Plánování úloh v systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 308569 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Pomocí programu Naplánované úlohy můžete naplánovat spuštění libovolného skriptu, programu nebo dokumentu na dobu, která je pro vás nejvýhodnější. Program Naplánované úlohy se spustí při každém spuštění systému Windows XP. Je spuštěn na pozadí a spouští jednotlivé naplánované úlohy v dobu, kterou určíte při vytvoření úlohy.


Použití programu Naplánované úlohy

Chcete-li spustit program Naplánované úlohy, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, na příkaz Příslušenství a na příkaz Systémové nástroje a klepněte na příkaz Naplánované úlohy.

Naplánování nové úlohy
 1. Poklepáním na možnost Přidat naplánovanou úlohu spusťte Průvodce naplánovanou úlohou a v prvním dialogovém okně klepněte na tlačítko Další.
 2. Zobrazí se další dialogové okno obsahující seznam programů nainstalovaných v počítači, buď jako součást operačního systému Windows XP, nebo jako výsledek instalace softwaru.

  Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Je-li program, který chcete spustit, uveden v seznamu, klepněte na něj a potom klepněte na tlačítko Další.
  • Chcete-li spustit program, skript nebo dokument, který není v seznamu, klepněte na tlačítko Procházet, klepněte na složku a soubor, který chcete naplánovat, a potom klepněte na tlačítko Otevřít.
 3. Zadejte název úlohy a potom vyberte některou z následujících možností:
  • Denně,
  • Týdně,
  • Měsíčně,
  • Jen jednou,
  • Při spuštění počítače (před přihlášením uživatele),
  • Při přihlášení (jen po přihlášení aktuálního uživatele).

 4. Klepněte na tlačítko Další, zadejte údaje o dni a času, kdy má být úloha spuštěna, a klepněte na tlačítko Další.

  Povšimněte si, že údaje o dni a času spuštění úlohy se liší podle možnosti zvolené v předchozím dialogovém okně průvodce. Zvolíte-li například možnost Týdně, je třeba určit den v týdnu, čas a to, zda má být úloha spuštěna každý týden, každé 2 týdny, každé 3 týdny, atd.
 5. Zadejte jméno a heslo uživatele, který je přidružen k této úloze. Ujistěte se, zda jste zvolili uživatele, který má dostatečná oprávnění ke spuštění daného programu. Ve výchozím nastavení zvolí průvodce jméno uživatele, který je právě přihlášen.
 6. Klepněte na tlačítko Další a po ověření zadaných možností klepněte na tlačítko Dokončit.

Použití upřesňujících možností v programu Naplánované úlohy

Chcete-li změnit konfiguraci úlohy, klepněte před klepnutím na tlačítko Dokončit na zaškrtávací políčko Po klepnutí na tlačítko Dokončit upřesnit vlastnosti této úlohy. Po klepnutí na tlačítko Dokončit se otevře dialogové okno vlastností dané úlohy.

Na kartě Plán můžete změnit všechny možnosti plánování vybrané v průvodci a také můžete změnit konfiguraci úlohy tak, aby nebyla spuštěna příliš dlouho, nespustila se, pokud je počítač napájen z baterie (u přenosných počítačů), a určit, zda se má úloha spustit, když je počítač v nečinnosti, či nikoli.

Poznámka: Dialogové okno vlastností úlohy lze zobrazit kdykoli. Spusťte program Naplánované úlohy, klepněte pravým tlačítkem myši na úlohu a klepněte na příkaz Vlastnosti.

Úlohu nelze plánovat tak, aby se spustila v intervalu kratším než 1 den, lze to však udělat v dialogovém okně vlastností.
 1. Klepněte na kartu Plán a poté na tlačítko Upřesnit.
 2. Klepnutím zaškrtněte políčko Opakovat úlohu a zadejte, po kolika minutách nebo hodinách se má úloha opakovat.

Vlastnosti

ID článku: 308569 - Poslední aktualizace: 6. června 2013 - Revize: 1.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klíčová slova: 
kbhowto kbhowtomaster KB308569

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com