Fájlok és mappák speciális engedélyeinek beállítása, megtekintése, módosítása és eltávolítása Windows XP rendszerben

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 308419 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

BEVEZETÉS

A speciális hozzáférési engedélyek a Microsoft Windows XP rendszer testreszabható engedélykészletét képezik. Ez azt jelenti, hogy az NTFS fájlrendszerű kötetek fájljaihoz és mappáihoz speciális hozzáférési engedélyek határozhatók meg. Ebben a cikkben arról olvashat, hogy miként hajtható végre a fájlok és mappák speciális engedélyeinek beállítása, megtekintése, módosítása és eltávolítása.

Fájlok és mappák engedélyei

A mappák engedélyei: Teljes hozzáférés, Módosítás, Olvasás és végrehajtás, Mappa tartalmának listázása, Olvasás, Írás. Az engedélyek mindegyike speciális engedélyek logikai csoportjából áll, amelyek ismertetését a következő szakaszok tartalmazzák.

Megjegyzés: A cikkben írtak azt feltételezik, hogy a felhasználó tartományban futtatja a Windows XP rendszert. Ha a számítógép nem csatlakozik tartományhoz, csak az egyszerűsített megosztás van engedélyezve az operációs rendszerben, így a Biztonság lap és az engedélyek speciális beállításai nem használhatók.

Ha a számítógép nem tartozik tartományhoz, de szeretné megtekinteni a Biztonság lapot, tanulmányozza a cikk Fájlok és mappák speciális engedélyeinek beállítása, megtekintése, módosítása és eltávolítása című szakaszát.

Az egyszerűsített fájlmegosztás letiltásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
307874 Az egyszerűsített megosztás letiltása, és a megosztott mappák engedélyeinek beállítása Windows XP rendszerben

Hibaelhárítás

Ha a Biztonság lap nem jelenik meg, és így nem lehet megadni a felhasználók és a csoportok speciális engedélyeit, annak oka a következők valamelyike lehet:
 • A fájl vagy mappa, amelyhez speciális engedélyt kíván rendelni, nem NTFS fájlrendszerű meghajtón található. Csak az NTFS fájlrendszer használatához formázott meghajtókon lehet engedélyeket beállítani.
 • Az egyszerűsített fájlmegosztás van engedélyezve. Az egyszerűsített fájlmegosztás alapértelmezés szerint engedélyezett.

Fájlok és mappák speciális engedélyei

A fájlok és mappák speciális engedélyeit az alábbi táblázat tartalmazza.

A táblázat összecsukásaA táblázat kibontása
Speciális engedélyekTeljes hozzáférésMódosításOlvasás és végrehajtásMappa tartalmának listázásaOlvasásÍrás
Mappa bejárása, fájl végrehajtásaIgenIgenIgenIgenNemNem
Mappa listázása, adatok olvasásaIgenIgenIgenIgenIgenNem
Attribútumok olvasásaIgenIgenIgenIgenIgenNem
Kiterjesztett attribútumok olvasásaIgenIgenIgenIgenIgenNem
Fájlok létrehozása, adatok írásaIgenIgenNemNemNemIgen
Mappák létrehozása, adatok hozzáfűzéseIgenIgenNemNemNemIgen
Attribútumok írásaIgenIgenNemNemNemIgen
Kiterjesztett attribútumok írásaIgenIgenNemNemNemIgen
Almappák és fájlok törléseIgenNemNemNemNemNem
TörlésIgenIgenNemNemNemNem
Engedélyek olvasásaIgenIgenIgenIgenIgenIgen
Engedélyek módosításaIgenNemNemNemNemNem
Saját tulajdonba vételIgenNemNemNemNemNem
SzinkronizálásIgenIgenIgenIgenIgenIgen


Fontos! Egy adott mappához Teljes hozzáférés engedéllyel rendelkező csoportok és felhasználók törölhetik a mappában lévő fájlokat, függetlenül az azokat védő engedélyektől.

Megjegyzés: A Mappa tartalmának listázása és az Olvasás és végrehajtás mappaengedély látszólag ugyanazokkal a speciális engedélyekkel rendelkezik, az öröklésük azonban különbözőképpen történik. A Mappa tartalmának listázása engedélyt a mappák öröklik, a fájlok viszont nem, és csak a mappaengedélyek megtekintésekor jelenik meg. Az Olvasás és végrehajtás engedélyt a fájlok és a mappák is öröklik, és mindig megjelenik a fájl- vagy mappaengedélyek megtekintésekor.

Megjegyzés: A Windows XP Professional rendszerben a Mindenki csoport nem tartalmazza a Névtelen bejelentkezés csoportot.

Definiált speciális engedélyek

A fájlokhoz és mappákhoz az alábbi speciális engedélyek bármelyike vagy mindegyike beállítható.

Mappa bejárása, fájl végrehajtása

Mappák: A Mappa bejárása engedély csak mappákra vonatkozik. Akkor is engedélyezi a felhasználónak mappák böngészését fájlok vagy mappák elérése céljából, ha egyébként nem rendelkezik engedéllyel a bejárt mappákhoz. A Mappa bejárása engedély csak akkor érvényes, ha a csoport vagy felhasználó nem rendelkezik a Bejárás ellenőrzésének mellőzése felhasználói jogosultsággal. A Bejárás ellenőrzésének mellőzése felhasználói jogosultság a Csoportházirend beépülő modulban ellenőrzi a felhasználói jogosultságokat. Alapértelmezés szerint a Mindenki csoport rendelkezik a Bejárás ellenőrzésének mellőzése felhasználói jogosultsággal.

Fájlok: A Fájl végrehajtása engedély a futtatható programfájlok elérését engedélyezi vagy tiltja meg.

A Mappa bejárása engedély beállításakor a rendszer nem állítja be automatikusan a Fájl végrehajtása engedélyt a mappa fájljaihoz.

Mappa listázása, adatok olvasása

A Mappa listázása engedély lehetővé teszi vagy megtiltja a felhasználónak az adott mappában található fájlok és almappák nevének megtekintését. A Mappa listázása engedély csak mappákra vonatkozik, és csak az adott mappa tartalmát érinti. Az engedély hatástalan, ha az a mappa, amelyre beállítják, szerepel a mappalistában.

Az Adatok olvasása engedély csak fájlokra vonatkozik, és a fájlok tartalmának megtekintését teszi lehetővé vagy tiltja meg a felhasználónak.

Attribútumok olvasása

Az Attribútumok olvasása engedély a fájlok és mappák attribútumainak (például Írásvédett és Rejtett) megtekintését teszi lehetővé vagy tiltja meg a felhasználónak. Az attribútumokat az NTFS fájlrendszer definiálja.

Kiterjesztett attribútumok olvasása

A Kiterjesztett attribútumok olvasása engedély a fájlok és mappák kiterjesztett attribútumainak megtekintését teszi lehetővé vagy tiltja meg a felhasználónak. A kiterjesztett attribútumokat a programok maguk határozzák meg, ezért változóak lehetnek.

Fájlok létrehozása, adatok írása

A Fájlok létrehozása engedély csak mappákra vonatkozik, és az adott mappában fájlok létrehozását teszi lehetővé vagy tiltja meg a felhasználónak.

Az Adatok írása engedély csak fájlokra vonatkozik, és a fájlok módosítását, valamint a tartalmuk felülírását teszi lehetővé vagy tiltja meg a felhasználónak.

Mappák létrehozása, adatok hozzáfűzése

A Mappák létrehozása engedély csak mappákra vonatkozik, és az adott mappában mappák létrehozását teszi lehetővé vagy tiltja meg a felhasználónak.

Az Adatok hozzáfűzése engedély csak fájlokra vonatkozik, és a fájlok végének módosítását teszi lehetővé vagy tiltja meg a felhasználónak. Nem érinti viszont a fájlok létező adatainak módosítását, törlését, felülírását.

Attribútumok írása

Az Attribútumok írása engedély a fájlok és mappák attribútumainak (például Írásvédett és Rejtett attribútum) megváltoztatását teszi lehetővé vagy tiltja meg a felhasználónak. Az attribútumokat az NTFS fájlrendszer definiálja.

Az Attribútumok írása engedély nem jelenti azt, hogy a felhasználó létrehozhat vagy törölhet fájlokat és mappákat, hanem csak az attribútumaik módosítására vonatkozik. A törlési műveletek engedélyezésére és tiltására a Fájlok létrehozása, adatok írása, a Mappák létrehozása, adatok hozzáfűzése, az Almappák és fájlok törlése, illetve a Törlés engedély használható.

Kiterjesztett attribútumok írása

A Kiterjesztett attribútumok írása engedély a fájlok és mappák kiterjesztett attribútumainak módosítását teszi lehetővé vagy tiltja meg a felhasználónak. A kiterjesztett attribútumokat a programok maguk határozzák meg, ezért változóak lehetnek.

A Kiterjesztett attribútumok írása engedély nem jelenti azt, hogy a felhasználó létrehozhat vagy törölhet fájlokat és mappákat, hanem csak az attribútumaik módosítására vonatkozik. A törlési műveletek engedélyezéséről és tiltásáról a cikk Fájlok létrehozása, adatok írása, Mappák létrehozása, adatok hozzáfűzése, Almappák és fájlok törlése, valamint Törlés című szakaszában tájékozódhat.

Almappák és fájlok törlése

Az Almappák és fájlok törlése engedély csak mappákra vonatkozik. Az almappák és fájlok törlését teszi lehetővé a felhasználónak még akkor is, ha a Törlés engedély nincs beállítva az adott almappára vagy fájlra.

Törlés

A Törlés engedély a fájlok és mappák törlését teszi lehetővé vagy tiltja meg a felhasználónak. Egy adott fájl vagy mappa akkor is törölhető, ha nincs hozzá beállítva a Törlés engedély, viszont a felhasználónak Almappák és fájlok törlése engedélye van a szülőmappához.

Engedélyek olvasása

Az Engedélyek olvasása engedély a fájlok és mappák engedélyeinek (például Teljes hozzáférés, Olvasás, Írás) megtekintését teszi lehetővé vagy tiltja meg a felhasználónak.

Engedélyek módosítása

Az Engedélyek módosítása engedély a fájlok és mappák engedélyeinek (például Teljes hozzáférés, Olvasás, Írás) módosítását teszi lehetővé vagy tiltja meg a felhasználónak.

Saját tulajdonba vétel

A Saját tulajdonba vétel engedély a fájlok és mappák saját tulajdonba vételét teszi lehetővé vagy tiltja meg a felhasználónak. A fájlok és mappák engedélyeit a tulajdonosuk bármikor módosíthatja függetlenül attól, hogy milyen beállított engedélyek védik az adott fájlt vagy mappát.

Szinkronizálás

A Szinkronizálás engedély lehetővé teszi vagy megtiltja, hogy a különböző szálak a fájl vagy mappa kezelőjére várakozzanak, és más, azt kérő szálakkal szinkronizálva legyenek. Ez az engedély csak a többszálas, többfolyamatos programokra vonatkozik.

Fájlok és mappák speciális engedélyeinek beállítása, megtekintése, módosítása és eltávolítása

A fájlok és mappák speciális engedélyeinek beállítása, megtekintése, módosítása és eltávolítása a következőképpen történik:
 1. Kattintson a Start menü Sajátgép elemére, és keresse meg azt a fájlt vagy mappát, amelyhez speciális engedélyeket kíván megadni.
 2. Kattintson a jobb gombbal a fájlra vagy mappára, ezután kattintson a Tulajdonságok parancsra, majd a Biztonság fülre.
 3. Kattintson a Speciális gombra, majd hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
  • További felhasználó vagy csoport speciális engedélyeinek beállításához kattintson a Hozzáadás gombra, a Név mezőbe írja be a felhasználó vagy csoport nevét, és kattintson az OK gombra.
  • Már létező felhasználó vagy csoport speciális engedélyeinek megtekintéséhez vagy módosításához kattintson a felhasználó vagy csoport nevére, majd a Szerkesztés gombra.
  • Egy létező felhasználó vagy csoport, valamint a speciális engedélyei eltávolításához kattintson a felhasználó vagy csoport nevére, majd az Eltávolítás gombra. Ha az Eltávolítás gomb nem használható, törölje Az örökölt engedélyek alkalmazása. Az ezen a párbeszédpanelen megadott engedélyek mellett az örökölt engedélyek is érvényesek lesznek. jelölőnégyzet jelölését. Ezután kattintson az Eltávolítás gombra, és hagyja ki a 4. és az 5. lépést.
 4. Az Engedélyek mezőben jelölje be a megfelelő Engedélyezés vagy Megtagadás jelölőnégyzetet, vagy törölje a jelölését.
 5. Az Alkalmazás mezőben kattintson azokra a mappákra vagy almappákra, amelyekre az engedélyeket alkalmazni kívánja.
 6. A biztonság érdekében állítsa be, hogy az almappák és fájlok ne örököljék ezeket az engedélyeket. Ehhez törölje a Csak a tárolóbeli objektumokra és tárolókra vonatkozzanak az engedélyek jelölőnégyzet jelölését.
 7. Kattintson az egymás után megjelenő OK gombokra, majd a Mappanév – speciális biztonsági beállítások párbeszédpanelen (a Mappanév változó a mappa neve) szintén az OK gombra.
Figyelem! A gyermekobjektumokra érvényes (örökölhető) engedélyek lecserélése az itt megadott, gyermekobjektumokra érvényes engedélyekre. Az ezen a párbeszédpanelen megadott engedélyek mellett az örökölt engedélyek is érvényesek lesznek. jelölőnégyzetet bejelölheti. Így minden almappa és fájl összes engedélye a szülőobjektumának engedélyeivel azonos lesz. Ha ezután az Alkalmaz vagy az OK gombra kattint, a művelet már úgy sem vonható vissza, ha törli a jelölőnégyzetek jelölését.

Fontos! Ha a számítógép nem tartozik tartományhoz, de szeretné megtekinteni a Biztonság lapot, akkor tegye a következőket:
 1. Kattintson a Start menü Vezérlőpult parancsára.
 2. Kattintson a Megjelenés és témák, majd a Mappa beállításai hivatkozásra.
 3. Kattintson a Nézet fülre. A Speciális beállítások mezőben törölje az Egyszerű fájlmegosztás használata (ajánlott) jelölőnégyzet jelölését.
Megjegyzések
 • A Windows XP rendszerben a Mindenki csoport nem tartalmazza a Névtelen bejelentkezés engedélyt.
 • Az örökölt engedélyek alkalmazása. Az ezen a párbeszédpanelen megadott engedélyek mellett az örökölt engedélyek is érvényesek lesznek. jelölőnégyzet bejelölése esetén a fájlok és mappák az engedélyeket öröklik a szülőobjektumuktól.
 • Csak az NTFS fájlrendszer használatához formázott meghajtókon lehet engedélyeket beállítani.
 • Ha az Engedélyek mezőben nem használhatók a jelölőnégyzetek, akkor az engedélyek a szülőmappától öröklődnek.
 • Az engedélyeket csak tulajdonosuk, valamint az általa erre felhatalmazott személyek módosíthatják.
 • Az egy adott mappához Teljes hozzáférés engedéllyel rendelkező csoportok és felhasználók törölhetik a mappában lévő fájlokat és almappákat, függetlenül az azokat védő engedélyektől.

Hivatkozások

A fájl- és mappaengedélyekről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
308418 Fájlok és mappák engedélyeinek beállítása, megtekintése, módosítása és eltávolítása Windows XP rendszerben

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 308419 - Utolsó ellenőrzés: 2013. június 6. - Verziószám: 3.3
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows XP Professional
Kulcsszavak: 
kbenv kbfile kbhowto kbhowtomaster KB308419
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com