ID článku: 309000 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

ÚVOD

Tento článek obsahuje návod ke konfiguraci základního disku a jeho přípravě k použití v systému Windows XP pomocí modulu snap-in Správa disků. V článku je také popsáno, jak lze vytvořit a odstranit oddíly a jak lze formátovat svazky v systému souborů FAT, FAT32 nebo NTFS.Další informace

Základní disky a svazky

Základní disková paměť podporuje disky s oddíly. Základní disk je fyzický disk, který obsahuje primární oddíly, rozšířené oddíly nebo logické jednotky. Oddíly a logické jednotky na základních discích se také nazývají základní svazky. Je možné vytvořit až čtyři primární oddíly nebo tři primární oddíly a jeden rozšířený oddíl, který obsahuje logické jednotky.

Pokud na jednom počítači používáte systém Windows XP Professional a některý z následujících operačních systémů, musíte použít základní svazky, protože tyto operační systémy nemohou využívat data uložená na dynamických svazcích:
 • Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 a starší
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 95
 • MS-DOS

Použití programu Správa disků

Spuštění modulu Správa disků:
 1. Přihlaste se jako správce nebo jako člen skupiny správců.
 2. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz compmgmt.msc a pak klikněte na tlačítko OK.
 3. Ve stromové struktuře konzoly klepněte na položku Správa disků. Zobrazí se okno Správa disků. Disky a svazky se zobrazí v grafické podobě a ve formě seznamu. Chcete-li upravit zobrazení disků a svazků v horním a dolním podokně, v nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Nahoře nebo Dole a klikněte na požadované zobrazení.
POZNÁMKA: Společnost Microsoft doporučuje před provedením změn disků nebo svazků vytvořit úplnou zálohu obsahu disku.

Vytvoření nového oddílu nebo logické jednotky

Vytvoření nového oddílu nebo logické jednotky na základním disku:
 1. V okně Správa disků proveďte jeden z následujících postupů a poté pokračujte krokem 2:
  • Chcete-li vytvořit nový oddíl, klikněte pravým tlačítkem myši na nepřidělené místo na základním disku, kde chcete oddíl vytvořit, a potom klikněte na příkaz Nový oddíl.
  • Jestliže chcete vytvořit novou logickou jednotku v rozšířeném oddílu, klikněte pravým tlačítkem myši na volné místo v rozšířeném oddílu, kde chcete logickou jednotku vytvořit, a klikněte na příkaz Nová logická jednotka.
 2. V Průvodci vytvořením oddílu klikněte na tlačítko Další.
 3. Klikněte na typ oddílu, který chcete vytvořit (Primární oddíl, Rozšířený oddíl nebo Logická jednotka), a klikněte na tlačítko Další.
 4. Do pole Velikost oddílu (MB) zadejte velikost oddílu a klikněte na tlačítko Další.
 5. Rozhodněte se, zda chcete ručně přiřadit písmeno označující jednotku, zda chcete, aby systém jednotku označil automaticky, nebo zda k novému oddílu nebo logické jednotce nechcete přiřadit žádné písmeno, a klikněte na tlačítko Další.
 6. Pomocí některého z následujících postupů zadejte možnosti formátování, které chcete použít:
  • Pokud nechcete oddíl formátovat, klikněte na možnost Neformátovat tento oddíl a potom na tlačítko Další.
  • Chcete-li oddíl formátovat, klikněte na možnost Naformátovat oddíl s následujícím nastavením a v dialogovém okně Formátování proveďte následující kroky:
   1. Do pole Jmenovka svazku zadejte název pro svazek. Tento krok je volitelný.
   2. V poli Systém souborů klikněte na požadovaný systém souborů.

    Je možné změnit velikost alokační jednotky disku a zadat, zda chcete provést rychlé formátování nebo povolit kompresi souborů a složek ve svazcích NTFS.
   Klikněte na tlačítko Další.

 7. Potvrďte správnost vybraných možností a klikněte na tlačítko Dokončit.
Je vytvořen nový oddíl nebo logická jednotka, které se zobrazí v rámci příslušného základního disku v okně Správa disků. Pokud jste v kroku 6 zvolili formátování svazku, v tuto chvíli se spustí proces formátování.

Formátování základního svazku

Formátování oddílu, logické jednotky nebo základního svazku:
 1. V okně Správa disků klikněte pravým tlačítkem myši na příslušný oddíl nebo logickou jednotku, které chcete formátovat (nebo přeformátovat), a klikněte na příkaz Formátovat.
 2. V dialogovém okně Formát zadejte do pole Jmenovka svazku název svazku. Tento krok je volitelný.
 3. V poli Systém souborů klikněte na požadovaný systém souborů. Můžete také změnit velikost alokační jednotky disku, zadat, zda chcete provést rychlé formátování, nebo povolit kompresi souborů a složek ve svazcích NTFS.
 4. Klikněte na tlačítko OK.
 5. Po zobrazení výzvy k formátování svazku klepněte na tlačítko OK. Spustí se proces formátování.

Zobrazení vlastností základního svazku

Zobrazení vlastností oddílu nebo logické jednotky:
 1. V okně Správa disků klikněte pravým tlačítkem myši na příslušný oddíl nebo logickou jednotku a klikněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepnutím na odpovídající kartu zobrazíte požadovanou vlastnost.

Odstranění oddílu nebo logické jednotky

Odstranění oddílu nebo logické jednotky:
 1. V okně Správa disků klikněte pravým tlačítkem myši na oddíl nebo logickou jednotku, které chcete odstranit, a pak klikněte na příkaz Odstranit oddíl nebo Odstranit logickou jednotku.
 2. Po zobrazení výzvy k odstranění oddílu nebo logické jednotky klepněte na tlačítko Ano. Oddíl nebo logická jednotka budou odstraněny.
Důležité
 • Pokud odstraníte oddíl nebo logickou jednotku, budou současně odstraněna také všechna data na tomto oddílu nebo logické jednotce a oddíl nebo logická jednotka.
 • Nelze odstranit systémový oddíl, spouštěcí oddíl nebo oddíl, který obsahuje aktivní stránkovací (odkládací) soubor.
 • Nelze odstranit rozšířený oddíl, který není prázdný. Před odstraněním rozšířeného oddílu je nutné odstranit všechny logické jednotky v tomto rozšířeném oddílu.

Poradce při potížích

Informace o aktuálním stavu disku nebo svazku naleznete v okně Správa disků, kde je popis jednotlivých stavů uveden v rámci grafického zobrazení a ve sloupci Stav ve zobrazení seznamu. Popis stavu usnadňuje nalezení chybného disku a svazku a odstranění vzniklého problému. Zde jsou uvedeny některé stavy disků a svazků a jejich popis:
 • Online
  Toto je normální stav disku, kdy je disk přístupný a funguje správně.
 • V pořádku
  Toto je normální stav svazku, kdy je svazek přístupný a funguje správně.
 • Nečitelný
  Disk není přístupný z důvodu možné chyby hardwaru, poškození nebo chyb vstupu a výstupu.

  Pokud chcete tento problém odstranit, restartujte počítač nebo prohledejte disk. Tímto způsobem je možné obnovit stav disku Online. Jestliže chcete disk prohledat, otevřete okno Správa počítače a klepněte na položku Správa disků. V nabídce Akce klikněte na příkaz Prohledat disky.
Úplný seznam a popis stavů disků a svazků a postupy pro odstranění potíží naleznete v nápovědě pro modul Správa disků. V modulu snap-in Správa disků nebo v okně Správa počítače klepněte v nabídce Akce na příkaz Nápověda.Odkazy

Další informace o použití modulu Správa disků k přiřazení, odebrání nebo změně písmen jednotek naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307844 Změna přiřazení písmen jednotek v systému Windows XP
Další informace o postupu při konfiguraci dynamických disků získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
308424 Použití modulu Správa disků ke konfiguraci dynamických disků v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o práci se základními a dynamickými disky naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
175761 Dynamické a základní úložiště v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
222189 Popis skupin disků v nástroji Správa disků systému Windows
254105 Hardwarové požadavky pro dynamický disk
Další informace o použití nástroje příkazového řádku Diskpart ke správě disků získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
300415 Popis nástroje příkazového řádku Diskpart (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 309000 - Poslední aktualizace: 2. července 2013 - Revize: 3.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv KB309000

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com