Jak nastavit, zobrazit, změnit nebo odebrat zvláštní oprávnění u souborů a složek v systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 308419 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

ÚVOD

V systému Microsoft Windows XP jsou zvláštní přístupová oprávnění představována sadami oprávnění s možností vlastního nastavení. To znamená, že můžete zvláštní přístupová oprávnění použít u souborů nebo složek umístěných na svazcích systému souborů NTFS. Tento článek popisuje postup pro nastavení, zobrazení, změnu nebo odstranění zvláštních oprávnění u souborů a složek.

Oprávnění u souborů a složek

Mezi oprávnění pro složky patří Úplné řízení, Měnit, Číst a spouštět, Zobrazovat obsah složky, Číst a Zapisovat. Každé z těchto oprávnění se skládá z logické skupiny zvláštních oprávnění, která jsou uvedena a definována v následujících částech.

Poznámka: Tento článek předpokládá, že používáte systém Windows XP v doméně. Pokud nejste připojeni k doméně, je ve výchozím nastavení v systému Windows XP povoleno zjednodušené sdílení. To znamená, že karta Zabezpečení a rozšířené možnosti pro oprávnění nejsou k dispozici.

Pokud nejste připojeni k doméně a chcete zobrazit kartu Zabezpečení, naleznete potřebné informace v části Nastavení, zobrazení, změna nebo odebrání zvláštních oprávnění u souborů a složek uvedené v tomto článku.

Další informace o tom, jak zakázat zjednodušené sdílení souborů, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307874 Jak zakázat zjednodušené sdílení a nastavit oprávnění u sdílené složky v systému Windows XP

Poradce při potížích

Pokud není karta Zabezpečení k dispozici a nelze konfigurovat zvláštní oprávnění pro uživatele a skupiny, může to být způsobeno následujícími problémy:
 • Soubor nebo složka, u které chcete použít zvláštní oprávnění, není uložena na jednotce se systémem souborů NTFS. Oprávnění lze nastavovat pouze na jednotkách, které jsou formátovány systémem souborů NTFS.
 • Je zapnuto zjednodušené sdílení souborů. Zjednodušené sdílení je ve výchozím nastavení zapnuto.

Zvláštní oprávnění u souborů a složek

Zvláštní oprávnění u souborů a složek jsou popsána v následující tabulce.

Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Zvláštní oprávněníÚplné řízeníMěnitČíst a spouštětZobrazovat obsah složkyČístZapisovat
Procházet složkou/Spouštět souboryAnoAnoAnoAnoNeNe
Zobrazovat obsah složky/Číst dataAnoAnoAnoAnoAnoNe
Číst atributyAnoAnoAnoAnoAnoNe
Číst rozšířené atributyAnoAnoAnoAnoAnoNe
Vytvářet soubory/Zapisovat dataAnoAnoNeNeNeAno
Vytvářet složky/Připojovat dataAnoAnoNeNeNeAno
Zapisovat atributyAnoAnoNeNeNeAno
Zapisovat rozšířené atributyAnoAnoNeNeNeAno
Odstraňovat podsložky a souboryAnoNeNeNeNeNe
OdstraňovatAnoAnoNeNeNeNe
Číst oprávněníAnoAnoAnoAnoAnoAno
Měnit oprávněníAnoNeNeNeNeNe
Přebírat vlastnictvíAnoNeNeNeNeNe
SynchronizovatAnoAnoAnoAnoAnoAno


DŮLEŽITÉ: Skupiny nebo uživatelé, kterým bylo u určité složky uděleno oprávnění Úplné řízení, mohou v dané složce odstraňovat všechny soubory bez ohledu na oprávnění zabezpečující tyto soubory.

Poznámka: Přestože vypadá, že oprávnění Zobrazovat obsah složky a Číst a spouštět pro složku zahrnují stejná zvláštní oprávnění, dědí se tato oprávnění různými způsoby. Oprávnění Zobrazovat obsah složky přechází na složky (nikoli na soubory) a zobrazí se pouze při zobrazení oprávnění pro složku. Oprávnění Číst a spouštět přechází na soubory i složky a je uvedeno vždy při zobrazení oprávnění pro soubor nebo složku.

Poznámka: V systému Windows XP Professional není ve skupině Everyone zahrnuta skupina Anonymous Logon.

Definovaná zvláštní oprávnění

U souborů a složek můžete nastavit kterékoli následující zvláštní oprávnění či všechna oprávnění.

Procházet složkou/Spouštět soubory

Složky: Oprávnění Procházet složkou platí pouze pro složky. Pomocí tohoto oprávnění je uživateli povoleno nebo odepřeno procházet složky a vyhledávat jiné soubory či složky (i v případě, že uživatel nemá u procházených složek žádná oprávnění). Oprávnění Procházet složkou platí pouze v případě, že skupině nebo uživateli nebylo uděleno uživatelské právo Obejít křížovou kontrolu. Uživatelské právo Obejít křížovou kontrolu slouží ke kontrole uživatelských práv v modul snap-in Zásady skupiny. Ve výchozím nastavení je uživatelské právo Obejít křížovou kontrolu uděleno skupině Everyone.

Soubory: Pomocí oprávnění Spouštět soubory lze povolit nebo odepřít přístup ke spuštěným programovým souborům.

Nastavením oprávnění Procházet složkou u složky nedojde k automatickému nastavení oprávnění Spouštět soubory u všech souborů v dané složce.

Zobrazovat obsah složky/Číst data

Oprávnění Zobrazovat obsah složky povoluje nebo zakazuje uživateli zobrazit názvy souborů a podsložek ve složce. Oprávnění Zobrazovat obsah složky platí pouze pro složky a ovlivňuje pouze obsah příslušné složky. Pokud je složka, u které oprávnění nastavujete, uvedena v seznamu složek, není toto oprávnění ovlivněno.

Oprávnění Číst data platí pouze pro soubory a je pomocí něj uživateli povoleno nebo odepřeno zobrazovat data v souborech.

Číst atributy

Pomocí oprávnění Číst atributy je uživateli povoleno nebo odepřeno zobrazovat atributy souboru či složky (například atributy Jen pro čtení či Skrytý). Atributy jsou definovány systémem souborů NTFS.

Číst rozšířené atributy

Oprávnění Číst rozšířené atributy povoluje nebo zakazuje uživateli zobrazit rozšířené atributy u souboru nebo složky. Rozšířené atributy jsou definovány programy a mohou se u jednotlivých programů lišit.

Vytvářet soubory/Zapisovat data

Oprávnění Vytvářet soubory platí pouze pro složky a je pomocí něj uživateli povoleno nebo odepřeno vytvářet soubory ve složce.

Oprávnění Zapisovat data platí pouze pro soubory a je pomocí něj uživateli povoleno nebo odepřeno provádět v souboru změny a přepisovat existující obsah systémem souborů NTFS.

Vytvářet složky/Připojovat data

Oprávnění Vytvářet složky platí pouze pro složky a je pomocí něj uživateli povoleno nebo odepřeno vytvářet složky ve složce.

Oprávnění Připojovat data platí pouze pro soubory a je pomocí něj uživateli povoleno nebo odepřeno provádět změny na konci souboru, ale nikoli měnit, odstraňovat nebo přepisovat existující data.

Zapisovat atributy

Oprávnění Zapisovat atributy povoluje nebo zakazuje uživateli měnit atributy souboru nebo složky, například Jen ke čtení nebo Skrytý. Atributy jsou definovány systémem souborů NTFS.

Oprávněním Zapisovat atributy není určeno, že můžete vytvářet nebo odstraňovat soubory či složky. Zahrnuje pouze oprávnění k provádění změn atributů souboru či složky. Chcete-li povolit nebo odepřít operace vytváření či odstraňování, najdete potřebné informace v částech Vytvářet soubory/Zapisovat data, Vytvářet složky/Připojovat data, Odstraňovat podsložky a soubory a Odstraňovat.

Zapisovat rozšířené atributy

Oprávnění Zapisovat rozšířené atributy uživateli povoluje nebo zakazuje měnit rozšířené atributy u souboru nebo složky. Rozšířené atributy jsou definovány aplikacemi a mohou se u jednotlivých aplikací lišit.

Oprávněním Zapisovat rozšířené atributy není určeno, že uživatel může vytvářet nebo odstraňovat soubory či složky, zahrnuje pouze oprávnění k provádění změn atributů souboru nebo složky. Chcete-li povolit nebo odepřít operace vytváření či odstraňování, najdete potřebné informace v částech Vytvářet soubory/Zapisovat data, Vytvářet složky/Připojovat data, Odstraňovat podsložky a soubory a Odstraňovat uvedených v tomto článku.

Odstraňovat podsložky a soubory

Oprávnění Odstraňovat podsložky a soubory platí pouze pro složky a je pomocí něj uživateli povoleno nebo odepřeno odstraňovat podsložky a soubory (i v případě, že u podsložky nebo souboru není uděleno oprávnění Odstraňovat).

Odstraňovat

Oprávnění Odstraňovat uživateli povoluje nebo zakazuje odstranit soubor nebo složku. Pokud u souboru či složky nemáte uděleno oprávnění Odstraňovat, můžete soubor či složku odstranit, jestliže máte u nadřazené složky uděleno oprávnění Odstraňovat podsložky a soubory.

Číst oprávnění

Pomocí oprávnění Číst oprávnění je uživateli povoleno nebo odepřeno číst oprávnění u souboru či složky, například oprávnění Úplné řízení, Číst nebo Zapisovat.

Měnit oprávnění

Oprávnění Měnit oprávnění uživateli povoluje nebo zakazuje měnit oprávnění u souboru či složky, například Úplné řízení, Číst nebo Zapisovat.

Přebírat vlastnictví

Pomocí oprávnění Přebírat vlastnictví je uživateli povoleno nebo odepřeno přebírat vlastnictví souboru či složky. Vlastník souboru nebo složky může u daného objektu měnit oprávnění bez ohledu na všechna existující oprávnění, která soubor či složku chrání.

Synchronizovat

Oprávnění Synchronizovat povoluje nebo zakazuje různým podprocesům čekat u popisovače daného souboru či složky na synchronizaci s jiným podprocesem, který ji může signalizovat. Toto oprávnění se vztahuje pouze na programy s více podprocesy nebo procesy.

Nastavení, zobrazení, změna nebo odebrání zvláštních oprávnění u souborů a složek

Chcete-li nastavit, zobrazit, změnit nebo odstranit zvláštní oprávnění u souborů a složek, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Tento počítač a potom vyhledejte soubor nebo složku, u které chcete nastavit zvláštní oprávnění.
 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na daný soubor nebo složku, klepněte na příkaz Vlastnosti a potom na kartu Zabezpečení.
 3. Klepněte na tlačítko Upřesnit a potom proveďte jeden z následujících kroků:
  • Chcete-li nastavit zvláštní oprávnění pro další skupinu nebo uživatele, klepněte na tlačítko Přidat, do pole Název zadejte jméno uživatele nebo název skupiny a potom klepněte na tlačítko OK.
  • Chcete-li zobrazit či změnit zvláštní oprávnění pro existující skupinu či uživatele, klepněte na název skupiny nebo jméno uživatele a potom klepněte na tlačítko Upravit.
  • Chcete-li odebrat existující skupinu nebo uživatele a zvláštní oprávnění, klepněte na název skupiny nebo jméno uživatele a potom klepněte na tlačítko Odebrat. Pokud tlačítko Odebrat není k dispozici, zrušte zaškrtnutí políčka Zdědit po nadřazeném objektu položky oprávnění platné pro podřízený objekt a tyto položky sloučit s položkami, určenými přímo pro tento objekt, klepněte na tlačítko Odebrat a přeskočte kroky 4 a 5.
 4. V poli Oprávnění zaškrtněte příslušné políčko Povolit či Odepřít nebo jeho zaškrtnutí zrušte.
 5. V poli Použít pro klepněte na složky nebo podsložky, pro které mají tato oprávnění platit.
 6. Chcete-li zabezpečení konfigurovat tak, aby podsložky a soubory tato oprávnění nedědily, zrušte zaškrtnutí políčka Použít tato oprávnění pouze pro objekty a kontejnery obsažené v tomto kontejneru.
 7. Klepněte dvakrát na tlačítko OK a potom klepněte na tlačítko OK v okně Upřesnit nastavení zabezpečení název_složky, kde název_složky je název dané složky.
UPOZORNĚNÍ: Můžete zaškrtnou políčko Nahradit položky oprávnění ve všech podřízených objektech zde zobrazenými položkami platnými pro podřízený objekt a tyto položky sloučit s položkami, určenými přímo pro tento objekt. Potom budou u všech podsložek a souborů nastavena stejná oprávnění jako u nadřazeného objektu. Pokud to uděláte, nebude po klepnutí na tlačítko Použít nebo OK možné zrušením zaškrtnutí daných políček tuto operaci zrušit.

Důležité: Pokud nejste připojeni k doméně a chcete zobrazit kartu Zabezpečení, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.
 2. Klepněte na odkaz Vzhled a motivy a potom na odkaz Možnosti složky.
 3. Klepněte na kartu Zobrazení a potom zrušte zaškrtnutí políčka Použít zjednodušené sdílení souborů (doporučeno) v seznamu Upřesnit nastavení.
Poznámky:
 • V systému Windows XP nezahrnuje skupina Everyone oprávnění skupiny Anonymous Logon.
 • Jestliže zaškrtnete políčko Zdědit po nadřazeném objektu položky oprávnění platné pro podřízený objekt a tyto položky sloučit s položkami, určenými přímo pro tento objekt, budou u všech podsložek a souborů nastavena stejná oprávnění jako u nadřízeného objektu.
 • Oprávnění lze nastavovat pouze na jednotkách, které jsou formátovány systémem souborů NTFS.
 • Jestliže nejsou zaškrtávací políčka v poli Oprávnění k dispozici, jsou oprávnění zděděna z nadřazené složky.
 • Jestliže chcete oprávnění změnit, musíte být vlastníkem nebo mít od vlastníka oprávnění ke změnám oprávnění.
 • Skupiny nebo uživatelé, kteří mají u složky oprávnění Úplné řízení, mohou v dané složce odstraňovat soubory a podsložky bez ohledu na oprávnění zabezpečující tyto soubory a podsložky.

Odkazy

Další informace o oprávněních u souborů a složek získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
308418 Jak nastavit, zobrazit, změnit nebo odebrat oprávnění u souborů a složek v systému Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 308419 - Poslední aktualizace: 24. ledna 2006 - Revize: 3.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Klíčová slova: 
kbenv kbfile kbhowto kbhowtomaster KB308419

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com