หมายเลขบทความ (Article ID): 308260 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณได้รับ ข้อผิดพลาดของสคริปต์ เว็บเพจอาจไม่สามารถแสดง หรือทำงานได้อย่างถูกต้องใน Internet Explorer ข้อผิดพลาดของสคริปต์อาจมีสาเหตุที่หลากหลาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหานี้
วิธีการที่แสดงในบทความนี้ อาจช่วยเหลือคุณแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของสคริปต์ ที่เกิดขึ้นจากไฟล์หรือการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

นอกจากนี้ ถ้าต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดของสคริปต์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามพิมพ์จาก Internet Explorer คลิก ที่นี่

การแก้ไข

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ขั้นที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อผิดพลาดของสคริปต์เกิดขึ้นกับหลายๆ เว็บเพจ
หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดเป็นสัญญาณเดียวของปัญหานี้ และเว็บไซต์ยังคงทำงานอยู่ คุณอาจละเลยข้อผิดพลาดนี้ได้ นอกจากนี้ ถ้าปัญหาเกิดขึ้นในเว็บเพจหนึ่งหรือสองหน้า ปัญหาอาจเกิดจากหน้าดังกล่าว หากคุณตัดสินใจละเลยข้อผิดพลาดดังกล่าว คุณสามารถ ปิดการใช้งานการดีบักสคริปต์

หมายเหตุ หากปัญหานี้เกิดขึ้นมากกว่าสองเว็บไซต์ขึ้นไป อย่าปิดการใช้งานการดีบักสคริปต์
ขั้นที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปัญหาเกิดขึ้นจากไฟล์หรือการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
ในการคัดกรองสาเหตุของปัญหา ให้ใช้บัญชีผู้ใช้อื่น เบราเซอร์อื่น หรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในการดูเว็บเพจซึ่งมีการทริกเกอร์ข้อผิดพลาดของสคริปต์

ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดของสคริปต์เกิดขึ้นเมื่อคุณดูเว็บเพจผ่านบัญชีผู้ใช้ เบราเซอร์หรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แสดงว่าปัญหาอาจเกิดจากแฟ้มหรือการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในสถานการณ์นี้ ให้ทำตามวิธีการหนึ่งในบทความนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้:

วิธีการทั่วไป

หลังจากที่คุณดำเนินการแต่ละวิธี พยายามที่จะเปิดเว็บเพจซึ่งคุณได้รับข้อผิดพลาดกับสคริปต์ก่อนหน้านี้ ถ้าคุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด แสดงว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

นอกจากนี้ คุณอาจอ้างยังถึงวิดีโอ: วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดของสคริปต์ใน Internet Explorer

วิธีที่ 1: ตรวจสอบว่า Active Scripting, ActiveX และ Java ไม่ได้ถูกสกัดกั้นจาก Internet ExplorerActive scripting

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ActiveX และ Java ต่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดรูปแบบที่ข้อมูลปรากฏขึ้นบนเว็บเพจ ถ้าคุณสมบัติเหล่านี้ถูกบล็อกบนคอมพิวเตอร์ของคุณ อาจทำให้การแสดงผลเว็บเพจไม่ปรากฏขึ้น คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าความปลอดภัยของ Internet Explorer เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติเหล่านี้ไม่ถูกบล็อก โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณไม่เห็นเมนู เครื่องมือ กด Alt เพื่อแสดงเมนู
 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต ให้คลิกแท็บ ความปลอดภัย
 4. คลิก ระดับค่าเริ่มต้น
 5. คลิก ตกลง
หมายเหตุ โปรแกรม ActiveX controls และ Java ถูกปิดในระดับความปลอดภัยขั้นสูงใน Internet Explorer

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2923982

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 2: เอาแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวทั้งหมดออก

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ทุกครั้งที่คุณเปิดเบราเซอร์เพื่อดูเว็บเพจ คอมพิวเตอร์ของคุณจะจัดเก็บสำเนาภายในของเว็บเพจนั้นในแฟ้มชั่วคราว ถ้าขนาดของโฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวใหญ่เกินไป การแสดงผลบางอย่างอาจเกิดปัญหาเมื่อคุณเปิดเว็บเพจ การลบโฟลเดอร์เป็นระยะๆ อาจช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้
ในการลบไฟล์ชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตของ Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Internet Explorer 9 หรือ Internet Explorer 8 ออก
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณไม่เห็นเมนู เครื่องมือ กด Alt เพื่อแสดงเมนู
 3. คลิกแท็บ ทั่วไป
 4. ใต้ ประวัติการเรียกดู คลิก ลบ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2923983
 5. ในกล่องโต้ตอบ ลบประวัติการเรียกดู คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้ แล้วคลิก ลบ
  1. แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว
  2. คุกกี้
  3. ประวัติ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2923984
 6. คลิก ปิด แล้วคลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end
เมื่อต้องการเอาแฟ้มชั่วคราวสำหรับ Internet Explorer 7 ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตออกทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. คลิกแท็บ ทั่วไป
 4. ใต้ ประวัติการเรียกดู คลิก ลบ แล้วคลิก ใช่ เมื่อคุณได้รับพรอมต์ให้ยืนยัน
 5. ในกล่องโต้ตอบ ลบประวัติการเรียกดู ใต้ แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว คลิก ลบแฟ้ม แล้วคลิก ใช่ เมื่อคุณได้รับพรอมต์ให้ยืนยัน
 6. ใต้ คุ้กกี้ คลิก ลบคุ้กกี้ แล้วคลิก ใช่ เมื่อคุณได้รับพรอมต์ให้ยืนยัน
 7. ใต้ ประวัติ คลิก ลบประวัติ แล้วคลิก ใช่ เมื่อคุณได้รับพรอมต์ให้ยืนยัน
 8. คลิก ปิด แล้วคลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
เมื่อต้องการเอาแฟ้มชั่วคราวสำหรับ Internet Explorer 6 ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตออกทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณไม่เห็นเมนู เครื่องมือ กด Alt เพื่อแสดงเมนู
 3. คลิกแท็บ ทั่วไป
 4. ใต้ แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว คลิก การตั้งค่า
 5. คลิกที่ ลบแฟ้ม จากนั้นคลิกที่ ตกลง
 6. คลิกที่ ลบคุกกี้ จากนั้นคลิกที่ ตกลง
 7. ภายใต้ ประวัติ ให้คลิก ล้างประวัติ แล้วคลิก ใช่
 8. คลิก ตกลง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 3: ติดตั้ง Service Pack และการปรับปรุงซอฟต์แวร์ล่าสุดสำหรับ Internet Explorer

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากคุณไม่มี Service Pack หรือได้ทำการติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ล่าสุดสำหรับ Internet Explorer แล้ว ให้ดาวน์โหลดและทำการติดตั้ง อาจมีการปรับปรุงที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้
เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ล่าสุดสำหรับ Internet Explorer ทุกรุ่น ไป Windows Update

นอกจากนี้ ถ้าต้องการติดตั้ง Internet Explorer 6 Service Pack 1 คลิก ดาวน์โหลด Internet Explorer 6 Service Pack 1
หมายเหตุ Internet Explorer 6 Service Pack 1 เหมาะสำหรับระบบที่ทำงานอยู่บน Windows เวอร์ชันที่เก่ากว่า Windows XP
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีการขั้นสูง

หัวข้อนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง วิธีแก้ไขปัญหานี้มี 5 วิธี

วิธีที่ 1: ตรวจสอบว่า Active Scripting, ActiveX และ Java ไม่ได้ถูกโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือไฟร์วอลล์บล็อกเอาไว้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Scripts, ActiveX controls และโปรแกรม Java จะช่วยในการกำหนดรูปแบบที่ข้อมูลปรากฏขึ้นบนเว็บเพจ ถ้าคุณสมบัติเหล่านี้ถูกบล็อก อาจทำให้เว็บเพจไม่แสดงผล

เพื่อหาวิธีตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมสคริปต์ ActiveX controls และ Java ไม่ได้ถูกบล็อก ดูที่เอกสารของโปรแกรมไฟร์วอลล์หรือโปรแกรมป้องกันไวรัสที่คุณใช้ จากนั้น ทำการเปลี่ยนแปลง 
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 2: ตรวจสอบว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณไม่ได้ตั้งค่าไว้เพื่อสแกนแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว หรือโฟลเดอร์ของแฟ้มโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากโปรแกรมป้องกันไวรัสแปลข้อมูลของสคริปต์ว่าเป็นไวรัส และหยุดยั้งการทำงานของสคริปต์ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดของสคริปต์ขึ้น เพื่อป้องกันปัญหานี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสไม่สแกนโฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว หรือโฟลเดอร์แฟ้มโปรแกรมที่ดาวน์โหลด

เพื่อหาวิธีป้องกันไม่ให้โปรแกรมสแกนโฟลเดอร์เหล่านี้ ดูที่เอกสารโปรแกรมป้องกันไวรัสที่คุณใช้ จากนั้น ทำการเปลี่ยนแปลง 
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 3: ปิดการเลื่อนแบบต่อเนื่อง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากคุณพบปัญหาการแสดงผลวิดีโอ คุณลักษณะการเลื่อนแบบต่อเนื่องอาจเป็นสาเหตุให้สคริปต์หมดเวลาอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งสามารถเกิดความผิดพลาดของสคริปต์

ในการปิดคุณลักษณะการเลื่อนแบบต่อเนื่องใน Internet Explorer ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณไม่เห็นเมนู เครื่องมือ กด Alt เพื่อแสดงเมนู
 3. ในแท็บ ขั้นสูง คลิกเพื่อลบเครื่องหมายในช่อง ใช้การเลื่อนแบบต่อเนื่อง
 4. คลิก ตกลง แล้วออกจาก Internet Explorer
หมายเหตุ ถ้าแก้ปัญหานี้ได้ ตรวจสอบว่ามีโปรแกรมควบคุมที่อัพเดตสำหรับอะแดปเตอร์วิดีโดของคุณ หากต้องการขอรับโปรแกรมควบคุมที่มีการปรับปรุงล่าสุด โปรดติดต่อผู้ผลิตการ์ดแสดงผลหรือผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 4: ปิดการเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
โปรแกรมประยุกต์หลายโปรแกรมใช้การเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์เพื่อเร่งความเร็วกระบวนการคอมพิวเตอร์ แต่ถ้าตั้งค่าการเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์ไม่ถูกต้อง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาเมื่อคุณดูเว็บเพจ คุณสามารถปิดการเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์เพื่อดูว่าแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของสคริปต์ได้หรือไม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ
Windows 8.1 และ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา หรือถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้เมาส์ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ แล้วคลิก ค้นหา
 2. พิมพ์ desk.cpl ในกล่องค้นหา แล้วแตะ หรือคลิกที่ desk.cpl
 3. คลิก การตั้งค่าขั้นสูง
 4. คลิกแท็บ แก้ไขปัญหา แล้วเลื่อนตัวเลื่อนของ การเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์ ไปที่ ไม่มี
  หมายเหตุ ถ้าไม่พบแท็บ แก้ไขปัญหา แสดงว่าการ์ดแสดงผลของคุณไม่สนับสนุนการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ ข้ามขั้นตอนนี้
 5. คลิก ตกลง สองครั้ง
 6. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Windows 7
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. คลิก Start พิมพ์ desk.cpl ในกล่อง เปิด แล้วกด Enter
 2. คลิก การตั้งค่าขั้นสูง
 3. คลิกแท็บ แก้ไขปัญหา แล้วเลื่อนตัวเลื่อนของ การเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์ ไปที่ ไม่มี
  หมายเหตุ ถ้าไม่พบแท็บ แก้ไขปัญหา แสดงว่าการ์ดแสดงผลของคุณไม่สนับสนุนการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ ข้ามขั้นตอนนี้
 4. คลิก ตกลง สองครั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Windows Vista
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เปิดรายการ การแสดงผล ในแผงควบคุม โดยคลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม Start
  พิมพ์ desk.cpl ในช่อง เริ่มค้นหา แล้วคลิก desk.cpl ในรายการ โปรแกรม
 2. คลิก การตั้งค่าการแสดงผล แล้วคลิก การตั้งค่าขั้นสูง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
  หากคุณได้รับพรอมต์เตือนให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก อนุญาต
 3. คลิกแท็บ แก้ไขปัญหา แล้วเลื่อนตัวเลื่อนของ การเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์ ไปที่ ไม่มี
  หมายเหตุ ถ้าไม่พบแท็บ แก้ไขปัญหา แสดงว่าการ์ดแสดงผลของคุณไม่สนับสนุนการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ ข้ามขั้นตอนนี้
 4. คลิก ตกลง สองครั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Windows XP และ Windows Server 2003
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. คลิก Start พิมพ์ desk.cpl ในกล่อง เปิด แล้วกด Enter
 2. คลิกแท็บ การตั้งค่า แล้วคลิก ขั้นสูง
 3. คลิกแท็บ แก้ไขปัญหา แล้วเลื่อนตัวเลื่อนของ การเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์ ไปที่ ไม่มี
  หมายเหตุ ถ้าไม่พบแท็บ แก้ไขปัญหา แสดงว่าการ์ดแสดงผลของคุณไม่สนับสนุนการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ ข้ามขั้นตอนนี้
 4. คลิก ตกลง สองครั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
หมายเหตุ ถ้าแก้ปัญหานี้ได้ ตรวจสอบว่ามีโปรแกรมควบคุมที่อัพเดตสำหรับอะแดปเตอร์วิดีโดของคุณ หากต้องการขอรับโปรแกรมควบคุมที่มีการปรับปรุงล่าสุด โปรดติดต่อผู้ผลิตการ์ดแสดงผลหรือผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 5: ติดตั้งเวอร์ชันปัจจุบันของ Microsoft DirectX

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
DirectX สามารถปรับปรุงการแสดงผลของเว็บเพจที่ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Microsoft DirectX รุ่นปัจจุบัน ดู วิธีการติดตั้ง DirectX รุ่นล่าสุด.
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปิดใช้งานการดีบักสคริปต์

ปิดการแจ้งเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของสคริปต์ทั้งหมดใน Internet Explorer (สำหรับ Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, Internet Explorer 8 และ Internet Explorer 7)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณไม่เห็นเมนู เครื่องมือ กด Alt เพื่อแสดงเมนู
 3. บนแท็บ ขั้นสูง คลิกเพื่อล้างกล่อง แสดงการแจ้งเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของสคริปต์ทั้งหมด แล้วคลิก ตกลง
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2923985
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ปิดการดีบักสคริปต์ (สำหรับ Internet Explorer 6)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณไม่เห็นเมนู เครื่องมือ กด Alt เพื่อแสดงเมนู
 3. ในแท็บ ขั้นสูง คลิกเพื่อเลือกกล่อง เปิดใช้งานการดีบักสคริปต์ แล้วคลิก ตกลง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

อาการเมื่อเกิดข้อผิดพลาดของสคริปต์

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดของสคริปต์ใน Internet Explorer คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
"เกิดปัญหากับเว็บเพจนี้ซึ่งอาจทำให้เว็บเพจแสดงผลหรือทำงานผิดพลาด ในอนาคต คุณสามารถแสดงข้อความนี้โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนคำเตือนที่แสดงในแถบสถานะ"
ถ้าคุณคลิก แสดงรายละเอียด คุณอาจเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดดังนี้:
Line: <Line_Number>
Char: <Character_Number>
ข้อผิดพลาด: <Error_Message>
Code: 0
URL: http://Webserver/page.htm
A Runtime Error has occurred.
คุณต้องการดีบักหรือไม่
Line: <Line_Number>
ข้อผิดพลาด: <Error_Message>

ข้อความเตือนต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นในแถบสถานะ Internet Explorer ด้วย:
เสร็จสิ้นแต่เกิดข้อผิดพลาดในเพจ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหานี้

ปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะซอร์สโค้ด HTML สำหรับเว็บเพจทำงานได้ไม่ถูกต้องกับสคริปต์ฝั่งไคลเอนต์เช่น Microsoft JScript หรือสคริปต์ Microsoft Visual Basic ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจากเหตุผลต่างๆ ดังต่อไปนี้:
 • ปัญหาเกิดขึ้นในซอร์สโค้ด HTML ของเว็บเพจ
 • โปรแกรม Active scripting, ActiveX controls หรือ Java ถูกบล็อกในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบนเครือข่าย Internet Explorer หรือโปรแกรมอื่น เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัสหรือไฟร์วอลล์สามารถตั้งค่าให้สกัดกั้นโปรแกรม Active scripting ตัวควบคุม ActiveX หรือ Java ได้
 • โปรแกรมป้องกันไวรัสถูกกำหนดให้สแกนโฟลเดอร์ "แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว" หรือโฟลเดอร์ "แฟ้มโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา"
 • โปรแกรมเขียนสคริปต์ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับความเสียหายหรือล้าสมัย
 • โฟลเดอร์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับความเสียหาย
 • โปรแกรมควบคุมของการ์ดแสดงผลของคุณได้รับความเสียหายหรือล้าสมัย
 • องค์ประกอบ DirectX ในคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายหรือล้าสมัย
หมายเหตุ สคริปต์เซิร์ฟเวอร์ เช่น สคริปต์ Visual Basic ใน Active Server Pages (ASP) จะรันบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ข้อผิดพลาดของสคริปต์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความล้มเหลวของสคริปต์เซิร์ฟเวอร์จะไม่แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Internet Explorer แต่อาจสร้างเว็บเพจที่ไม่แสดงผลหรือทำงานผิดพลาด ข้อมูลการแก้ปัญหาในบทความนี้ใช้กับข้อผิดพลาดของสคริปต์ฝั่งไคลเอนต์ ติดต่อผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เว็บหากคุณสงสัยว่าปัญหาส่งผลกระทบต่อสคริปต์เซิร์ฟเวอร์

แก้ไขข้อผิดพลาดของสคริปต์เมื่อคุณพยายามพิมพ์จาก Internet Explorer

โดยทั่วไป โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ล้าสมัยอาจทำให้เกิดปัญหาเมื่อคุณพิมพ์จาก Internet Explorer หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมของเครื่องพิมพ์ของคุณเป็นรุ่นล่าสุด

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใน แก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ใน Windows เพื่อตรวจสอบเครื่องพิมพ์ของคุณและปรับปรุงไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
ข้อสำคัญ ในบางกรณี รุ่นไดรเวอร์ที่ปรับปรุงอาจไม่มีอยู่ใน Windows Update คุณอาจต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อค้นหาและดาวน์โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ล่าสุดสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

นอกจากนี้ ถ้าคุณประสบปัญหานี้ใน Internet Explorer 9 ลองวิธีการใน คุณได้รับข้อผิดพลาดของสคริปต์และไม่สามารถพิมพ์จาก Internet Explorer 9.

นอกจากนี้ ถ้าคุณไม่สามารถพิมพ์ หรือแสดงตัวอย่างเว็บเพจใน Internet Explorer ดู ไม่สามารถพิมพ์หรือดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ของเว็บเพจใน Internet Explorer ได้.
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของสคริปต์เมื่อคุณพิมพ์จาก Internet Explorer
หากคุณพยายามพิมพ์เว็บเพจใน Internet Explorer คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดของสคริปต์ ซึ่งจะคล้ายกับรายการต่อไปนี้:
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในสคริปต์บนเพจนี้
Line: <Line_Number>
Char: <Character_Number>
ข้อผิดพลาด: <Error_Message>
Code: 0
URL: res/ieframe.dll/preview.js.

วิดีโอ: วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของสคริปต์ใน Internet Explorer (วิดีโอเป็นภาษาอังกฤษ)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video1
uuid=cb2ff237-18e5-4db7-b89c-e1399dbce4b5 VideoUrl=http://aka.ms/fnag5a
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video2

ข้อมูลอ้างอิง

810395 ข้อผิดพลาดสคริปต์เมื่อคุณใช้ Internet Explorer 6

933873 แก้ไข: คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดของสคริปต์เมื่อคุณพยายามรันสคริปต์บนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Internet Explorer 7

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 308260 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2557 - Revision: 13.0
ใช้กับ
 • Internet Explorer 11
 • Windows Internet Explorer 10
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Keywords: 
kbresolve kberrmsg kbenv kbprb kbtshoot kbcip kbvideocontent KB308260

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com