วิธีการซิงโครไนส์เวลากับบริการ Windows Time ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 307897 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการซิงโครไนซ์เวลาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้บริการเวลาของ Windows

ใน Microsoft Windows XP เซอร์วิส Windows Time โดยอัตโนมัติทำการนาฬิกาภายในของคอมพิวเตอร์ของคุณกับนาฬิกาอื่น ๆ ในเครือข่าย แหล่งมาของเวลาสำหรับการซิงโครไนส์นี้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ไปยังโดเมน Active Directory หรือเวิร์กกรุ๊ป

เมื่อคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กกรุ๊ป คุณต้องกำหนดค่าการตั้งค่าการซิงโครไนส์เวลาด้วยตนเอง คุณอาจระบุคอมพิวเตอร์ที่เป็นแหล่งเวลาที่เชื่อถือได้ในเครื่อง โดยการกำหนดค่าเซอร์วิส Windows Time บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเพื่อใช้เป็นแหล่งเวลาที่ถูกต้องรู้จัก โดยใช้ฮาร์ดแวร์พิเศษหรือ โดยการใช้เป็นแหล่งเวลาที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต คุณสามารถกำหนดค่าอื่น ๆ คอมพิวเตอร์ในเวิร์กกรุ๊ปทั้งหมดด้วยตนเองเมื่อต้องการซิงโครไนส์เวลากับแหล่งเวลาภายในเครื่องนี้

ถ้าคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกของโดเมน Active Directory มี เซอร์วิส Windows Time กำหนดเองโดยอัตโนมัติ โดยใช้บริการเวลาของ Windows ที่มีอยู่บนตัวควบคุมโดเมน บริการ Windows Time คุณสามารถกำหนดค่าตัวควบคุมโดเมนในโดเมนนั้นเป็นแหล่งเวลาที่เชื่อถือได้ และทำให้ตรงกันเองเป็นระยะ ๆ กับแหล่งข้อมูลนี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยน หรือเขียนทับการตั้งค่าเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ

วิธีการซิงโครไนซ์เวลาบนคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกในโดเมน Active Directory มี

 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เบ็ดเตล็ดและจากนั้น คลิกพรอมต์คำสั่ง
 2. ชนิด w32tm /resyncแล้ว กด ENTER

วิธีการซิงโครไนส์เวลาภายในของเซิร์ฟเวอร์อินกับแหล่งภายนอก

 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เบ็ดเตล็ดและจากนั้น คลิกพรอมต์คำสั่ง
 2. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ ที่ peerlist มีช่องว่างคั่นรายการของชื่อระบบชื่อโดเมน (DNS) หรือที่อยู่ IP ของแหล่งมาของเวลาที่เหมาะสม และจากนั้น กด ENTER:
  w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:peerlist
 3. ชนิด w32tm /config /updateแล้ว กด ENTER
บันทึกย่อ
 • การใช้งานทั่วไปของกระบวนการนี้จะซิงโครไนส์แหล่งไทม์ของเครือข่ายภายในกับแหล่งเวลาภายนอกที่แม่นยำมาก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถรันกระบวนการนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ใด ๆ
 • ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ กระบวนงานไม่สำเร็จ และรายการถูกเขียนลงในบันทึกเหตุการณ์
 • คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ข้อมูลเวลาที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ใช้ชาติ Institute ของมาตรฐานและเทคโนโลยี (NIST), ซึ่งให้บริการเวลาเครือข่าย NIST

วิธีการกำหนดค่าบริการ

วิธีการเริ่มต้น หยุด หยุดชั่วคราว ต่อ หรือเริ่มการทำงานการบริการ

หมายเหตุ คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบหรือเป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators เพื่อทำตามขั้นตอนนี้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายของเครือข่ายอาจยังป้องกันคุณเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ไม่
 1. คลิกเริ่มคลิก'แผงควบคุม'คลิก ประสิทธิภาพการทำงานและการบำรุงรักษาคลิกเครื่องมือการจัดการและจากนั้น คลิกสองครั้งที่บริการ
 2. ในบานหน้าต่างรายละเอียด คลิกบริการ
 3. บนเมนูการดำเนินการคลิกเริ่มหยุดหยุดชั่วคราวประวัติการทำงานหรือรีสตาร์ท
 4. เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกพารามิเตอร์เริ่มต้นสำหรับการบริการ คลิกขวาบริการ คลิกคุณสมบัติและจากนั้น พิมพ์พารามิเตอร์ในการ พารามิเตอร์การเริ่มต้น กล่องก่อนที่คุณคลิกรีสตาร์ท การตั้งค่าเหล่านี้จะใช้เพียงครั้งเดียว และจะไม่ถูกบันทึก อักขระเครื่องหมายทับขวา (\) ถือเป็นอักขระหลีก พิมพ์สอง backslashes สำหรับแต่ละเครื่องหมายทับขวาในพารามิเตอร์
บันทึกย่อ
 • ถ้าคุณหยุด เริ่ม หรือเริ่มการทำงานการบริการ บริการใด ๆ ที่ขึ้นอยู่จะยังได้รับผลกระทบ
 • การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบริการเริ่มต้นที่อาจทำให้บริการหลักจากการทำงานอย่างถูกต้อง ใช้ความระมัดระวังเมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าชนิดการเริ่มต้นและล็อกบนเป็นสำหรับการบริการที่มีการกำหนดค่าให้เริ่มโดยอัตโนมัติ

วิธีการตั้งค่าคอนฟิกการเริ่มต้นการบริการ

หมายเหตุ คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบหรือเป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators เพื่อทำตามขั้นตอนนี้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายของเครือข่ายอาจยังป้องกันคุณเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ไม่
 1. คลิกเริ่มคลิก'แผงควบคุม'คลิก ประสิทธิภาพการทำงานและการบำรุงรักษาคลิกเครื่องมือการจัดการและจากนั้น คลิกสองครั้งที่บริการ
 2. คลิกขวาบริการที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 3. คลิกแท็บทั่วไปและจากนั้นในการ ชนิดการเริ่มต้น กล่อง คลิกอัตโนมัติกำหนดเองหรือถูกปิดใช้งาน
 4. เมื่อต้องการระบุบัญชีผู้ใช้ที่ให้บริการสามารถใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ คลิกเข้าสู่ระบบแท็บ และจากนั้น ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการระบุว่า บริการการใช้บัญชี LocalSystem บัญชีระบบภายในเครื่อง.
  • เมื่อต้องการระบุว่า บริการที่ใช้บัญชี LocalService บัญชีผู้ใช้นี้และจากนั้น พิมพ์ NT AUTHORITY\LocalService.
  • เมื่อต้องการระบุว่า บริการที่ใช้บัญชี NetworkService บัญชีผู้ใช้นี้และจากนั้น พิมพ์ NT AUTHORITY\NetworkService.
  • เมื่อต้องการระบุบัญชีผู้ใช้อื่น คลิก บัญชีผู้ใช้นี้คลิกเรียกดูและจากนั้น ระบุบัญชีผู้ใช้ในกล่องโต้ตอบผู้ใช้ที่เลือก เมื่อคุณเสร็จสิ้น คลิกตกลง
 5. พิมพ์รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ ในกล่องรหัสผ่านและในการ ยืนยันรหัสผ่าน กล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
บันทึกย่อ
 • การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบริการเริ่มต้นที่อาจทำให้บริการหลักจากการทำงานอย่างถูกต้อง ใช้ความระมัดระวังเมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าชนิดการเริ่มต้นและล็อกบนเป็นสำหรับการบริการที่มีการกำหนดค่าให้เริ่มโดยอัตโนมัติ
 • ถ้าคุณเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการบริการ และคุณพบปัญหาในการเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ คุณอาจสามารถเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิกการบริการ หรือการคืนค่าการกำหนดค่าเริ่มต้น
 • ถ้าคุณเลือก อนุญาตให้บริการการโต้ตอบกับเดสก์ท็อป กล่องกาเครื่องหมาย การบริการมีการกำหนดค่าเพื่อให้มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้บนเดสก์ท็อป คุณลักษณะนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณคลิก บัญชีระบบภายในเครื่อง และเฉพาะ เมื่อมีการกำหนดค่าบริการการโต้ตอบกับเดสก์ท็อป

การแก้ไขปัญหา

ไคลเอนต์ที่ไม่ซิงโครไนส์กับเซิร์ฟเวอร์สามารถเกิดขึ้นได้ถ้ามีการหยุดบริการ Windows Time ด้วยตนเอง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เริ่มต้นบริการ Windows Time

เมื่อต้องการเริ่มต้นบริการ Windows Time:
 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เบ็ดเตล็ดและจากนั้น คลิกพรอมต์คำสั่ง
 2. ชนิด เริ่มต้นสุทธิ w32timeแล้ว กด ENTER

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 307897 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbresolve kbhowto kbhowtomaster kbmt KB307897 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:307897

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com