Avancerad felsökning för allmänna startproblem i Windows XP

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 308041 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

INTRODUKTION

Den här artikeln beskrivs felsökning av problem som kan uppstå när du försöker starta Windows XP. Den här artikeln är avsedd för avancerade användare. Om du inte själv kan genomföra avancerad felsökning kan du be någon om hjälp eller kontakta support. Information om hur du kontaktar support finns på följande Microsoft-webbplats:
http://support.microsoft.com/contactus/

Mer Information

Du får ett felmeddelande när du startar datorn

Om du får ett felmeddelande när du startar datorn, Följ stegen som beskrivs i följande två avsnitt. Om du inte får ett felmeddelande när du startar datorn, gå till den "Datorn slutar svara när du försöker starta Windows XP"avsnittet.

Konfigurera Windows så att inte läsa in filen eller tjänsten som nämns i felmeddelandet

Om felmeddelandet refererar till en fil eller tjänst, kan fil eller tjänst som finnas på någon av flikarna i verktyget för systemkonfiguration (Msconfig.exe). Om filen eller tjänsten anges, stänga av den genom att följa proceduren som beskrivs i artikeln nedan. Om filen eller tjänsten inte finns med i listan, fortsätter du med nästa steg i felsökningen i den här artikeln.

Mer information om hur du inaktiverar en fil eller tjänst med hjälp av verktyget för systemkonfiguration klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
310353 Konfigurera Windows XP för start i ett "ren start"-tillstånd
Mer information om hur du stänger av tjänster med hjälp av Datorhantering klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
310602 Inaktivera en tjänst eller enhet som förhindrar start av Windows
Kontakta tillverkaren av den felaktiga tjänsten för mer hjälp.

Obs! Mer information om fil eller tjänst som orsakar problemet kontaktar du en Microsoft Product Support Services-tekniker för hjälp. Information om hur du kontaktar en support finns på följande Microsoft-webbplats:
http://www.microsoft.com/support
Om du har installerat Windows XP du originaltillverkaren (OEM) på datorn, kontakta för hjälp med problemet.

Ta reda på om ett nytt program har installerats nyligen på datorn

Om du nyligen tagit ett program eller en Windows-komponent från datorn genom att ta bort det manuellt, orsakar relaterad information som finns kvar på din dator problemet. Om du vill ta bort programmet eller komponenten, först installera om och sedan använda verktyget Lägg till eller ta bort program eller Följ tillverkarens instruktioner.

Gör följande om du vill ta bort ett program från datorn:
  1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på Lägg till eller RemovePrograms.
  2. Klicka på det i listan över program som du vill använda toremove och klicka sedan på Ändra/ta bort.
  3. Klicka på Ja när du tillfrågas i frågan "vill du att removethe program?"
Om programmet inte finns med i verktyget Lägg till eller ta bort program kontaktar du tillverkaren för att få instruktioner för att ta bort den.

Datorn slutar svara när du försöker starta Windows XP

Om datorn slutar svara när du försöker starta Windows XP, finns artiklar som listas i följande avsnitt eller följer du instruktionerna i följande avsnitt.

Starta datorn i felsäkert läge

Mer information om felsökning av klickar Windows XP med hjälp av felsäkert läge du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
315222 En beskrivning av startalternativ för felsäkert läge i Windows XP
Information om hur du inaktiverar en tjänst eller enhet som hindrar Windows från att starta finns i artikel 244905 i den "Rekommenderade artiklar i Knowledge Base"avsnittet.

Använd Enhetshanteraren för att ta reda på om problemet beror på en drivrutin

Du kan använda Enhetshanteraren för att undersöka och byta ut enheter som kan konfigureras med program. Om bygelstift eller dip-växlar används måste du konfigurera enheten manuellt.

Ytterligare information om felsökning av enhetskonflikter med Enhetshanteraren finns i artikel 310126 i den "Rekommenderade artiklar i Knowledge Base"avsnittet. Ytterligare information om felsökning av okända enheter som visas i Enhetshanteraren finns i artikel 314464 i den "Rekommenderade artiklar i Knowledge Base"avsnittet.

Använda Systemåterställning för att återställa Windows XP

Du kan använda Systemåterställning för att återställa datorn till ett tidigare fungerande tillstånd. Systemåterställning tar en "ögonblicksbild" av kritiska systemfiler och vissa programfiler och lagrar denna information som återställningspunkter. Du kan använda dessa återställningspunkter för att återställa Windows XP till ett tidigare tillstånd.

Mer information om hur du använder verktyget Systemåterställning finns i artikel 305084 i den "Rekommenderade artiklar i Microsoft Knowledge Base"avsnittet.

Veta mer om Systemåterställning klickar du på Hjälp och SupportStart -menyn. I sökrutan skriver du: Systemåterställning, och klicka sedan på OK.

Verktyget senast fungerande konfiguration för att återställa Windows XP

Om Windows inte startar försök återställning av Windows XP med den senast fungerande konfigurationen. Gör så här:
  1. Starta datorn och tryck sedan på F8 nyckel när Windowsbegins ska starta. Menyn Avancerade alternativ för Windows visas.
  2. Använd piltangenterna för att välja Senast fungerande GoodConfiguration (de senaste inställningarna som fungerade)och klicka sedan på OK.
  3. Om en startmeny visas markerar du Microsoft Windows XPmed piltangenterna och klicka sedan på OK

    Windows XP startar din computerby med hjälp av registerinformationen som sparades vid den senaste avstängningen.

Utföra en uppgradering på plats om du vill reparera installationen av Windows XP

Försök att reparera installationen av Windows XP genom att göra en uppgradering på plats. Köra installationsprogrammet från Windows-CD: n ofta reparera en skadad Windows-installation.

Mer information om hur du genomför en uppgradering på plats av Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
315341 Hur du genomför en uppgradering på plats (ominstallation) av Windows XP

Kontrollera att CMOS/BIOS-inställningarna är korrekta

Kontrollera att CMOS/BIOS-inställningarna är korrekta.

Varning Den här proceduren kan innebära ändring av CMOS-inställningar och ändra BIOS. Felaktiga ändringar i datorns BIOS kan medföra allvarliga problem. Microsoft kan inte garantera att problem som uppstår genom ändringar av BIOS kan lösas. Ändra CMOS-inställningarna på egen risk. Felaktiga eller skadade CMOS- och BIOS-inställningar kan orsaka start- och avstängningsproblem.

Microsoft kan inte ge exakta instruktioner för ändring av CMOS- och BIOS-inställningarna eftersom de är specifika för datorn. Information om CMOS- och BIOS-inställningar för datorn och hur du kontrollerar och ändrar dessa inställningar finns i datorns dokumentation eller kontakta tillverkaren av datorn.

Obs! Ett skadat eller otillräckligt laddat internt batteri kan skada CMOS- och BIOS-inställningar.

Kontrollera att hårddisken och filsystemet inte är skadade

Kontrollera att hårddisken och filsystemet inte är skadade. Starta datorn från Windows XP-CD: n, ladda Microsoft Återställningskonsolen och Använd sedan kommandoradsverktyget Chkdsk. Det kan lösa ditt problem.

Viktigt! Vi rekommenderar att avancerade användare eller administratörer använder Återställningskonsolen. Du måste känna till administratörslösenordet för att använda Återställningskonsolen.

Mer information om kontroll och reparation av skadade hårddiskar med Chkdsk finns i "Använda Återställningskonsolen" och "Använda Kommandotolken i Återställningskonsolen" avsnitt i följande artikel:
307654 Hur du installerar och använder Återställningskonsolen i Windows XP
Obs! Om kommandot Chkdsk rapporterar att det inte kan komma åt hårddisken, kanske ett maskinvarufel. Kontrollera alla kabelanslutningar och bygelinställningar på enheten. Kontakta en datorreparatör eller datortillverkaren för mer hjälp.

Om kommandot Chkdsk rapporterar att det går inte att korrigera alla hårddiskproblem, filsystemet eller Master Boot Record (MBR) kan vara skadade eller inte längre tillgängliga. Använd lämpliga kommandon i Återställningskonsolen som Fixmbr och Fixboot, kontakta ett dataåterställningsföretag eller partitionera om och formatera om hårddisken.

Viktigt! För mer hjälp kontaktar du datortillverkaren eller en Microsoft Product Support Services-tekniker.

Låt bara kvalificerad personal reparera datorn. Reparationer som utförs av okvalificerade personer kan eliminerats datorns garanti.

Om du partitionerar om och formaterar om hårddisken förlorar du all information på disken.

Efter en uppgradering program som tidigare laddades under starten inte längre startar

När du har uppgraderat datorn från Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows Millennium Edition till Windows XP program som tidigare laddades under startprocessen visas inte i meddelandefält (längst till höger i Aktivitetsfältet) och de startar inte automatiskt när du startar datorn.

Mer information om hur du löser det här problemet finns i artiklarna 298427 och 303561 i den "Rekommenderade artiklar i Knowledge Base"avsnittet.

Referenser

Rekommenderade artiklar i Knowledge Base

Mer information om avstängningsproblem i Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
308029 Resurser för felsökning av avstängningsproblem i Windows XP
Ytterligare information om felsökning av startproblem i Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
242518 Långt uppehåll under Windows-startprocessen
244905 Inaktivera en tjänst eller enhet som förhindrar start av Windows
249000 Avancerade alternativ för Windows startmeny saknas vid start
252448 Hur du skapar en MS-DOS-nätverksstartdiskett i Windows 2000
266169 Felsökning av problem med vänteläge, viloläge och avstängning i Windows 2000
298427 Återställa inaktiverade autostart-program efter uppgradering från Windows 98 eller Windows Millennium Edition
300886 En beskrivning av alternativet "Återställ startprogram" som ska användas när du uppgraderar till Windows XP
303561 Windows XP-genvägar i Autostart-gruppen fungerar inte när datorn startas
306084 Återställa operativsystemet till ett tidigare tillstånd i Windows XP
310126 Felsökning av enhetskonflikter med Enhetshanteraren
314464 Felsökning av okända enheter som visas i Enhetshanteraren i Windows XP
244601 Felsökning av okända enheter som visas i Enhetshanteraren i Windows 2000

Använda webbplatsen för Microsoft Support för att hitta en lösning

Om du inte kan lösa problemet genom att följa instruktionerna i denna artikel eller genom att visa rekommenderade artiklar i Knowledge Base, kan du använda webbplatsen för Microsoft Support för att hitta en lösning på ditt problem. Några av de tjänster som finns på webbplatsen Microsoft Product Support Services är följande:

Egenskaper

Artikel-id: 308041 - Senaste granskning: den 1 december 2013 - Revision: 5.0
Informationen i denna artikel gäller:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbresolve kbenv kbtshoot kbinfo kbmt KB308041 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 308041

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com