A Windows XP indítási problémáinak elhárításával kapcsolatos tudnivalók

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 308041 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

BEVEZETÉS

A jelen cikk a Windows XP rendszer indításával kapcsolatban előforduló problémák elhárítását ismerteti. A cikk tapasztalt számítógép-felhasználók számára íródott. Ha nem kíván önállóan próbálkozni a leírt speciális hibaelhárítási módszerekkel, kérjen segítséget, vagy forduljon a terméktámogatási szolgálathoz. A terméktámogatási szolgálattal történő kapcsolatfelvételre vonatkozó információkat a Microsoft következő webhelyén találja:
http://support.microsoft.com/contactus/

További információ

A számítógép indításakor hibaüzenet jelenik meg a képernyőn

Ha a számítógép indításakor hibaüzenet jelenik meg a képernyőn, hajtsa végre a következő két szakaszban leírt lépéseket. Ha a számítógép indításakor nem jelenik meg hibaüzenet, tanulmányozza a cikk „A számítógép nem válaszol a Windows XP indításakor” című szakaszát.

A Windows beállítása a hibaüzenetben említett fájl vagy szolgáltatás betöltésének mellőzésére

Ha a hibaüzenet valamely fájlra vagy szolgáltatásra hivatkozik, lehetséges, hogy a Rendszerkonfigurációs segédprogram (Msconfig.exe) valamelyik lapján megtalálható az adott fájl vagy szolgáltatás. Ilyen esetben a fájl vagy szolgáltatás indítását az alábbi cikkben vázoltak szerint kapcsolja ki. Ha azonban nem jelenik meg a listában a fájl vagy szolgáltatás, folytassa a jelen cikk következő hibaelhárító lépésénél.

Egy fájl vagy szolgáltatás a Rendszerkonfigurációs segédprogrammal való kikapcsolásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
310353 Rendszerindítás csak a szükséges szolgáltatásokkal Windows XP rendszerben
A szolgáltatások a Számítógép-kezelés segédprogrammal való kikapcsolásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
310602 A Windows indítását megakadályozó szolgáltatások és eszközök letiltása
További segítségért forduljon a hibás szolgáltatás gyártójához.

Megjegyzés: A hibát okozó fájllal vagy szolgáltatással kapcsolatos további tudnivalókért forduljon a Microsoft terméktámogatási szolgálatához. A Microsoft terméktámogatási szolgálatának elérhetőségére vonatkozó információkat a Microsoft következő webhelyén találja:
http://www.microsoft.com/support
Amennyiben a számítógépgyártó telepítette a Windows XP rendszert, a problémával forduljon a gyártóhoz.

A közelmúltban telepített alkalmazások azonosítása

Ha a közelmúltban egy programot vagy Windows-összetevőt manuális törléssel eltávolított a számítógépről, előfordulhat, hogy a számítógépen maradt, a fájlhoz kapcsolódó információ okozza a hibát. A program vagy összetevő eltávolításához előbb telepítse azt újra, majd futtassa a Programok telepítése és törlése eszközt, vagy kövesse a gyártó utasításait.

Egy program eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Vezérlőpult parancsára, majd a Programok telepítése és törlése hivatkozásra.
 2. A telepített programok listájában kattintson az eltávolítani kívánt programra, ezt követően a Módosítás/eltávolítás gombra.
 3. A program eltávolításának megerősítését kérő párbeszédpanelen kattintson az Igen gombra.
Amennyiben a Programok telepítése és törlése eszközben nem jelenik meg az alkalmazás, az eltávolítással kapcsolatos útmutatásokért forduljon a program gyártójához.

A számítógép nem válaszol a Windows XP indításakor

Ha nem válaszol a számítógép a Windows XP rendszer indításakor, tekintse meg a következő szakaszokban felsorolt cikkeket, vagy hajtsa végre a következő szakaszokban ismertetett eljárásokat.

A számítógép indítása csökkentett módban

A Windows XP rendszerű számítógépek csökkentett módban történő hibaelhárításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben tájékozódhat:
315222 A Windows XP csökkentett módú indítási lehetőségeinek ismertetése
A Windows indítását akadályozó szolgáltatások és eszközök letiltásáról a Tudásbázis 244905. számú, e cikk „A Tudásbázis ajánlott cikkei” című részéből elérhető cikkében talál információt.

Esetlegesen problémás eszközillesztők azonosítása az Eszközkezelővel

Az Eszközkezelő segédprogrammal megvizsgálhatja és módosíthatja a szoftveresen konfigurált eszközök beállításait. Ha a hardvereszköz átköthető rövidzárral vagy dip kapcsolókkal rendelkezik, az eszközt kézzel kell beállítania.

Az eszközütközések Eszközkezelővel végrehajtott hibaelhárításáról a Tudásbázis 310126. számú cikke nyújt felvilágosítást. A cikk elérhető e cikk „A Tudásbázis ajánlott cikkei” című részéből. Az Eszközkezelőben megjelenő ismeretlen eszközök hibáinak elhárításával kapcsolatban további információk találhatók a Tudásbázis 314464. számú, e cikk „A Tudásbázis ajánlott cikkei” című részéből elérhető cikkében.

A Windows XP működésének visszaállítása a Rendszer-visszaállítás eszközzel

A Rendszer-visszaállítás eszközzel visszaállíthatja a számítógépet egy korábbi, működőképes állapotba. A Rendszer-visszaállítás eszköz „pillanatfelvételt” készít a legfontosabb rendszerfájlokról és néhány programfájlról, majd ezen adatokat visszaállítási pontként tárolja. A visszaállítási pontokkal korábbi állapotába állíthatja vissza a Windows XP rendszert.

A Rendszer-visszaállítás eszköz használatával kapcsolatos további információk a Tudásbázis 305084. számú, e cikk „A Tudásbázis ajánlott cikkei” című szakaszából elérhető cikkében találhatók.

A Rendszer-visszaállítás eszközzel kapcsolatos további tudnivalókért kattintson a Start menü Súgó és támogatás parancsára. A Keresés mezőbe írja be a rendszer-visszaállítás kifejezést, majd kattintson az OK gombra.

A Windows XP működésének visszaállítása a Legutolsó helyes konfiguráció eszközzel

Ha a Windows nem indul, kísérelje meg a Windows XP működésének visszaállítását a Legutolsó helyes konfiguráció szolgáltatás segítségével. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Indítsa el a számítógépet, és a Windows betöltési folyamatának elején nyomja le az F8 billentyűt. Ekkor megjelenik a Windows speciális rendszerindítási lehetőségeinek menüje.
 2. A nyílbillentyűkkel jelölje ki a Legutolsó helyes konfiguráció (a legutóbbi működőképes beállítások) parancsot, és kattintson az OK gombra.
 3. Amennyiben indítómenü jelenik meg, a nyílbillentyűkkel válassza ki a Microsoft Windows XP menüpontot, és kattintson az OK gombra.

  A Windows XP a legutolsó leállításkor a beállításjegyzékbe (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) mentett adatok alapján indítja el a számítógépet.

A telepített Windows XP rendszer javítása felültelepítéssel

Kísérelje meg felültelepítéssel kijavítani a telepített Windows XP rendszert. A telepítőprogram futtatása a Windows CD-ROM-ról gyakran kijavítja a sérült Windows rendszert.

A Windows XP helybeni frissítéséről (újratelepítéséről) a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
315341 A Windows XP rendszer helybeni frissítése (újratelepítése)

A CMOS- és BIOS-beállítások helyességének ellenőrzése

Győződjön meg róla, hogy a CMOS és a BIOS beállításai helyesek.

Figyelmeztetés: Ez a művelet a CMOS-beállítások és a BIOS módosításával járhat. A BIOS helytelen módosítása komoly problémákat okozhat a számítógépben. A Microsoft nem garantálja, hogy a BIOS helytelen használatából eredő problémák orvosolhatók. A CMOS-beállításokat csak saját felelősségére módosíthatja. A CMOS és a BIOS helytelen vagy sérült beállításai indítási vagy leállítási problémákat okozhatnak.

A Microsoft nem adhat megfelelő útmutatást a CMOS és a BIOS beállításainak módosítására, mivel azok a számítógépek egyedi jellemzői. A számítógép helyes CMOS- és BIOS-beállításairól, illetve a beállítások ellenőrzésének és megváltoztatásának módjáról a számítógép dokumentációjában talál, illetve a számítógép gyártójától kérhet információt.

Megjegyzés: A gyengén feltöltött vagy sérült belső elem a CMOS- vagy BIOS-beállítások meghibásodását okozhatja.

A merevlemez és a fájlrendszer sértetlenségének ellenőrzése

Győződjön meg róla, hogy a merevlemez és a fájlrendszer nem sérült. Problémáját megoldhatja, ha a számítógépet a Windows XP CD-ROM-ról indítja, betölti a Microsoft helyreállítási konzolt, és futtatja a Chkdsk parancssori eszközt.

Fontos! A helyreállítási konzol használata csak tapasztalt felhasználók és rendszergazdák számára ajánlott. A helyreállítási konzol használatához szüksége lesz a rendszergazdai jelszóra.

A sérült merevlemezek Chkdsk eszközzel való ellenőrzéséről és helyreállításáról az alábbi cikk „A helyreállítási konzol használata” és „A helyreállítási konzol parancssorának használata” című szakaszaiban talál további információt:
307654 Útmutató: A helyreállítási konzol telepítése és használata Windows XP rendszerben
Megjegyzés: Ha a Chkdsk program azt jelzi, hogy nem tud hozzáférni a merevlemezhez, akkor valószínűleg hardverhiba lépett fel. Ellenőrizze az összes kábelcsatlakozást és a merevlemez átkötéseit. Kérje számítógép-javító szakember vagy a számítógép gyártójának segítségét.

Ha a Chkdsk parancs azt jelzi, hogy nem tudja kijavítani a merevlemez minden hibáját, akkor lehet, hogy a számítógép fájlrendszere vagy a fő rendszertöltő rekordja sérült, vagy nem érhető el többé. Próbálkozzon a helyreállítási konzol megfelelő, például Fixmbr és Fixboot parancsainak futtatásával, vegye fel a kapcsolatot egy adat-visszaállítási szolgáltatóval, vagy pedig partícionálja és formázza újra a merevlemezt.

Fontos! További segítségért forduljon a számítógép gyártójához vagy a Microsoft terméktámogatási szolgálatának szakemberéhez.

Csak képesített szakemberek számára engedélyezze a számítógép javítását. A képesítéssel nem rendelkező személyek által végzett javítás érvénytelenítheti a számítógép garanciáját.

A merevlemez újraparticionálásával és újraformázásával a lemezen lévő összes adat elvész.

Rendszerfrissítést követően nem indulnak az előtte indításkor betöltődő programok

Azt követően, hogy Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, vagy Microsoft Windows Millennium Edition rendszerről frissített Windows XP rendszerre, előfordulhat, hogy azok a programok, amelyek korábban már indításkor betöltődtek, nem jelennek meg a tálca jobb szélén található értesítési területen, és nem indulnak el automatikusan a számítógép indításakor.

A probléma megoldásával kapcsolatosan további információk a Tudásbázis 298427. és 303561. számú cikkeiben találhatók. A cikkeket elérheti „A Tudásbázis ajánlott cikkei” című szakaszból.

Hivatkozások

A Tudásbázis ajánlott cikkei

A Windows XP rendszer leállításakor jelentkező problémákról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
308029 Segédanyagok a Windows XP kikapcsolásával kapcsolatos problémák kezeléséhez
A Windows XP rendszerindítási problémáinak elhárításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben tájékozódhat:
242518 A Windows indítása hosszú ideig elhúzódik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
244905 A Windows indítását akadályozó szolgáltatások és eszközök letiltása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
249000 Rendszerindításkor nem jelenik meg a Windows speciális rendszerindítási lehetőségeinek menüje (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
252448 MS-DOS hálózati indítólemez készítése Windows 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
266169 Hogyan Javíthatja a Készenléti állapot, Hibernálás és a Kikapcsolás problémáit a Windows 2000-s gépén
298427 A letiltott, rendszerindításkor induló programok visszaállítása Windows XP rendszerben Windows 98 vagy Windows Millennium Edition rendszerről történő frissítés után (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
300886 A Windows XP rendszerre való frissítéskor használt „Az automatikusan induló programok helyreállítása” lehetőség (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
303561 A Windows XP Indítópultjában lévő Parancsikonok Nem Működnek, Amikor a Számítógépet Először Indítja El
306084 A Windows XP rendszer egy korábbi állapotának visszaállítása
310126 Eszközütközésekkel kapcsolatos problémák megoldása az Eszközkezelő segédprogrammal
314464 Az Eszközkezelőben megjelenő ismeretlen eszközök hibáinak elhárítása Windows XP rendszerben
244601 Az Eszközkezelőben megjelenő ismeretlen eszközök hibáinak elhárítása Windows 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A Microsoft terméktámogatási szolgálata webhelyének használata a megoldás kereséséhez

Ha a jelen cikkben ismertetett lépések vagy a Tudásbázis javasolt cikke segítségével nem tudja megoldani a problémát, a Microsoft terméktámogatási szolgálatának webhelyén is keresheti a megoldást. Néhány a Microsoft terméktámogatási szolgálatának webhelye által nyújtott szolgáltatások közül:
 • Kereshető Tudásbázis
  Műszaki támogatási információk és Microsoft-termékekhez készült önkiszolgáló eszközök kereséséhez látogasson el a Microsoft következő webhelyére:
  http://support.microsoft.com/search?ln=hu&sd=gn
 • Gyakori kérdések
  Az egyes termékekkel kapcsolatos gyakori kérdéseket és az azokra adott válaszokat a Microsoft következő webhelyén találja:
  http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;[ln];winxpfaq&product=winxp
 • Microsoft terméktámogatási hírcsoportok
  Ha kapcsolatba kíván lépni a felhasználói közösség más tagjaival, valamint az MVP-programtagokkal (MVP: Most Valuable Professionals; a Microsoft technológiáiban jártas szakértők), látogassa meg a Microsoft következő webhelyét:
  http://www.microsoft.com/communities/newsgroups/en-us/default.aspx
 • Szoftverek és szoftverfrissítések
  Ha szoftvereket és szoftverfrissítéseket kíván keresni a Microsoft letöltőközpontjában, látogassa meg a Microsoft következő webhelyét:
  http://www.microsoft.com/downloads/Search.asp
 • Egyéb támogatási lehetőségek
  Ha webes felületen kíván támogatással kapcsolatos kérdést feltenni, ha telefonálni kíván a Microsoft terméktámogatási szolgálatának, vagy ha visszajelzést szeretne küldeni, látogassa meg a Microsoft alábbi webhelyét:
  http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/pss_intro.mspx

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 308041 - Utolsó ellenőrzés: 2013. június 6. - Verziószám: 6.3
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Kulcsszavak: 
kbresolve kbenv kbtshoot kbother kbinfo KB308041
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com