ID článku: 308260 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Súhrn

Keď sa v programe Internet Explorer zobrazia chyby skriptu, webové stránky sa nemusia správne zobraziť alebo nemusia správne fungovať. Chyby skriptu môžu mať rôzne príčiny. Pozrite si časť Ďalšie informácie o príčine tohto problému.
Postupy uvedené v tomto článku vám môžu pomôcť pri odstraňovaní chýb skriptu spôsobených súbormi alebo nastaveniami v počítači.

Ak chcete odstrániť chyby skriptu, ku ktorým dochádza pri pokuse o tlač z programu Internet Explorer, kliknite sem.

Riešenie

Skôr než začnete

Krok 1: Overenie, či sa chyby skriptu zobrazujú na viacerých webových stránkach
Ak je jediným príznakom problému chybové hlásenie a webové lokality fungujú, pravdepodobne môžete chybu ignorovať. Ak sa problém vyskytuje len na jednej či dvoch webových stránkach, môžu ho spôsobovať dané stránky. Ak sa chyby rozhodnete ignorovať, môžete vypnúť ladenie skriptov.

Poznámka: Ak sa tento problém vyskytuje na viac než jednej či dvoch lokalitách, ladenie skriptov nevypínajte.
Krok 2: Overenie, či je problém spôsobený súbormi alebo nastaveniami v počítači
Ak chcete presnejšie určiť zdroj problému, zobrazte webové stránky, na ktorých sa zobrazila chyba skriptu, pomocou iného používateľského konta, prehľadávača alebo počítača.

Ak sa chyba skriptu nevyskytuje po zobrazení webovej stránky pomocou iného používateľského konta, v inom prehľadávači alebo v inom počítači, problém môže byť spôsobený súbormi alebo nastaveniami vo vašom počítači. V takom prípade použite na vyriešenie problému postupy uvedené v tomto článku:

Bežné postupy

Po dokončení jednotlivých postupov sa pokúste otvoriť webovú stránku, na ktorej sa predtým zobrazovala chyba skriptovania. Ak sa chyba nezobrazí, problém je vyriešený.

Môžete si tiež pozrieť video s názvom Riešenie problémov pri chybách skriptu v programe Internet Explorer (video je v angličtine).

Postup 1: Overenie, či program Internet Explorer neblokuje aktívne skriptovanie, ovládanie prvky ActiveX a programy jazyka Java

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Aktívne skriptovanie, ovládacie prvky ActiveX a programy jazyka Java pomáhajú formovať spôsob, akým sa informácie zobrazujú na webovej stránke. Ak sú tieto funkcie v počítači zablokované, webová stránka sa môže zobrazovať nesprávne. Ak chcete zabezpečiť, aby tieto funkcie neboli zablokované, môžete obnoviť nastavenia zabezpečenia programu Internet Explorer: Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet. Ak sa ponuka Nástroje nezobrazuje, stlačením klávesu Alt zobrazte ponuky.
 3. V dialógovom okne Možnosti siete Internet kliknite na kartu Zabezpečenie.
 4. Kliknite na tlačidlo Predvolená úroveň.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.
Poznámka: Ovládacie prvky ActiveX a programy jazyka Java sú vypnuté, ak je program Internet Explorer nastavený na vysokú úroveň zabezpečenia.

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Snímka obrazovky ku krokom 3, 4 a 5

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Postup 2: Odstránenie všetkých dočasných internetových súborov

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed

Pri každom otvorení webovej stránky v prehľadávači sa v počítači uloží lokálna kópia danej webovej stránky do dočasného súboru. Ak je objem uložených dočasných internetových súborov príliš veľký, pri otváraní webových stránok sa môžu vyskytovať problémy so zobrazením. Pravidelné čistenie príslušného priečinka môže pomôcť vyriešiť daný problém.
Odstránenie všetkých dočasných internetových súborov programu Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Internet Explorer 9 alebo Internet Explorer 8
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start expanded
 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet. Ak sa ponuka Nástroje nezobrazuje, stlačením klávesu Alt zobrazte ponuky.
 3. Kliknite na kartu Všeobecné.
 4. V časti História prehľadávania kliknite na tlačidlo Odstrániť.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky ku krokom 3 a 4
 5. V dialógovom okne Odstránenie histórie prehľadávania začiarknite nasledujúce políčka a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť:
  1. Dočasné internetové súbory
  2. Súbory „cookie“
  3. História
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky k tomuto kroku
 6. Kliknite na tlačidlo Zavrieť a kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Možnosti siete Internet.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end
Odstránenie všetkých dočasných internetových súborov programu Internet Explorer 7
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Všeobecné.
 4. V časti História prehľadávania kliknite na tlačidlo Odstrániť a po zobrazení výzvy na potvrdenie kliknite na tlačidlo Áno.
 5. V dialógovom okne Odstránenie histórie prehľadávania kliknite v časti Dočasné internetové súbory na tlačidlo Odstrániť súbory a po zobrazení výzvy na potvrdenie kliknite na tlačidlo Áno.
 6. V časti Súbory „cookie“ kliknite na položku Odstránenie súborov „cookie“ a po zobrazení výzvy na potvrdenie kliknite na tlačidlo Áno.
 7. V časti História kliknite na položku Odstránenie histórie a po zobrazení výzvy na potvrdenie kliknite na tlačidlo Áno.
 8. Kliknite na tlačidlo Zavrieť a kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Možnosti siete Internet.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Odstránenie všetkých dočasných internetových súborov programu Internet Explorer 6
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet. Ak sa ponuka Nástroje nezobrazuje, stlačením klávesu Alt zobrazte ponuky.
 3. Kliknite na kartu Všeobecné.
 4. V časti Dočasné internetové súbory kliknite na tlačidlo Nastavenie.
 5. Kliknite na tlačidlo Odstrániť súbory a potom na tlačidlo OK.
 6. Kliknite na tlačidlo Odstrániť súbory „cookie“ a potom na tlačidlo OK.
 7. V časti História kliknite na tlačidlo Vymazať históriu a potom kliknite na tlačidlo Áno.
 8. Kliknite na tlačidlo OK.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Postup 3: Inštalácia najnovšieho balíka Service Pack a aktualizácii softvéru pre program Internet Explorer

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Ak počítači nemáte nainštalovaný najnovší balík Service Pack alebo aktualizácie softvéru pre program Internet Explorer, prevezmite a nainštalujte ich. Môžu obsahovať aktualizácie, ktoré môžu vyriešiť daný problém.
Ak chcete nainštalovať najnovšie aktualizácie softvéru pre všetky verzie programu Internet Explorer, prejdite na lokalitu Windows Update.

Ak chcete nainštalovať balík Internet Explorer 6 Service Pack 1, kliknite na prepojenie na prevzatie balíka Internet Explorer 6 Service Pack 1.
Poznámka: Balík Internet Explorer 6 Service Pack 1 sa odporúča pre počítače, v ktorých sa používa systém Windows starší než Windows XP.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Rozšírené postupy

Táto časť je určená pre skúsenejších používateľov počítača. Obsahuje päť postupov, ktoré vám môžu pomôcť vyriešiť váš problém.

Postup 1: Overenie, či antivírusový program alebo brána firewall neblokuje aktívne skriptovanie, ovládacie prvky ActiveX a programy jazyka Java

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Skripty, ovládacie prvky ActiveX a programy jazyka Java pomáhajú formovať spôsob, akým sa zobrazujú webové stránky. Ak sú tieto funkcie zablokované, webové stránky sa môžu zobrazovať nesprávne.

Informácie o postupe pri zabezpečení, aby skripty, ovládacie prvky ActiveX ani programy jazyka Java neboli blokované, nájdete v dokumentácii k bráne firewall alebo antivírusovému programu, ktorý používate. Potom vykonajte všetky potrebné zmeny. 
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Postup 2: Overenie, či antivírusový program nie je nastavený na kontrolu priečinkov Temporary Internet Files a Downloaded Program Files

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Ak antivírusový program vyhodnotí skript ako vírus a zabráni jeho spusteniu, môže sa vyskytnúť chyba skriptu. Ak tomu chcete zabrániť, uistite sa, že antivírusový program nie je nastavený na kontrolu priečinkov Temporary Internet Files a Downloaded Program Files.

Informácie o tom, ako danému programu zabrániť v kontrolovaní týchto priečinkov, nájdete v dokumentácii k antivírusovému programu, ktorý používate. Potom vykonajte všetky potrebné zmeny. 
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Postup 3: Vypnutie plynulého posúvania

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Ak sa vyskytuje problém so zobrazením videa, je možné, že funkcia plynulého posúvania spôsobuje nesprávne načasovanie skriptu. V takom prípade sa môže zobrazovať chyba skriptu.

Ak chcete v programe Internet Explorer vypnúť funkciu plynulého posúvania, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet. Ak sa ponuka Nástroje nezobrazuje, stlačením klávesu Alt zobrazte ponuky.
 3. Na karte Spresnenie zrušte začiarknutie políčka Používať plynulé posúvanie.
 4. Kliknite na tlačidlo OK a zatvorte program Internet Explorer.
Poznámka: Ak sa tým problém vyriešil, skontrolujte, či nie je k dispozícii aktualizovaný ovládač grafickej karty. Ak chcete získať aktualizovaný ovládač, obráťte sa na výrobcu grafickej karty alebo počítača.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Postup 4: Vypnutie hardvérového urýchľovania

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Mnohé aplikácie používajú hardvérové urýchľovanie na zrýchlenie procesov v počítači. Ak sú však nastavenia hardvérového urýchľovania nakonfigurované nesprávne, môžu spôsobovať problémy so zobrazením webových stránok. Vypnutím hardvérového urýchľovania môžete skontrolovať, či sa tým odstránia chyby skriptovania. Postupujte podľa krokov, ktoré sa vzťahujú na váš operačný systém.
Windows 8.1 a Windows 8
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie. Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a kliknite na položku Vyhľadávanie.
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text desk.cpl a potom ťuknite alebo kliknite na položku desk.cpl.
 3. Kliknite na položku Rozšírené nastavenie.
 4. Kliknite na kartu Riešenie problémov a posuňte jazdec Hardvérové urýchľovanie na úroveň Žiadne.
  Poznámka: Ak sa karta Riešenie problémov nezobrazuje, grafická karta v počítači nepodporuje hardvérové urýchľovanie. Vynechajte tento postup.
 5. Postupne kliknite na dve tlačidlá OK.
 6. Reštartujte počítač.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Windows 7
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, do poľa Otvoriť zadajte reťazec desk.cpl a stlačte kláves Enter.
 2. Kliknite na položku Rozšírené nastavenie.
 3. Kliknite na kartu Riešenie problémov a posuňte jazdec Hardvérové urýchľovanie na úroveň Žiadne.
  Poznámka: Ak sa karta Riešenie problémov nezobrazuje, grafická karta v počítači nepodporuje hardvérové urýchľovanie. Vynechajte tento postup.
 4. Postupne kliknite na dve tlačidlá OK.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Windows Vista
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. Otvorte položku Obrazovka v ovládacom paneli. Urobíte to tak, že kliknete na tlačidlo Štart
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Tlačidlo Štart
  , do poľa Vyhľadať zadáte reťazec desk.cpl a potom v zozname Programy kliknete na položku desk.cpl.
 2. Kliknite na položku Nastavenie zobrazenia a potom kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Povolenie kontroly používateľských kont
  Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na položku Povoliť.
 3. Kliknite na kartu Riešenie problémov a posuňte jazdec Hardvérové urýchľovanie na úroveň Žiadne.
  Poznámka: Ak sa karta Riešenie problémov nezobrazuje, grafická karta v počítači nepodporuje hardvérové urýchľovanie. Vynechajte tento postup.
 4. Postupne kliknite na dve tlačidlá OK.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Windows XP a Windows Server 2003
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), do poľa Open (Otvoriť) zadajte reťazec desk.cpl a stlačte kláves Enter.
 2. Kliknite na kartu Settings (Nastavenie) a potom kliknite na tlačidlo Advanced (Spresniť).
 3. Kliknite na kartu Troubleshoot (Riešenie problémov) a posuňte jazdec Hardware Acceleration (Hardvérové urýchľovanie) na úroveň None (Žiadne).
  Poznámka: Ak sa karta Riešenie problémov nezobrazuje, grafická karta v počítači nepodporuje hardvérové urýchľovanie. Vynechajte tento postup.
 4. Postupne kliknite na dve tlačidlá OK.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Poznámka: Ak sa tým problém vyriešil, skontrolujte, či nie je k dispozícii aktualizovaný ovládač grafickej karty. Ak chcete získať aktualizovaný ovládač, obráťte sa na výrobcu grafickej karty alebo počítača.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Postup 5: Inštalácia aktuálnej verzie súčasti Microsoft DirectX

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Súčasť DirectX môže zlepšovať zobrazenie webových stránok. Informácie o nainštalovaní aktuálnej verzie súčasti Microsoft DirectX získate v článku Ako nainštalovať najnovšiu verziu súčasti DirectX.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Ďalšie informácie

Vypnutie ladenia skriptov

Vypnutie upozornenia na každú chybu skriptu v programe Internet Explorer (postup pre programy Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, Internet Explorer 8 a Internet Explorer 7)
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet. Ak sa ponuka Nástroje nezobrazuje, stlačením klávesu Alt zobrazte ponuky.
 3. Na karte Spresnenie zrušte začiarknutie políčka Zobraziť upozornenie pri každej chybe skriptu a potom kliknite na tlačidlo OK.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky k tomuto kroku
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Vypnutie ladenia skriptov (postup pre program Internet Explorer 6)
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet. Ak sa ponuka Nástroje nezobrazuje, stlačením klávesu Alt zobrazte ponuky.
 3. Na karte Spresnenie začiarknite políčko Vypnúť ladenie skriptov a potom kliknite na tlačidlo OK.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Príznaky výskytu chyby skriptu

Keď sa v programe Internet Explorer vyskytne chyba skriptu, môžu sa zobraziť chybové hlásenia podobné nasledujúcemu hláseniu:
Na tejto webovej stránke sa vyskytli problémy, preto sa nemusí zobrazovať alebo fungovať správne. V budúcnosti môžete toto hlásenie zobraziť dvojitým kliknutím na ikonu upozornenia zobrazenú v stavovom riadku.
Ak kliknite na položku Zobraziť podrobnosti, zobrazia sa podrobnosti o chybe, ktoré sa môžu podobať nasledujúcim informáciám:
Riadok: <Číslo_riadka>
Znak: <Číslo_znaku>
Chyba: <Chybové_hlásenie>
Kód: 0
Adresa URL: http://Webserver/page.htm
Vyskytla sa chyba v režime runtime.
Chcete spustiť ladenie?
Riadok: <Číslo_riadka>
Chyba: <Chybové_hlásenie>

V stavovom riadku programu Internet Explorer sa môže zobraziť aj nasledujúce upozornenie:
Hotovo, ale s chybami na stránke.

Ďalšie informácie o príčine tohto problému

Tento problém sa vyskytuje, pretože zdrojový kód jazyka HTML pre webovú stránku nepracuje správne so skriptom na strane klienta, ako je napríklad skript Microsoft JScript alebo Microsoft Visual Basic. Tento problém môže mať jednu alebo viaceré z nasledujúcich príčin:
 • V zdrojovom kóde HTML webovej stránky existuje problém.
 • Vo vašom počítači alebo v sieti je blokované aktívne skriptovanie, ovládacie prvky ActiveX alebo programy jazyka Java. Program Internet Explorer alebo iný program, napríklad antivírusový program alebo brána firewall, možno nakonfigurovať tak, aby blokoval aktívne skriptovanie, ovládacie prvky ActiveX alebo programy jazyka Java.
 • Antivírusový softvér je nakonfigurovaný tak, aby kontroloval priečinok Temporary Internet Files alebo Downloaded Program Files.
 • Skriptovací nástroj vášho počítača je poškodený alebo zastaraný.
 • Priečinky súvisiace s prehľadávaním internetu v počítači sú poškodené.
 • Ovládače grafickej karty sú poškodené alebo zastarané.
 • Súčasť DirectX v počítači je poškodená alebo zastaraná.
Poznámka: Skripty na strane servera, ako sú napríklad skripty jazyka Visual Basic na stránkach ASP (Active Server Pages), sa spúšťajú na webovom serveri. Chyby skriptu, ktoré sa vyskytujú z dôvodu zlyhania skriptu na strane servera, nespôsobujú chybové hlásenia v programe Internet Explorer, ale môžu vytvoriť webovú stránku, ktorá sa nezobrazuje alebo nefunguje správne. Informácie o riešení problémov v tomto článku sa vzťahujú na chyby skriptu na strane klienta. Ak máte podozrenie na problém so skriptom na strane servera, obráťte sa na správcu webového servera.

Odstránenie chýb skriptu pri pokuse o tlač z programu Internet Explorer

Problémy pri tlači z programu Internet Explorer sú zvyčajne spôsobené zastaranými ovládačmi tlačiarne. Ak chcete tieto problémy vyriešiť, pokúste sa aktualizovať na najnovší ovládač tlačiarne.

Ak chcete vyriešiť tento problém, pomocou postupu v článku Riešenie problémov s tlačiarňou v systéme Windows skontrolujte tlačiareň a aktualizujte jej ovládač.
Dôležité upozornenie: V niektorých prípadoch nemusí byť aktualizovaná verzia ovládača dostupná prostredníctvom služby Windows Update. Môže byť potrebné prejsť na webovú lokalitu výrobcu a vyhľadať a prevziať najnovší ovládač tlačiarne.

Ak sa tento problém vyskytne v programe Internet Explorer 9, vyskúšajte postupy v článku V programe Internet Explorer 9 sa zobrazuje chyba skriptu a nedá sa tlačiť.

Ak v programe Internet Explorer nemôžete vytlačiť webovú stránku alebo zobraziť jej ukážku, pozrite si článok V programe Internet Explorer sa nedá vytlačiť webová stránka alebo zobraziť jej ukážka pred tlačou.
Hlásenie chyby skriptu pri tlači z programu Internet Explorer
Ak sa v programe Internet Explorer pokúsite vytlačiť webovú stránku, môže sa zobraziť chyba skriptu podobná nasledujúcej chybe:
V skripte na tejto stránke sa vyskytla chyba.
Riadok: <Číslo_riadka>
Znak: <Číslo_znaku>
Chyba: <Chybové_hlásenie>
Kód: 0
Adresa URL: res/ieframe.dll/preview.js.

Video: Riešenie problémov pri chybách skriptu v programe Internet Explorer (video je v angličtine)

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets video1
uuid=cb2ff237-18e5-4db7-b89c-e1399dbce4b5 VideoUrl=http://aka.ms/fnag5a
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets video2

Odkazy

810395 Chyba skriptu pri používaní programu Internet Explorer 6

933873 OPRAVA: Pri pokuse o spustenie skriptu v počítači s nainštalovaným programom Internet Explorer 7 sa môže zobrazovať chyba skriptu

Vlastnosti

ID článku: 308260 - Posledná kontrola: 25. marca 2014 - Revízia: 10.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Internet Explorer 11
 • Windows Internet Explorer 10
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Kľúčové slová: 
kbresolve kberrmsg kbenv kbprb kbtshoot kbcip kbvideocontent KB308260

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com