Artikli ID: 309000 - Vaadake tooteid, millega see artikkel seostub.

Et saada ka edaspidi Windows XP turbevärskendusi, veenduge, et teil on Windows XP hoolduspakett SP3. Lisateabe saamiseks vaadake seda Microsofti veebilehte: Mõne Windowsi versiooni tugi hakkab lõppema

Laienda kõik | Ahenda kõik

Sellel veebilehel

SISSEJUHATUS

Selles juhendavas artiklis kirjeldatakse, kuidas kasutada baasketta konfigureerimiseks ja kasutamiseks ettevalmistamiseks Windows XP kettahalduse lisandmoodulit Disk Management. Käesolevas artiklis kirjeldatakse ka seda, kuidas luua ja kustutada failisüsteemide FAT, FAT32 või NTFS abil partitsioone ja vormindada draive.LISATEAVE

Baaskettad ja -draivid

Baasketta mälu toetab partitsioonorienteeritud kettaid. Baasketas on füüsiline ketas, mis sisaldab põhipartitsioone, laiendpartitsioone või loogilisi kettaid. Baasketaste partitsioone ja loogilisi kettaid nimetatakse ka baasdraivideks. Saate luua kuni neli põhipartitsiooni, või kolm põhipartitsiooni ja ühe laiendpartitsiooni, mis sisaldavad loogilisi kettaid.

Kui töötate ühes arvutis opsüsteemi Windows XP Professional ja ühe või mitme järgmise opsüsteemiga, peate kasutama baasdraive, kuna need opsüsteemid ei pääse juurde dünaamilistel ketastel talletatavatele andmetele:
 • Windows XP Home Edition;
 • Microsoft Windows NT 4.0 või varasem versioon;
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me);
 • Microsoft Windows 98;
 • Microsoft Windows 95;
 • MS-DOS.

Kettahalduse lisandmooduli Disk Management kasutamine

Kettahalduse lisandmooduli Disk Management käivitamine
 1. Logige arvutisse ülema või ülematerühma liikmena.
 2. Klõpsake nuppu Start ja käsku Run (Käivita). Tippige käsk compmgmt.msc ja klõpsake siis nuppu OK.
 3. Klõpsake konsoolipuu väärtust Disk Management (Kettahaldus). Kuvatakse kettahalduse aken. Teie kettad ja draivid kuvatakse graafilise vaatena ja loendivaatena. Ketaste ja draivide akna ülemisel ja alumisel paanil kuvamise viisi kohandamiseks valige menüü View (Vaade) käsk Top (Ülal) või Bottom (All) ja seejärel klõpsake vaadet, mida soovite kasutada.
MÄRKUS. Microsoft soovitab teil enne ketaste või draivide muutmist oma ketta sisu täielikult varundada.

Uue partitsiooni või loogilise ketta loomine

Baasketta uue partitsiooni või loogilise ketta loomine
 1. Sooritage kettahalduse aknas üks järgmistest protseduuridest ja seejärel jätkake 2. juhisega.
  • Uue partitsiooni loomiseks paremklõpsake baaskettal jaotamata ala, kuhu soovite partitsiooni luua, ja seejärel klõpsake käsku New Partition (Uus partitsioon).
  • Laiendpartitsiooni uue loogilise ketta loomiseks paremklõpsake laiendpartitsiooni vaba ala, kuhu soovite loogilise ketta luua, ja seejärel klõpsake käsku New Logical Drive (Uus loogiline ketas).
 2. Klõpsake uue partitsiooni viisardis nuppu Next (Edasi)..
 3. Klõpsake seda partitsioonitüüpi, mille soovite luua (kas Primary partition (Põhipartitsioon), Extended partition (Laiendpartitsioon) või Logical drive (Loogiline ketas)) ja seejärel klõpsake nuppu Next (Edasi).
 4. Määrake jaotises Partition size in MB (Partitsiooni maht megabaitides) partitsiooni maht ja seejärel klõpsake nuppu Next (Edasi).
 5. Otsustage, kas määrata draivitäht käsitsi, lasta süsteemil draiv automaatselt nummerdada või mitte määrata uuele partitsioonile või loogilisele kettale draivitähte, ja seejärel klõpsake nuppu Next (Edasi).
 6. Määrake kasutatavad vormindussuvandid, kasutades ühte järgmistest protseduuridest.
  • Kui te ei soovi partitsiooni vormindada, märkige ruut Do not format this partition (Ära seda partitsiooni vorminda) ja seejärel klõpsake nuppu Next (Edasi).
  • Kui soovite partitsiooni vormindada, klõpsake nuppu Format this partition with the following settings (Vorminda see partitsioon järgmiste sätetega) ja seejärel sooritage dialoogiboksis Format (Vorming) järgmine protseduur.
   1. Tippige väljale Volume label (Draivi silt) draivi nimi. See on valikuline juhis.
   2. Klõpsake loendiboksis File system (Failisüsteem) kasutatavat failisüsteemi.

    Saate muuta ketta jaotusühiku mahtu ja seejärel määrata, kas teostada kiirvormindus või lubada NTFS-draivide failide ja kaustade tihendamine.
   Klõpsake nuppu Next (Edasi).

 7. Veenduge, et valitud suvandid oleks õiged, ja seejärel klõpsake nuppu Finish (Valmis).
Luuakse uus partitsioon või loogiline draiv, mis kuvatakse kettahalduse akna vastaval baaskettal. Kui valisite 6. juhises draivi vormindamise, siis käivitub nüüd vormindamisprotsess.

Baasdraivi vormindamine

Partitsiooni, loogilise ketta või baasdraivi vormindamine
 1. Paremklõpsake kettahalduse aknas partitsiooni või loogilist ketast, mida soovite vormindada (või mille vormingut soovite muuta), ja seejärel klõpsake käsku Format (Vorminda).
 2. Tippige dialoogiboksi Format (Vorming) väljale Volume label (Draivi silt) draivi nimi. See on valikuline juhis.
 3. Klõpsake loendiboksis File system (Failisüsteem) kasutatavat failisüsteemi. Soovi korral saate muuta ka ketta jaotusühiku mahtu, määrata, kas teostada kiirvormindus, või lubada NTFS-draivide failide ja kaustade tihendamine.
 4. Klõpsake nuppu OK.
 5. Kui teilt küsitakse, kas soovite draivi vormindada, klõpsake nuppu OK. Vormindamine käivitub.

Baasdraivi atribuutide kuvamine

Partitsiooni või loogilise ketta atribuutide kuvamine
 1. Paremklõpsake kettahalduse aknas soovitud partitsiooni või loogilist ketast ja seejärel klõpsake käsku Properties (Atribuudid).
 2. Soovitud atribuudi kuvamiseks klõpsake vastavat vahekaarti.

Partitsiooni või loogilise ketta kustutamine

Partitsiooni või loogilise ketta kustutamine
 1. Paremklõpsake kettahalduse aknas partitsiooni või loogilist ketast, mida soovite kustutada, ja seejärel klõpsake käsku Delete Partition (Kustuta partitsioon) või Delete Logical Drive (Kustuta loogiline ketas).
 2. Kui teilt küsitakse, kas soovite partitsiooni või loogilise ketta kustutada, klõpsake nuppu Yes (Jah). Vastav partitsioon või loogiline ketas kustutatakse.
NB!
 • Kui kustutate mõne partitsiooni või loogilise ketta, siis kustutatakse ka kõik sellel partitsioonil või loogilisel kettal olevad andmed.
 • Süsteemipartitsiooni, käivituspartitsiooni ega swap-faili ei saa kustutada.
 • Te ei saa kustutada laiendpartitsiooni, kui see pole tühi. Kõik laiendpartitsiooni loogilised kettad peavad enne laiendpartitsiooni kustutamist olema kustutatud.

Tõrkeotsing

Kettahalduse aknas kuvatakse graafilises vaates ja loendivaate veerus Status (Olek) olekukirjeldused, et teavitada teid ketta või draivi praegusest olekust. Nende olekukirjelduste abil saate tuvastada ketta- ja draivitõrkeid ning sooritada tõrkeotsingut. Järgmine on ketta ja draivi olekukirjelduste osaline loend.
 • Online (Võrguühenduses)
  See on ketta tavapärane olek, kui ketas on juurdepääsetav ja töötab õigesti.
 • Healthy (Terve)
  See on draivi tavapärane olek, kui draiv on juurdepääsetav ja töötab õigesti.
 • Unreadable (Loetamatu)
  Ketas pole võimaliku riistvaratõrke, rikke või I/O-tõrke tõttu juurdepääsetav.

  Selle probleemi tõrkeotsingu sooritamiseks taaskäivitage arvuti või skannige ketas uuesti, et proovida taastada ketta olek Online (Võrguühenduses). Ketta uuestiskannimiseks avage dialoogiboks Computer Management (Arvutihaldus) ja seejärel klõpsake väärtust Disk Management (Kettahaldus). Klõpsake menüü Action (Toiming) käsku Rescan Disks (Skanni kettad uuesti).
Ketta ja draivi olekukirjelduste ning tõrkeotsinguprotseduuride täieliku loendi leiate Kettahalduse spikrist (Disk Management Help). Klõpsake kettahalduse lisandmoodulis Disk Management või aknas Computer Management (Arvutihaldus) menüü Action (Toiming) käsku Help (Spikker).VIITED

Kettahalduse lisandmooduli Disk Management abil draivitähtede määramise, eemaldamise või muutmise kohta lisateabe saamiseks klõpsake selle Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli vaatamiseks järgmist artiklinumbrit:
307844 Määratud draivitähtede muutmine Windows XP-s (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
Dünaamiliste ketaste konfigureerimise kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
308424 Kettahalduse lisandmooduli Disk Management kasutamine dünaamiliste ketaste konfigureerimiseks Windows XP-s (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
Töötavate baasketaste ja dünaamiliste ketaste kohta lisateabe saamiseks klõpsake vastavate Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artiklite kuvamiseks järgmisi artiklinumbreid:
175761 Dünaamilise ja baasmälu võrdlus opsüsteemis Windows 2000 (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
222189 Windowsi kettahalduse lisandmooduli Disk Management kettarühmade kirjeldus (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
254105 Dünaamiliste ketaste riistvaralised piirangud (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
Käsurea utiliidi Diskpart abil ketaste haldamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake vastava Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli vaatamiseks järgmist artiklinumbrit:
300415 käsurea utiliidi Diskpart kirjeldus (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)

Atribuudid

Artikli ID: 309000 - Viimati läbi vaadatud: 24. september 2010 - Redaktsioon: 2.5
KEHTIB JÄRGMISE LÕIGU KOHTA:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Märksõnad: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv KB309000

Andke tagasisidet

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com