วิธีการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายภายในบ้านใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 308007 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

เมื่อต้องการรับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ต่อไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงถึงเว็บไซต์นี้ของ Microsoft: จะต้องสิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาใช้ Windows XP ภายในบ้านเครือข่าย นอกจากนี้ บทความนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบโครงสร้างเครือข่าย (โทโพโลยี), วิธีการใช้ในบ้านและตัวแก้ไขเล็ก Office ระบบเครือข่ายปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อพื้นฐาน และวิธีการแก้ไขปัญหาแฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันการตัดสินค้าจากคลัง บทความนี้สำหรับผู้ใช้ระดับปานกลางถึงสูง คุณอาจพบว่าง่ายต่อการทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ถ้าคุณพิมพ์บทความนี้ก่อน

การแก้ไข

ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายในบ้านของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนในบทความนี้เพื่อช่วยในการแยก และการแก้ไขปัญหาการกำหนดค่าการเชื่อม ต่อพื้นฐานของเครือข่ายในบ้านของคุณ และแฟ้ม และเครื่องพิมพ์ร่วมกัน ลองครั้งแรก การแยก และแก้ไขปัญหา โดยใช้ขั้นตอนในส่วน "วิธีการแก้ไขปัญหาเครือข่ายในบ้านแบบ"

วิธีการแก้ไขปัญหาเครือข่ายในบ้าน

หมายเหตุคุณอาจจำเป็นต้องทราบชนิดของโครงสร้างเครือข่ายที่คุณใช้ในการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าคุณไม่แน่ใจหรือไม่ ให้ไปส่วน "โครงสร้างเครือข่ายในบ้านและการตั้งค่าคอนฟิก"

เมื่อต้องแก้ไขปัญหาเครือข่ายในบ้าน ใช้ในบ้านของ Windows XP และตัวแก้ไขเล็ก Office ระบบเครือข่ายปัญหาใน Help and Support Center เพื่อลองแยก และแก้ไขปัญหา ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก ช่วยเหลือและสนับสนุน.
 2. ภายใต้ เลือกหัวข้อวิธีใช้คลิก ระบบเครือข่ายและเว็บ.
 3. ภายใต้ ระบบเครือข่ายและเว็บคลิก แก้ไขระบบเครือข่ายหรือปัญหาเกี่ยวกับเว็บแล้ว คลิก ปัญหาระบบเครือข่ายสำนักงานในบ้าน และสำนักงานขนาดเล็ก.
 4. ตอบคำถามในตัวแก้ไขปัญหาเพื่อพยายามค้นหาวิธีแก้ไขปัญหา
ถ้าตัวแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหานี้ คุณทำเสร็จแล้ว

ถ้าตัวแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบโครงสร้างเครือข่ายในบ้านของคุณในส่วน "โครงสร้างเครือข่ายในบ้านและการตั้งค่าคอนฟิก" และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในส่วน "แก้ไขปัญหาขั้นสูง"

โครงสร้างเครือข่ายในบ้านและการตั้งค่าคอนฟิกของตนเอง

ก่อนที่คุณแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในบ้าน ก่อนกำหนดโครงสร้างเครือข่ายที่คุณกำลังใช้ โครงสร้างเครือข่ายคือ การจัดเรียงหรือการแมปองค์ประกอบของเครือข่ายเช่นการเชื่อมโยงโหน และการเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่างเหล่านั้น มีโครงสร้างเครือข่ายในบ้านทั่วไปหลาย:

คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ NAT

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ NAT ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเดียว ที่ใช้ร่วมกัน อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครือข่ายที่อยู่การแปล (NAT) เป็นโมเด็มแบบบรอดแบนด์หรือระบบดาวเทียมที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์เพื่อขอรับ และการเชื่อมต่อแบบเดียวกับอินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกัน ในการกำหนดค่านี้ เครื่องคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปรับอยู่ IP จากอุปกรณ์ NAT โดยทั่วไป อุปกรณ์ NAT ใช้ 192.168.0.1 อยู่ และกำหนดที่อยู่ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ในช่วง 192.168.0xที่ x เป็นตัวเลขระหว่าง 2 และ 254

คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับฮับเครือข่าย

ฮับเครือข่ายได้รับข้อมูลผ่านทางพอร์ตที่หนึ่ง และจากนั้น ทำการพอร์ตต่าง ๆ ทั้งหมด ทำให้การใช้ข้อมูลร่วมกันหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับฮับ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับฮับเครือข่ายสามารถมีหลายการตั้งค่าคอนฟิก:
 • คอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่

  ในการกำหนดค่านี้ คอมพิวเตอร์ถูกโดยทั่วไปจะกำหนด ip แอดเดรสในช่วง 169.254 กันx.yที่ x และ y เป็นตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 254
 • คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับฮับ คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเท่านั้นซึ่งมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน โดยใช้ Internet Connection Sharing

  การเชื่อมต่อนี้สามารถเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์หรือการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ (โดยปกติ xDSL หรือเคเบิลโมเด็ม) ในการกำหนดค่านี้ คอมพิวเตอร์ที่ใช้การเชื่อมต่อร่วมกันโดยทั่วไปกำหนดที่อยู่ IP ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ บนเครือข่ายภายในบ้าน คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อที่ใช้ร่วมกันจะมีที่อยู่ IP 192.168.0.1 ถูกกำหนดค่าสำหรับการ์ดเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในบ้าน คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ บนเครือข่ายจะมีที่อยู่ในช่วง 192.168.0xที่ x เป็นตัวเลขระหว่าง 2 และ 254
 • เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์

  ตั้งค่าคอนฟิกนี้จะเรียกว่าเป็นเครือข่าย edgeless
  ในการกำหนดค่านี้ ที่เครื่องภายในบ้านแต่ละมีอยู่ IP ที่ได้มาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) อยู่ที่ใช้แตก ISP
 • คอมพิวเตอร์แต่ละมีการเชื่อมต่อแบบ dial-up ที่แยกต่างหากหรือการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์

  ในการกำหนดค่านี้ คอมพิวเตอร์โดยทั่วไปจะใช้ที่อยู่ IP กำหนดให้โดยอัตโนมัติสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายในบ้านของตนเอง โดยทั่วไป อะแดปเตอร์เครือข่ายที่กำหนด ip แอดเดรสในช่วงของ 169.254x.yที่ x และ y เป็นตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 254 คอมพิวเตอร์ใช้ที่อยู่ที่ ISP มีให้สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของตนเอง

แก้ไขปัญหาขั้นสูง

ส่วนนี้อธิบายถึงวิธีการแก้ปัญหาการกำหนดค่าของการเชื่อมต่อพื้นฐานของเครือข่ายในบ้านของคุณ และวิธีการแก้ปัญหาการใช้แฟ้มร่วมกันและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน แรก ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อพื้นฐาน

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อพื้นฐาน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อพื้นฐาน และตรวจสอบการแก้ปัญหาชื่อระหว่างคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับที่ที่จะจัดหาให้จนกว่าคุณสามารถแยก และแก้ไขปัญหา ก่อนอื่น ให้ลองขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบการเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ด้านหลังของแต่ละอะแดปเตอร์เครือข่ายในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปมีไฟที่มองเห็นได้ ไฟเหล่านี้บ่งชี้ว่า การเชื่อมต่อที่ดี ถ้าคุณกำลังใช้ฮับเครือข่าย หรือสวิตช์เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครือข่ายฮับหรือสวิตช์ที่เปิดอยู่ และว่า ไฟที่กำลังยังสว่างสำหรับแต่ละการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ บ่งชี้ว่า การเชื่อมโยงที่ดีขึ้น

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ทั้งหมดมีการติดตั้ง TCP/IP

ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 95 โดยค่าเริ่มต้น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 95 ไม่มีการติดตั้ง TCP/IP ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows 95, Microsoft Windows 98 หรือ Microsoft Windows Millennium Edition บนเครือข่าย คุณสามารถค้นหาสำหรับ TCP/IP โดยใช้เครือข่ายรายการใน'แผงควบคุม' ถ้าไม่ได้ติดตั้ง TCP/IP คุณต้องติดตั้งการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP บนเครือข่าย เสมอมีการติดตั้ง TCP/IP ใน Windows XP

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การกำหนดค่าเครือข่ายประกอบด้วย ip แอดเดรส

รวบรวมข้อมูลการกำหนดค่าเครือข่ายจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งบนเครือข่าย โดยใช้อะแดปเตอร์สถานะ จากนั้น ให้แน่ใจว่า ที่อยู่ IP ที่กำหนดให้ตรงกับการกำหนดค่าเครือข่ายในบ้านที่อธิบายไว้ในส่วน "โครงสร้างเครือข่ายในบ้านและการตั้งค่าคอนฟิก" ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด ncpa.cplแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ค้นหา และคลิกขวาไอคอนที่แสดงของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในบ้าน และจากนั้น คลิก สถานะ.
 3. คลิก การสนับสนุน แท็บ และจากนั้นภายใต้ สถานะการเชื่อมต่อค้นหา ip แอดเดรส

  ถ้าที่อยู่ IP ที่กำหนดไม่ตรงกับโทโพโลยีที่บทความนี้อธิบายไว้ในส่วน "โครงสร้างเครือข่ายในบ้านและการตั้งค่าคอนฟิก" คอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดอยู่อาจไม่พร้อมใช้งาน นี่คือแนวโน้มที่จะมีค่าเป็น true ถ้า 169.254x.y ที่อยู่ในการกำหนดค่าที่คุณคาดว่าช่วงที่อยู่ที่แตกต่างกัน

  เมื่อต้องเปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิกเพื่อให้ที่อยู่ของอะแดปเตอร์เครือข่ายภายในบ้านสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอยู่ในช่วงเดียวกัน กำหนดที่อยู่ที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับโทโพโลยีเครือข่าย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งได้รับอยู่ในช่วง 192.168.0xและอื่นได้รับอยู่ในช่วง 169.254x.y. เมื่อคุณแยกคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่ถูกต้อง การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่ถูกต้อง

  หมายเหตุ สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 95 ในเครือข่าย ที่ใช้ 169.254x.y กำหนด คุณต้องกำหนดค่า ip แอดเดรสด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูออนไลน์วิธีใช้สำหรับ Windows 95

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ลักษณะการทำงานของไฟร์วอลล์ไม่ได้เปิดใช้งานบนการ์ดเครือข่ายในบ้านที่

ตรวจสอบว่า ไฟร์วอลล์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ICF) หรือไฟร์วอลล์ Windows (WF) คุณลักษณะที่ไม่ได้เปิดใช้งานบนการ์ดเชื่อมต่อที่คุณใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายภายในบ้าน ถ้ามีการเปิดใช้งานคุณลักษณะเหล่านี้บนการ์ดเหล่านี้ คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่าย

หมายเหตุ เครือข่าย edgeless มีข้อยกเว้น คุณสามารถใช้ ICF กับเครือข่าย edgeless ถ้าคุณดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อในเครือข่ายภายในบ้าน

ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้คำสั่ง "ping"

การใช้คำสั่งpingเพื่อทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องบนเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ ping x.x.x.x (ตำแหน่ง x.x.x.x มีอยู่ IP ของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น), แล้ว กด ENTER

  ถ้าคำสั่ง ping จะประสบความสำเร็จ และสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง คุณได้รับการตอบกลับหลายจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับการตอบกลับ ด้วยรูปแบบต่อไปนี้:
  Reply from x.x.x.x: bytes=32 time<1ms TTL=128
  ถ้าคุณได้รับการตอบสนองเหล่านี้ ข้ามขั้นตอน c และไปที่ขั้นตอน d

  ถ้าคุณไม่ได้รับข้อความตอบกลับเหล่านี้ หรือถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความ "การร้องขอหมดเวลา" อาจมีปัญหาบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ไปที่ขั้นตอน c
 3. ทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์ ping x.x.x.x (ตำแหน่ง x.x.x.x มีอยู่ IP ของคอมพิวเตอร์เฉพาะที่), แล้ว กด ENTER

  ถ้าคุณได้รับการตอบกลับ อะแดปเตอร์เครือข่ายที่มีการติดตั้งอย่างถูกต้อง และสแตกโพรโทคอล TCP/IP มีแนวโน้มที่จะทำงานได้อย่างถูกต้อง

  ถ้าคุณไม่ได้รับการตอบกลับ อะแดปเตอร์เครือข่ายอาจถูกติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง หรือสแตกโพรโทคอล TCP/IP อาจเสียหาย การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอะแดปเตอร์เครือข่ายและการกองซ้อนของโพรโทคอล TCP/IP
  • คุณสามารถตรวจสอบว่า อะแดปเตอร์เครือข่ายที่มีการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ตัวจัดการอุปกรณ์ในการแก้ไขหรือ เพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ใน ตัวจัดการอุปกรณ์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการ ฐานความรู้ของ Microsoft:
   283658วิธีการจัดการอุปกรณ์ใน Windows XP
  • คุณสามารถตรวจสอบว่า สแตกโพรโทคอล TCP/IP ที่เสียหายหรือ หรือรีเซ็ตสแต็คการโพรโทคอล TCP/IP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ รีเซ็ตสแต็คการโพรโทคอล TCP/IP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดู บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   299357วิธีการ การตั้งค่า Internet protocol (TCP/IP) ใน Windows XP
   เมื่อคุณสามารถวิธีคอมพิวเตอร์ ไปที่ขั้นตอน d

   หากคุณไม่สามารถวิธีคอมพิวเตอร์ ให้ไปส่วน "ขั้นตอนถัดไป" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 4. เมื่อคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถวิธีคอมพิวเตอร์ วิธีที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น โดยใช้อยู่ IP เมื่อต้องการวิธีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตามชื่อ พิมพ์ ping ชื่อคอมพิวเตอร์ (computername คือ ชื่อของคอมพิวเตอร์ระยะไกล), แล้ว กด ENTER เมื่อต้องกำหนดชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกขวา คอมพิวเตอร์ของฉัน บนเดสก์ท็อป คลิก คุณสมบัติแล้ว คลิก ชื่อคอมพิวเตอร์ แท็บ

  ถ้าคุณได้รับการตอบกลับ คุณมีการเชื่อมต่อและการแก้ปัญหาชื่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์

  ถ้าคุณไม่ได้รับการตอบกลับ ไปที่ส่วน "ขั้นตอนถัดไป" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน
หลังจากที่คุณได้ตรวจสอบการเชื่อมต่อและการแก้ปัญหาชื่อระหว่างคอมพิวเตอร์ คุณสามารถแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไปที่ส่วน "การแก้ไขปัญหาแฟ้มร่วมกันและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาการใช้แฟ้มร่วมกันและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

หลังจากเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้ร่วมกันแฟ้มและเครื่องพิมพ์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางเครือข่ายภายในบ้าน การแก้ไขปัญหาการใช้แฟ้มร่วมกันและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับที่ที่จะจัดหาให้จนกว่าคุณสามารถแยก และแก้ไขปัญหา ก่อนอื่น ให้ลองขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1: เรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าเครือข่ายในการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย

เมื่อต้องการกำหนดค่าแฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน เรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่าย ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการ ฐานความรู้ของ Microsoft:
308522คำอธิบายของการตั้งค่าเครือข่าย ตัวช่วยสร้างใน Windows
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าคอนฟิกการใช้แฟ้มร่วมกันและเครื่องพิมพ์ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย ไปที่ขั้นตอนที่ 2

ถ้าคุณไม่สามารถกำหนดค่าการใช้แฟ้มร่วมกันและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน ไปที่ส่วน "ขั้นตอนถัดไป" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้มที่ใช้ร่วมกันถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขแฟ้ม การใช้ร่วมกันและทำให้แน่ใจว่า การตั้งค่าคอนฟิกบนคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
304040วิธีการกำหนดค่าการใช้แฟ้มร่วมกันใน Windows XP
ในบทความ 304040 ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาแฟ้มใน Windows XP"

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าคอนฟิกการใช้แฟ้มร่วมกันบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ไปที่ขั้นตอนที่ 3 ถ้าคุณไม่สามารถกำหนดค่าการใช้แฟ้มร่วมกัน ไปที่ส่วน "ขั้นตอนถัดไป" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บัญชี Guest เซ็ตอัพสำหรับการเข้าถึงเครือข่าย

เข้าถึงเครือข่ายได้ทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้ Windows XP Home Edition คอมพิวเตอร์ในเวิร์กกรุ๊ป หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional ในเวิร์กกรุ๊ปใช้บัญชี Guest ก่อนที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บัญชี Guest ถูกเซ็ตอัพสำหรับการเข้าถึงเครือข่าย ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ชนิด ผู้ใช้สุทธิแขกแล้ว กด ENTER
 3. ถ้าบัญชีที่ใช้งานอยู่ เส้นปรากฏในผลลัพธ์ของคำสั่งที่มีรูปแบบต่อไปนี้:
  Account active               Yes
 4. ถ้าบัญชีไม่ได้ใช้งานอยู่ พิมพ์ /active:yes guest ผู้ใช้สุทธิแล้ว กด ENTER เพื่อให้แขกบัญชีการเข้าถึงเครือข่าย ข้อความต่อไปนี้ส่งกลับหลังจากคำสั่ง:
  The command completed successfully.
  ถ้าคุณได้รับการตอบสนองอื่น ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล แล้ว ยืนยันว่า คุณพิมพ์คำสั่งที่ถูกต้องก่อนที่คุณลองอีกครั้ง
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าบัญชี Guest เข้าถึงเครือข่าย ไปที่ขั้นตอนที่ 4 ถ้าคุณไม่สามารถตั้งค่าบัญชี Guest ไปที่ส่วน "ขั้นตอนถัดไป" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบว่าโฟลเดอร์นั้นสำหรับชื่อคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกัน

หลังจากที่คุณได้ตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกการใช้แฟ้มร่วมกัน และตั้งค่าบัญชี Guest เข้าถึงเครือข่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โฟลเดอร์สำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะใช้ร่วมกัน ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เมื่อต้องการค้นหาชื่อคอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด sysdm.cplแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ในการ ชื่อคอมพิวเตอร์ แท็บ ภายใต้ ชื่อเต็มของคอมพิวเตอร์ค้นหาชื่อคอมพิวเตอร์
 3. เมื่อต้องการตรวจสอบว่า โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด fsmgmt.mscแล้ว คลิก ตกลง.
 4. ในบานหน้าต่างนำทางซ้าย ใช้ร่วมกัน. รายการของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันจะแสดงในบานหน้าต่างนำทางด้านขวา
 5. ค้นหาโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

 6. ถ้าชื่อคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจะแสดงรายการ ไปที่ขั้นตอนที่ 5

  ถ้าไม่แสดงชื่อของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ไปที่ส่วน "ขั้นตอนถัดไป" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน
เมื่อคุณใช้ร่วมกันโฟลเดอร์สำหรับแต่ละชื่อคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปที่ขั้นตอนที่ 5

ถ้าคุณไม่สามารถใช้ร่วมกันโฟลเดอร์ ไปที่ส่วน "ขั้นตอนถัดไป" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์

เมื่อต้องทดสอบการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด \\ชื่อคอมพิวเตอร์ (ตำแหน่ง ชื่อคอมพิวเตอร์ คือชื่อของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่าย), แล้ว กด ENTER หน้าต่างเปิดที่ประกอบด้วยไอคอนสำหรับแต่ละโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 2. มีความพยายามที่เปิดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อยืนยันว่า การเชื่อมต่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

  ถ้าคุณสามารถเปิดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ไปที่ขั้นตอนที่ 6

  ถ้าคุณไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ไปที่ขั้นตอน c
 3. ทดสอบการเชื่อมต่อจากทิศทางตรงกันข้าม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่าย และทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ ระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อให้แน่ใจว่า ปัญหาไม่ได้อยู่กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายเฉพาะเครื่อง

  ถ้าคุณสามารถเปิดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ไปที่ขั้นตอนที่ 6

  ถ้าคุณสามารถเปิดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแต่ไม่ได้ ปัญหาอาจอยู่ที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ ไปที่ขั้นตอน d เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

  ถ้าคุณไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่อง อาจมีปัญหากับการเชื่อมต่อ ไปส่วน "แก้ไขปัญหาเชื่อมต่อพื้นฐาน" และดูขั้นตอนที่ 5
 4. ถ้าคุณไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ลองอีกครั้งเพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ ด้วยชื่อคอมพิวเตอร์ที่เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อภายในเครื่องทดสอบนี้ หน้าต่างจะแสดง ด้วยไอคอนสำหรับแต่ละโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ มีความพยายามที่เปิดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้เข้าถึงอย่างใดอย่างหนึ่ง

  ถ้าคุณสามารถเปิดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ไปที่ขั้นตอนที่ 6

  ถ้าคุณยังคงไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน หรือ ถ้าไม่มีแสดงหน้าต่างที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเฉพาะที่คุณได้รับ การค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft แล้ว คลิก การสนับสนุน:
  http://www.microsoft.com
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปที่ขั้นตอนที่ 6

หากคุณไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ไปส่วน "ขั้นตอนถัดไป" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบแฟ้มบันทึกของตัวช่วยสร้างการตั้งค่าเครือข่ายสำหรับข้อผิดพลาด

ถ้าคุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด หรือคุณไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในฐานความรู้ของ Microsoft ตรวจสอบแฟ้มบันทึกของตัวช่วยสร้างการตั้งค่าเครือข่ายสำหรับข้อผิดพลาดในเหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่ถูกตาม โดยการดำเนินการสำเร็จ เมื่อต้องเปิดการบันทึกและการตรวจสอบข้อผิดพลาด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด %SystemRoot%\nsw.logแล้ว กด ENTER
 2. ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดในล็อก ค้นหา Microsoft Knowledge Base สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองเพื่อให้การตั้งค่าที่ถูกต้อง

  ถ้าคุณไม่พบข้อผิดพลาดในแฟ้มบันทึกของตัวช่วยสร้างการตั้งค่าเครือข่าย และแฟ้ม Nsw.log ไม่ให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับปัญหา ตรวจสอบแฟ้มบันทึกของระบบสำหรับข้อผิดพลาด และตรวจสอบข้อผิดพลาดเหล่านั้น

  คุณสามารถใช้ Event Viewer เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดการล็อกระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี เมื่อต้องใช้ตัวแสดงเหตุการณ์เพื่อค้นหารายการการล็อกระบบ คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  308427วิธีการดู และจัดการแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ ใน Event Viewer ใน Windows XP
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตรวจสอบแฟ้มบันทึกของตัวช่วยสร้างการตั้งค่าเครือข่ายสำหรับข้อผิดพลาด คุณควรมีการเชื่อมต่อการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันในขณะนี้ ถ้าคุณยังคงมีปัญหากับเครือข่ายภายในบ้านของคุณ ให้ไปส่วน "ขั้นตอนถัดไป" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ขั้นตอนถัดไป

ถ้าขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในบทความนี้ไม่ช่วยคุณ คุณสามารถใช้ลูกค้าสนับสนุนบริการเว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอื่น ๆ บริการบางอย่างที่ให้ Microsoft ลูกค้าสนับสนุนบริการเว็บไซต์รวมถึงต่อไปนี้: หากคุณยังมีคำถามหลัง จากที่คุณใช้เว็บไซต์ของ Microsoft เหล่านี้ หรือ ถ้าคุณไม่พบวิธีแก้ไขปัญหาในการสนับสนุนบริการเว็บไซต์ของ Microsoft คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุน:
http://support.microsoft.com/contactus/

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 308007 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbPubTypeKC kbhowto kbfirewall kbenv kbnetwork kbtshoot kbmt KB308007 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308007

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com