ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าสู่ระบบคอนโซลการกู้คืนใน Windows XP: "รหัสผ่านไม่ถูกต้อง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 308402 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ประกาศ

ปัญหาที่ส่วน "อาการของปัญหา" อธิบายได้รับการแก้ไขแล้วใน Windows XP Service Pack 1 และรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows XP หากคุณยังประสบปัญหาที่คล้ายกับปัญหาที่อธิบายในบทความนี้ สิ่งนี้อาจเป็นปัญหาชนิดอื่น เพื่อแก้ไขปัญหาที่คล้ายคลึงกัน โปรดดูในส่วน "ปัญหาที่คล้ายกัน" ซึ่งจะพบต่อไปในบทความนี้

บทนำ

เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบของคอนโซลการกู้คืนใน Windows XP คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด บทความนี้ประกอบด้วยคำแนะนำทีละขั้นตอนในการลองที่อาจช่วยคุณในการเข้าระบบคอนโซลการกู้คืนได้สำเร็จ ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่แก้ปัญหาของคุณ บทความนี้ยังให้การเชื่อมโยงไปยังบทความที่สนทนาเกี่ยวกับปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน

อาการของปัญหา

เมื่อคุณพยายามเข้าระบบคอนโซลการกู้คืนใน Windows XP โดยการพิมพ์รหัสผ่านที่ถูกต้องสำหรับบัญชีผู้ดูแลระบบภายในเครื่อง คอนโซลการกู้คืนอาจแสดงข้อความข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
The password is not valid. Please retype the password.
Type the Administrator password:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นแม้ว่าคุณจะพิมพ์รหัสผ่านถูกต้องแล้วก็ตาม หากคุณเริ่มใช้งาน Windows XP ล็อกอินสำเร็จโดยใช้รหัสผ่านเดียวกัน เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ แล้วเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อเข้าสู่ Recovery Console คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเดียวกัน ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีการติดตั้ง Windows XP จากอิมเมจ Sysprep หรือหากมีการใช้ Sysprep 2.0 ในคอมพิวเตอร์ Sysprep.exe ทำการเปลี่ยนแปลงโดยที่จัดเก็บคีย์ของรหัสผ่านไว้ในรีจิสทรี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเข้ากันไม่ได้กับขั้นตอนการเข้าระบบของคอนโซลการกู้คืน

หมายเหตุ บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณอาจใช้ Sysprep เพื่อติดตั้ง Windows XP ให้คอมพิวเตอร์ของคุณ

ขั้นตอนต่างๆ ในการแก้ปัญหา

ประกาศ


ถ้าคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณโดยการทำตามวิธีการต่อไปนี้ คุณอาจต้องการถามบางคนสำหรับความช่วยเหลือหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/
หมายเหตุ หากคุณสามารถเริ่มต้น Windows XP และยังไม่มีการติดตั้งคอนโซลการกู้คืนล่วงหน้าในฮาร์ดดิสก์ของคุณ ให้ไปยังขั้นที่ 2 ในขั้นตอนต่อไปนี้ หากคุณสามารถเริ่ม Windows XP และมีการติดตั้ง Recovery Console ให้แล้วในฮาร์ดดิสก์ ให้ไปยังขั้นที่ 3
 1. ถ้าคุณไม่สามารถเข้าระบบไปยัง Windows XP ดาวน์โหลดแฟ้มที่จำเป็น สร้างแผ่น Setup ที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งด้วยแผ่นบูต เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณโดยการใช้แผ่น Setup หลังจากนั้นเข้าระบบไปยังคอนโซลการกู้คืน ดิสก์ Setup ได้รับการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทำให้คุณไม่สามารถเริ่มการทำงานของ Windows XP ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับและใช้งานแผ่น Setup ของ Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  310994 วิธีการสร้างบูตดิสก์ของ Windows XP Setup
 2. ติดตั้ง Recovery Console หากยังไม่ได้ติดตั้งไว้ ต้องใช้ขั้นตอนนี้สำหรับ hotfix ที่แสดงไว้ในขั้นที่ 3 เพื่อปรับปรุง Recovery Console เมื่อต้องการติดตั้ง Recovery Console ใช้คำสั่ง winnt32 /cmdcons จากโฟลเดอร์ I386 ในแผ่นซีดีรอม Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งและใช้งาน Recovery Console คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  307654 วิธีการติดตั้งและใช้งาน Recovery Console ใน Windows XP
 3. ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อรับและและติดตั้ง hotfix Q308402 สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoftและข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support&ln=th-th
  หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุน Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะอย่างจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการปรับปรุงโดยเฉพาะ

  รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น หากต้องการทราบความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
    วันที่     เวลา  เวอร์ชัน    ขนาด   ชื่อไฟล์ 
    ---------------------------------------------------
    11-May-2001 13:57 5.1.2600.15 225,152 Spcmdcon.sys
    12-Nov-2001 04:48 5.1.2600.21 218,624 Srrstr.dll
  					
  หากคุณติดตั้ง Recovery Console แล้ว การติดตั้ง hotfix นี้จะปรับปรุงโฟลเดอร์ C:\Cmdcons ด้วยโปรแกรมปรับปรุงเพื่อให้คุณล็อกอินเข้าสู่ Recovery Console ได้

ผู้ดูแลระบบใช้ Sysprep

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดาวน์โหลด Windows XP ที่มี Service Pack 1 หรือดาวน์โหลดและติดตั้งเซอร์วิสแพ็คใหม่ล่าสุดสำหรับ Windows XP ก่อนที่คุณจะใช้ Sysprep หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322389 วิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Windows XP

Original Equipment Manufacturer (OEM) ใช้ Sysprep

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ โหลด Windows XP รุ่นที่มี Service Pack 1 รวมไว้ด้วย

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเป็นครั้งแรกใน Windows XP Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณติดตั้ง Recovery Console ใหม่ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม คุณต้องติดตั้ง hotfix นี้ใหม่ด้วย เมื่อต้องการติดตั้ง Recovery Console ใช้คำสั่ง winnt32 /cmdcons จากโฟลเดอร์ I386 ในแผ่นซีดีรอม Windows XP สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของ Microsoft เกี่ยวกับการสูญหายหรือการลืมรหัสผ่าน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
189126 นโยบายของ Microsoft เกี่ยวกับรหัสผ่านที่ลืม หรือสูญหายไป

ปัญหาที่คล้ายกันและวิธีแก้ปัญหา

หากคุณยังประสบปัญหาที่คล้ายกับปัญหาที่อธิบายในบทความนี้ อาจเป็นปัญหาอื่นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คล้ายกันและวิธีแก้ปัญหา โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความต่างๆ ในฐานความรู้ของ Microsoft:
321305 วิธีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หากลืมรหัสผ่าน หรือรหัสผ่านหมดอายุ
308041 วิธีการอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบคอนโซลการกู้คืนอัตโนมัติ
312149 วิธีการอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบคอนโซลการกู้คืนอัตโนมัติ

ถ้าบทความเหล่านี้ไม่ช่วยแก้ไขปัญหา หรือถ้าคุณพบอาการที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรดค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมใน Microsoft Knowledge Base เมื่อต้องการค้น Microsoft Knowledge Base โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/?ln=th
หลังจากนั้นพิมพ์ข้อความของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ หรือพิมพ์คำอธิบายของปัญหาในเขตข้อมูล Search Support (KB) "

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 308402 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbresolve kbhotfixserver kbqfe kberrmsg kbenv kbbug kbfix kbsetup kbwinxpsp1fix KB308402

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com