วิธีการย้ายโฟลเดอร์การเก็บพักใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 308666 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์การเก็บพักใน Windows XP

โฟลเดอร์การเก็บพักคือ เนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ที่ Windows ใช้ในการเก็บงานพิมพ์ขณะทำการพิมพ์ ซึ่งช่วยให้ Windows สามารถส่งคืนการควบคุมไปยังโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว หลังจากที่พิมพ์เอกสารเสร็จแล้ว โดยค่าเริ่มต้น Windows จะเก็บแฟ้มนี้ไว้บนพาร์ติชันเดียวกันกับแฟ้มระบบของ Windows คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Windows และเพิ่มเนื้อที่ว่างบนพาร์ติชันนี้ได้ โดยการย้ายโฟลเดอร์นี้ไปยังพาร์ติชันอื่น

วิธีการย้ายโฟลเดอร์การเก็บพักใน Windows XP

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 2. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน
 3. เปิดโปรแกรมควบคุม หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจัดเก็บโฟลเดอร์การเก็บพักไว้
 4. ภายใต้ งานของแฟ้มและโฟลเดอร์ ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ในกล่อง ชื่อ พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการ
 5. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เครื่องพิมพ์และโทรสาร
 6. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์
 7. คลิกแท็บ ขั้นสูง
 8. ในกล่อง โฟลเดอร์การเก็บพัก ให้พิมพ์เส้นทางที่สมบูรณ์ไปยังโฟลเดอร์ใหม่ที่คุณสร้างไว้
 9. คลิก นำไปใช้ ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น
  การเปลี่ยนแปลงในโฟลเดอร์การเก็บพักจะเกิดขึ้นทันที และระบบจะไม่พิมพ์เอกสารที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ขอแนะนำว่า ให้พิมพ์เอกสารทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงโฟลเดอร์การเก็บพัก คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการเปลี่ยนโฟลเดอร์การเก็บพัก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดพิมพ์เสร็จแล้ว จากนั้น คลิก ใช่

 10. คลิก ตกลง แล้วปิดโฟลเดอร์ เครื่องพิมพ์และโทรสาร


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายแฟ้มจัดเก็บชั่วคราว โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความดังกล่าวในฐานความรู้ของ Microsoft:
307886 วิธีการย้ายแฟ้มเก็บเพจใน Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 308666 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2550 - Revision: 2.2
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster KB308666

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com