คำอธิบายของเครื่องมือข้อมูล (Msinfo32.exe) ของ Windows XP ระบบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 308549 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายเครื่องมือข้อมูลระบบ (Msinfo32.exe) ที่มาพร้อมกับ Windows XP คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือเข้าถึงเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีอยู่ใน Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลระบบเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบ เช่นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่โหลดในคอมพิวเตอร์ของคุณ และแสดงเมนูการแสดงหัวข้อของระบบที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถใช้ข้อมูลระบบเพื่อวิเคราะห์ปัญหาคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังมีปัญหาในการแสดงผล คุณสามารถใช้ข้อมูลระบบ การตรวจสอบว่าการ์ดแสดงผลมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และ เพื่อดูสถานะของโปรแกรมควบคุม

ข้อมูลระบบเก็บรักษาประวัติของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณไม่แน่ใจของประวัติล่าสุดของเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้ข้อมูลระบบเพื่อให้ เข้าใจถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในอดีต ถ้าอุปกรณ์ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง และประวัติของการปรับรุ่นล่าสุดไปยังโปรแกรมควบคุมใหม่ที่บ่งชี้ แทนโปรแกรมควบคุมที่ มีโปรแกรมควบคุมต้นฉบับ และทดสอบเพื่อดูถ้าทำเช่นแก้ปัญหาอื่น ๆ

ข้อมูลระบบยังให้การเข้าถึงเครื่องมือที่คุณสามารถใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงจาก Windows Update เว็บไซต์ และจะล้มเหลวให้สอดคล้องกับ expectations ของคุณ คืนค่าแฟ้มต้นฉบับ ด้วยการรันการถอนการติดการปรับปรุงตัวช่วยสร้างตั้งจากนั้นเครื่องมือเมนูในเครื่องมือข้อมูลระบบ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานกับเมื่อวานนี้ แต่ไม่ทำงานอย่างถูกต้องในวันนี้ ลองคืนค่าแฟ้มการกำหนดค่าของ yesterday โดยการเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การคืนค่าระบบจากนั้นเครื่องมือเมนูในเครื่องมือข้อมูลระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือที่มีมาพร้อมกับข้อมูลของระบบใน Windows XP ให้ดูที่ส่วน "เครื่องมือเมนู" ในบทความนี้

เมื่อต้องการเริ่มการทำงานข้อมูลระบบของ Microsoft ใช้รายการใดรายการอย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกข้อมูลระบบ.
 • คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msinfo32.exeในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
ข้อมูลที่แสดงอยู่ในข้อมูลระบบแบ่งออกเป็นห้าประเภทดังต่อไปนี้:
 • ทรัพยากรฮาร์ดแวร์
 • คอมโพเนนต์
 • สภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์
 • โปรแกรมประยุกต์
 • Internet Explorer
ในส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงประเภท และ sub-categories ที่แสดงในข้อมูลระบบ และอธิบายถึงวิธีการใช้ข้อมูลนี้เมื่อคุณแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อมูลสรุปของระบบ

ประเภทข้อมูลสรุปของระบบมีโพรไฟล์ทั่วไปของคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลนี้รวมถึง:
 • รุ่นของ Windows
 • OEM ของข้อมูลระบบ (ผู้ผลิต รุ่น และชนิด)
 • ชนิดของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
 • จำนวนของทรัพยากรหน่วยความจำและระบบ
 • รุ่นของ bios
 • ตำแหน่งที่ตั้ง
 • โซนเวลา
 • ชื่อผู้ใช้ที่อยู่ในรูปแบบdomainname\ชื่อผู้ใช้(เฉพาะปัจจุบันถ้ามีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ให้เข้าสู่ระบบในโดเมน)
 • อุปกรณ์สำหรับเริ่มระบบ (หากอุปกรณ์หลายอยู่บนคอมพิวเตอร์)
 • เส้นทางไปยังแฟ้มเพจ
ใช้ข้อมูลนี้ในตอนต้นของกระบวนการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของรูปภาพของสภาพแวดล้อมที่เกิดปัญหาในการพัฒนา

ทรัพยากรฮาร์ดแวร์

ประเภทของทรัพยากรฮาร์ดแวร์แสดงการตั้งค่าเฉพาะตัวของการฮาร์ดแวร์ เช่นต้องกำหนด หรือการร้องขอสัญญาณขัดจังหวะการใช้ (IRQs), ที่อยู่ (I/O) อินพุต/เอาท์พุต และที่อยู่หน่วยความจำ รายการต่อไปนี้แสดง sub-categories ที่รวมอยู่ในประเภทของทรัพยากรฮาร์ดแวร์

ข้อขัดแย้ง/ร่วมกัน

แสดงรายการข้อขัดแย้งของทรัพยากรที่ระบุระหว่างอุปกรณ์อุตสาหกรรมมาตรฐานสถาปัตยกรรม (ISA) และระบุทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน โดยอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมโพเนนต์ Interconnect (PCI) ใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยระบุข้อขัดแย้งของฮาร์ดแวร์

dma

รายงานหน่วยความจำโดยตรง (DMA) ของการเข้าถึงสถานีที่ใช้ อุปกรณ์ที่ใช้แฟ้มเหล่านั้น และที่พร้อมใช้งานสำหรับการใช้

ฮาร์ดแวร์ที่บังคับ

แสดงรายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ได้ถูกปิดใช้งานการจัดโครงแบบ Plug and Play (PNP) และการตั้งค่าทรัพยากรได้ถูกกำหนดด้วยตนเองไปยังทรัพยากรที่ระบุผู้ใช้ ฮาร์ดแวร์ที่บังคับจะใช้กับอุปกรณ์ที่เข้าร่วมใน PNP การดำเนินการเช่นอุปกรณ์ ISA ดั้งเดิม This information is useful when you want to troubleshoot Plug and Play resource conflicts.

I/O

Lists all I/O port ranges that are in use, and the devices that are using each range.

IRQs

Summarizes IRQ usage, identifies the devices that are using the IRQs, and lists the available IRQs.

หน่วยความจำ

Lists memory address ranges that are in use by devices.

คอมโพเนนต์

The Components category displays information about your Windows XP system configuration. This includes the status of your device drivers, network components, and multimedia software. There is also a comprehensive driver history, and a summary of devices that may not be working correctly. The following list provides the sub-categories that are included in the Components category.

มัลติมีเดีย

Lists sound card, and game controller information.

Multimedia - Audio

Lists the audio codecs that are loaded.

Multimedia - Video

Lists the video codecs that are loaded.

Multimedia - CD-ROM

Lists the drive letter and model of your CD-ROM drive. If a data CD-ROM is in the drive, System Information also performs a data transfer test.

Multimedia - Sound Device

Lists the name and manufacturer of your sound device(s). This also lists the status, I/O port, IRQ, DMA channel, and the drivers that are used for your sound device(s).

จอแสดงผล

Lists video card, and monitor information.

Infrared

Lists Infrared device information.

ป้อนข้อมูล

Lists keyboard, and mouse information.

Miscellaneous

Lists information about any miscellaneous components.

โมเด็ม

Lists modem information.

Network

Lists network adapter, client, and protocol information. Network protocol information is now presented in much greater detail than in Microsoft Windows 98. The new presentation of network protocols includes much more granular configuration information on the protocol, related to how it operates on the network.

Network - Winsock

Lists Winsock version, description, and status information.

พอร์ต

Lists serial, and parallel port information.

เก็บข้อมูล

Lists information about hard disks, floppy drives, removable media, and controllers. Each drive is presented with information including drive letter, total size, free space, file system, compression status, drive type, and volume letter.

การพิมพ์

Lists installed printers, and printer drivers.

ปัญหาอุปกรณ์

Lists devices with problems. Lists each device that is flagged in Device Manager, and displays the corresponding status information.

usb

Lists Universal Serial Bus (USB) controllers, and drivers that are installed.

Software Environment

The Software Environment category displays the software loaded in your computer's memory.

โปรแกรมควบคุม

Lists the drivers currently loaded into memory.

ตัวแปรของสภาพแวดล้อม

Lists the Windows XP global environment variables. The Global Environment Variables formerly in the Autoexec.bat, and Config.sys files are migrated to the registry, and are shown here.

Print Jobs

Shows the printing jobs currently in the print queue.

การเชื่อมต่อเครือข่าย

Lists all current network connections.

Running Tasks

Lists the currently running executable files or programs. This provides a comprehensive view of the processes that are running on your computer.

Loaded Modules

Lists all modules currently loaded into memory.

Program Groups

Lists programs that are in theเริ่มการทำงานmenu group for every user that has a profile on the computer. Lists the group name, the name of the program itself, and the profile to which the program group belongs.

Startup Programs

Lists programs started automatically either from the registry, the Startup folder, or the Win.ini file.

OLE Registration

Lists Object Linking and Embedding (OLE) file associations that are controlled by the registry and various .ini files

หมายเหตุ:: Hardware information is not available in Safe mode. While System Information can be run in Safe mode, it is limited to displaying information about system components, and the software environment.

โปรแกรมประยุกต์

Microsoft Office 2000 เพิ่มข้อมูลไปยังเครื่องมือข้อมูลระบบแต่ละโปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลของระบบใน Windows 98 ข้อมูลในโปรแกรม Office ทั้งหมดจะไม่แสดงขึ้นใน Windows XP นอกจากโปรแกรมที่กำลังทำงาน เติมกำลังฟื้นฟูมุมมองอาจไม่สมบูรณ์ข้อมูลข้อมูล ปิดข้อมูลระบบ เริ่มต้นโปรแกรม และจากนั้น re-open ข้อมูลระบบสำหรับข้อมูลที่สมบูรณ์

เมนูเครื่องมือ

กระบวนการเครื่องมือเมนูประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังหลายเครื่องมือและควบคุมตัวควบคุม: การสำรองข้อมูล เชื่อม ต่อเครือข่าย ตัวช่วย สร้างฮาร์ดแวร์ ล้างข้อมูล บนดิสก์ เครื่องมือ วินิจฉัยเครือ คืน ค่าระบบ เครื่องมือ วินิจฉัยเครือข่าย เครื่อง มือการตรวจสอบลายเซ็นของแฟ้ม เครื่อง มือวินิจฉัย DirectX และ Dr. Watson

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
308422HOW TO: ใช้ Backup เพื่อย้อนกลับอัพแฟ้มและโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณใน Windows XP
320820วิธีใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลเพื่อสำรองแฟ้มและโฟลเดอร์ต่างๆ ใน Windows XP Home Edition
306084HOW TO: คืนค่า Windows XP ไปเป็นสถานะก่อนหน้านี้
310312คำอธิบายของเครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์ใน Windows XP
308514HOW TO: โปรดตรวจสอบโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไม่ได้ลงทะเบียนใน Windows XP
314067วิธีแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ TCP/IP กับ Windows XP
308538คำอธิบายของเครื่องมือ Dr. Watson for Windows (Drwtsn32.exe)
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือถอนการตัวช่วยสร้างการปรับปรุงติดตั้ง คลิกเริ่มการทำงานคลิกวิธีใช้ค้นหาตัวช่วยสร้างการถอนการติดตั้งการปรับปรุงแล้ว คลิกค้นหา.

เมนูมุมมอง

เพิ่มใหม่สองไปยังมุมมองเมนูช่วยให้คุณสามารถดูประวัติการโดยรวมของการเปลี่ยนแปลงไปยังคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดของระบบ

ประวัติของระบบ

ข้อมูลของระบบใน Windows XP แสดงมุมมองใหม่ของการเปลี่ยนแปลงไปยังคอมพิวเตอร์ แทนที่มุมมองประวัติที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละประเภทถูกแสดงใน Windows 98, Windows XP ให้คุณสามารถดูเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไปยังคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่บางวัน และเวลา

ใส่ข้อมูลประวัติในเดียวกันสามหลักประเภทที่มีอยู่ในมุมมองมาตรฐาน: ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ คอมโพเนนต์ และสภาพแวด ล้อมซอฟต์แวร์ ข้อมูลประวัติโดย WMI และเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล Extensible Markup ภาษา (XML) ที่อยู่ใน Windows\PCHealth\HelpCtr\Datacoll

คอมพิวเตอร์ระยะไกล

กระบวนการมุมมองเมนูให้ความสามารถในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลเพื่อดูรายละเอียดของระบบ โดยค่าเริ่มต้น นี้เท่านั้นให้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 308549 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB308549 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308549

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com