POSTUPY: Změna zobrazení data, času, čísla a jednotky měny v systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 307938 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Pokud nastavujete možnosti konfigurace zobrazení pro data, časy a čísla v operačním systému, tato nastavení ovlivní dialogové okno Datum a další okna operačního systému. Používaný software systému Windows také převezme tato nastavení, až budete v dokumentech zadávat data, časy a čísla (včetně měny). Tento článek popisuje, jak změnit způsob, jímž systém Windows zobrazuje data, časy, jednotky měny a čísla.


Změna místního a jazykového nastavení

Místní a jazykové nastavení lze změnit v Ovládacích panelech, a přizpůsobit tak způsob, jímž systém Windows zachází s daty, časy, jednotkami měny a čísly.

Nástroj Místní a jazykové nastavení zobrazíte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely.
 2. Klepněte na panel Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka a pak klepněte na položku Místní a jazykové nastavení.
 3. Chcete-li změnit jedno nebo více jednotlivých nastavení, klepněte na tlačítko Vlastní nastavení.

  POZNÁMKA: Výběr umístění zahrnuje výchozí nastavení zobrazení formátů dat, časů a čísel.

Změna zobrazení data

 1. V dialogovém okně Vlastní místní nastavení klepněte na kartu Datum a zadejte libovolné požadované změny krátkého i dlouhého formátu data.
 2. Pokud v rozevíracím seznamu Krátký formát data nebo Dlouhý formát data nenaleznete požadovaný formát, postupujte takto:
  • Chcete-li zobrazovat jednociferná data bez úvodní nuly, zadejte řetězec d pro formát dne, řetězec r pro formát roku a řetězec M pro formát měsíce.
  • Chcete-li zobrazovat jednociferná data s úvodní nulou, zadejte řetězec dd pro formát dne, řetězec rr pro formát roku a řetězec MM pro formát měsíce.
  • Chcete-li u letopočtu roku zobrazovat pouze poslední dvě číslice, zadejte pro formát roku řetězec rr.
  • Chcete-li u letopočtu roku zobrazovat čtyři číslice, zadejte pro formát roku řetězec rrrr.
  • Chcete-li, aby se název dne nebo měsíce zobrazoval zkratkou, zadejte pro formát dne řetězec ddd a pro formát měsíce řetězec MMM.
  • Chcete-li, aby se den nebo měsíc zobrazoval plným názvem, zadejte pro formát dne řetězec dddd a pro formát měsíce řetězec MMMM.
  • Chcete-li zobrazovat další text, uzavřete jej do jednoduchých uvozovek (').

   POZNÁMKA: Zadávejte velké M pro formát měsíce. Malé m se používá pro formát minut.
 3. Chcete-li zadat, jak má počítač interpretovat dvouciferný formát roku, použijte na kartě Datum oblast Při zadání dvoumístného čísla pro označení roku použít toto číslo jako rok mezi:. Zadejte hodnotu nebo klepněte na rok, kterým má nakonfigurovaný způsob zobrazení skončit.

  Tato funkce má interval 100 let (výchozí interval je od roku 1930 do roku 2029). Roků zobrazovaných ve čtyřciferném formátu se toto nastavení netýká. Program, který používá toto nastavení k interpretaci dvouciferného letopočtu, předpokládá, že rokům mezi čísly 30 a 99 (včetně) předchází 19 a rokům mezi čísly 00 a 29 (včetně) předchází 20. Rok 99 je například interpretován jako 1999 a rok 01 jako 2001.

  POZNÁMKA: Toto nastavení nepoužívají všechny programy. Pokud program, který používáte, interpretuje dvouciferné letopočty nesprávně, přečtěte si dokumentaci nebo se obraťte na výrobce programu.

Změna zobrazení času

 1. V dialogovém okně Vlastní místní nastavení klepněte na kartu Čas a zadejte libovolné požadované změny.

  POZNÁMKA: Chcete-li nakonfigurovat nastavení tak, aby se při jednociferných hodnotách hodin, minut nebo sekund nezobrazovala úvodní nula, zadejte jedno velké H nebo malá písmena h, m nebo s.
 2. Pokud v rozevíracím seznamu Formát času nenaleznete požadované nastavení, postupujte takto:
  • Chcete-li zobrazovat čas ve 24hodinovém formátu, zadejte velké H nebo řetězec HH pro formát hodin.
  • Chcete-li zobrazovat čas ve 12hodinovém formátu, zadejte malé h nebo řetězec hh pro formát hodin.
  • Chcete-li u jednociferné hodnoty času zobrazovat před hodinami úvodní nuly, zadejte řetězec HH nebo hh.
  • Chcete-li zobrazovat jediné písmeno ukazující, zda jde o dopoledne nebo odpoledne, zadejte malé t.
  • Chcete-li zobrazovat dvě písmena ukazující, zda jde o dopoledne nebo odpoledne, zadejte malé tt.
  • Chcete-li zobrazovat text, uzavřete jej do jednoduchých uvozovek (').

Změna zobrazení jednotky měny

V dialogovém okně Vlastní místní nastavení klepněte na kartu Měna a zadejte libovolné požadované změny. Je možné změnit symbol měny, formát kladných a záporných částek v měně a interpunkční znaménka.

POZNÁMKA: Pokud chcete přepnout měnu (například z národní měny na euro), změňte symbol měny a poté klepněte na tlačítko OK nebo Použít. V závislosti na nové měně se změní i další pole.


Změna zobrazení čísel

V dialogovém okně Vlastní místní nastavení klepněte na kartu Čísla a zadejte libovolné požadované změny. Je možné změnit desetinný oddělovač, oddělovač skupin číslic, formát používaný pro záporná čísla a úvodní nuly a jednotkový systém (metrický nebo americký).


Vlastnosti

ID článku: 307938 - Poslední aktualizace: 27. listopadu 2007 - Revize: 1.2
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbhowto kbhowtomaster KB307938

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com