วิธีการกำหนดค่าตัวเลือกความล้มเหลวของระบบและการกู้คืนใน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 307973 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณสามารถกำหนดค่าการดำเนินการที่ Windows ใช้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดระบบ (นอกจากนี้เรียกว่าการตรวจสอบจุดบกพร่อง ความล้มเหลวของระบบ ข้อผิดพลาดร้ายแรงของระบบ หรือข้อผิดพลาด stop) คุณสามารถกำหนดค่าการดำเนินการต่อไปนี้:
 • เขียนเหตุการณ์ลงในบันทึกของระบบ
 • แจ้งเตือนผู้ดูแล (ถ้าคุณได้เซ็ตอัพการแจ้งเตือนสำหรับผู้ดูแล)
 • หน่วยความจำระบบ put ในแฟ้มที่ผู้ใช้ที่ขั้นสูงสามารถใช้สำหรับการตรวจแก้จุดบกพร่อง
 • รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ
คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบหรือสมาชิกของกลุ่ม Administrators เพื่อที่จะดำเนินการนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายของเครือข่ายอาจทำให้คุณไม่สามารถดำเนินการนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การกำหนดค่าล้มเหลวของระบบและตัวเลือกการกู้คืน

คุณสามารถใช้ในแผงควบคุม'ระบบ'เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกความล้มเหลวและการกู้คืนข้อมูลของระบบ it ผู้ที่ชาญด้าน it สามารถยังแก้ไขระบบล้มเหลวและกู้คืนการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ หรือระยะไกล โดยการปรับเปลี่ยนค่าในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl
ในขั้นตอนต่อไปนี้ ค่ารีจิสทรีนี้ให้ไว้สำหรับแต่ละตัวเลือกกับบรรทัดคำสั่งตัวอย่างเพื่อปรับเปลี่ยนตัวเลือกที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยการใช้ยูทิลิตีบรรทัดคำสั่ง (Wmic.exe) เพื่อเข้าถึง Windows จัดการ Instrumentation (WMI) ดูเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับ IT ผู้ที่ชาญด้าน itส่วนของบทความนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม การกำหนดค่าตัวเลือกความล้มเหลวและการกู้คืนข้อมูลของระบบ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 2. คลิกการขั้นสูงแท็บ และจากนั้นภายใต้เริ่มต้นและการกู้คืนคลิกการตั้งค่า(เริ่มต้นและการกู้คืน).
 3. ภายใต้ความล้มเหลวของระบบคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการดำเนินการที่คุณต้องการให้ Windows ดำเนินการถ้าเกิดข้อผิดพลาดของระบบ:
  • กระบวนการเขียนเหตุการณ์ลงในบันทึกของระบบตัวระบุว่า มีบันทึกเหตุการณ์ข้อมูลในบันทึกของระบบ โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้เปิดอยู่ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server หรือ Windows Server 2003 ตระกูลระบบปฏิบัติการ คุณไม่สามารถปิดคุณลักษณะนี้ windows เขียนเหตุการณ์ข้อมูลลงในบันทึกของระบบเสมอ เมื่อต้องการปิดใช้งานตัวเลือกนี้ โดยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Professional หรือ Windows XP ตั้งค่านี้LogEventค่า dword0. ตัวอย่างเช่น พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:

   การตั้งค่า wmic recoveros WriteToSystemLog =เท็จ
  • กระบวนการส่งการแจ้งเตือนสำหรับผู้ดูแลตัวระบุว่า ผู้ดูแลจะแจ้งเตือนข้อผิดพลาดระบบหากคุณตั้งค่าข้อความแสดงข้อความแจ้งเตือนสำหรับผู้ดูแล โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้เปิดอยู่ เมื่อต้องการปิดใช้งานตัวเลือกนี้ โดยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตั้งค่านี้SendAlertค่า dword0. ตัวอย่างเช่น พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:

   การตั้งค่า wmic recoveros SendAdminAlert =เท็จ

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าข้อความแจ้งเตือน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   310490วิธีการตั้งค่าการจัดการการแจ้งเตือนใน Windows XP
  • กระบวนการรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติตัวระบุว่า Windows สตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ เปิด โดยค่าเริ่มต้น อ็อพชันนี้ใช้ เมื่อต้องการปิดใช้งานตัวเลือกนี้ โดยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตั้งค่านี้AutoRebootค่า dword0. ตัวอย่างเช่น พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:

   การตั้งค่า wmic recoveros AutoReboot =เท็จ
 4. ภายใต้เขียนข้อมูลการแก้จุดบกพร่องเลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการให้ Windows เพื่อบันทึกในแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำถ้าคอมพิวเตอร์จะหยุดโดยไม่คาดคิด:
  • กระบวนการ(ไม่มี)ไม่ตัวเลือกบันทึกรายละเอียดใด ๆ ในแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ เมื่อต้องการระบุว่า คุณไม่ต้องการให้ Windows บันทึกข้อมูลในแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ โดยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตั้งค่านี้CrashDumpEnabledค่า dword0. ตัวอย่างเช่น พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:

   การตั้งค่า wmic recoveros DebugInfoType = 0
  • กระบวนการการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำขนาดเล็กตัวเลือกระเบียนข้อมูลเพื่อช่วยระบุปัญหาจำนวนที่น้อยที่สุด ตัวเลือกนี้ต้องมีแฟ้มเพจจิ้งเมกะอย่างน้อย 2 ไบต์ (MB) บนไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณ และระบุว่า Windows จะสร้างแฟ้มใหม่ทุกครั้งที่ระบบหยุดโดยไม่คาดคิด ประวัติของแฟ้มเหล่านี้ถูกเก็บในโฟลเดอร์ที่มีอยู่ในรายการภายใต้ไดเรกทอรีการถ่ายโอนข้อมูลขนาดเล็ก(% SystemRoot%\Minidump) ใน Windows XP และ Windows Server 2003 แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำขนาดเล็กถูกใช้กับคุณลักษณะการรายงานข้อผิดพลาดของ Windows เมื่อต้องการระบุว่า คุณต้องการใช้แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำขนาดเล็ก โดยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตั้งค่านี้CrashDumpEnabledค่า dword3. ตัวอย่างเช่น พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:

   การตั้งค่า wmic recoveros DebugInfoType =% 3

   เมื่อต้องการระบุว่า คุณต้องการใช้โฟลเดอร์ D:\Minidump โดยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีของ active Directory ถ่ายโอนข้อมูลขนาดเล็ก การตั้งค่านี้MinidumpDirค่าสายอักขระ expandable ไปD:\Minidump. ตัวอย่างเช่น พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:

   การตั้งค่า wmic recoveros MiniDumpDirectory = D:\Minidump
  • กระบวนการการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเคอร์เนลตัวเลือกที่จะบันทึกหน่วยความจำเคอร์เนลเท่านั้น ตัวเลือกนี้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำขนาดเล็ก แต่จะใช้เวลาน้อยกว่าการให้เสร็จสมบูรณ์มากกว่าแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่สมบูรณ์ แฟ้มเก็บอยู่ในนั้นแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลกล่อง (%SystemRoot%\Memory.dmp โดยค่าเริ่มต้น), และใด ๆ เคอร์เนลที่ก่อนหน้า หรือแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่สมบูรณ์จะเขียนทับถ้าการเขียนทับแฟ้มใด ๆ ที่มีอยู่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือกนี้ คุณต้องมีแฟ้มเพจจิ้งอย่างขนาดใหญ่บนไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบ ขนาดที่ต้องการขึ้นอยู่กับจำนวนเงินของ RAM ในคอมพิวเตอร์ของคุณ (แม้ว่าจำนวนเนื้อที่ที่ต้องพร้อมใช้งานสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเคอร์เนลในระบบ 32 บิต ที่สูงสุดคือ 2 กิกะไบต์เครื่องหมาย บวกเมกะ ไบต์ 16 บน ระบบ 64 บิต ยอดเงินสูงสุดของเนื้อที่ที่ต้องพร้อมใช้งานสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำของเคอร์เนลมีขนาดของ RAM บวก 128 เมกะไบต์) ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยคำแนะนำสำหรับขนาดของแฟ้มเพจจิ้ง:
   ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
   ขนาดของ ramแฟ้มเพจจิ้งที่ควรจะไม่มีขนาดเล็กกว่า
   256 mb–1 เมกะไบต์ 373เวลา 1.5 RAM ขนาด
   เมกะไบต์ 1,374 หรือมากกว่าระบบ 32 บิต: 2 กิกะไบต์และ 16 MB
   ระบบ 64 บิต: ขนาดของ RAM บวก 128 เมกะไบต์
   เมื่อต้องการระบุว่า คุณต้องการใช้แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเคอร์เนล โดยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตั้งค่านี้CrashDumpEnabledค่า dword2. ตัวอย่างเช่น พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:

   การตั้งค่า wmic recoveros DebugInfoType =% 2

   เมื่อต้องการระบุว่า คุณต้องการใช้แฟ้ม D:\Dump\Mem.dmp เป็นแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำของคุณ โดยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี เซ็ตDumpFileค่าสายอักขระ expandable ไปD:\Dump\Mem.dmp. ตัวอย่างเช่น พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:

   การตั้งค่า wmic recoveros DebugFilePath = D:\Dump\Mem.dmp

   เมื่อต้องการระบุว่า คุณไม่ต้องการบันทึกทับเคอร์เนลที่ก่อนหน้าหรือแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่สมบูรณ์ใด ๆ โดยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตั้งค่านี้เขียนทับค่า dword0. ตัวอย่างเช่น พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:

   การตั้งค่า wmic recoveros OverwriteExistingDebugFile = 0
  • กระบวนการดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำตัวเลือกจะบันทึกเนื้อหาของหน่วยความจำระบบเมื่อคอมพิวเตอร์จะหยุดโดยไม่คาดคิด ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มี 2 หรือมากกว่ากิกะไบต์ของ RAMสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
   274598หน่วยความจำที่สมบูรณ์ dumps ไม่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีกิกะ 2 หรือเพิ่มเติมของ RAM
   ถ้าคุณเลือกอ็อพชันนี้ คุณต้องมีแฟ้มเพจจิ้งในไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบที่ไม่เพียงพอสำหรับเก็บทั้งหมดมีอยู่จริง RAM บวก 1 เมกะไบต์ แฟ้มถูกจัดเก็บไว้ตามที่ระบุในการแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลกล่อง (%SystemRoot%\Memory.dmp โดยค่าเริ่มต้น)

   เมกะไบต์พิเศษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่เสร็จสมบูรณ์ได้เนื่องจาก Windows เขียนส่วนหัวนอกเหนือจากการ dumping เนื้อหาของหน่วยความจำ หัวข้อที่ประกอบด้วยลายเซ็นการถ่ายโอนข้อมูลความล้มเหลว และระบุค่าของตัวแปรเคอร์เนลบางอย่าง ข้อมูลส่วนหัวไม่ต้องใช้เนื้อที่ MB เต็ม แต่ Windows sizes แฟ้มเพจจิ้งของคุณ ด้วยการเพิ่มของ MBs

   เมื่อต้องการระบุว่า คุณต้องการใช้แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำทั้งหมด โดยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตั้งค่านี้CrashDumpEnabledค่า dword1. ตัวอย่างเช่น พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:

   การตั้งค่า wmic recoveros DebugInfoType =% 1

   เมื่อต้องการระบุว่า คุณต้องการใช้แฟ้ม D:\Dump\Mem.dmp เป็นแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำของคุณ โดยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี เซ็ตDumpFileค่าสายอักขระ expandable ไปD:\Dump\Mem.dmp. ตัวอย่างเช่น พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:

   การตั้งค่า wmic recoveros DebugFilePath = D:\Dump\Mem.dmp

   เมื่อต้องการระบุว่า คุณไม่ต้องการบันทึกทับเคอร์เนลที่ก่อนหน้าหรือแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่สมบูรณ์ใด ๆ โดยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตั้งค่านี้เขียนทับค่า dword0. ตัวอย่างเช่น พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:

   การตั้งค่า wmic recoveros OverwriteExistingDebugFile = 0.
  หมายเหตุ:ถ้าคุณติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการหยุด คุณอาจได้รับการถามสำหรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่ถูกสร้างขึ้นโดยเขียนข้อมูลการแก้จุดบกพร่องตัวเลือกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว Windows หน่วยความจำการถ่ายโอนข้อมูลแฟ้มเลือกเหล่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  254649ภาพรวมเกี่ยวกับตัวเลือกแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำสำหรับ Windows Server 2003, Windows XP และ Windows 2000

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ IT ผู้ที่ชาญด้าน it

ตัวอย่างคำสั่งในขั้นตอนก่อนหน้านี้ใช้ Wmic.exe การกำหนดค่าตัวเลือกความล้มเหลวและการกู้คืนข้อมูลของระบบในรีจิสทรีของ Windows wmic.exe จะมาพร้อมกับ Windows XP และ Windows Server 2003 wmic.exe ไม่รวมอยู่ใน Windows 2000 แต่คุณสามารถเรียกใช้ Wmic.exe ใน Windows XP - หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 เพื่อตั้งค่าบางระบบล้มเหลวและการกู้คืนการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ Windows 2000 กระบวนการDebugInfoTypeคุณสมบัติไม่ได้รับการสนับสนุนบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ Wmic.exe คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
290216คำอธิบายของยูทิลิตีบรรทัดคำสั่ง Instrumentation จัดการของ Windows
เมื่อต้องดูการตั้งความล้มเหลวและการกู้คืนค่าระบบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ พิมพ์wmic recoverosที่พรอมต์คำสั่ง แล้วกด ENTER เมื่อต้องดูการตั้งความล้มเหลวและการกู้คืนค่าระบบสำหรับคอมพิวเตอร์ระยะไกลบนเครือข่ายท้องถิ่นของคุณ พิมพ์wmic /node: "computer_name"recoverosที่พรอมต์คำสั่ง แล้วกด ENTER โปรดสังเกตว่า การใช้ตัวอย่างของบรรทัดคำสั่ง Wmic.exe เหล่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณต้องล็อกอิน โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณไม่สู่ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ /user ที่:user_nameและ /password:รหัสผ่าน:สลับงาน

คุณยังสามารถใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีหรือยูทิลิตีอื่นเพื่อแก้ไขค่ารีจิสทรีเหล่านี้ใน Windows XP- Windows 2000- หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2003สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรีของ Windows คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756วิธีการสำรอง แก้ไขและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows XP และ Windows Server 2003
322755ิวิธีการสำรองข้อมูล แก้ไขและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows 2000

การแก้ไขปัญหา

 • ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล แฟ้มเพจจิ้งของคุณต้องอยู่บนไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบ ถ้าคุณได้ย้ายแฟ้มเพจจิ้งไปยังไดรฟ์ข้อมูลอื่น คุณต้องย้ายกลับไปยังไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบก่อนที่คุณใช้คุณลักษณะนี้
 • ถ้าคุณตั้งค่านี้การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเคอร์เนลหรือดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำตัวเลือก และคุณเลือกนั้นเขียนทับแฟ้มใด ๆ ที่มีอยู่กล่องกาเครื่องหมาย Windows เขียนไปยังแฟ้มชื่อเดียวกันเสมอ เมื่อต้องการบันทึกแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลแต่ละ คลิกเพื่อยกเลิกการเขียนทับแฟ้มใด ๆ ที่มีอยู่กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น ทำเปลี่ยนชื่อแฟ้มหลังจากแต่ละข้อผิดพลาด stop
 • คุณสามารถประหยัดหน่วยความจำบางส่วนถ้าคุณคลิกเพื่อยกเลิกการเขียนเหตุการณ์ลงในบันทึกของระบบและส่งการแจ้งเตือนสำหรับผู้ดูแลกล่องกาเครื่องหมายไว้ หน่วยความจำที่คุณบันทึกขึ้นอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่คุณลักษณะเหล่านี้มักจะต้องประมาณ 60 ถึง 70 KB
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดคอมพิวเตอร์ของคุณในการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนสำหรับวัตถุประสงค์ในการทดสอบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  244139คุณลักษณะของ windows อนุญาตให้แฟ้ม Memory.dmp เพื่อที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยแป้นพิมพ์
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือที่คุณสามารถใช้ในการอ่านเนื้อหาของการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำขนาดเล็ก คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  315263อ่านหน่วยความจำขนาดเล็กถ่ายโอนข้อมูลแฟ้มที่ Windows XP สามารถสร้างสำหรับการตรวจแก้จุดบกพร่อง
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการระบุสาเหตุของการทำให้หยุดชะงักข้อความก่อนที่คุณติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  314103การเตรียมพร้อมก่อนติดต่อ Microsoft หลังจากได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด STOP ในหน้าจอสีน้ำเงิน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 307973 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB307973 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:307973

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com