วิธีการใช้แฟ้มการเชื่อมโยงข้อมูลกับวัตถุ OleDbConnection ใน Visual c# .NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 308426 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้แฟ้มการ OLE DB สากลข้อมูลลิงค์ (.udl) เพื่อระบุการเชื่อมต่อ string ที่ ADO.NET ข้อOleDbConnectionวัตถุที่ใช้สร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ole DB สากลข้อมูลลิงค์ (.udl) แฟ้มให้วิธีการสะดวกในการสร้าง และตรวจสอบสายอักขระเชื่อมต่อกับวัตถุข้อมูล ActiveX (ADO) ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล OLE DB ข้อมูลสายอักขระการเชื่อมต่อที่ไม่มีอยู่ในรูปแบบที่ระบุให้กับแฟ้มที่มีนามสกุล.udl คุณสามารถอ้างอิงแฟ้ม.udl ในนั้นConnectionStringคุณสมบัติของข้อ ADO.NETOleDbConnectionวัตถุเพื่อระบุสายอักขระการเชื่อมต่อที่วัตถุควรใช้การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ใช้แบบชื่อแฟ้มพารามิเตอร์ของสายอักขระการเชื่อมต่อการระบุชื่อของแฟ้ม.udl ที่ประกอบด้วยข้อมูลสายอักขระการเชื่อมต่อ

ต้องบันทึกข้อมูล ซึ่งนำมาจากบทความ "OleDbConnection.ConnectionString คุณสมบัติ" ในเอกสารประกอบของไลบรารีคลาสของ.NET Framework (ดูอ้างอิง:ส่วน):
เมื่อต้องการอ้างอิง Microsoft ข้อมูลการเชื่อมโยง (UDL), เพิ่มการอ้างอิงถึง UDL ไปConnectionStringในแบบฟอร์ม "ชื่อแฟ้ม = myfile.udl " ถ้ามีระบุ UDL มากกว่าหนึ่งในสายอักขระการเชื่อมต่อ เท่านั้นที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดถูกโหลด ถ้าคุณระบุเป็น UDL และเรียกใช้ในภายหลังการOleDbConnectionวัตถุการดึงข้อมูลนี้ConnectionStringกระบวนการConnectionStringประกอบด้วยการอ้างอิงไปยังแฟ้ม UDL เนื้อหาของแฟ้มไม่ สายอักขระการเชื่อมต่อที่ประกอบด้วย UDLs แยกวิเคราะห์แต่ละครั้งOleDbConnectionเปิด เนื่องจากอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน การConnectionStringที่ไม่อ้างอิง UDL คำแนะนำไว้

ขั้นตอนในการสร้างตัวอย่างนี้

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างการ Visual c# .NET คอนโซลแอพพลิเคชันที่ใช้แฟ้ม.udl เพื่อระบุข้อมูลสายอักขระการเชื่อมต่อสำหรับ ADO.NET ข้อOleDbConnectionวัตถุ:
 1. ใช้ผู้ที่ SQL Server OLE DB ให้การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ของคุณอย่างใดอย่างหนึ่ง และสร้างแฟ้ม.udl ชื่อ Test.udl ในโฟลเดอร์รากของไดรฟ์ c

  คุณยังสามารถใช้ผู้ที่ Microsoft OLE DB ให้สำหรับ Jet 4.0 การตั้งค่าแฟ้ม.udl เชื่อมต่อกับ Microsoft Access 97 หรือฐานข้อมูล 2000 ถ้าคุณไม่ได้รับการเข้าถึงฐานข้อมูล SQL Serverสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแฟ้ม.udl คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  189680วิธีการใช้แฟ้มข้อมูลการเชื่อมโยงกับ ADO
 2. Open a new Visual C# .NET Console Application.
 3. Replace the default code in the Class1 module with the following code:
  using System;
  using System.Data;
  using System.Data.OleDb;
  
  namespace DataLink
  {
    class Class1
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        OleDbConnection myConnection = new OleDbConnection("File Name = d:\\test.udl");
  
        try
        {
          myConnection.Open();
          if (myConnection.State == ConnectionState.Open)
            Console.WriteLine("Connection opened successfully!");
          else
            Console.WriteLine("Connection could not be established");
        }
        catch(Exception ex)
        {
          Console.WriteLine(ex.Message.ToString());
        }
        finally
        {
          myConnection.Close();
        }
        Console.ReadLine();
   
        return;
      }
    }
  }
  					
 4. In the statement that sets theConnectionStringคุณสมบัตินี้OleDbConnectionobject, modify the path to the .udl file if you created it with a different name or persisted it to a different location.
 5. Run the application from within the Visual Studio.NET Integrated Development Environment (IDE). A console window should open and display the text, "Connection opened successfully!" to indicate that theOleDbConnectionobject was able to use connection string information in the .udl file to establish the database connection.
 6. Press ENTER to dismiss the console window and stop the application.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการOleDbConnection.ConnectionStringproperty, see the following .NET Framework Class Library documentation:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.oledb.oledbconnection.connectionstring.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
189680วิธีการใช้แฟ้มข้อมูลการเชื่อมโยงกับ ADO

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 308426 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft ADO.NET 1.1
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbsystemdata kbmt KB308426 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308426

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com