ID článku: 308582 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

ÚVOD

Ak chcete pripojiť alebo odpojiť sieťovú jednotku v systéme Microsoft Windows XP, môžete použiť jeden zo štyroch spôsobov popísaných v tomto článku. Môžete priradiť písmeno jednotky ľubovoľnému zdieľanému prostriedku v sieti. Keď to urobíte, môžete rýchlo a ľahko získať prístup k prostriedku pomocou používateľského rozhrania systému Windows XP alebo príkazového riadka. Pre každú pripojenú jednotku sa zobrazí ikona v priečinku Tento počítač a jednotka sa zobrazí v ľavej table Prieskumníka.


Pripojenie jednotky z priečinka Miesta v sieti

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, na položku Miesta v sieti, kliknite na položku Celá sieť a potom kliknite dvakrát na položku Sieť Microsoft Windows..
 2. Dvakrát kliknite na doménu, ktorú chcete otvoriť.
 3. Dvakrát kliknite na počítač, ktorý obsahuje zdieľaný prostriedok, ktorý chcete pripojiť. V okne sa automaticky zobrazia všetky zdieľané prostriedky pre daný počítač.
 4. Kliknite pravým tlačidlom na zdieľanú jednotku alebo priečinok a potom kliknite na položku Pripojiť sieťovú jednotku.
 5. Kliknite na písmeno jednotky, ktoré chcete použiť, a určite, či chcete jednotku znova pripojiť pri každom prihlásení do počítača.

  Poznámka: Sieťové jednotky sa mapujú použitím písmen, ktoré začínajú písmenom Z. Je to predvolené písmeno jednotky pre prvú vytvorenú priradenú jednotku. Môžete však použiť iné písmeno než Z.
 6. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Otvorí sa okno zobrazujúce obsah pripojeného prostriedku.

Pripojenie jednotky z priečinka Tento počítač alebo z Prieskumníka

 1. Ak chcete jednotku pripojiť z priečinka Tento počítač, kliknite na tlačidlo Štart, pravým tlačidlom kliknite na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Preskúmať.

  Ak chcete jednotku pripojiť z Prieskumníka, kliknite pravým tlačidlom na tlačidlo Štart a potom kliknite na príkaz Preskúmať.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Pripojiť sieťovú jednotku.
 3. V poli Jednotka kliknite na písmeno jednotky.
 4. V poli Priečinok zadajte cestu UNC pre server a zdieľaný prostriedok v nasledovnom formáte: \\názov servera\názov zdieľanej položky. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadať počítač a zdieľaný prostriedok.
Môžete pripojiť zdieľané jednotky a zdieľané priečinky. Keď pripojíte zdieľanú jednotku alebo priečinok, s príslušnými povoleniami máte prístup aj k podpriečinkom. Nemôžete však pripojiť ako jednotku podpriečinok, ktorý nie je explicitne nakonfigurovaný ako zdieľaný prostriedok.


Pripojenie alebo odpojenie jednotky pomocou príkazu Net Use

Pre dávkové súbory a skripty môžete použiť príkaz net use. Ak chcete na pripojenie alebo odpojenie jednotky použiť príkaz net use:
 • Pripojenie sieťovej jednotky:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
  2. Do poľa Otvoriť napíšte cmd.
  3. Zadajte net use x: \\názov počítača\názov zdieľanej položky, kde x: je písmeno jednotky, ktoré chcete priradiť zdieľanému prostriedku.
 • Odpojenie pripojenej jednotky:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
  2. Do poľa Otvoriť napíšte cmd.
  3. Zadajte net use x: /delete, kde x: je písmeno jednotky zdieľaného prostriedku.

Odpojenie pripojenej sieťovej jednotky

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Tento počítač.
 2. Kliknite pravým tlačidlom na pripojenú jednotku.
 3. Kliknite na príkaz Odpojiť.
Poznámka. Keď odpojíte pripojenú jednotku, odstránite písmeno pripojenej jednotky priradené zdieľanému prostriedku. K prostriedku máte naďalej prístup z priečinka Miesta v sieti.

Vlastnosti

ID článku: 308582 - Posledná kontrola: 8. marca 2014 - Revízia: 4.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Kľúčové slová: 
kbhowtomaster kbenv kbnetwork KB308582

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com