ใช้หน่วยความจำ โดยการดำเนินการ Lsass.exe บนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 308356 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบาย Lsass.exe กระบวนการพื้นฐานบาง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งค่าคอนฟิกของกระบวนการ Lsass.exe และ expectations ของการใช้หน่วยความจำ คุณควรใช้บทความนี้เป็นคำแนะนำในการวิเคราะห์การใช้ประสิทธิภาพและหน่วยความจำ Lsass.exe บนตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Microsoft Windows Server 2003 หรือ Microsoft Windows 2000 Server ข้อมูลในบทความนี้อาจเป็นประโยชน์ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการปรับแต่ง และการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์และตัวควบคุมโดเมนเพื่อปรับการตั้งค่าโปรแกรมนี้

กระบวนการ Lsass.exe รับผิดชอบในการจัดการการรับรองความถูกต้องของโดเมนสิทธิ์การรักษาความปลอดภัยท้องถิ่นและการจัดการ Active Directory การรับรองความถูกต้องสำหรับไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์จัดการกระบวนการนี้ และยังควบคุมเอ็นจินการ Active Directory การประมวลผล Lsass.exe รับผิดชอบสำหรับคอมโพเนนต์ต่อไปนี้:
 • การรับรองความปลอดภัยท้องถิ่น
 • บริการการเข้าสู่ระบบสุทธิ
 • บริการตัวจัดการบัญชีความปลอดภัย
 • บริการเซิร์ฟเวอร์ lsa
 • การรักษาความปลอดภัย Sockets Layer (SSL)
 • โพรโทคอลการรับรองความถูกต้อง v5 kerberos
 • โพรโทคอลการรับรองความถูกต้องของ ntlm

ข้อมูลเพิ่มเติม

จำกัด หรือลดจำนวนโปรแกรมที่อยู่บนตัวควบคุมโดเมนของคุณ

เพื่อประสิทธิภาพ optimum กระบวนการ Lsass.exe ใช้ RAM มากที่สุดบนเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาหรือตัวควบคุมโดเมน กระบวนการ Lsass.exe relinquishes RAM นั้นเป็นกระบวนการอื่นขอดังกล่าว ความคิดจะปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ Lsass.exe ในขณะที่ยังคง บัญชีสำหรับกระบวนการอื่น ๆ ที่อาจทำงานบนคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก ความตัวนี้ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีในการจำกัด หรือลดจำนวนโปรแกรมที่อยู่บนตัวควบคุมโดเมน ถ้ามีการร้องขอไม่มีหน่วยความจำ กระบวนการ Lsass.exe ใช้หน่วยความจำนี้ไปยังแคช queried ข้อมูล

ใช้ Sizer ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (Adsizer.exe) และเครื่องมือ ADTEST

คุณสามารถใช้เครื่องมือ Adsizer.exe gauge จำนวนหน่วยความจำที่จำเป็นสำหรับตัวควบคุมโดเมนที่ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของตนเอง คุณเท่านั้นสามารถใช้การทดสอบนี้เป็นการประเมินเนื่องจาก Adsizer.exe ไม่ predict อย่างแน่นอนจำนวนหน่วยความจำจะไม่จำเป็นสำหรับกระบวนการทั้งหมด คุณสามารถใช้เครื่องมือ ADTEST stress คอนโทรลเลอร์ของโดเมน และให้มีพื้นฐานการใช้งานหน่วยความจำที่คาดไว้และหน่วยความจำการโหลด

พื้นที่การ addressing 32 บิตไม่จำกัดเพียงการ 4 กิกะไบต์ (GB)

เนื้อที่ที่ addressing 32 บิตเป็น 4 กิกะไบต์ของหน่วยความจำกายภาพเพียงอย่างเดียว

ใช้ตัวนับการตรวจสอบการใช้งาน Lsass.exe

คุณสามารถใช้วัตถุงาน การใช้งานตัวประมวลผล (80% ตัวประมวลผลใช้เป็นเครื่องหมายปัญหา) adperf และ cop ประมวลผลประสิทธิภาพของเครื่องมือการตรวจสอบการใช้งาน Lsass.exe ตัวนับของดอกเบี้ยมีหน่วยความจำ ระหว่างดำเนินการ วัตถุ NTDS แคช เซิร์ฟเวอร์ ตัวประมวลผล กลุ่มหัวข้อ และฐานข้อมูล

ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 Server

ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้หน่วยความจำกายภาพมากกว่า 1 GB บนตัวควบคุมโดเมน ใช้ Windows Server 2003, Edition มาตรฐาน Windows Server 2003 องค์กร Edition; Windows Server 2003, Datacenter Edition; Windows 2000 Server ขั้นสูง หรือ Windows 2000 Datacenter Server คุณสามารถใช้ได้/ จี 3สลับในแฟ้ม %SystemDrive%\Boot.ini บนเหล่านี้รุ่นของ Windows เพื่อให้มีหน่วยความจำที่กำหนดแอดเดรส GB 1 ที่เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้สวิตช์นี้กับ Windows 2000 Server พื้นที่หน่วยความจำนี้ถูกทำเครื่องหมายเป็นไม่พร้อมใช้งาน

ข้อควรระวังMicrosoft สนับสนุนการใช้การ/ จี 3สลับใน Windows Server 2003, Edition มาตรฐานในสภาพแวดล้อมการผลิตสำหรับใช้โดย Active Directory สำหรับโปรแกรมประยุกต์อื่น Microsoft สนับสนุนโดยใช้การ/ จี 3สลับใน Windows Server 2003, Edition มาตรฐานในสภาพแวดล้อมการผลิตเฉพาะใน กรณีที่ผู้จัดจำหน่ายโปรแกรมประยุกต์ที่มีทดสอบในสภาพแวดล้อมการทำงานนี้ และถ้าผู้จัดจำหน่ายเต็มใจที่ให้การสนับสนุนลูกค้าที่ใช้ฟังก์ชันการทำงานนี้ Microsoft Exchange Server 2003 และ Microsoft SQL Server 2000 ได้รับการสนับสนุนในการผลิตที่มีการใช้ฟังก์ชันนี้ ติดต่อผู้จำหน่ายโปรแกรมประยุกต์ของคุณเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ของตนเอง กระบวนการ/ จี 3สวิตช์อาจทำให้โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมพบปัญหาที่เกี่ยวข้อง กับการอ้างอิงอยู่ หรือมีการลดพื้นที่ว่างของเคอร์เนล ยกเว้นในกรณีที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้/ จี 3สวิตช์ใน Windows Server 2003, Edition มาตรฐานที่อยู่สำหรับการพัฒนาและวัตถุประสงค์ในการทดสอบเท่านั้น

หมายเหตุ
 • เราขอแนะนำที่นั้น/ จี 3สามารถใช้สวิตช์ ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากจะจำกัดรายการตารางเพจ (PTEs)
 • กระบวนการ/ จี 3สวิตช์จำเป็นต้องใช้ในสถาปัตยกรรม 32 บิตเท่านั้น จะไม่ถูกต้องในสถาปัตยกรรม 64 บิต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับค่าการตั้งค่าคอนฟิกหน่วยความจำ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
291988คำอธิบายคุณลักษณะการปรับค่า RAM กิกะไบต์ที่ 4 และพารามิเตอร์ส่วนขยายที่อยู่ที่มีอยู่จริง

ข้อมูลหน่วยความจำ

หน่วยความจำ Lsass ที่ใช้งานตัวควบคุมโดเมนมีคอมโพเนนต์หลักที่สอง: หนึ่งที่คงที่และตัวแปรหนึ่ง

The fixed component is made up of the code, the stacks, the heaps, and various fixed size data structures (for example, the schema cache). The amount of memory that Lsass uses may vary, depending on the load on the computer. As the number of running threads increases, so does the number of memory stacks. Lsass.exe usually uses 100 MB to 300 MB of memory. Lsass.exe uses the same amount of memory no matter how much RAM is installed in the computer. However, when a larger amount of RAM is installed, Lsass can use more RAM and less virtual memory.

The variable component is the database buffer cache. The size of the cache can range from less than 1 MB to the size of the entire database. Because a larger cache improves performance, the database engine for AD (ESENT) attempts to keep the cache as large as possible. While the size of the cache varies with memory pressure in the computer, the maximum size of the cache is limited by both the amount of physical RAM installed in the computer and by the amount of available virtual address space (VA). AD uses only a portion of total VA space for the cache. The maximum amount of VA space that AD can use is determined by the following formula:
((totalVA - 1GB) / 2)
หมายเหตุ:This formula only applies to Windows 2000. In Windows Server 2003, the memory model for LSASS is different and the amount of memory that is used by the cache is dynamic. Memory usage has grown as large as 2.6 GB, but this is based on the assumption that other processes in LSASS do not need the memory.

This means that on an x86 machine without the/ จี 3switch, the cache size is limited either to 512 MB or to the amount of physical RAM, whichever is smaller. ด้วยการ/ จี 3switch, the cache size is limited to either 1 GB or to the amount of physical RAM, whichever is smaller. Note that this means that the/ จี 3switch begins to help as soon as the amount of physical RAM is greater than approximately 600MB (500 MB for the cache, plus approximately 100 MB for the fixed component). On 64-bit systems, such as the IA64, cache size is effectively limited only by RAM, and Microsoft Development has test systems with over 9GB of cache in use.

หมายเหตุ:Because of the way that the database caching algorithm works, on a 64-bit system on which the database size is smaller than the available RAM, the database cache can grow larger than the database size by 30 to 40 percent.

Memory usage increases with Active Directory use

The amount of memory that the Lsass.exe process uses increases in accordance with Active Directory usage. When data is queried, it is cached in memory.

Additional information about tuning domain controllers

LDAP query policies

271088Optimizing Windows 2000 Active Directory servers with six or eight processors to run with Exchange 2000

Disable AutoSiteCoverage

See the Windows 2000 Resource Kit.

Limiting KCC process

244368วิธีการปรับการตั้งค่าการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 308356 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbproductlink kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB308356 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308356

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com