A dátumok, az idő, a számok és a pénznemek megjelenítésének módosítása Windows XP rendszerben

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 307938 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

A dátumok, az idő és a számok megjelenítésének operációs rendszerben történő módosításakor a beállítások hatással vannak a Dátum párbeszédpanelre és az operációs rendszer más ablakaira. A használt Windows-szoftverek a dátumok, az idő és a számok (köztük a pénznemek) dokumentumokba való beírásakor szintén átveszik e beállításokat. A jelen cikk azt ismerteti, hogy miként módosítható a dátumok, az idő, a pénznemek és a számok megjelenítése Windows XP rendszerben.


Területi és nyelvi beállítások módosítása

A Vezérlőpult Területi és nyelvi beállítások módosítása eszközével testreszabható annak módja, ahogyan a Windows a dátumokat, az időpontokat, a pénznemértékeket és a számokat kezeli.

A Területi és nyelvi beállítások módosítása eszköz megnyitása:
 1. Kattintson a Start menü Vezérlőpult parancsára.
 2. Kattintson a Dátum-, idő-, nyelvi és területi beállítások, majd a Területi és nyelvi beállítások hivatkozásra.
 3. Egy vagy több egyéni beállítás módosításához kattintson a Testreszabás gombra.

  Megjegyzés: A kijelölt területi beállítás hatással van a dátumok, az idő és a számok alapértelmezett megjelenítési módjára.

Dátumok megjelenítésének módosítása

 1. A rövid és a hosszú dátum módosításához kattintson a Területi beállítások testreszabása párbeszédpanelen a Dátum fülre.
 2. Ha a Rövid dátum vagy a Hosszú dátum csoportban nem találja a kívánt formátumot, hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  • Vezető nulla nélküli, egyszámjegyű számok megjelenítéséhez írja be az n értéket a nap, az é értéket az év és a H értéket a hónap megadásához.
  • Vezető nullát tartalmazó egyszámjegyű szám megjelenítéséhez írja be az nn értéket a nap, az éé értéket az év és a HH értéket a hónap megadásához.
  • Az év utolsó két számjegyének megjelenítéséhez írja be az éé értéket az év megadásához.
  • Az év négy számjeggyel történő megjelenítéséhez írja be az éééé értéket az év megadásához.
  • A napra vagy hónapra vonatkozó rövidítések megjelenítéséhez írja be az nnn értéket a nap és a HHH értéket a hónap megadásához.
  • A nap vagy a hónap teljes nevének megjelenítéséhez írja be az nnnn értéket a nap és a HHHH értéket a hónap megadásához.
  • További szöveg megjelenítéséhez az adott szöveget tegye egyszeres idézőjelbe (').

   Megjegyzés: A hónap megadásához nagy H betűt kell használni.
 3. Annak megadásához, hogy a számítógép hogyan értelmezze a kétszámjegyű éveket, a Dátum lap Kétszámjegyű év bevitelekor értelmezés a következő két év között csoportjában beírással vagy kattintással adja meg a beállítás érvényességének végeként konfigurálni kívánt évet.

  A szolgáltatás 100 évre vonatkozóan állítható be (az alapértelmezett tartomány 1930–2029). A beállítás nem érinti a négyjegyű évszámokat. A beállítást a kétjegyű évszámok értelmezésére használó programok a 30 és 99 közötti évszámokat (a két szélső értéket is beleértve) úgy értelmezik, hogy előttük a 19-es, a 00 és 29 közötti évszámokat (a két szélső értéket is beleértve) pedig úgy, hogy előttük a 20-as szám áll. A 99-es értéket például 1999 értéknek, a 01-es értéket pedig 2001 értéknek értelmezik.

  Megjegyzés: Nem minden program használja ezt a beállítást. Ha valamelyik program nem értelmezi helyesen a kétjegyű évszámokat, tanulmányozza a program dokumentációját vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval.

Idő megjelenítésének módosítása

 1. Az idő megjelenítését érintő módosításokhoz a Területi beállítások testreszabása párbeszédpanelen kattintson az Idő fülre.

  Megjegyzés: Ha azt kívánja beállítani, hogy az egyszámjegyű óra-, perc- és másodpercadatok vezető nullái ne jelenjenek meg, írjon be egy nagy Ó betűt vagy kisbetűs karaktereket, például a következőt: ó, p vagy m.
 2. Ha az Időformátum legördülő listában nem szerepel a kívánt formátum, hajtsa végre a következő lépéseket:
  • Az idő 24 órás formátumú megjelenítéséhez írja be (nagybetűvel) az Ó vagy az ÓÓ értéket az óra megadásához.
  • Az idő 12 órás formátumú megjelenítéséhez írja be (kisbetűvel) az ó vagy az óó értéket az óra megadásához.
  • Az egyszámjegyű órák vezető nullájának megjelenítéséhez írja be a következőt: ÓÓ vagy óó.
  • Ha egyetlen betűvel kívánja jelezni, hogy délelőtti vagy délutáni időpontról van-e szó, írja be (kisbetűvel) a következőt: i.
  • Ha két betűvel kívánja jelezni, hogy délelőtti vagy délutáni időpontról van-e szó, írja be (kisbetűvel) a következőt: ii.
  • További szöveg megjelenítéséhez az adott szöveget tegye egyszeres idézőjelbe (').

Pénznemek megjelenítésének módosítása

A módosításhoz a Területi beállítások testreszabása párbeszédpanelen kattintson a Pénznem fülre. A lapon a pénznemszimbólum, a pozitív és a negatív összegekhez használt formátumok és az írásjelek módosítására van lehetőség.

Megjegyzés: Pénznemek (például a nemzeti valuta és az euró) közötti váltáshoz módosítsa a pénznemszimbólumot, majd kattintson az OK vagy az Alkalmaz gombra. Az új pénznemnek megfelelően a többi mező is módosul.


Számok megjelenítésének módosítása

Módosítások végrehajtásához a Területi beállítások testreszabása párbeszédpanelen kattintson a Számok fülre. A lapon például a tizedesjel és a listaelválasztó, a negatív számokhoz és a vezető nullákhoz használt formátum, valamint a mértékrendszer (amerikai vagy metrikus) módosítására van lehetőség.


Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 307938 - Utolsó ellenőrzés: 2008. január 24. - Verziószám: 1.2
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Kulcsszavak: 
kbhowto kbhowtomaster KB307938
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com