คำอธิบายของตัวช่วยสร้างการติดตั้งเครือข่ายใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 308522 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับตัวช่วยสร้างการติดตั้งเครือข่ายใน Windows XP คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งเครือข่ายการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับคอมพิวเตอร์และการกำหนดค่าเครือข่ายในบ้านสำหรับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนเครือข่ายภายในบ้านของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวช่วยสร้างการติดตั้งเครือข่ายสามารถกำหนดค่าซอฟต์แวร์ของคุณในการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP สำหรับใช้บนเครือข่ายภายในบ้านขนาดเล็ก ตัวช่วยสร้างจะช่วยให้คุณตั้งค่ารายการต่อไปนี้:
  • การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ ผ่านการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ หรือบรอดแบนด์โดยตรง หรือ ผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายภายในบ้าน
  • Internet Connection Sharing ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP สำหรับการใช้การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตร่วมกันกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายภายในบ้าน (อย่างไรก็ตาม เหตุผลด้านความปลอดภัย เราขอแนะนำให้ คุณใช้กับเราเตอร์มากกว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน)
  • ชื่อคอมพิวเตอร์ คำอธิบายของเครื่องคอมพิวเตอร์ และชื่อของเวิร์กกรุ๊ป
  • File and Printer sharing
ในตัวช่วยสร้างการติดตั้งเครือข่ายเป็นแบบพกพา คุณสามารถสร้างตัวช่วยสร้างการติดตั้งเครือข่ายดิสก์การตั้งค่า Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition และ Windows XP โดยอัตโนมัติได้

คุณยังสามารถใช้วิซาร์ดจากซีดีรอม Windows XP เพื่อกำหนดค่าคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายภายในบ้าน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใส่ซีดีรอม คลิกทำงานเพิ่มเติมแล้ว คลิกตัวเลือกเมื่อต้องการตั้งค่าเครือข่ายภายในบ้าน หรือขนาดเล็กสำนักงาน.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า ICF คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
283673วิธีการเปิดใช้งานคุณลักษณะการไฟร์วอลล์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306126วิธีการกำหนดค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 308522 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbfirewall kbnetwork kbenv kbfaq kbinfo kbsetup kbmt KB308522 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308522

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com