Straipsnio ID: 308127 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip rankiniu b?du atidaryti ?Windows XP? interneto ry?io ugniasien?s (ICF) prievadus

DAUGIAU INFORMACIJOS

Program? prievadus gali reik?ti atidaryti rankiniu b?du, kad vietos ar ?liuzo kompiuteryje naudojant ICF, programos veikt? tinkamai. Gali tekti rankiniu b?du atidaryti prievad?, jei norite, kad kompiuteryje, kuriame ?jungta ICF veikianti paslauga, gal?t? naudoti interneto vartotojai.

Pastaba Skirting? program? faktiniai parametrai skiriasi.

Jei norite atidaryti prievad? rankiniu b?du, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Mano tinklo vietos.
 2. Srityje Tinklo u?duotys spustel?kite Per?i?r?ti tinklo ry?ius. (Arba de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite darbalaukyje esan?i? piktogram? Mano tinklo vietos, tada spustel?kite Ypatyb?s.)
 3. De?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite internetui naudojam? ry??, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 4. Spustel?kite skirtuk? Papildoma, tada spustel?kite Parametrai.

  Pastaba Jei mygtuko Parametrai n?ra, ?iai jung?iai ICF ne?jungta ir joki? prievad? atidaryti nereikia (nes jie jau atidaryti).
 5. Spustel?j? Prid?ti atidarykite nauj? prievad?.
 6. Lauke Apra?as ?ra?ykite palank? pavadinim?. Pavyzd?iui, ?ra?ykite Fail? bendrinimas : 445 prievadas.
 7. Lauke Tinkl? ar paslaug? pri?i?rin?io kompiuterio pavadinimas arba IP adresas ?ra?ykite 127.0.0.1.

  Pastaba Galite nurodyti vidinio kompiuterio IP adres?. Ta?iau paprastai naudojamas 127.0.0.1.
 8. Laukuose I?orinis prievadas ir Vidinis prievadas ?veskite prievado numer?. Paprastai tai tas pats numeris.
 9. Spustel?kite TCP arba UDP, tada spustel?kite Gerai.
 10. Pakartokite veiksmus nuo 1 iki 9 su kiekvienu prievadu, kur? norite atidaryti.
Jei norite gauti papildomos informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numerius ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
283673 Kaip ?jungti arba i?jungti ?Windows XP? asmenin? ugniasien? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
307554 Reikia konfig?ruoti program? prievadus rankiniu b?du interneto ry?io ugniasien?je (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 308127 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. kovo 6 d. - Per?i?ra: 3.1
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbnetwork KB308127

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com