วิธีการตั้งค่า ดู แก้ไข หรือลบสิทธิพิเศษต่างๆ ของแฟ้มและโฟลเดอร์ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 308419 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

ถ้าต้องการรับการปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Windows โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

ใน Windows XP สิทธิพิเศษในการเข้าถึงมีชุดของสิทธิ์ที่สามารถกำหนดเองได้ ซึ่งหมายความ ว่า คุณสามารถใช้สิทธิพิเศษในการเข้าถึงแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่อยู่ในวอลุ่มระบบแฟ้ม NTFS บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่า ดู เปลี่ยนแปลง หรือลบสิทธิพิเศษสำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์

สิทธิต่างๆ สำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์

รวมโฟลเดอร์สิทธิ์ควบคุมทั้งหมด,ปรับเปลี่ยน,อ่าน และปฏิบัติการ,แสดงรายการเนื้อหาโฟลเดอร์,Readและการเขียน. แต่ละสิทธิ์เหล่านี้ประกอบด้วยกลุ่มทางตรรกะของสิทธิ์พิเศษที่แสดงรายการ และกำหนดไว้ในหัวข้อต่อไปนี้

หมายเหตุ:บทความนี้อนุมานว่า คุณกำลังใช้ Windows XP บนโดเมน โดยค่าเริ่มต้น การแชร์อย่างง่ายจะมีการเปิดใช้ใน Windows XP หากคุณไม่เชื่อมต่ออยู่กับโดเมน ซึ่งหมายความ ว่า การการรักษาความปลอดภัยแท็บและตัวเลือกขั้นสูงสำหรับสิทธิไม่มีอยู่

ถ้าคุณไม่ได้เข้าร่วมกับโดเมน และต้องการดูการรักษาความปลอดภัยแท็บ ดูกำหนด ดู เปลี่ยนแปลง หรือลบสิทธิพิเศษสำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์ส่วนในบทความนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดการใช้งานของการแชร์แฟ้มอย่างง่าย โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
307874วิธีการยกเลิกการแชร์อย่างง่ายและกำหนดสิทธิในโฟลเดอร์ที่มีการแชร์ใน Windows XP

การแก้ไขปัญหา

ถ้าการการรักษาความปลอดภัยไม่มีแท็บ และคุณไม่สามารถกำหนดสิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้และกลุ่ม คุณอาจพบปัญหาในเรื่องต่อไปนี้:
 • แฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการกำหนดสิทธิพิเศษไม่อยู่ในไดรฟ์ NTFS คุณสามารถกำหนดสิทธิต่างๆ ได้เฉพาะในไดรฟ์ที่ได้รับการฟอร์แมตเพื่อใช้ NTFS เท่านั้น
 • แชร์แฟ้มอย่างง่ายเปิดอยู่ โดยค่าเริ่มต้น แชร์เปิดอยู่

แฟ้มและโฟลเดอร์สิทธิพิเศษ

ตารางต่อไปนี้อธิบายสิทธิ์พิเศษแฟ้มและโฟลเดอร์

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
การอนุญาตพิเศษควบคุมทั้งหมดปรับเปลี่ยนอ่าน และปฏิบัติการแสดงรายการเนื้อหาโฟลเดอร์Readการเขียน
ท่องไปตามโฟลเดอร์/เรียกใช้แฟ้มใช่ใช่ใช่ใช่ไม่มีไม่มี
รายชื่อโฟลเดอร์/อ่านข้อมูลใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่มี
อ่านแอตทริบิวต์ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่มี
อ่านแอตทริบิวต์ที่ขยายใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่มี
สร้างแฟ้ม/เขียนข้อมูลใช่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีใช่
สร้างโฟลเดอร์/ผนวกข้อมูลใช่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีใช่
เขียนลักษณะประจำใช่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีใช่
เขียนลักษณะประจำแบบขยายใช่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีใช่
ลบโฟลเดอร์ย่อยและแฟ้มใช่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
ลบใช่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
สิทธิ์ในการอ่านใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใช่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
เจ้าใช่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
การซิงโครไนส์ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่


สิ่งสำคัญ: กลุ่ม หรือผู้ใช้ที่ได้รับควบคุมทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่สามารถลบแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้นคำนึงถึงสิทธิ์ที่ป้องกันแฟ้ม

หมายเหตุ:แม้ว่าการแสดงรายการเนื้อหาโฟลเดอร์และอ่าน และปฏิบัติการสิทธิ์ของโฟลเดอร์ปรากฏขึ้นเพื่อ ให้สิทธิ์พิเศษที่เหมือนกัน สิทธิ์เหล่านี้จะสืบทอดแตกต่างกันแสดงรายการเนื้อหาโฟลเดอร์สืบทอด โดยโฟลเดอร์ แต่แฟ้มไม่ และจะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณดูสิทธิ์ของโฟลเดอร์อ่าน และปฏิบัติการสืบทอดมาตามแฟ้มและโฟลเดอร์ และอยู่เสมอเมื่อคุณดูสิทธิ์ของแฟ้มหรือโฟลเดอร์

หมายเหตุ:ใน Windows XP Professional,Everyoneไม่มีรวมกลุ่มAnonymous Logonกลุ่ม

สิทธิพิเศษที่กำหนดไว้

คุณสามารถตั้งค่าใด ๆ หรือทั้งหมดที่พิเศษสิทธิ์ต่อไปนี้บนแฟ้มและโฟลเดอร์

ท่องไปตามโฟลเดอร์/เรียกใช้แฟ้ม

สำหรับโฟลเดอร์: แบบท่องไปตามโฟลเดอร์สิทธิ์ที่ใช้กับโฟลเดอร์เท่านั้น สิทธิ์นี้ช่วยให้ หรือปฏิเสธผู้ใช้จากการย้ายผ่านโฟลเดอร์การเข้าถึงแฟ้มหรือโฟลเดอร์ อื่น ๆ แม้ว่าผู้ใช้ได้ไม่มีสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์ traversedท่องไปตามโฟลเดอร์จะมีผลบังคับเมื่อกลุ่มหรือผู้ใช้ไม่ได้รับการข้ามการตรวจสอบ Traverseผู้ใช้ที่ถูกต้อง กระบวนการข้ามการตรวจสอบ Traverseผู้ใช้ที่ถูกต้องตรวจสอบสิทธิของผู้ใช้ในสแน็ปอินนโยบายกลุ่ม โดยค่าเริ่มต้น การEveryoneกำหนดให้กับกลุ่มนั้นข้ามการตรวจสอบ Traverseผู้ใช้ที่ถูกต้อง

สำหรับแฟ้ม: แบบดำเนินการแฟ้มอนุญาตให้ หรือปฏิเสธการเข้าถึงแฟ้มโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่

ถ้าคุณตั้งค่านี้ท่องไปตามโฟลเดอร์สิทธิ์บนโฟลเดอร์ดำเนินการแฟ้มโดยอัตโนมัติไม่มีกำหนดสิทธิ์ในแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้น

รายชื่อโฟลเดอร์/อ่านข้อมูล

กระบวนการรายชื่อโฟลเดอร์อนุญาตให้ หรือปฏิเสธผู้ใช้จากการดูชื่อไฟล์และชื่อของโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์ กระบวนการรายชื่อโฟลเดอร์สิทธิ์ใช้เฉพาะกับโฟลเดอร์ และมีผลกับเฉพาะเนื้อหาของโฟลเดอร์นั้น สิทธิ์นี้จะไม่ได้รับจากหากโฟลเดอร์ที่คุณจะตั้งค่าสิทธิ์ในการที่แสดงอยู่ในรายการโฟลเดอร์

กระบวนการอ่านข้อมูลสิทธิ์ใช้เฉพาะกับแฟ้ม และการอนุญาตให้ หรือปฏิเสธผู้ใช้จากการดูข้อมูลในแฟ้ม

อ่านแอตทริบิวต์

กระบวนการอ่านแอตทริบิวต์permission allows or denies the user from viewing the attributes of a file or folder, such as read-only and hidden attributes. Attributes are defined by NTFS.

อ่านแอตทริบิวต์ที่ขยาย

กระบวนการอ่านแอตทริบิวต์ที่ขยายpermission allows or denies the user from viewing the extended attributes of a file or folder. Extended attributes are defined by programs and they may vary by program.

สร้างแฟ้ม/เขียนข้อมูล

กระบวนการCreate Filespermission applies only to folders and allows or denies the user from creating files in the folder.

กระบวนการWrite Datapermission applies only to files and allows or denies the user from making changes to the file and overwriting existing content by NTFS.

สร้างโฟลเดอร์/ผนวกข้อมูล

กระบวนการCreate Folderspermission applies only to folders and allows or denies the user from creating folders in the folder.

กระบวนการAppend Datapermission applies only to files and allows or denies the user from making changes to the end of the file but not from changing, deleting, or overwriting existing data .

เขียนลักษณะประจำ

กระบวนการเขียนลักษณะประจำอนุญาตให้ หรือปฏิเสธผู้ใช้จากการเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ตัวอย่างเช่นอ่านอย่างเดียวหรือซ่อน. แอตทริบิวต์ที่ถูกกำหนด โดยระบบไฟล์ NTFS

กระบวนการเขียนลักษณะประจำสิทธิ์ imply ไม่ว่า คุณสามารถสร้าง หรือลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์ รวมเฉพาะสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงของแอตทริบิวต์ของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ การอนุญาต หรือปฏิเสธสร้าง หรือลบการดำเนินงาน ดูสร้างแฟ้ม/เขียนข้อมูล,สร้างโฟลเดอร์/ผนวกข้อมูล,ลบโฟลเดอร์ย่อยและแฟ้มและลบ.

เขียนลักษณะประจำแบบขยาย

กระบวนการเขียนลักษณะประจำแบบขยายอนุญาตให้ หรือปฏิเสธผู้ใช้จากการเปลี่ยนแอตทริบิวต์ที่ขยายของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ คุณลักษณะเพิ่มเติมถูกกำหนด โดยโปรแกรม และอาจแตกต่างกันไป โดยโปรแกรม

กระบวนการเขียนลักษณะประจำแบบขยายสิทธิ์ไม่ imply ว่า ผู้ใช้สามารถสร้าง หรือลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้นมีเฉพาะสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงของแอตทริบิวต์ของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ การอนุญาต หรือปฏิเสธสร้าง หรือลบการดำเนินงาน มุมมองนี้สร้างแฟ้ม/เขียนข้อมูล,สร้างโฟลเดอร์/ผนวกข้อมูล,ลบโฟลเดอร์ย่อยและแฟ้มและลบส่วนต่าง ๆ ในบทความนี้

ลบโฟลเดอร์ย่อยและแฟ้ม

กระบวนการลบโฟลเดอร์ย่อยและแฟ้มสิทธิ์ใช้เฉพาะกับโฟลเดอร์ และอนุญาตให้ หรือปฏิเสธผู้ใช้จากการลบโฟลเดอร์ย่อย และแฟ้ม ถ้าคู่ลบไม่มีให้สิทธิ์ในแฟ้มหรือโฟลเดอร์ย่อย

ลบ

กระบวนการลบอนุญาตให้ หรือปฏิเสธผู้ใช้จากการลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ถ้าคุณไม่จำเป็นลบสิทธิ์ในแฟ้มหรือโฟลเดอร์ คุณสามารถลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์ถ้าคุณได้รับลบโฟลเดอร์ย่อยและแฟ้มสิทธิ์ในโฟลเดอร์หลัก

สิทธิ์ในการอ่าน

กระบวนการสิทธิ์ในการอ่านอนุญาตให้ หรือปฏิเสธผู้ใช้จากการอ่านสิทธิ์เกี่ยวกับแฟ้มหรือโฟลเดอร์ เช่นควบคุมทั้งหมด,Readและการเขียน.

สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

กระบวนการสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอนุญาตให้ หรือปฏิเสธผู้ใช้จากการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์บนแฟ้มหรือโฟลเดอร์ เช่นควบคุมทั้งหมด,Readและการเขียน.

เจ้า

กระบวนการเจ้าอนุญาตให้ หรือปฏิเสธผู้ใช้จากเจ้าของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ เจ้าของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์นั้น คำนึงถึงสิทธิ์ใด ๆ ที่มีอยู่ที่ป้องกันแฟ้มหรือโฟลเดอร์

การซิงโครไนส์

กระบวนการการซิงโครไนส์อนุญาตให้ หรือปฏิเสธเธรดอื่นในการรอสักครู่ในหมายเลขอ้างอิงสำหรับแฟ้มหรือโฟลเดอร์ และการซิงโครไนส์กับเธรดอื่นที่อาจสัญญาณดังกล่าว สิทธิ์นี้ใช้เฉพาะกับหลายเธรด กระบวนการหลายโปรแกรม

กำหนด ดู เปลี่ยนแปลง หรือลบสิทธิพิเศษสำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์

การตั้งค่า ดู เปลี่ยนแปลง หรือลบสิทธิพิเศษสำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกMy Computerแล้ว ค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการกำหนดสิทธิพิเศษ
 2. คลิกขวาแฟ้มหรือโฟลเดอร์ คลิกคุณสมบัติแล้ว คลิกการแท็บการรักษาความปลอดภัย.
 3. คลิกขั้นสูงจากนั้น ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการกำหนดสิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้หรือกลุ่มเพิ่มเติม คลิกaddและจากนั้นในชื่อ:กล่อง พิมพ์ชื่อของผู้ใช้หรือกลุ่ม และคลิกตกลง.
  • เมื่อต้องการดู หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ใช้หรือกลุ่มที่มีอยู่ คลิกชื่อของกลุ่มหรือผู้ใช้ และจากนั้น คลิกแก้ไข.
  • เมื่อต้องการเอาผู้ใช้ หรือกลุ่มมีอยู่ และสิทธิพิเศษ คลิกชื่อของกลุ่มหรือผู้ใช้ และจากนั้น คลิกเอาออก. ถ้าการเอาออกไม่มีปุ่ม คลิกเพื่อยกเลิกการสืบทอดจากแม่แบบรายการสิทธิ์ที่ใช้กับวัตถุลูก รวมเหล่านี้ ด้วยรายการที่ถูกกำหนดที่นี่อย่างชัดเจนกล่องกาเครื่องหมาย คลิกเอาออกและจากนั้น ให้ข้ามขั้นตอนที่ 4 และ 5
 4. ในการPermissions:กล่อง คลิกเพื่อเลือก หรือคลิกเพื่อยกเลิกเลือกเหมาะสมอนุญาตให้หรือปฏิเสธกล่องกาเครื่องหมาย
 5. ในการนำไปใช้กับกล่อง คลิกโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ย่อยที่คุณต้องการให้สิทธิ์เหล่านี้นำไปใช้
 6. การกำหนดค่าความปลอดภัยเพื่อให้รับโฟลเดอร์ย่อยและแฟ้มไม่เอาสิทธิ์เหล่านี้ คลิกเพื่อยกเลิกการนำสิทธิ์เหล่านี้ไปใช้กับวัตถุและ/หรือคอนเทนเนอร์ต่าง ๆ ภายในคอนเทนเนอร์นี้เท่านั้นกล่องกาเครื่องหมาย
 7. คลิกตกลงสองครั้ง แล้วคลิกตกลงในการการตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับFolderNameกล่อง ที่ใดFolderNameชื่อโฟลเดอร์
ข้อควรระวัง: คลิกเพื่อเลือกนั้นแทนรายการการอนุญาตบนวัตถุลูกทั้งหมด ด้วยรายการที่แสดงที่นี่ซึ่งนำไปใช้กับวัตถุลูก รวมเหล่านี้ ด้วยรายการที่ถูกกำหนดที่นี่อย่างชัดเจนกล่องกาเครื่องหมาย ดังนั้น ไฟล์และโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดได้ทั้งหมดของรายการสิทธิ์ให้ใช้สิทธิ์เดียวกันการตั้งค่าใหม่เป็น object.If หลักคุณทำเช่นนี้ หลังจากที่คุณคลิกนำไปใช้หรือตกลงคุณไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการนี้หากคุณคลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายไว้

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่ได้เข้าร่วมโดเมน และคุณต้องการดูการรักษาความปลอดภัยแท็บ:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกลักษณะที่ปรากฏและชุดรูปแบบแล้ว คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์.
 3. คลิกการมุมมองแท็บ และคลิกเพื่อยกเลิกการใช้การแชร์แฟ้มอย่างง่าย [แนะนำการใช้ร่วมกันกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นการตั้งค่าขั้นสูงกล่อง
หมายเหตุ:
 • กระบวนการEveryoneไม่มีรวมกลุ่มAnonymous Logonสิทธิ์ใน Windows XP
 • ถ้าคุณคลิกเพื่อเลือกนั้นสืบทอดจากแม่แบบรายการสิทธิ์ที่ใช้กับวัตถุลูก รวมเหล่านี้ ด้วยรายการที่ถูกกำหนดที่นี่อย่างชัดเจนกล่องกาเครื่องหมาย แฟ้ม หรือโฟลเดอร์ที่สืบทอดรายการการอนุญาตจากวัตถุแม่
 • คุณสามารถกำหนดสิทธิต่างๆ ได้เฉพาะในไดรฟ์ที่ได้รับการฟอร์แมตเพื่อใช้ NTFS เท่านั้น
 • หากกาเครื่องหมายกล่องในนั้นPermissions:กล่องจะไม่พร้อมใช้งาน สิทธิ์สืบทอดมาจากโฟลเดอร์หลัก
 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ คุณต้องเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ โดยเจ้าของ
 • กลุ่มหรือผู้ใช้ได้ควบคุมทั้งหมดสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์ที่สามารถลบแฟ้มและโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์นั้น คำนึงถึงสิทธิ์ที่ป้องกันแฟ้มและโฟลเดอร์ย่อย

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 308419 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbfile kbhowto kbhowtomaster kbmt KB308419 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308419

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com