagy Alsó pontjára, majd kattintson a használni kívánt nézet nevére.
Megjegyzés: A Microsoft azt tanácsolja, hogy a lemezek és a kötetek módosítását megelőzően készítsen teljes biztonsági másolatot a lemezeken tárolt adatokról.

Új partíció vagy logikai meghajtó létrehozása

Alaplemezen a következők szerint hozhat létre új partíciót vagy logikai meghajtót:
 1. Hajtsa végre a Lemezkezelés ablakban a következő műveletek egyikét, majd folytassa a 2. lépéssel:
  • Új partíció létrehozásához kattintson jobb gombbal azon alaplemez szabad területére, amelyen létre kívánja hozni a partíciót, majd kattintson az Új partíció parancsra.
  • Amennyiben kiterjesztett partíción kíván új logikai meghajtót létrehozni, kattintson jobb gombbal azon kiterjesztett partíció szabad lemezterületére, amelyen létre szeretné hozni a logikai meghajtót, majd kattintson a helyi menü Új logikai meghajtó parancsára.
 2. Kattintson az Új partíció varázsló Tovább gombjára.
 3. Jelölje be a létrehozandó partíció típusa (Elsődleges partíció, Kiterjesztett partíció vagy Logikai meghajtó) melletti választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.
 4. Adja meg a partíció méretét a Partíció mérete (MB) mezőben, majd kattintson a Tovább gombra.
 5. Adja meg, hogy saját kezűleg szeretne-e meghajtóbetűjelet hozzárendelni, vagy rábízza a rendszerre, hogy az automatikusan észlelje a meghajtót, illetve választhatja azt is, hogy nem rendel hozzá meghajtóbetűjelet az új partícióhoz. Ezután kattintson a Tovább gombra.
 6. A következő eljárások egyikének segítségével adja meg a használni kívánt formázási beállításokat:
  • Ha nem kívánja formázni a partíciót, akkor jelölje be A partíció ne legyen formázva választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.
  • Ha formázni szeretné a partíciót, jelölje be a Formázás a következő beállításokkal választógombot, majd hajtsa végre az alábbi műveleteket a Formázás párbeszédpanelen:
   1. Írja be a kötet nevét a Kötetcímke mezőben (nem kötelező).
   2. A Fájlrendszer mezőben kattintson a használni kívánt fájlrendszerre.

    Módosíthatja a lemez foglalásiegység-méretét, majd megadhatja, hogy gyorsformázást kíván-e végrehajtani, és engedélyezheti a fájl- és mappatömörítést az NTFS-köteteken.
   Kattintson a Tovább gombra.

 7. Ellenőrizze a beállítások helyességét, majd kattintson a Befejezés gombra.
A program létrehozza az új partíciót vagy logikai meghajtót, amely a Lemezkezelés ablak megfelelő alaplemezénél jelenik meg. Ha a 6. lépésben úgy döntött, hogy formázni kívánja a kötetet, a program elindítja a formázási folyamatot.

Alapkötet formázása

Partíció, logikai meghajtó vagy alapkötet formázását az alábbiak szerint hajthatja végre.
 1. Kattintson a Lemezkezelés ablakban jobb gombbal a formázni vagy az újraformázni kívánt partícióra vagy logikai meghajtóra, majd kattintson a Formázás parancsra.
 2. Írja be a kötet nevét a Formázás párbeszédpanel Kötetcímke mezőjébe (nem kötelező).
 3. A Fájlrendszer mezőben kattintson a használni kívánt fájlrendszerre. Ha szükséges, módosíthatja a lemez foglalásiegység-méretét, majd megadhatja, hogy gyorsformázást kíván-e végrehajtani, és engedélyezheti a fájl- és mappatömörítést az NTFS-köteteken.
 4. Kattintson az OK gombra.
 5. A kötetformázás megerősítését kérő párbeszédpanelen kattintson az OK gombra. Megkezdődik a formázási folyamat.

Alapkötet tulajdonságainak megtekintése

Partíció vagy logikai meghajtó tulajdonságainak megtekintéséhez tegye az alábbiakat:
 1. Kattintson a Lemezkezelés ablakban jobb gombbal a megfelelő partícióra vagy logikai meghajtóra, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.
 2. Az egyes tulajdonságokat a megfelelő lapokon találja meg.

Partíció vagy logikai meghajtó törlése

Partíció vagy logikai meghajtó törléséhez a következők szerint kell eljárnia:
 1. Kattintson a Lemezkezelés ablakban jobb gombbal a törölni kívánt partícióra vagy logikai meghajtóra, majd kattintson a Partíció törlése vagy a Logikai meghajtó törlése parancsra.
 2. A törlés megerősítését kérő párbeszédpanelen kattintson az Igen gombra. A program ekkor törli a partíciót vagy a logikai meghajtót.
FONTOS:
 • Partíció vagy logikai meghajtó törlésekor nem csupán a partíciót vagy a meghajtót törli a rendszer, hanem az azon tárolt összes adatot is.
 • A rendszerpartíció, a rendszerindítási partíció és az aktív lapozófájlt tartalmazó partíció nem törölhető.
 • Kiterjesztett partíciót csak akkor törölhet, ha az üres, és a kiterjesztett partíció törlését megelőzően a partíción tárolt valamennyi logikai meghajtót törölte.

Hibaelhárítás

A lemez vagy a kötet aktuális állapotának közlése végett a Lemezkezelés segédprogram állapotleírásokat jelenít meg grafikus nézetben és a listanézet Állapot oszlopa alatt. A lemezekkel és a kötetekkel kapcsolatos hibák felderítéséhez és elhárításához hasznos segítséget nyújtanak ezek a leírások. Az alábbiakban a lemezekkel és a kötetekkel kapcsolatos állapotleírások részleges felsorolása következik.
 • Használható
  A lemez normális állapota abban az esetben, ha elérhető és megfelelően működik.
 • Kifogástalan
  A kötet normális állapota abban az esetben, ha elérhető és megfelelően működik.
 • Olvashatatlan
  A lemez feltehetően hardverhiba, hardversérülés vagy I/O-hibák miatt nem elérhető.

  A probléma elhárításához indítsa újra a számítógépet vagy ellenőrizze újból a lemezt, hogy az visszatérhessen a Használható állapotba. A lemez újbóli ellenőrzéséhez nyissa meg a Számítógép-kezelés segédprogramot, majd kattintson a Lemezkezelés elemre. Kattintson a Művelet menü Lemezek újraellenőrzése parancsára.
A lemezekkel és kötetekkel kapcsolatos állapotleírások teljes felsorolását, valamint a hibaelhárítási eljárásokat a Lemezkezelés segédprogram súgójában találja meg. Kattintson a Lemezkezelés beépülő modul vagy a Számítógép-kezelés ablak Művelet menüjének Súgó parancsára.Hivatkozások

További információt arról, hogy a Lemezkezelés eszköz segítségével hogyan rendelhet hozzá, távolíthat el és módosíthat meghajtóbetűjelet, a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
307844 Meghajtóbetűjel-hozzárendelések módosítása Windows XP rendszerben
További információt a dinamikus lemezek konfigurálásáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
308424 Dinamikus lemezek konfigurálása Windows XP rendszerben a Lemezkezelés eszköz segítségével (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Az alaplemezekkel és dinamikus lemezekkel kapcsolatos műveletekre vonatkozó további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
175761 Az alapszintű és a dinamikus tárolás összevetése Windows 2000 esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
222189 A lemezcsoportok leírása a Windows Lemezkezelés szolgáltatásában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
254105 A dinamikus lemezek hardveres korlátai (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A lemezek Diskpart parancssori segédprogrammal történő kezelésével kapcsolatos további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
300415 A Diskpart parancssori segédprogram ismertetése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 309000 - Utolsó ellenőrzés: 2013. június 6. - Verziószám: 2.6
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Kulcsszavak: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv KB309000
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com