Artikel-id: 308417 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Udvid alle | Skjul alle

På denne side

INTRODUKTION

Windows tildeler ressourcer og administrerer enheder og programmer på baggrund af indstillinger i Windows. Du kan dog ændre indstillingerne for ydeevne, herunder hvordan indstillingerne håndteres i Windows, ved hjælp af elementet System i Kontrolpanel.

Denne artikel indeholder en beskrivelse af, hvordan du angiver indstillinger for ydeevne på computeren ved hjælp af Automatiseret Hjælp eller manuelt.

Yderligere Information

Hvis du ikke kan hente eller installere Automatiseret Hjælp, kan du benytte den manuelle fremgangmåde i denne artikel.

Manuel fremgangsmåde til angivelse af indstillinger for ydeevne i Windows XP

Hvis du vil indgå at installere og køre Automatiseret Hjælp, kan du angive indstillinger for ydeevne manuelt i Windows XP.

Dette afsnit henvender sig til erfarne computerbrugere. Hvis du ikke er en erfaren computerbruger, er det måske en god ide at kontakte support. Du kan finde flere oplysninger om dette på følgende websted:
http://support.microsoft.com/contactus
Bemærk! Mange af indstillingerne for ydeevne forudsætter, at du er logget på Windows ved hjælp af en computeradministratorkonto, for at du har adgang til dem. Du kan undersøge, om du er logget på Windows med en computeradministratorkonto, ved at besøge følgende Microsoft-websted. Siden er evt. på engelsk:
http://support.microsoft.com/gp/admin
Du kan angive indstillinger for ydeevne manuelt på computeren ved at benytte følgende fremgangsmåde:

Trin 1: Manuel styring af processorplanlægning

Computerens CPU har et bestemt antal tilgængelige ressourcer. Windows styrer automatisk disse ressourcer og kan allokere opgaver mellem processorer eller administrere flere processer på en enkelt processor. Du kan tilpasse, hvordan ressourcerne skal styres i Windows, ved at angive dem som hhv. forgrunds- og baggrundsprogrammer.

Forgrundsprogrammer prioriteres som standard højere end baggrundsprogrammer i Windows. Ekstra processorressourcer forbedrer svartiden for programmerne. Hvis du kører baggrundsprogrammer, f.eks. udskrivning eller disksikkerhedskopiering, mens du arbejder, kan du dog forbedre svartiden for disse programmer ved at tilpasse indstillingerne i Windows, så processorressourcerne deles ligeligt mellem baggrunds- og forgrundsprogrammer.

Bemærk! Hvis du bruger Windows XP-computeren som server, anbefales det, at du allokerer flere ressourcer til baggrundsprogrammer.

Du kan ændre ydeevnen for forgrunds- og baggrundsprogrammer ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv sysdm.cpl i feltet Åbn, og tryk derefter på Enter for at åbne dialogboksen Systemindstillinger.
 2. Klik på fanen Avanceret, og klik derefter på Indstillinger under Ydeevne.
 3. Klik på fanen Avanceret, og gør derefter ét af følgende under Processorplanlægning:
  • Klik på Programmer for at allokere flere processorressourcer til forgrundsprogrammerne. Denne indstilling anbefales til de fleste brugere.
  • Klik på Baggrundstjenester for at tildele lige store mængder processorressourcer til alle kørende tjenester. Dette omfatter udskriftsjob og programmer.
 4. Klik på OK for at anvende indstillingerne og lukke dialogboksen.

Trin 2: Manuel styring af computerens hukommelse

Når computerens fysiske RAM (Random Access Memory) er lav, tilføres harddisken automatisk ekstra hukommelse, som simulerer fysisk RAM, i Windows ved hjælp af en sidefil, som også kaldes virtuel hukommelse. Sidefilen med den virtuelle hukommelse, som oprettes under installationen, er som standard halvanden gang så stor som computerens fysiske RAM. En computer, som har 1 GB RAM, har 1,5 GB virtuel hukommelse.

Du kan ændre størrelsen på sidefilen manuelt, så den bliver enten større eller mindre. Du kan også optimere anvendelsen af virtuel hukommelse ved at fordele filpladsen mellem flere drev og ved at fjerne tildelt plads fra belastede drev. Hvis du vil optimere den virtuelle hukommelsesplads, skal du fordele den mellem så mange fysiske harddiske som muligt. Følg disse retningslinjer, når du vælger drev:
 • Undgå så vidt muligt at have en sidefil på det samme drev som systemfilerne, typisk C-drevet.
 • Undgå at placere en sidefil på en fejltolerant disk, f.eks. en spejlet diskenhed eller en RAID-5-diskenhed. Sidefiler kræver ikke fejltolerance, og på visse fejltolerante computere opleves dataskrivningen som langsom, fordi der skrives til flere placeringer.
 • Undlad at placere flere sidefiler på forskellige partitioner på det samme fysiske diskdrev.
Sådan ændres størrelsen på sidefilen med den virtuelle hukommelse manuelt
Du skal logge på som enten administrator eller medlem af administratorgruppen for at fuldføre denne procedure. Hvis computeren har forbindelse til et netværk, kan indstillinger for netværkspolitik forhindre dig i at fuldføre proceduren.

Du kan ændre størrelsen på den virtuelle hukommelse manuelt ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv sysdm.cpl i feltet Åbn, og tryk derefter på Enter.
 2. Klik på fanen Avanceret, og klik derefter på Indstillinger under Ydeevne.
 3. Klik på fanen Avanceret, og klik derefter på Skift under Virtuel hukommelse.
 4. Klik på det drev, der indeholder den sidefil, du vil ændre, under Drev [navn på diskenhed].
 5. Vælg Brugerdefineret størrelse under Størrelse på sidefil for det valgte drev, og angiv en ny sidefilstørrelse (i MB) i feltet Størrelse ved start eller Maksimal størrelse (MB). Klik derefter på Definer.
 6. Klik på OK for at lukke dialogboksen og anvende indstillingerne.
Bemærk! Når du har ændret størrelsen på sidefilen, bliver du muligvis bedt om at genstarte Windows. Hvis du bliver bedt om at genstarte, aktiveres ændringerne først, når Windows genstartes.

Bemærk!
 • Klik på Systemadministreret størrelse for at vælge den optimale størrelse på sidefilen automatisk i Windows. Den anbefalede minimumstørrelse er halvanden gange computerens RAM, og den anbefalede maksimale størrelse er tre gange computerens RAM. Hvis computeren f.eks. har 256 MB RAM, er minimumstørrelsen 384, og den maksimale størrelse er 1.152 MB.
 • Du opnår den bedste ydeevne, hvis du angiver størrelsen ved start til den minimumstørrelse, der anbefales under Samlet størrelse på sidefil for alle drev, eller mere. Den anbefalede størrelse er halvanden gange computerens RAM. Generelt er det en god ide at bruge en sidefil med den anbefalede størrelse. Hvis du bruger en sidefil, der er for stor, er der risiko for, at ydeevnen forringes. Du kan dog øge størrelsen på sidefilen, hvis du ofte bruger hukommelseskrævende programmer, f.eks. grafikprogrammer eller spil.
 • Vi anbefaler på det kraftigste, at du ikke deaktiverer eller sletter sidefilen, da dette kan forringe computerens ydeevne. Hvis du alligevel vil slette en sidefil, skal du angive både størrelsen ved start og den maksimale størrelse til nul eller klikke på Ingen sidefil.
Sådan optimeres computerens brug af hukommelse manuelt
Du kan optimere computerens brug af hukommelse til det konkrete behov. Hvis computeren bruges som arbejdsstation i stedet for som server, kan du forbedre ydeevnen ved at allokere mere hukommelse til programmerne. Dermed kører programmerne hurtigere, og systemcachen bevarer den standardstørrelse, der blev leveret med Windows XP. Du kan også allokere en større del af computerens hukommelse til en større systemcache, hvis computeren primært bruges som server, eller hvis du bruger programmer, som kræver en større systemcache.
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv sysdm.cpl i feltet Åbn, og tryk derefter på Enter.
 2. Klik på fanen Avanceret, og klik derefter på Indstillinger under Ydeevne.
 3. Klik på fanen Avanceret, og gør derefter ét af følgende under Brug af hukommelse:
  • Klik på Programmer, hvis du primært bruger computeren som arbejdsstation i stedet for som server. Med denne indstilling allokeres der mere hukommelse til programmerne.
  • Klik på Systemcache, hvis computeren primært bruges som server, eller hvis du bruger programmer, der kræver en større systemcache.
 4. Klik på OK for at gemme indstillingerne og lukke dialogboksen.

Trin 3: Manuel ændring af de visuelle effekter

Windows har forskellige indstillinger til tilpasning af computerens visuelle effekter. Du kan f.eks. få vist skygge bag ved menuer, eller du kan konfigurere Windows til at vise alt indhold i et vindue, mens du flytter vinduet på skærmen.

Bemærk! Mange visuelle effekter kan forbedre computerens grænseflade, så den bliver mere tiltalende, men de kan også forringe computerens ydeevne, så computeren kører langsommere.

Windows har indstillinger, som du kan bruge til at slå alle visuelle effekter til eller fra eller til at automatisere anvendelsen af effekterne. Du kan også gendanne standardindstillingerne eller angive dine egne brugerdefinerede visuelle effekter.

Du kan ændre de visuelle effekter ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv sysdm.cpl i feltet Åbn, og tryk derefter på Enter.
 2. Klik på fanen Avanceret, og klik derefter på Indstillinger under Ydeevne.
 3. Klik på fanen Visuelle effekter, og gør derefter ét af følgende:
  • Klik på Lad Windows vælge den bedste indstilling for computeren, hvis Windows skal vælge de visuelle effekter for dig.
  • Klik på Juster til det bedste udseende, hvis Windows automatisk skal tilpasse indstillingerne til det bedste udseende.
  • Klik på Juster til den bedste ydelse, hvis Windows automatisk skal justere indstillingerne til den bedste ydelse.
  • Klik på Brugerdefineret, og markér derefter afkrydsningsfelterne ud for de indstillinger, du vil aktivere. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de indstillinger, du vil deaktivere.
 4. Klik på OK for at anvende ændringerne og lukke dialogboksen.
Bemærk! Uanset hvilke visuelle effekter du vælger, kan du til enhver tid tilpasse opsætningen ved at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for de viste elementer. Hvis du foretager ændringer i et element, vælges knappen Brugerdefineret automatisk.

Ordliste

baggrundsprogram Et program, der kører, mens brugeren arbejder på en anden opgave. Computerens mikroprocessor tildeler færre ressourcer til baggrundsprogrammer end til forgrundsprogrammer.

miljøvariabel En miljøvariabel er en streng, der består af miljøoplysninger, f.eks. drev, sti eller filnavn, der er knyttet til et symbolsk navn, der kan bruges af Windows. Du kan definere miljøvariabler via System i Kontrolpanel eller vha. kommandoen set på kommandolinjen.

forgrundsprogram Et forgrundsprogram er et program, der kører i det aktive vindue, dvs. det øverste vindue, hvor titellinjen er fremhævet. Forgrundsprogrammet reagerer på de kommandoer, brugeren afgiver.

spejlet diskenhed En spejlet diskenhed er en fejltolerant diskenhed, der kopierer data til to fysiske diske. En spejlet diskenhed leverer dataredundans ved hjælp af to identiske diskenheder. Disse diskenheder kaldes "spejlinger". De duplikerer de oplysninger, som diskenheden indeholder. En diskpejling er altid placeret på en anden disk. Hvis der opstår fejl på en af de fysiske diskenheder, er dataene på disken med fejlen ikke tilgængelige, men systemet fortsætter med at køre på den anden disk. Du kan kun oprette spejlede diskenheder på dynamiske diske.

sidefil: En sidefil, som også kaldes "virtuel hukommelse", er en harddisksektion, som oprettes for at udvide den tilgængelige hukommelse. Når den fysiske hukommelse (RAM) i Windows er lav, bruges sidefilen som "virtuel" hukommelse. Data for baggrundstjenester og inaktive programmer overføres som standard til sidefilen i Windows, så der frigøres RAM til de aktuelle programmer, der er i brug.

partition En partition er en del af en fysisk disk, der har samme funktion som en selvstændig fysisk disk. Når du har oprettet en partition, skal du formatere den og tildele den et drevbogstav, før du kan gemme data på den. På en grundlæggende disk kaldes partitioner for grundlæggende diskenheder. Grundlæggende diskenheder omfatter primære partitioner og logiske drev. På dynamiske disk kaldes partitioner for dynamiske diskenheder. Dynamiske diskenheder omfatter simple, spredte, samlede og spejlede diskeenheder samt RAID-5-diskenheder.

RAID-5-diskenhed En RAID-5-diskenhed er en fejltolerant diskenhed med data og paritet spredt uregelmæssigt på tværs af tre eller flere fysiske diske. Paritet er en beregnet værdi, der bruges til rekonstruktion af data efter en fejl. Hvis der opstår fejl på en del af en fysisk disk, genopretter Windows dataene på den fejlbehæftede del på baggrund af de resterende data og den resterende paritet. Du kan kun oprette RAID-5-diskenheder på dynamiske diske, og du kan ikke spejle eller udvide RAID-5-diskenheder.

NÆSTE TRIN

Hvis disse metoder ikke fungerer, kan du bruge Microsoft Kundesupport-webstedet til at finde andre løsninger på problemet. Nogle af de tjenester, som webstedet Microsoft Kundesupport gør tilgængelige, indeholder blandt andet følgende:
 • En Knowledge Base, som du kan søge i: Du kan søge efter tekniske supportoplysninger og værktøjer til Microsoft-produkter, som kan hjælpe dig med selv at løse problemet.
 • Løsningscentre: Du kan få vist ofte stillede spørgsmål til bestemte produkter samt den mest effektive support.
 • Microsoft Kundesupport, nyhedsgrupper: Kontakt dine kolleger, ligesindede og Microsofts bedste supportmedarbejdere.
 • Andre muligheder for support: Brug internettet til at stille spørgsmål, kontakte Microsoft Kundesupport eller indsende feedback.
Hvis du har brug for mere hjælp til angivelse af indstillinger for ydeevne i Windows XP, er det muligvis en god ide at kontakte Support:
http://support.microsoft.com/contactus


Du kan få hjælp til håndtering af problemer med systemydeevnen i Windows Vista på følgende Microsoft-webside. Siden er evt. på engelsk:
Problemer med den overordnede hastighed eller ydeevne for systemet

Referencer

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan sidefilen flyttes, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
307886 Sådan flyttes sidefilen i Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.

Egenskaber

Artikel-id: 308417 - Seneste redigering: 4. januar 2010 - Redigering: 4.3
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøgleord: 
kbhowto kbacwsurvey kbvirtualmem kbenv KB308417

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com