ID articol: 308427 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

Rezumat

Articolul descrie modul de utilizare al vizualizatorului de evenimente pentru vizualizarea ?i gestionarea jurnalelor de evenimente în Windows XP.

Informații suplimentare

Event Viewer

În Windows XP, un eveniment este o manifestare semnificativă în sistem sau într-un program, care necesită notificarea utilizatorilor sau introducerea unei intrări în jurnal. Serviciul pentru jurnalul de evenimente (Event Log Service) înregistrează evenimentele aplica?iilor, de securitate ?i de sistem în Event Viewer. Prin intermediul jurnalelor de evenimente din Event Viewer ave?i posibilitatea să ob?ine?i informa?ii despre componentele hardware, software ?i de sistem ?i să monitoriza?i evenimentele de securitate de pe computerul local sau de pe un computer la distan?ă. Jurnalele de evenimente ajută la identificarea ?i diagnosticarea surselor problemelor curente de sistem sau la prevenirea problemelor poten?iale de sistem.

Tipuri de jurnal de evenimente

Un computer Windows XP înregistrează evenimentele în următoarele trei jurnale:
 • Jurnalul de aplica?ii (Application log)

  Jurnalul de aplica?ii con?ine evenimentele înregistrate de programe. De exemplu, un program de baze de date poate înregistra o eroare de fi?ier în jurnalul de aplica?ii. Evenimentele ce se scriu în jurnalul de aplica?ii sunt determinate de dezvoltatorii programului software.
 • Jurnalul de securitate (Security log)

  Jurnalul de securitate înregistrează evenimente precum încercările valide ?i nevalide de Log on, precum ?i evenimentele legate de utilizarea resurselor, cum ar fi crearea, deschiderea sau ?tergerea de fi?iere. De exemplu, când este activată auditarea la Log on, este înregistrat un eveniment în jurnalul de securitate de fiecare dată când un utilizator face Log on pe computer. Trebuie să face?i Log on ca administrator sau ca membru al grupului de administratori pentru a activa, utiliza ?i specifica evenimentele de înregistrat în jurnalul de securitate.
 • Jurnalul de sistem (System log)

  Jurnalul de sistem con?ine evenimente înregistrate de componentele de sistem Windows XP. De exemplu, dacă un driver nu reu?e?te să se încarce în timpul pornirii, va fi înregistrat un eveniment în jurnalul de sistem. Windows XP determină anticipat evenimentele înregistrate de componentele de sistem.

Vizualizarea jurnalelor de evenimente

Pentru a deschide Event Viewer, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, apoi pe Panou de control. Face?i clic pe Performan?ă ?i între?inere, apoi pe Instrumente de administrare, apoi face?i dublu clic pe Gestionare computer. Sau deschide?i MMC care con?ine utilitarul de completare snap-in Event Viewer.
 2. În arborele de consolă, face?i clic pe Event Viewer.

  Vor fi afi?ate jurnalele de aplica?ii, de securitate ?i de sistem în fereastra Event Viewer.

Vizualizarea detaliilor evenimentelor

Pentru a vizualiza detaliile unui eveniment, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, apoi pe Panou de control. Face?i clic pe Performan?ă ?i între?inere, apoi pe Instrumente de administrare, apoi face?i dublu clic pe Gestionare computer. Sau deschide?i MMC care con?ine utilitarul de completare snap-in Event Viewer.
 2. În arborele de consolă, extinde?i Event Viewer, apoi face?i clic pe jurnalul care con?ine evenimentul pe care dori?i să-l vizualiza?i.
 3. În panoul de detalii, face?i dublu clic pe evenimentul pe care dori?i să-l vizualiza?i.

  Va fi afi?ată caseta de dialog Event Properties, con?inând informa?ii de antet ?i o descriere a evenimentului.

  Pentru a copia detaliile evenimentului, face?i clic pe butonul Copiere, deschide?i un document nou în programul în care dori?i lipirea evenimentului (de exemplu, Microsoft Word), apoi face?i clic pe Lipire în meniul Editare.

  Pentru vizualizarea descrierii evenimentului anterior sau următor, face?i clic pe butonul săgeata sus sau săgeata jos.

Modul de interpretare a unui eveniment

Fiecare intrare din jurnal este clasificată prin tipul său ?i con?ine informa?ii de antet ?i o descriere a evenimentului.

Antetul evenimentului

Antetul evenimentului con?ine următoarele informa?ii despre eveniment:
 • Date

  Data la care s-a produs evenimentul.
 • Time

  Ora la care s-a produs evenimentul.
 • User

  Numele de utilizator al utilizatorului care era conectat când s-a produs evenimentul.
 • Computer

  Numele computerului pe care s-a produs evenimentul.
 • Event ID

  Un număr care identifică tipul evenimentului. ID-ul evenimentului poate fi utilizat de reprezenta?ii serviciului de asisten?ă pentru produs pentru a în?elege ce anume s-a întâmplat în sistem.
 • Source

  Sursa evenimentului. Aceasta poate fi numele unui program, o componentă de sistem sau o componentă individuală a unui program mare.
 • Type

  Tipul evenimentului. Există cinci tipuri de evenimente: Error, Warning, Information, Success Audit sau Failure Audit.
 • Category

  O clasificare a evenimentului în func?ie de sursa evenimentului. Aceasta este utilizată în principal în jurnalul de securitate.

Tipuri de evenimente

Descrierea fiecărui eveniment înregistrat depinde de tipul evenimentului. Fiecare eveniment dintr-un jurnal poate fi clasificat într-unul din următoarele tipuri:
 • Information

  Un eveniment care descrie desfă?urarea cu succes a unei activită?i, cum ar fi o aplica?ie, un driver sau un serviciu. De exemplu, un eveniment de informare este înregistrat când se încarcă cu succes un driver de re?ea.
 • Warning

  Un eveniment care nu este neapărat important poate totu?i să indice apari?ia unei probleme în viitor. De exemplu, un mesaj de avertizare este înregistrat când spa?iul liber pe disc începe să fie scăzut.
 • Error

  Un eveniment care descrie o problemă importantă, precum eroarea unei activită?i critice. Evenimentele de eroare pot implica pierderi de date sau de func?ionalitate. De exemplu, un eveniment de tip eroare este înregistrat dacă un serviciu nu reu?e?te să se încarce în timpul pornirii.
 • Success Audit (în jurnalul de securitate)

  Un eveniment care descrie completarea cu succes a unui eveniment de securitate auditat. De exemplu, un eveniment de tip auditare reu?ită este înregistrat când un utilizator face Log on pe computer.
 • Failure Audit (în jurnalul de securitate)

  Un eveniment care descrie un eveniment de securitate auditat care nu s-a terminat cu succes. De exemplu, un eveniment de tip auditare nereu?ită se înregistrează când un utilizator nu poate accesa o unitate de re?ea.

Găsirea evenimentelor într-un jurnal

Modul de vizualizare implicit a jurnalelor de evenimente este lista tuturor intrărilor. Dacă dori?i să găsi?i un eveniment anume sau să vizualiza?i un subset de evenimente, ave?i posibilitatea să căuta?i în jurnal sau să aplica?i un filtru datelor din jurnal.

Căutarea unui anumit eveniment în jurnalul de evenimente

Pentru căutarea unui anumit eveniment din jurnal, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, apoi pe Panou de control. Face?i clic pe Performan?ă ?i între?inere, apoi pe Instrumente de administrare, apoi face?i dublu clic pe Gestionare computer. Sau deschide?i MMC care con?ine utilitarul de completare snap-in Event Viewer.
 2. În arborele de consolă, extinde?i Event Viewer, apoi face?i clic pe jurnalul care con?ine evenimentul pe care dori?i să-l vizualiza?i.
 3. În meniul View, face?i clic pe Find.
 4. Specifica?i op?iunile pentru evenimentul pe care dori?i să-l vizualiza?i în caseta de dialog Find, apoi face?i clic pe Find Next.
Evenimentul care se potrive?te criteriilor de căutare este eviden?iat în panoul de detalii. Face?i clic pe Find Next pentru localizarea următoarei apari?ii a evenimentului definit de criteriile de căutare.

Filtrarea evenimentelor jurnalului de evenimente

Pentru a filtra evenimente din jurnal, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, apoi pe Panou de control. Face?i clic pe Performan?ă ?i între?inere, apoi pe Instrumente de administrare, apoi face?i dublu clic pe Gestionare computer. Sau deschide?i MMC care con?ine utilitarul de completare snap-in Event Viewer.
 2. În arborele de consolă, extinde?i Event Viewer, apoi face?i clic pe jurnalul care con?ine evenimentul pe care dori?i să-l vizualiza?i.
 3. În meniul View, face?i clic pe Filter.
 4. Face?i clic pe fila Filter (dacă nu este selectată deja).
 5. Specifica?i op?iunile de filtrare dorite, apoi face?i clic pe OK.
Vor fi afi?ate în panoul de detalii doar evenimentele care se potrivesc criteriilor.

Pentru a reveni la modul de vizualizare a tuturor intrărilor din jurnal, face?i clic pe Filter în meniul View, apoi pe Restore Defaults.

Gestionarea con?inutului jurnalului

În mod implicit, dimensiunea ini?ială maximă a jurnalului este setată la 512 KO ?i când se ajunge la această dimensiune evenimentele noi se suprascriu peste cele vechi. În func?ie de nevoile dvs., ave?i posibilitatea să modifica?i aceste setări sau să goli?i un jurnal de con?inutul său.

Setarea dimensiunii jurnalului ?i a op?iunilor de suprascriere

Pentru a specifica dimensiunea jurnalului ?i op?iunile de suprascriere, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, apoi pe Panou de control. Face?i clic pe Performan?ă ?i între?inere, apoi pe Instrumente de administrare, apoi face?i dublu clic pe Gestionare computer. Sau deschide?i MMC care con?ine utilitarul de completare snap-in Event Viewer.
 2. În arborele de consolă, extinde?i Event Viewer, apoi face?i clic cu butonul din dreapta pe jurnalul pentru care dori?i setarea dimensiunii ?i a op?iunilor de suprascriere.
 3. Sub Log size, tasta?i dimensiunea dorită în caseta Maximum log size.
 4. Sub When maximum log size is reached, face?i clic pe op?iunea de suprascriere dorită.
 5. Dacă dori?i golirea con?inutului jurnalului, face?i clic pe Clear Log.
 6. Face?i clic pe OK.

Arhivarea unui jurnal

Dacă dori?i salvarea datelor jurnalului, ave?i posibilitatea să arhiva?i jurnalele de evenimente în oricare dintre următoarele formate:
 • Format fi?ier jurnal (.evt)
 • Format fi?ier text (.txt)
 • Format fi?ier text cu delimitator virgulă (.csv)
Pentru arhivarea unui jurnal, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, apoi pe Panou de control. Face?i clic pe Performan?ă ?i între?inere, apoi pe Instrumente de administrare, apoi face?i dublu clic pe Gestionare computer. Sau deschide?i MMC care con?ine utilitarul de completare snap-in Event Viewer.
 2. În arborele de consolă, extinde?i Event Viewer, apoi face?i clic cu butonul din dreapta pe jurnalul de arhivat, apoi face?i clic pe Save Log File As.
 3. Specifica?i un nume de fi?ier ?i o loca?ie unde dori?i salvarea fi?ierului. În caseta Save as type, face?i clic pe formatul dorit, apoi face?i clic pe Save.
Fi?ierul de jurnal este salvat în formatul specificat.

Referințe

Pentru mai multe informa?ii despre o anumită eroare sau un anumit eveniment, vizita?i următorul site Web Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/support/ee/ee_advanced.aspx
Pentru informa?ii suplimentare despre modul de utilizare a vizualizatorului de evenimente, consulta?i ajutorul din Event Viewer. (În utilitarul de completare snap-in Event Viewer din fereastra Computer Management, în meniul Action, face?i clic pe Help).
Notă Acesta este un articol „FAST PUBLISH” creat direct în cadrul organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici sunt furnizate ca atare, drept răspuns la problemele care apar. Din cauza rapidității cu care sunt puse la dispoziție, materialele pot avea erori tipografice și pot fi revizuite în orice moment, fără înștiințare. Consultați Termeni de utilizare pentru alte considerente.

Proprietă?i

ID articol: 308427 - Ultima examinare: 26 martie 2014 - Revizie: 1.0
Se aplică la:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Cuvinte cheie: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv KB308427

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com