Artikkelin tunnus: 308417
Laajenna kaikki | Kutista kaikki

Tällä sivulla

ESITTELY

Windows varaa resurssit ja hallitsee laitteita sekä ohjelmia asetustensa mukaisesti. Voit kuitenkin muuttaa näitä suorituskykyasetuksia ja Windowsin tapaa hallita niitä Ohjauspaneelin Järjestelmä-työkalun avulla.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten tietokoneen suorituskykyasetukset määritetään lataamalla ohjattu ohje ja käyttämällä sitä tai tekemällä manuaaliset toimet.

Enemmän tietoa

Jos et pysty lataamaan tai asentamaan ohjattua ohjetta, voit tehdä tässä artikkelissa olevat manuaaliset vaiheet.

Suorituskykyasetusten Windows XP:ssä määrittämisen manuaaliset vaiheet

Jos et halua asentaa ja suorittaa ohjattua ohjetta, voit määrittää suorituskykyasetukset Windows XP:ssä manuaalisesti.

Tämä osa on tarkoitettu kokeneille tietokoneiden käyttäjille. Jos et halua tehdä kokeneille käyttäjille tarkoitettuja toimia, ota yhteyttä tukeen. Lisätietoja tämän tekemisestä on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=fi
Huomautus Sinun on oltava kirjautuneena Windowsiin tietokoneen järjestelmänvalvojan tilillä, jotta voit määrittää monet näistä suorituskykyasetuksista. Jos haluat varmistaa, että olet kirjautuneena Windowsiin käyttäjätilillä, joka on tietokoneen järjestelmänvalvoja, käy seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=fi
Jos haluat määrittää tietokoneen suorituskykyasetukset manuaalisesti, toimi seuraavasti:

Vaihe 1: Suorittimen ajoituksen manuaalinen hallinta

Tietokoneen suorittimen käytettävissä on rajallinen määrä resursseja. Windows hallitsee näitä resursseja automaattisesti, ja se voi jatkaa tehtävät suoritinten kesken tai hallita useita prosesseja yksittäisessä suorittimessa. Voit säätää Windowsin tapaa hallita näitä resursseja priorisoimalla ne edustaohjelmien ja taustapalveluiden kesken.

Oletusarvon mukaan edustaohjelmilla on Windowsissa suurempi prioriteetti. Lisätyt suoritinresurssit saavat ohjelmat vastaamaan entistä nopeammin. Jos suoritat työskennellessäsi taustalla suoritettavia palveluita, kuten tulostamista tai levyn varmuuskopiointia ja haluat niiden vastaavan entistä nopeammin, voit antaa Windowsin jakaa suoritinresurssit tasan taustalla ja edustalla suoritettavien ohjelmien kesken.

Huomautus Jos käytät Windows XP -tietokonetta palvelimena, lisäresurssien varaamista taustapalveluille suositellaan.

Jos haluat muuttaa edusta- ja taustaohjelmien suorituskykyä manuaalisesti, toimi seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun sysdm.cpl ja paina sitten ENTER-näppäintä, niin Järjestelmän ominaisuudet -valintaikkuna avautuu.
 2. Valitse Lisäasetukset-välilehden Suorituskyky-kohdasta Asetukset.
 3. Valitse Lisäasetukset-välilehti ja tee jokin seuraavista Suorittimen käyttö -kohdassa:
  • Määritä lisää suoritinresursseja edustaohjelmille valitsemalla Ohjelmat. Tätä asetusta suositellaan useimmille käyttäjille.
  • Valitse Taustapalveluille, jos haluat määrittää kaikille käynnissä oleville palveluille saman verran suoritinresursseja. Näihin palveluihin kuuluvat esimerkiksi tulostustyöt ja sovellukset.
 4. Ota asetukset käyttöön ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK.

Vaihe 2: Tietokoneen muistin manuaalinen hallinta

Kun tietokoneen fyysisesti asennettu RAM-muisti on vähissä, Windows lisää käytettävissä olevaa muistia käyttämällä kiintolevyllä olevaa sivutustiedostoa (kutsutaan yleisesti näennäismuistiksi) fyysisen RAM-muistin simulointiin. Oletusarvon mukaan asennuksen aikana luodun näennäismuistin sivutustiedoston oletuskoko on 1,5 kertaa tietokoneeseen asennetun fyysisen RAM-muistin määrä. Tämä tarkoittaa sitä, että tietokoneella, jossa on asennettuna 1 gigatavu RAM-muistia, on 1,5 gigatavua näennäismuistia.

Voit suurentaa tai pienentää sivutustiedoston kokoa manuaalisesti. Voit myös optimoida näennäismuistin käyttöä jakamalla tiedostotilan useiden asemien välillä ja poistamalla varatun tilan hitaista tai kuormitetuista asemista. Voit optimoida näennäismuistitilan jakamalla sen mahdollisimman monen fyysisen kiintolevyn välille. Kun valitset asemia, noudata seuraavia ohjeita:
 • Vältä sivutustiedoston käyttämistä asemassa, jossa järjestelmätiedostot ovat (yleensä asema C).
 • Vältä sivutustiedoston sijoittamista vikasietoiseen asemaan, kuten peilattuun asemaan tai RAID-5-asemaan. Sivutustiedostot eivät tarvitse vikasietoisuutta, ja joissakin vikasietoisissa tietokoneissa tietojen kirjoittaminen on hidasta, koska ne kirjoittavat tietoja useisiin sijainteihin.
 • Älä sijoita useita sivutustiedostoja saman fyysisen kiintolevyn eri osioihin.
Näennäismuistin sivutustiedoston koon manuaalinen muuttaminen
Sinun on oltava kirjautuneena järjestelmänvalvojana tai Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenenä, jotta voit tehdä nämä toimet. Jos tietokone on yhteydessä verkkoon, verkon käytäntöasetukset saattavat estää näiden toimien tekemisen.

Jos haluat muuttaa näennäismuistin kokoa manuaalisesti, toimi seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun sysdm.cpl ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 2. Valitse Lisäasetukset-välilehden Suorituskyky-kohdasta Asetukset.
 3. Valitse Lisäasetukset-välilehti ja valitse sitten Näennäismuisti-kohdassa Muuta.
 4. Valitse Asema [Aseman nimi] -kohdassa asema, joka sisältää muutettavan sivutustiedoston.
 5. Valitse Sivutustiedoston koko valitussa asemassa -kohdassa Mukautettu koko, kirjoita uusi sivutustiedoston koko megatavuina Aloituskoko (Mt)- tai Enimmäiskoko (Mt) -ruutuun ja valitse sitten Aseta.
 6. Sulje valintaikkuna ja ota muutokset käyttöön valitsemalla OK.
Huomautus Kun olet muuttanut sivutustiedoston kokoa, näyttöön saattaa tulla kehotus käynnistää Windows uudelleen. Jos näyttöön tulee kehotus käynnistää uudelleen, muutokset eivät tule voimaan, ennen kuin Windows käynnistetään uudelleen.

Huomautuksia
 • Voit antaa Windowsin valita parhaan sivutustiedostokoon valitsemalla Järjestelmä määrittää koon. Suositeltu vähimmäiskoko on 1,5 kertaa tietokoneeseen asennetun RAM-muistin määrä. Enimmäiskoko on 3 kertaa vähimmäiskoon määrä. Jos järjestelmään on asennettu esimerkiksi 256 megatavua RAM-muistia, vähimmäiskoko on 384 megatavua ja enimmäiskoko 1 152 megatavua.
 • Saat parhaan suorituskyvyn, kun et määritä aloituskokoa pienemmäksi kuin Sivutustiedoston koko yhteensä kaikissa asemissa -kohdassa olevaa suositeltua vähimmäiskokoa. Suositeltu koko on 1,5 kertaa tietokoneeseen asennetun RAM-muistin määrä. Sivutustiedoston kokoa ei kannata muuttaa sen suositellusta koosta, koska suorituskyky voi heikentyä, jos sivutustiedosto on liian suuri. Voit kuitenkin suurentaa sen kokoa, jos käytät usein paljon muistia käyttäviä ohjelmia, kuten grafiikkaohjelmia tai pelejä.
 • Microsoft suosittelee, että et poista sivutustiedostoa tai poista sitä käytöstä, koska sen tekeminen voi heikentää tietokoneen suorituskykyä. Jos kuitenkin haluat poistaa sivutustiedoston, määritä aloitus- ja enimmäiskoon arvoiksi nolla tai valitse Ei sivutustiedostoa.
Muistin käytön manuaalinen optimoiminen
Voit optimoida tietokoneesi muistin käytön tarpeidesi mukaisesti. Jos tietokonetta käytetään pääasiassa työasemana eikä palvelimena, voit parantaa suorituskykyä lisäämällä ohjelmille varatun muistin määrää. Ohjelmat toimivat entistä nopeammin ja järjestelmän välimuistin koko on Windows XP:n käyttämä oletuskoko. Voit myös suurentaa välimuistin kokoa määrittämällä siihen lisää tietokoneen muistia, jos tietokonetta käytetään pääosin palvelimena tai jos käytät ohjelmia, jotka vaativat suuren määrän järjestelmän välimuistia.
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun sysdm.cpl ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 2. Valitse Lisäasetukset-välilehden Suorituskyky-kohdasta Asetukset.
 3. Valitse Lisäasetukset-välilehti ja tee jokin seuraavista Muistin käyttö -kohdassa:
  • Valitse Ohjelmille, jos tietokonetta käytetään pääasiassa työasemana eikä palvelimena. Tämä varaa ohjelmille enemmän muistia.
  • Valitse Järjestelmävälimuistille, jos tietokonetta käytetään pääosin palvelimena tai jos käytät ohjelmia, jotka käyttävät suuren määrän järjestelmän välimuistia.
 4. Tallenna asetukset ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK.

Vaihe 3: Visuaalisten tehosteiden manuaalinen muuttaminen

Windowsissa on useita asetuksia, joilla tietokoneen visuaaliset tehosteet voidaan määrittää. Voit esimerkiksi näyttää varjostukset valikkojen alapuolella tai määrittää Windowsin näyttämään ikkunan koko sisällön, kun siirrät ikkunaa näytössä.

Huomautus Vaikka monet visuaaliset tehosteet saattavat tehdä tietokoneen käytöstä entistä mukavampaa tarjoamalla entistä tyylikkäämmän liittymän, ne voivat hidastaa tietokonetta.

Windows sisältää asetuksia, joiden avulla kaikki visuaalisten tehosteiden asetukset voidaan ottaa käyttöön, poistaa käytöstä tai automatisoida. Voit myös palauttaa oletusasetukset tai määrittää omat mukautetut asetukset valitsemalla itse, mitä visuaalisia tehosteita haluat käyttää.

Voit muuttaa visuaalisia tehosteita seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun sysdm.cpl ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 2. Valitse Lisäasetukset-välilehden Suorituskyky-kohdasta Asetukset.
 3. Valitse Visuaaliset tehosteet -välilehti ja tee sitten jokin seuraavista:
  • Valitse Windows saa päättää, mikä on parasta tälle tietokoneelle, jos haluat Windowsin valitsevan visuaaliset tehosteet.
  • Anna Windowsin säätää asetukset parhaan ulkoasun saavuttamiseksi valitsemalla Paras ulkoasu.
  • Anna Windowsin säätää asetukset parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi valitsemalla Paras suorituskyky.
  • Valitse Mukauta, ja valitse sitten niiden kohteiden valintaruudut, jotka haluat ottaa käyttöön. Poista niiden kohteiden valintaruutujen valinnat, jotka haluat poistaa käytöstä.
 4. Ota muutokset käyttöön ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK.
Huomautus Riippumatta siitä, mitkä visuaalisten tehosteiden asetukset valitset, voit mukauttaa asetusta aina valitsemalla luettelossa olevat kohteet yksitellen tai poistamalla niiden valinnat. Jos muutat jotakin kohdetta, Mukautettu-painike valitaan automaattisesti.

Sanasto

taustalla suoritettava ohjelma Taustalla suoritettava ohjelma on ohjelma, jota suoritetaan taustalla samalla, kun käyttäjä työskentelee jonkin toisen tehtävän parissa. Tietokoneen suoritin määrittää taustalla suoritettaville ohjelmille vähemmän resursseja kuin edustalla suoritettaville.

ympäristömuuttuja Ympäristömuuttuja on merkkijono, joka muodostuu ympäristötiedoista, kuten asemasta, polusta tai tiedostonimestä, ja johon liittyy symbolinen nimi, jota Windows voi käyttää. Voit määrittää ympäristömuuttujat Ohjauspaneelin Järjestelmä-työkalussa tai käyttämällä komentokehotteessa set-komentoa.

edustalla suoritettava ohjelma Edustalla suoritettava ohjelma on aktiivisessa ikkunassa suoritettava ohjelma (päällimmäinen ikkuna, jonka otsikkorivi on korostettu). Edustalla suoritettava ohjelma vastaa käyttäjän antamiin komentoihin.

peilattu asema Peilattu asema on vikasietoinen asema, joka kahdentaa tiedot kahdelle fyysiselle levylle. Peilattu asema tarjoaa tietojen redundanssin käyttämällä kahta täysin samanlaista asemaa. Niitä kutsutaan peilatuiksi asemiksi. Ne kahdentavat aseman sisältämät tiedot. Peilattu asema sijaitsee aina eri levyllä. Jos toinen fyysisistä levyistä vioittuu, sen tietoja ei voi käyttää, mutta järjestelmä jatkaa toimintaansa toisessa asemassa. Voit luoda peilattuja asemia vain dynaamisiin levyihin.

sivutustiedosto Sivutustiedosto, jota kutsutaan yleisesti näennäismuistiksi, on kiintolevyn osa, joka luodaan käytettävissä olevan muistin laajentamista varten. Kun Windowsin asennettuna oleva fyysinen muisti (RAM) on vähissä, sivutustiedostoa käytetään näennäismuistina. Oletusarvon mukaan Windows siirtää taustapalveluiden ja käyttämättömänä olevien ohjelmien tietoja tähän sivutustiedostoon, jotta lisää RAM-muistia voidaan vapauttaa parhaillaan käytettävien ohjelmien käyttöön.

osio Osio on fyysisen levyn osa, joka toimii erillisen fyysisen levyn tavoin. Kun olet luonut osion, sinun on alustettava se ja määritettävä sille asemakirjain, ennen kuin voit tallentaa siihen tietoja. Tavallisilla levyillä osiot ovat tavallisia asemia. Niitä ovat ensisijaiset osiot ja loogiset asemat. Dynaamisilla levyillä osioita kutsutaan dynaamisiksi asemiksi. Niitä ovat yksinkertaiset asemat, usealle levylle jaetut asemat, peilatut asemat sekä RAID-5-asemat.

RAID-5-asema RAID-5-asema on vikasietoinen asema, jonka tiedot ja pariteetti on jaettu vähintään kolmeen fyysiseen levyyn. Pariteetti on laskettu arvo, jonka avulla tiedot luodaan uudelleen vioittumisen jälkeen. Jos fyysisen levyn osa vioittuu, Windows luo siinä olleet tiedot uudelleen jäljellä olevien tietojen ja pariteetin avulla. Voit luoda RAID-5-asemia vain dynaamisille levyille, etkä voi peilata tai laajentaa RAID-5-asemia.

SEURAAVAT VAIHEET

Jos näiden tapojen toimien tekeminen ei ratkaissut ongelmaa, voit löytää ongelmaan muita ratkaisuja Microsoftin asiakastuen WWW-sivustosta. Microsoftin asiakastuen WWW-sivustot tarjoavat esimerkiksi seuraavat palvelut:
 • Knowledge Base -tietokanta, jonka artikkeleista voidaan etsiä: Etsi teknisen tuen tietoja ja Microsoft-tuotteiden ongelmien korjaamiseen suunniteltuja työkaluja.
 • Ratkaisukeskukset: Tarkastele tuotekohtaisia usein kysyttyjä kysymyksiä ja valikoituja tukitietoja.
 • Muut tukivaihtoehdot: Kysy kysymys, ota yhteyttä Microsoftin asiakastukeen tai anna palautetta Internetin avulla.
Jos tarvitset lisää apua Windows XP:n suorituskykyasetusten määrittämiseen, ota yhteyttä tukeen:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=fi


Ohjeita Windows Vistan järjestelmän suorituskykyongelmiin on seuraavalla Microsoftin WWW-sivulla:
Järjestelmän yleisen nopeuden ja suorituskyvyn ongelmat

Suositukset

Lisätietoja sivutustiedoston siirtämisestä saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
307886 Sivutustiedoston siirtäminen Windows XP:ssä (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 308417 - Viimeisin tarkistus: 6. kesäkuuta 2013 - Versio: 5.1
Hakusanat: 
kbhowto kbacwsurvey kbvirtualmem kbenv KB308417

Anna palautetta

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com