Kako modifikovati planirane zadatke u Windowsu XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 308671 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

U ovom ?lanku je opisano kako modifikovati planirane zadatke u Windowsu XP. Nakon ?to kreirate planirani zadatak u Windowsu XP, mo?ete promeniti pode?avanje zadatka, zaustaviti ili pauzirati zadatak ili ukloniti zadatak iz rasporeda.

Otvaranje planiranih zadataka zbog uno?enja promena

Da biste uneli promenu u planirani zadatak, kliknite na Start, kliknite na All Programs, zatim na Accessories, potom na System Tools, a onda kliknite na Scheduled Tasks. Otvori?e se prozor Scheduled Tasks (Planirani zadaci), pa onda mo?ete da promenite pode?avanja.

Menjanje pode?avanja planiranih zadataka

Da biste promenili pode?avanja za zadatak, kliknite desnik tasterom mi?a na zadatak koji ?elite da modifikujete, kliknite na Properties, a onda iskoristite bilo koji ili oba od slede?a dva metoda:
  • Da promenite raspored za zadatak, kliknite na karticu Schedule .
  • Da prilagodite postavke zadatka, kao ?to je maximum run time (maksimalno vreme kori??enja), idle time requirements (vreme mirovanja) i power management options (opcije napajanja), kliknite na karticu Settings .

Zaustavljanje i pauziranje planiranih zadataka

Ako planirate da izvr?ite va?an zadatak na ra?unaru, kao ?to je instalacija softwarea, menjanje opcija konfiguracije sistema ili izvr?enje bilo kog zadatka koji zahteva restartovnje ra?unara, verovatno ne ?elite da zadatak bude pokrenut dok se izvr?ava zadatak. Ako je zadatak ve? pokrenut, a ne ?elite da sa?ekate da se zavr?i, mo?ete ga zaustaviti. Tako?e mo?ete i pauzirati sve zadatke, da biste bili sigurni da se nijedan zadatak ne?e pokrenuti dok ne zavr?ite sa va?im zadatkom.
  • Da zaustavite zadatak, desnim tasterom mi?a kliknite na zadatak u Scheduled Tasks prozoru, a onda kliknite na End Task. Potrebno je malo vremena da se zadatak zaustavi. Da restartujete zadatak, desnim tasterom mi?a kliknite na zadatak, a onda kliknite na Run.
  • Da pauzirate planer zadataka tako da nijedan zadatak nije pokrenut dok vi to ne ?elite, kliknite na Pause Task Scheduler na meniju Advanced. Da dozvolite zadacima da budu ponovo pokrenuti, kliknite na Continue Task Scheduler na meniju Advanced .
NAPOMENA: Ako kliknite na Pause, zadatak ?e biti pokrenut po slede?em planiranom vremenu.

Uklanjanje planiranih zadataka

Zadatak mo?ete ukloniti iz rasporeda zadataka zauvek ili privremeno.
  • Da biste izbrisali zadatak, desnim tasterom mi?a kliknite na zadatak u Scheduled Tasks prozoru, a onda kliknite na Delete.
  • Da biste spre?ili zadatak od pokretanja dok ne odlu?ite kada ?e ponovo biti pokrenut, desnim tasterom mi?a kliknite na zadatak u Scheduled Tasks prozoru, a onda kliknite na Properties. Na kartici General, isklju?ite opciju Enabled. Izaberite tu opciju ponovo da biste omogu?ili taj zadatak kada budete bili spremni da raspored zadataka bude opet pokrenut.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 308671 - Poslednji pregled: 28. jul 2006. - Revizija: 1.1
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbhowtomaster KB308671

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com