ID článku: 308127 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

ÚVOD

V tomto článku je popísaný postup pri manuálnom otvorení portov v bráne firewall pre internetové pripojenie v systéme Windows XP.

DALSIE INFORMACIE

Niektoré programy môžu na zaistenie ich správneho fungovania pri používaní brány firewall pre internetové pripojenie na lokálnom počítači alebo na počítači s funkciou vstupnej brány vyžadovať manuálne otvorenie portov. Manuálne otvorenie portu môže byť napríklad nutné v prípade, kedy je na počítači so zapnutou bránou firewall spustená služba, ktorú chcete sprístupniť používateľom na Internete.

Poznámka. Nastavenia portov sa v jednotlivých programoch líšia.

Pri manuálnom otvorení portu postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a na položku My Network Places (Miesta v sieti).
 2. V časti Network Tasks (Tlačiareň - úlohy) kliknite na položku View Network Connections (Zobraziť sieťové pripojenia). (Alebo kliknite pravým tlačidlom na ikonu My Network Places (Miesta v sieti) na pracovnej ploche a kliknite na položku Properties (Vlastnosti).)
 3. Kliknite pravým tlačidlom na pripojenie, ktoré chcete použiť na prístup na Internet, a potom kliknite na položku Properties (Vlastnosti).
 4. Kliknite na kartu Advanced (Spresnenie) a kliknite na tlačidlo Settings (Nastavenie).

  Poznámka. Ak nie je tlačidlo Settings (Nastavenie) k dispozícii, brána firewall nie je pre dané pripojenie zapnutá a nie je nutné otvárať žiadne porty (všetky sú už otvorené).
 5. Kliknite na položku Add (Pridať), ak chcete otvoriť nový port.
 6. V časti Description (Popis) zadajte popisný názov. Zadajte napríklad Zdieľanie súborov: Port 445.
 7. Do poľa Name or IP address of the computer hosting this service on your network (Názov alebo adresa IP sieťového počítača, ktorý je hostiteľom tejto služby) zadajte 127.0.0.1.

  Poznámka. Môžete zadať adresu IP interného počítača. Zvyčajne však budete používať adresu 127.0.0.1.
 8. Do polí External port (Externý port) a Internal port (Interný port) zadajte číslo portu. Zvyčajne je toto číslo v oboch poliach rovnaké.
 9. Kliknite buď na položku TCP alebo UDP a potom kliknite na položku OK.
 10. Opakujte kroky 1 až 9 pre každý port, ktorý chcete otvoriť.
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:
283673 Zapnutie a vypnutie osobnej brány firewall v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
307554 Programy požadujú manuálne konfigurovanie portov pri používaní brány firewall pre internetové pripojenie (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Vlastnosti

ID článku: 308127 - Posledná kontrola: 8. novembra 2005 - Revízia: 3.1
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Kľúčové slová: 
kbhowto kbnetwork KB308127

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com