Cikk azonosítója: 308029 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

BEVEZETÉS

A cikk olyan segédanyagokra utal, melyek segítségével megoldhatja a Windows XP kikapcsolása során felmerülő problémákat. Miután elvégezte a következő szakasz cikkeiben leírt lépéseket, a számítógép kikapcsolásával vagy újraindításával állapítsa meg, hogy megoldódott-e probléma. Ha továbbra sem tudja kikapcsolni vagy újraindítani a számítógépet, folytassa a következő szakasz cikkeivel. Minden szakasz végén próbálja meg kikapcsolni vagy újraindítani a számítógépet.



További információ

Hibaüzenetet kap, amikor kikapcsolja vagy újraindítja a számítógépet

A probléma megoldására használja a következő szakaszokban található módszerek valamelyikét.

1. módszer: A Windows rendszer beállítása úgy, hogy ne töltse be a hibaüzenetben megjelölt fájlt vagy szolgáltatást

Ha a hibaüzenet egy fájlra vagy szolgáltatásra hivatkozik, akkor a fájl vagy szolgáltatás valószínűleg szerepel a Rendszerkonfigurációs segédprogram (Msconfig.exe) valamelyik lapján. Ha a fájl vagy szolgáltatás szerepel a listában, kapcsolja ki a jelen szakasz második cikkében leírt eljárást követve. Ha a fájl vagy szolgáltatás nem szerepel a listában, folytassa a cikk következő hibaelhárító lépésével.

Fájlok vagy szolgáltatások Rendszerkonfigurációs segédprogram segítségével történő letiltásáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
310353 Rendszerindítás csak a szükséges szolgáltatásokkal Windows XP rendszerben
A szolgáltatások Számítógép-kezelés segédprogram segítségével történő kikapcsolásáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
310602 A Windows indítását akadályozó szolgáltatás vagy eszköz letiltása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
További információért lépjen kapcsolatba a hibát okozó szolgáltatás gyártójával.

Megjegyzés: A hibát okozó fájllal vagy szolgáltatással kapcsolatos további tudnivalókért forduljon a Microsoft terméktámogatási szolgáltatásához. Ha a terméktámogatási szolgáltatáshoz szeretne fordulni, a Microsoft következő webhelyén talál további információt:
http://support.microsoft.com
Ha a számítógépre az eredeti hardvergyártó (OEM) előre telepítette a Windows XP rendszert, a problémával forduljon a hardvergyártóhoz.

2. módszer: Annak ellenőrzése, hogy távolított-e el programot a közelmúltban a számítógépről

Ha a közelmúltban egy programot vagy Windows-összetevőt manuális törléssel eltávolított a számítógépről, előfordulhat, hogy a számítógépen maradt, a fájlhoz kapcsolódó információ okozza a hibát. Telepítse újra a programot vagy összetevőt, majd az eltávolításhoz használja a Programok telepítése és törlése eszközt vagy kövesse a program készítőjének utasításait.

Program eltávolítása:
  1. Kattintson a Start gombra, a Vezérlőpult elemre, majd a Programok telepítése és törlése elemre.
  2. A programok listájában válassza ki az eltávolítandó programot, majd kattintson a Módosítás/eltávolítás gombra.
  3. A program eltávolításának megerősítését kérő párbeszédpanelen kattintson az Igen gombra.
Ha a program nem található meg a Programok telepítése és törlése eszköz programlistájában, az eltávolítással kapcsolatos tudnivalókért forduljon a program készítőjéhez.

Kikapcsoláskor vagy újraindításkor nem válaszol a számítógép

A probléma megoldására használja a következő szakaszokban található módszerek valamelyikét.

1. módszer: Állítsa le vagy indítsa újra a Windows rendszert csökkentett módban

A Windows XP csökkentett módban történő hibaelhárításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
315222 A Windows XP csökkentett módú indítási lehetőségeinek ismertetése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
310602 A Windows indítását akadályozó szolgáltatás vagy eszköz letiltása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Megjegyzés: Ha sikerült csökkentett módból leállítani vagy újraindítani a számítógépet, folytassa a következő szakasszal, amely az illesztőprogramokkal kapcsolatos hibaelhárítással foglalkozik.

2. módszer: Az Eszközkezelő segítségével annak meghatározása, hogy a probléma illesztőprogrammal kapcsolatos-e

Az Eszközkezelő segítségével megtekintheti és módosíthatja a programok által konfigurált eszközöket. Ha a hardvereszköz átkötéseket vagy DIP-kapcsolókat tartalmaz, akkor azokat manuálisan kell átállítani.

További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben talál a cikkek számára kattintva:
310126 Eszközkonfliktusok hibakeresése az Eszközkezelő segítségével (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
314464 Az Eszközkezelőben megjelenő ismeretlen eszközök hibáinak elhárítása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

3. módszer: A Windows XP helyreállításának megkísérlése a Rendszer-visszaállítás eszköz segítségével

A Rendszer-visszaállítás eszköz használatával visszaállíthatja számítógépe legutóbbi működőképes állapotát. A Rendszer-visszaállítás segédprogram „pillanatfelvételt” készít a kritikus rendszerfájlokról és egyes programfájlokról, és ezeket az információkat visszaállítási pontokként használja. A visszaállítási pontok használatával a Windows XP rendszert vissza tudja állítani egy korábbi állapotába.

A Rendszer-visszaállítás eszköz használatáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
306084 HOGYAN Lehet: a Windows XP Előző Állapotát Visszaállítani
A Rendszer-visszaállítás eszközzel kapcsolatos további tudnivalókért kattintson a Start menü Súgó és támogatás parancsára. Írja be a Keresés mezőbe a rendszer-visszaállítás kifejezést, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

4. módszer: A Windows XP helyreállítása a Legutolsó helyes konfiguráció szolgáltatás segítségével

Ha Windows nem indul el, indítsa újra a Legutolsó helyes konfiguráció szolgáltatás segítségével:
  1. Kapcsolja be a számítógépet, és amikor a Windows elkezd betöltődni, nyomja le az F8 billentyűt, aminek hatására megjelenik A Windows speciális rendszerindítási lehetőségeinek menüje.
  2. A nyílbillentyűk segítségével válassza ki a Legutolsó helyes konfiguráció (a legutóbbi működőképes beállítások) elemet, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
  3. Ha rendszerindító menü jelenik meg, a nyílbillentyűk segítségével válassza ki a Microsoft Windows XP elemet, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

    A Windows XP a rendszerleíró adatbázis legutolsó kikapcsoláskor mentett információi alapján indítja el a számítógépet.

5. módszer: A Windows XP telepítésének helyreállítása helybeni frissítéssel

A sérült Windows telepítése helyreállítható a Windows XP CD-ROM-on található telepítő futtatásával.

A Windows XP helybeni frissítéséről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
315341 A Windows XP rendszer helybeni frissítése (újratelepítése)

6. módszer: A CMOS- és BIOS-beállítások helyességének ellenőrzése

Figyelem: Az eljárás során szükség lehet arra, hogy megváltoztassa a számítógép komplemens fémoxid félvezetőjének (CMOS) beállításait, és módosítsa a bemeneti/kimeneti alaprendszer (BIOS) beállításait. A BIOS helytelen módosítása komoly problémát okozhat. A Microsoft nem garantálja, hogy a BIOS helytelen módosításából fakadó problémák megoldhatók. A CMOS beállításait csak saját kockázatára módosíthatja.

A CMOS és a BIOS helytelen vagy sérült beállításai indítási és leállítási problémákat okozhatnak. A Microsoft nem tud segítséget nyújtani a CMOS és a BIOS beállításához, mert ez számítógépenként eltérő.

A számítógép helyes CMOS- és BIOS-beállításairól, valamint a beállítások módosításáról és ellenőrzésének módjáról a számítógéphez kapott dokumentációban talál információt, vagy a számítógép gyártójától kérhet segítséget.

Megjegyzés: A számítógépben található elem sérülése vagy lemerülése károsíthatja a CMOS és a BIOS beállításait.

7. módszer: Annak ellenőrzése, hogy nem sérült-e a merevlemez vagy a fájlrendszer

Lehetséges, hogy a probléma megoldható, ha a számítógépet a Windows XP CD-ROM-ról indítja el, majd betölti a Microsoft helyreállítási konzolt, és futtatja a Chkdsk parancssori segédprogramot.

Fontos: A Microsoft a helyreállítási konzol használatát csak tapasztalt felhasználók, illetve rendszergazdák számára javasolja. A helyreállítási konzol használatához rendszergazdai jelszóra van szükség.

A sérült merevlemez Chkdsk segítségével történő ellenőrzéséhez és javításához a Microsoft Tudásbázis következő cikkének „A helyreállítási konzol használata” és „ A helyreállítási konzol parancssorának használata” című szakaszaiban talál további információt a cikk számára kattintva:
307654 Útmutató: A helyreállítási konzol telepítése és használata Windows XP rendszerben
Megjegyzés: Ha a Chkdsk arról értesíti, hogy a merevlemez nem érhető el, akkor valószínűleg hibás a hardver. Ellenőrizze a merevlemezhez kapcsolódó kábeleket és az átkötések beállításait. További segítségért forduljon szakképzett szerelőhöz vagy a számítógépe gyártójához.

Ha a chkdsk arról értesíti, hogy nem tudta a merevlemezen található összes hibát kijavítani, lehet, hogy a fő rendszertöltő rekord (MBR) sérült vagy nem érhető el. Használja a helyreállítási konzol megfelelő parancsait (például fixmbr és fixboot), forduljon egy adathelyreállító szolgáltatáshoz, vagy particionálja és formázza újra a merevlemezt.

Megjegyzés: Az újraparticionálás és újraformázás során a merevlemezen lévő minden adat megsemmisül.

Fontos: További segítségért lépjen kapcsolatba a számítógép gyártójával vagy a Microsoft terméktámogatási szolgáltatásának szakembereivel.

A Microsoft azt javasolja, hogy a számítógép javítását bízza szakképzett szerelőre. A számítógép nem szakember által végzett javítása a garancia megszűnését okozhatja.

A számítógép váratlanul újraindul vagy kikapcsoláskor újraindul

A Windows XP váratlan újraindulásáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
320299 A Windows XP váratlanul újraindul vagy kikapcsoláskor újraindul (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A Microsoft Tudásbázis javasolt cikkei

317673 A számítógép lefagy, ha be van kapcsolva az USB-egér szelektív felfüggesztés szolgáltatása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
315664 A számítógép nem állítható le megfelelően, ha a szelektív felfüggesztés engedélyezve van (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
314101 A számítógép leállításkor lefagy, vagy hibaüzenetben arról tájékoztat, hogy nem talált elegendő szabad erőforrást. (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
313290 A Windows XP rendszerre való frissítést követően nem áll le a számítógép (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
311787 A számítógép leállításkor nem válaszol, ha a felhasználók hitelesítésére csak a 802.1x protokollt használja (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
311806 A számítógép leállításakor a Windows XP újraindul (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
310117 A számítógép kikapcsol a Windows leállításakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
307274 A Windows nem válaszol a Windows XP leállításának kezdeményezése után (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
305788 A rendszerleállás idejének megnövelése a Windows XP rendszerben futó folyamatok megfelelő leállítása érdekében (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
306084 HOGYAN Lehet: a Windows XP Előző Állapotát Visszaállítani
310126 Eszközkonfliktusok hibakeresése az Eszközkezelő segítségével (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
314464 Az Eszközkezelőben megjelenő ismeretlen eszközök hibáinak elhárítása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Probléma megoldásának megkeresése a Microsoft terméktámogatási szolgáltatásának webhelyén

Ha sem a cikk lépéseit követve, sem a Microsoft Tudásbázis javasolt cikkei alapján nem tudta megoldani a problémát, további segítségért látogasson el a Microsoft terméktámogatási szolgáltatásának webhelyére. A Microsoft terméktámogatási szolgáltatásának webhelyén a következő szolgáltatások érhetők el:

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 308029 - Utolsó ellenőrzés: 2013. június 6. - Verziószám: 6.5
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Kulcsszavak: 
kbtshoot kbenv kbinfo KB308029
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com